Tagiwyd fel: radio Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 2:53 PM ar 29 September 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , radio,   

  Datblygu radio personol, osgoi'r Archers a mwy 

  archers-avoider

  Dyma cofnod blog difyr am ddefnydd o Raspberry Pi a chod agored i hacio meddalwedd/caledwedd radio personol at eu gilydd.

  Maent yn datblygu botwn i osgoi’r Archers ond mae modd gwneud newidiadau i’r prototeip. Felly os oes elfen fach o BBC Radio Cymru sydd ddim at eich dant, dyma’r dyfais radio i chi. 🙂

   
 • Rhodri ap Dyfrig 10:21 AM ar 21 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , radio   

  Fideo Haciaith 2012: Radio’r Cymry (Huw Marshall) 

   
 • Rhodri ap Dyfrig 11:10 PM ar 9 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: dadfwndelu, radio, trawsgrifio   

  Syniad ar gyfer rhaglenni Radio Cymru fel Wythnos Gwilym Owen + Y Stiwdio? 

  Dad-gydgasglu (dadfwndelu?) a thrawsgrifiadau?

  Disaggregation splits a programme up from being an unweildy three-hour block of content into lots of discrete bits. This is hard work, and normally requires a human to do it (though there are ways of automating it); but well worthwhile, since it allows your listeners to find pieces of content that they’re interested in.

  Transcripts sounds simple: just turning the audio into text. This means that you offer a choice of audio or text – different things please different people – but also means that you can make it easy for Google to index your content. More traffic, mostly from people who are unaware of your brand. Always a good thing.

  http://james.cridland.net/blog/on-demand-speech-radio-disaggregation-and-transcripts/

  Dylen ni drio cael y gynulleidfa ehangaf posib allan o’n raglenni a byddai hyn yn sicr yn dod â phobol at ddeunydd ymhell ar ôl i’r rhaglen ddod i ben. Mae o eisioes yn digwydd gyda Democratiaeth yn Fyw i raddau. Beth am ei ehangu at faterion cyfoes a diwylliant?

   
  • Carl Morris 11:27 PM ar 9 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Dw i eisiau dadfwndelu Radio Cymru ar fy mhen fy hun weithiau. Mae iPlayer a thrwyddedau cedwir pob hawl yn gweithio yn erbyn y bwriad.

   O ran S4C bydd crynodebau manwl ar S4C Clic yn ddechrau da. Weithiau mae gyda nhw cyfweliad ar Wedi 7 neu rywbeth heb unrhyw gyfeiriad yn yr RSS a chrynodeb ar y we.

  • Rhys Wynne 9:43 PM ar 10 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Byddai hyn yn plesio fi’n fawr. Yn aml, ar dydd Sul fel arfer (unig ddiwrnod dwi[‘n defnyddio[r car), dw i’n digwydd troi’r radio ymlaen a mynd i RC a mae yna ambell i raglen difyr ymlaen, unai yn y slot hynny neu’n ailddarllediad. Ond gan bod 80% o output yr orsaf yn (ymddangos yn ) amherthnasol i fi, dw i ddim yn trafferthu’r rhoi’r ymdrech i mewn i ffeidio’r 20% (a mwy?) yna baswn i’n licio. Byddai angen buddsoddiad ar y dechrau mae’n siwr, ond fawr ddim yn ychwnaegol wedyn o ddydd i ddydd. Rhaid bod technoleg gyda i rwan sy’n ei wneud yn beth hawdd i’w gyflawni.

   Dw i’n deall mai torri fyny o fewn rhaglen ti’n sôn amdano fan hyn, Rhodri, ond dw i’n meddwl bod y theori yr un fatho ran gwell disgrifiadu o ran disgrifiad cyffredinol a chynnwys bod yn rhaglen.

 • Carl Morris 3:02 PM ar 1 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , radio   

  Archif BBC: 500 rhaglen Desert Island Discs 

  http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2011/03_march/01/did.shtml

  The BBC is to launch an online collection of more than 500 episodes of Desert Island Discs alongside the choices of every single castaway, to coincide with the launch of BBC Radio 4 Extra in April.

  The archive will allow fans to download the last 500 complete episodes and will list the choices – music, books and luxury – of every guest since 1942. Classic editions will also be broadcast on Radio 4 Extra, curated by Kirsty Young, who will update and contextualise each interview. In addition, the station – the relaunched Radio 7 – will broadcast special, hour-long versions of episodes from the past year with previously edited material. Both Radio 4 Extra and the archive will launch in April.

  Ond pa fformat? Rhywbeth gyda DRM ar iPlayer neu rywbeth gwell fel MP3?

   
  • Rhys 3:35 PM ar 1 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Gwych (cyn belled a’i fod ar fformat agored fel ti’n deud). Mae rhaglenni bore sadwrn John Hardy gyda clipiau o’r archif reit difyr, falle cawn rhywbeth tebyg i Radio Cymru (Rhaglen Beti George?)

   Dim i’w wneud a’r uchod, ond drwy hap bore ‘ma, dois ar draws stwnsh Radio Cymru o hackday BBC

 • Rhys Wynne 1:34 PM ar 14 October 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: radio,   

  Llai o raglenni Cymraeg ar y radio (ond mwy yn fyw ar-lein) 

  Mae erthygl ar Golwg360 o dan y teitl Llai o radio a theledu Cymraeg gan y BBC, yn trafod torriadau yn y nifer o oriau o ddarlledu cynnwys gwreiddiol fydd ar Radio Cymru ac bydd mwy o ail ddarlledu.  Nid trafod y cwtogi ydw i eisiau yma (gellir gwneud hynny fan hyn), ond yn hytrach y newyddion hyn:

  …[bydd] Maggi Dodd yn cyflwyno rhaglen ar y we rhwng 7-8 gyda’r rhaglen honno, Dodd ar y We yn cael ei hailddarlledu ar C2 rhwng hanner nos ac un y bore.

  Tra nad yw cwtogi oriau yn amlwg yn beth da, mae arbrofi gyda darlledu ar-lein yn syniad dewr.  Dyma’r union raglen y dylid arbrofi gyda hi, gan mai ei chynulledfa darged yw’r kids, ac os ydy unrhyw un am wrando ar radio ar-lein, nhw ydy’r rheini.

  Yn bersonol, dw i ddim wrandawr mawr ar radio, ond mae digwydd bod stereo yn ein ystafell fyw, ystafell fwyta a’n cegin ni, felly mater hawdd iawn yw troi’r radio ymlaen. Gan bod cysylltiad di-wifr gyda ni acw, mae’n dod yn haws symud y gliniadur o un ystafell i’r llall, ond dw i’n dal i’w weld bach o ffaff (am y rheswm yma, mond unwaith dw i wedi ‘tiwnio i mewn’ i Radio Shwmae, er mawr cywilydd i mi) . Gyda datblygiadau pellach mewn technoleg a chysylltiadau gwell i’r we, mae’n siwr daw gwrando ar-lein yn beth haws a mwy naturiol.

  Yr unig beryg efallai yw y gwelith Llywodraeth Llundain hyn fel esgus i gwtogi pellach a  dweud gall popeth fynd a- lein, ond mewn gwirionnedd, rheswm dros fwy o sianeli/gorsafoedd fydd hyn.
   
  • bob 3:00 PM ar 14 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Ydi “Dod ar y We” ddim jest yn slang am wefannau pr0n?

  • Carl Morris 4:21 PM ar 14 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Diddorol. Dw i eisiau sioe radio am y we!

   Err, diolch am y sylw “bob”.

  • Rhys Wynne 7:50 AM ar 15 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Diddorol. Dw i eisiau sioe radio am y we!

   Wel ia, yn union – mae hi’n 2010 a hyd y gwydda i, does dim un rhaglen ar Radio Cymru wedi trafod y ‘ffenomena diweddaraf’ yma a elwir ‘y we’, (ag eithrio ambell gwestin twp).

   Beth am ddanfon proposal rhaglen atynt?!

  • Rhodri ap Dyfrig 12:45 PM ar 15 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   O’n i’n rhan o gynnig atynt ar y trywydd hwn tua blwyddyn yn ol. Dim lwc yn anffodus.

  • Carl Morris 2:12 PM ar 5 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   O’r gofrestr ebost C2

   Ma’n siwr fod eich rhieni yn cofio ble roedden nhw pan ddaru dyn lanio ar y lleuad. Ma’n siwr fod chi’n cofio lle roeddech chi pan fu farw Michael Jackson? Ie, y digwyddiadau hanesyddol lle ma PAWB yn cofio ble roedden nhw ar yr amser penodol yna!

   Nos Lun yr 8fed o Dachwedd 2010 am 7pm lle fyddwch chi? Ydech chi isho bod yn rhan o hanes darlledu yng Nghymru? Wel, cofiwch wrando nos Lun wrth i Magi Dodd ddechre darlledu ar y we nos Lun i nos Wener. Darlledu arloesol ar y BBC yng Nghymru, cofiwch!! Byddwch yn rhan o hanes!!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel