Tagiwyd fel: cod agored Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 10:45 AM ar 18 May 2020 Dolen Barhaol
  Tagiau: cod agored, , , , QGIS   

  Sut i greu mapiau o ystadegau – fideo gan @DafyddElfryn 

  Diolch Dafydd – difyr

   
 • Carl Morris 2:53 PM ar 29 September 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cod agored, ,   

  Datblygu radio personol, osgoi'r Archers a mwy 

  archers-avoider

  Dyma cofnod blog difyr am ddefnydd o Raspberry Pi a chod agored i hacio meddalwedd/caledwedd radio personol at eu gilydd.

  Maent yn datblygu botwn i osgoi’r Archers ond mae modd gwneud newidiadau i’r prototeip. Felly os oes elfen fach o BBC Radio Cymru sydd ddim at eich dant, dyma’r dyfais radio i chi. 馃檪

   
 • Rhys Wynne 9:41 PM ar 2 October 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: awdurdodau lleol, cod agored, ,   

  Yn dallt Ruby, Python a PHP ac eisiau ‘ennill’ 拢75? 

  Yn 么l yn 2009 daeth sawl gwefan defnyddiol i ben wrth i鈥檙 Post Brenhinol fygwth camau cyfreithiol yn eu herbyn am ddefnyddio data codau post oni bai eu bod yn talu 拢4,000 y flwyddyn am y data.

  Un o鈥檙 gwefannau oedd PlanningAlerts.com a oedd yn tynnu gwybodaeth am geisiadau cynllunio o wefannau awdurdodau lleol a鈥檌 cyflwyno鈥檙 data mewn modd hygyrch ac addas i鈥檞 ailddefnyddio ar wefannau eraill. Roedd hefyd yn caniat谩u i chi osod hysbysydd e-bost neu RSS fel eich bod yn cael gwybod am unrhyw geisiadau cynllunio o fewn pellter penodol o鈥檆h cymuned.

  Do鈥檔 i ddim yn ymwybodol bod y wefan wedi llwyddo i ailddechrau ers hynny, ond roedd y pwysau gwaith a鈥檙 gost o gynnal y gweinydd yn ormod i鈥檙 gwirfoddolwyr. Y newyddion da ydy bod y wefan OpenlyLocal wedi derbyn y sialens o atgyfodi鈥檙 gwasanaeth eto ac wedi derbyn ychydig o nawdd gan NESTA.

  Mae鈥檔 dasg lafurus fel mae hi, heb s么n am y ffaith bod gwahanol awdurdodau lleol yn defnyddio dulliau gwahanol o gyflwyno鈥檙 wybodaeth.

  Mae鈥檔t yn聽gofyn am gymorth y gymuned i wneud hyn, a hyd yn oed yn cynnig arian (拢75)聽i unigolion sy鈥檔 creu crafwr ar gyfer gwefannau awdurdod lleol penodol. Mae鈥檔 nhw wedi dewis rhestr o rai sy鈥檔 cyhoeddi eu data mewn ffurf anhygyrch dros ben,聽ac os d wi’n iawn, mae dau聽o Gymru ar y rhestr, sef Sir Gaerfyrddin a Sir y Fflint. Mae鈥檔 nhw wedi gosod rhai canllawiau ar sut pa fath o grafwyr maen鈥檛 eisiau. Mae gofyn bod chi鈥檔 gyfarwydd a defnyddio Ruby, Python a PHP a wefan Scraperwiki.

  (Draw ar Scraperwiki, mae聽crafwr ar gyfer ceisiadau cynllunio Merthyr Tudful, ond d wi ddim yn gwybod os ydy o’n weithredol)

   
 • Carl Morris 4:23 PM ar 6 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , cod agored, , , , ,   

  Raspberry Pi: gynhyrchwyd yng Nghymru 

  Mae’r sefydliad nid-ar-elw tu 么l Raspberry Pi wedi datgan heddiw bod nhw wedi comisiynu’r ffatri Sony ym Mhencoed i gynhyrchu cyfrifiaduron Raspberry Pi yna. Mae’r stori ar BBC Newyddion a Wales Online hefyd.

  Mae’n siwr fydd mwy o lwyddiant na chyfrifiaduron eraill y gynhyrchwyd yng Nghymru fel y Sam Coup茅 a’r Dragon 32. Mae sawl cyfle i ddefnyddio’r ddyfais mewn ysgolion a cholegau – ac yn y Gymraeg. Bydd busnesau yn manteisio ar yr ‘ecosystem’ posib o gwmpas y ddyfais, yn bendant. Pwy fydd y Red Hat o’r Raspberry Pi? Efallai rhywun yng Nghymru…

  Rydyn ni wedi siarad am y Raspberry Pi yma o’r blaen. Gwylia’r fideo isod (o fis Mai eleni) os dwyt ti ddim yn gyfarwydd ar y ddyfais.

   
 • Carl Morris 12:41 PM ar 29 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cod agored, , electroneg, , , ,   

  Cipolwg cyffrous ar Raspberry Pi 

  Dw i wedi bod yn aros yn y ciw yn RS Components am fy Raspberry Pi. Diolch i Rhys W a’i Raspberry Pi am fy nghipolwg cyntaf uchod.

  Raspberry Pi – rhagor o wybodaeth

  Diolch i bawb am ddod i Hacio’r Iaith Bach yng Nghaerdydd neithiwr i drafod newyddion lleol, blogiau a phethau eraill.

   
  • Rhys Wynne 1:33 PM ar 29 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Fideo arbennig – sgwrs ddifyr ac ansawdd sain da iawn hefyd ar y ffon.

  • Carl Morris 12:45 AM ar 30 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Wel o’n i eisiau wneud fideo Cymraeg am y Raspberry Pi!

   Mae tudalen fach ar Hedyn bellach: http://hedyn.net/wici/Raspberry_Pi_Cymraeg

   Mae awdio yn wan ar lot o ddyfeisiau bach fel ffonau, FlipCam ayyb. Sut fi’n (trio) wneud fideo clir:
   1. cer i rywle dawel – tu allan os ydy’r lle yn swnllyd fel Chapter
   2. agos (…a phersonol) i’r person
   3. wynebu’r person

  • Owain Hughes 1:26 PM ar 16 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Helo Carl

   Wyt ti’n gwybod os fod rhywun wedi datblygu fersiwn Cymraeg o declynnau meddalwedd fel ‘Coder’ i’r Raspberry Pi eto?

  • Carl Morris 2:26 PM ar 16 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Nac ydw, dw i ddim yn gwybod. Dw i ddim wedi clywed unrhyw s么n am fersiwn Cymraeg.

  • Si么n Hughes 8:46 AM ar 2 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   A oes galw am feddalwedd Cymraeg i’r Pi? Ydi ysgolion yn ei defnyddio nhw gymaint a sydd yn cael ei son am yn yr wasg? Os fysa fwy o ysgolion yn ei defnyddio efallai fysa prosiect Pi Cymraeg yn un gwerthfawr. Effallai ddylie cael sesiwn Pi yn Hacio’r Iaith 2014?

  • Carl Morris 11:49 PM ar 6 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Oes, dw i’n meddwl. Yn enwedig achos dw i newydd gael Pi fel anrheg Nadolig!

   Dylen ni gael sesiwn Pi yn bendant!

  • Si么n Hughes 8:30 AM ar 7 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Dwi’n hapus cyfrannu lle fedrai i sesiwn Pi. Rwyf wedi bod yn chwarae gyda’m Pi ers tua 18 mis, ac yn gweithio yn yr maes embedded/Linux.

  • Huw 10:39 AM ar 7 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Siaradais 芒 chydweithwir ddim mor hir yn 么l sydd yn gweithio ar brosiect Technocaps – dywedodd bod hi’n reit hawdd creu/addasu dosbarthiad (distro) Linux newydd.

   Os yw pethe fel Technocamps yn mynd o nerth i nerth, ni fydd yn syniad rhy ffol.

  • Illtud 11:27 AM ar 7 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Ges i un Dolig, ac yn defnyddio nhw yn y gwaith, byswn i’n hoffi gweld sesiwn, a helpu os galla’i.

  • Sion Hughes 11:07 AM ar 12 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Sut sesiwn ddylia cael ei rhedeg ar yr Pi? Un cyffredin ar yr Pi, ta rhywbeth mwy arbenigol?

  • Carl Morris 5:11 PM ar 14 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Gallen ni wneud y ddau – efallai rhannu mewn dau gr诺p mewn corneli o’r un stafell?

 • Carl Morris 6:20 PM ar 29 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cod agored, , , , ,   

  Dysgu yn y Gymru ddigidol – adroddiad 

  Ym mis Medi 2011, comisiynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC, adolygiad o ddulliau addysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth, gan greu gr诺p gorchwyl a gorffen allanol i’w arwain. […]

  Adroddiad: Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru ddigidol (PDF) a datganiad heddiw

  Efallai bydd lot o’r argymelliadau o ddiddordeb i bobol Hacio’r Iaith. Beth mae pobol yn meddwl?

  Ym mhersonol es i yn syth i weld pa fath o strategaeth cynnwys Cymraeg sydd gyda nhw. Dyma fy hoff ddarn sy’n s么n am mynediad agored i rai o’r cynnwys:

  Ni fydd llawer o鈥檙 adnoddau yn y casgliad wedi鈥檜 cyfyngu at ddefnydd gan athrawon a dysgwyr sy鈥檔 gysylltiedig 芒 darparwyr dysgu yng Nghymru; oni fydd, er enghraifft, trwyddedau yn gwahardd hynny, byddan nhw ar gael i unrhyw un sy鈥檔 awyddus i ddysgu, naill ai mewn lleoliad ffurfiol, fel coleg, neu mewn ffordd llai ffurfiol. Felly bydd y casgliad yn gweithredu fel llyfrgell adnoddau ac offer gyhoeddus fawr bydd unrhyw un sy鈥檔 awyddus i ddysgu, ni waeth beth fo鈥檌 oedran, cefndir na chymhelliant, yn gallu ei defnyddio.

  Ond dyw e ddim yn glir pam fydd angen trwydded newydd ar gyfer rhai o’r cynnwys:

  Paratoi cyfres o drwyddedau safonol ar ffurf debyg i Creative Commons i鈥檞 cymhwyso i鈥檙 adnoddau hyn, a thrwy hynny annog pobl i鈥檞 defnyddio a鈥檜 hailddefnyddio at ddibenion addysgol.

  Gweler Joi Ito ar y broblem o drwyddedau anghydnaws. A pham ‘dibenion addysgol’ yn unig?

  O ran y casgliad enfawr bydd angen system rheoli cynnwys cryf a chyfeillgar. Mae s么n am ddefnydd o ‘ffynhonnell agored’ (sef cod agored) yn yr adroddiad ac mae sefydliadau o gwmpas y byd wedi dosbarthu systemau tebyg dan GPL neu hyd yn oed OGL. Gobeithio bydd Llywodraeth Cymru yn dewis cwmniau Cymreig i gynnal y system ac yn ail-dosbarthu unrhyw addasiadau dan drwydded cod agored (fel y mae alphagov wedi bod yn ei wneud).

  Wel, beth mae pobol yn meddwl?

  Efallai dylwn i lanlwytho’r peth i Skdadl, mae’r ffeil adroddiad wedi cael ei cyfansoddi ar gyfer print – does dim modd sgwennu dolen dwfn i adrannau penodol mewn PDF.

   
 • Carl Morris 1:01 PM ar 24 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cod agored, , ,   

  Gwefan Comisiwn Silk yn defnyddio WordPress 

  Gwefan Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru http://comisiwnarddatganoliyngnghymru.independent.gov.uk/

  independent.gov yw’r enw parth ar gyfer cyrff hyd-braich a gwefannau dros dro eraill (nid awgrym o argymhelliad y comisiwn ar ddatganoli…)

  Cefndir gan y datblygwyr gan gynnwys nodiadau am ddefnydd o WPML er mwyn rhedeg gwefan dwyieithog http://puffbox.com/2011/11/24/small-site-big-name/

   
 • Carl Morris 4:09 PM ar 8 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cod agored, ,   

  11 syniad ar gyfer sesiwn hacio gan @davewiner 

  http://scripting.com/stories/2011/04/08/11FreeHackathonIdeas.html

  That’s why I like platforms without platform vendors. There’s no one to change the rules, decide that you’ve been copying them when they’ve been copying you. To deprecate the APIs that you’ve invested your life savings in.

   
 • Carl Morris 5:18 PM ar 19 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cod agored, llenyddiaeth   

  Open Shakespeare – dadansoddiad agored 

  Dadansoddiad agored gan gr诺p o waith Shakespeare, anodi gyda’ch gilydd ayyb. Syniad am athrawon a phobol llenyddol Cymraeg?

  Open Shakespeare combines literary criticism and the internet to produce a completely free and open set of tools for appreciating the Bard. Currently you can use our website to read all of Shakespeare, including brief individual introductions to each play, perform rudimentary statistical analysis, compare texts side by side, search and annotate any of Shakespeare鈥檚 works and much more 鈥

  http://openshakespeare.org

  Cod agored a chynnwys dan drwydded rhydd, fel Wicipedia am llenyddiaeth

   
 • Carl Morris 2:25 PM ar 16 February 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cod agored, profiadau,   

  “Ystyr” vs. “Profiadau” 

  http://blog.tommorris.org/post/3216687621/im-not-an-experience-seeking-user-im-a

  If I鈥檓 on my deathbed, will I regret the fact that I haven鈥檛 collected all the badges on Foursquare? Will I pine for more exciting and delightful user experiences? That鈥檚 the ultimate test. You want a design challenge? Design things people won鈥檛 regret doing when they are on their deathbed and design things people will wish they did more of when they are on their deathbed. Design things that one鈥檚 relatives will look back in fifty years and express sympathy for. Again, when you are dead, will your kids give a shit about your Foursquare badges?

   
  • Rhodri ap Dyfrig 5:29 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Cofnod blog gwych!

   […] turning things into games and novelties in order to mask the underlying valuelessness of these tasks.

   Ond mae elfen o ‘gamification’ wedi helpu i greu ystyr a gwerth hefyd. Gweler: Facebook Translate.

   Un ateb sydd gen i: creu. Dim ond trwy greu wyt ti’n creu ystyr dy hun. Lluniau, mashups, cofnodion blog. Dyw sgwennu ar Twitter a Facebook ddim yn greu. Mae’n fwy phatic.

   Eto, mae’n dod lawr at y ‘barrier to entry’. Y lleiaf y rhwystr, y lleiaf y gwerth cymdeithasol/ystyrol/diwylliannol.

   Dyma yw dadl Shirky yn Cognitive Surplus: sef bod hi’n hawdd creu sdwff ar-lein (er ei fod o’n dweud bod na ryw werth i LOLcats), a bod y rhyngrwyd yn gwneiud hi’n haws creu sdwff ar y cyd, ond mae’n rhaid gwneud ymdrech i wneud y stwff sydd wir yn mynd i newid ein byd, ac felly y byd yn ehangach. [Gol: Newydd ddarllen ymhellach lawr y gofnod a gweld bod o wedi s么n am Shirky!]

   Dwi’n amau bydd plant fy mhlant yn edrych ar fy tweets neu fy sylwadau ar Facebook (nac efallai’n gallu), ond dwi’n gobeithio y bydden nhw’n ffeindio rhywbeth diddorol amdana i a fy oes yn fy mlogiau, lluniau, fideos a chynnyrch creadigol eraill, yn yr un ffordd a dwi’n ffeindio llyfr cerddi Tryfanog yn ddiddorol a dalennol 90 mlynedd ar ol iddo ei gyhoeddi.

  • Carl Morris 6:02 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Sylw gwych!

   O’n i’n licio Facebook Translate fel syniad hefyd, mae’r ‘gemeiddiad’ yn dda. Ond y peth yw, ti’n dweud dyw sgwennu ar Facebook ddim yn greu go iawn, dyw e ddim yn werth lot, felly dyw Facebook Cymraeg fel ‘project’ ddim yn werth gymaint chwaith. Huh? Mae’n fersiwn mawr o “turning things into games and novelties in order to mask the underlying valuelessness of these tasks”! Proc mawr. Mae Zuck wedi ein procio. Felly? Jyst gofyn.

   Dyddiau yma dw i’n hoffi blogio mwy a mwy. A dw i’n licio Facebook llai a llai…

   Gyda llaw dw i’n meddwl bod Facebook Cymraeg yn lledrith weithiau achos mae’r shifft ieithyddol yn y cynnwys yn rhy bwerus. Efallai Twitter hefyd. Roedd Maes-E lot mwy llwyddianus fel cymuned Cymraeg arlein. Ble mae’r cymunedau Cymraeg arlein nawr? (Heblaw Hacio’r Iaith wrth gwrs..!)

   Yn gyffredinol, ymdrech yw’r gair yma. YMDRECH!

  • Gareth Jones 7:03 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Diddorol iawn.
   Mae Rhodri yn iawn wrth gwrs drwy ddweud creu. Drwy greu ti’n cael proffiad ac ystyr. Dyna pam dwi wedi mynd ati i drio cael bobl at eu gilydd i greu fersiwn o Twitter yn Gymraeg ar y wefan swyddogol. #twittercymraeg http://stwnsh.com/twittercymraeg

  • Huw Waters 7:25 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Wel dyma ni gwestiwn dwys.

   Ystyr ydi bod. Beth yw pwrpas bywyd? Ydw i’n gywir i ddweud na bodoli yw’r prif bwrpas?

   Os yn s么n am bethau megis Facebook a Twitter, mae cyfarch pobl ac ail-adrodd be ma rhywun arall wedi ei ddweud ar Twitter neu Facebook heb dim i’w wneud a bod. Mae’r bod yn digwydd yn y byd ffisegol. Bywyd rhithiol yw popeth ar-lein. Os yn anwybyddu cof ‘solid-state’, mae’r holl wybodaeth yn bodoli fel gwybodaeth electromagnetic, boed ar dapiau neu ddisgiau caled magneteg, neu ar ffurf golau lawr ffibrau opteg, neu fel s诺n ar modem. Does dim ‘mater’ yn cael ei ddefnyddio, a mater yw’r peth sy’n bod.

   Os mae s么n am greu, boed ar ffurf ysgrif, llun, fideo mae’n gopi gwan o’r hyn sydd wedi bod. Mae llun dim ond yn dangos golau yn cyrraedd lens camera, dim o’r aroglion na s诺n. Ond eto mae’n argraffiad rhannol o rywbeth sydd wedi bod.

   Os yn s么n am fathodynau Foursquare neu Gowalla, does dim ystyr iddynt o gwbwl. Os nad ydynt yn gallu craffu o gwbwl beth oedd yn bod, does dim ystyr iddynt. Mae s么n dy fod yn rhywle yn dweud dim am dy fodolaeth yn lle ene.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel