WordPress yn dathlu 20 mlynedd!

Bydd hi’n ben-blwydd hapus yn 20 oed ar WordPress ar Fai 27 eleni ac mae nhw’n cymryd y cyfle i ddathlu’r hyn mae WordPress a chymuned WordPress wedi ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwnnw.

Er mwyn dathlu mae gwefan arbennig WP20.wordpress.net wedi ei chreu sy’n rhestru’r digwyddiadau dathlu sydd ar ddigwydd ar draws y byd i gyd. Os hoffech chi drefnu digwyddiad, cofiwch ei ychwanegu at y rhestr.

Ymlaen i’r 20 mlynedd nesaf!