Tagiwyd fel: lleoleiddio Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Gareth Morlais 4:32 PM ar 10 November 2020 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , , , , , , lleoleiddio, , ,   

  Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach 

  Gyda Hacio’r Iaith yn cyflwyno: Hacio Bach, dan ofal Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor ar 14 Tachwedd 2020, dyma restr o rai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith all helpu i roi syniadau ichi o haciau Cymraeg gallwch chi ddatblygu. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi bod yn flaengar wrth ddatblygu adnoddau technoleg iaith a seilwaith ieithyddol o’r fath, felly dwi wedi dewis rhai o’u cydranau yn y rhestr isod. Dwi hefyd wedi dewis dolenni eraill gan gyrff a mudiadau eraill all fod yn handi ichi. Croeso ichi ychwanegu rhagor o bethau eich hun yn y Sylwadau a phob lwc yn y digwyddiad.

  Rhai o'r adnoddau Cymraeg ar Github

  Rhai o’r adnoddau Cymraeg ar Github

  Porth Technolegau Iaith Prifysgol Bangor:

  Technoleg iaith
  http://techiaith.cymru/

  https://github.com/techiaith/
  https://github.com/PorthTechnolegauIaith

  Seilwaith ieithyddol Prifysgol Bangor:

  Porth Termau Cenedlaethol Cymru:
  http://termau.cymru/

  Adnoddau geiriadurol:
  http://techiaith.cymru/data/geiriadurol/

  Corpora:
  http://techiaith.cymru/data/corpora/

  Enwau lleoedd:
  http://techiaith.cymru/data/enwau-lleoedd/

  Prifysgol Caerdydd:

  Datgelydd termau: https://github.com/ispasic/FlexiTermCymraeg

  CorCenCC – partneriaeth rhwng prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor, a mwy.
  https://www.corcencc.cymru/lawrlwytho/

  https://github.com/CorCenCC

  WNLT Prifysgol De Cymru:

  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt/
  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt2/

  https://gate.ac.uk/

   

  Comisiynydd y Gymraeg

  Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru:http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Comisiynydd/EnwauLleoedd/Pages/Chwilio.aspx
  Canllawiau Comisiynydd y Gymraeg ar ddrafftio dwieithog: http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20190514%20C%20Rhan%201%20Drafftio%20dwyieithog.pdf

  Dolenni at adnoddau geiriadurol a therminoleg ar ochr dde’r dudalen hon:
  http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Adroddiadau/Pages/Termau-a-geiriaduron.aspx

  Microsoft

  Termau ac adnoddau lleoleiddiad:
  https://www.microsoft.com/en-us/language?rtc=1

  Byd Term Cymru

  Cofau cyfieithu Byd Term Cymru:
  https://llyw.cymru/bydtermcymru/cofau-cyfieithu

  Lawrlwytho geiriadur termau Term Cymru Llywodraeth Cymru:
  https://gov.wales/bydtermcymru/other-resources/meta

  Wicipedia Cymraeg
  https://cy.wikipedia.org/wiki/Hafan

  Wikidata:
  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

   

  A.y.b., a.y.b…

  Gallwch ychwanegu dolenni eraill yn y Sylwadau.

   

   
 • Rhys Wynne 11:09 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleoleiddio   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Lleoleiddio Android ar ffonau symudol 

  Aled Powell yn esbonio sut mae’n newid ffonau Android i’r Gymraeg. Mae’n defnyddio system weithredu LineageOS. Mae 60% o’r gwaith cyfieithu wedi’i wneud (gallwch helpu drwy fynd i crowdin).

  Dangos sut mae LineageOS 15.1 yn edrych.

  Mae gan Aled amryw o ffonau sydd wedi’i llwytho gyda’r fersiwn Cymraeg i’w gwerthu.

  Bydd yn cynnal sesiwn demo nes ymlaen.

   

   
 • Carl Morris 5:21 PM ar 4 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleoleiddio   

  Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews 

  Ydych chi wedi cyfrannu at gyfieithu Facebook i’r Gymraeg?

  Mae’r academydd Leighton Andrews yn gweithio ar astudiaeth o Facebook, ac wedi gofyn i mi helpu trwy basio’r cwestiynau isod ymlaen at sylw unrhyw un sydd wedi cyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Facebook.

  Anfonwch eich atebion i’r cwestiynau at AndrewsL7@cardiff.ac.uk os gwelwch yn dda.

  • Sut ddaethoch chi’n rhan o’r prosiect i gyfieithu Facebook i’r Gymraeg?
  • A oedd hyn yn rhan o ymgyrch bwriadol neu a wnaethoch chi ymuno fel unigolyn?
  • Pa gysylltiad fu rhyngddoch chi â Facebook ei hun?
  • Sut fyddech chi’n disgrifio eich ymwneud â Facebook?
  • A oedd Facebook yn cydymdeimlo â’ch amcanion?
  • Beth yw’r fantais o gael wyneb-ddalen Gymraeg ar Facebook?
  • Sut fyddech chi’n disgrifio effaith Facebook ar yr iaith Gymraeg?
   
 • Carl Morris 7:06 AM ar 29 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: Kodu, lleoleiddio,   

  Microsoft Kodu yn Gymraeg: creu, chwarae a rhannu gemau ar Xbox360/Windows 

  koduCymro sy’n gweithio i Microsoft ydy Stuart Ball. Mae fe wedi postio cofnod ar flog Microsoft i athrawon i ddatgan bod Kodu bellach ar gael yn Gymraeg mewn cydweithrediad a chyfieithwyr ifanc yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

  O’n i ddim yn gwybod beth yw Kodu a dweud y gwir.

  Mae hi’n iaith cyfrifiadurol a phlatfform datblygu integredig ar Xbox360 a Windows sy’n hygyrch i blant.

  Yn ôl y sôn mae’r plant yn creu eu gemau eu hunain i’w chwarae a rhannu. (Mae lot wedi newid ers Logo yn fy ysgol i yn amlwg.)

   
  • Leia 1:08 PM ar 29 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Dw i wedi chwarae gyda Kodu weithau gyda fy myfywyr i. Mae’n hwyl! Defnyddio i ddysgu pobl ifanc cysyniadau rhaglenni symyl. Mae TechnoCamps yn deffnyddio fe weithau hefyd.

  • Carl Morris 6:33 PM ar 30 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Leia, ahh diolch. Wyt ti’n sgwennu’r rhaglen yn Gymraeg bellach neu ydyn nhw yn siarad am y rhyngwyneb yn unig?

 • Rhys Wynne 1:35 PM ar 6 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , lleoleiddio   

  Berfenwau v Gorchmynion amhersonol – sut i gyfieithu meddalwedd ar Translatewiki 

  Trafodaeth ar y Wicipedia Cymraeg ynglŷn â chynnig i newid cyfieithiadau Cymraeg ar Translatewiki i ddefnyddio berfenwau yn hytrach na gorchmynion amhersonol.

  Yn ogysatal a’r Wicipedia Cymraeg (a bwerir gan feddalwedd MediaWiki) mae cyfieithiadau Translatewiki hefyd yn bwydo sawl math o feddalwedd/gwefan arall.

   
 • Carl Morris 3:10 PM ar 18 November 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: lleoleiddio,   

  WordPress 3.7.1 yn Gymraeg 

  WordPress yw’r system rheoli cynnwys sydd yn rhedeg lot o wefannau o gwmpas y byd gan gynnwys Hacio’r Iaith. Mae fersiwn diweddaraf bellach, sef 3.7.1.

  Canllaw i WordPress 3.7.1.

  Os ydych chi’n defnyddio WordPress.com yn Gymraeg (y fersiwn dotcom yw’r fersiwn cyflym a haws) mae popeth yn awtomatig. Does dim rhaid i chi wneud dim byd. Joiwch! Gyda llaw, dyma sut i newid eich iaith mewn WordPress.com

  Os ydych chi’n rhedeg y cod o WordPress.org, ewch i WordPress Cymraeg a lawrlwythwch y cod fel zip (neu .tar.gz). Mae’r ffeiliau pwysig i gyd yn y ffolder wp-content/languages ond mwy na thebyg byddwch chi eisiau diweddaru WordPress ei hun yn ogystal â’r ffeiliau iaith.

  Os ydych chi’n hoff o Subversion, fel arall rydych chi’n gallu lawrlwytho nhw trwy SVN yma.

  Os ydych chi am greu gwefan Gymraeg gyda WordPress.org, ewch i WordPress Cymraeg a lawrlwythwch y feddalwedd lawn. Bydd rhaid i chi gosod y cod ar letya, cyfieirio enw parth at y lletya ayyb. (Oes galw am ganllaw o’i fath?)

  Diolch
  Diolch o galon i Rhos Prys am gyflawni’r cyfieithiad o WordPress. Does dim modd crynhoi faint mae Rhos fel cyfieithwr gwirfoddol (ac eraill) wedi gwneud i siaradwyr Cymraeg ar y we.

  Croes-bostio ar cy.wordpress.org

   
  • Rhodri ap Dyfrig 1:59 PM ar 19 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Eiliaf y diolch i Rhos. Oes na ffeil iaith .mo ar ben ei hun? Faint o’r cyfieithiad sydd yn ‘gyts’ y côd fel petai? Os dwi’n rhoi ffeil .mo dyw popeth ddim yn cyfieithu – ddyla fod wneud?

   Y rheswm dwi’n gofyn ydi, achos dwi’n defnyddio automatic updates ar y gweinydd i arbed gwaith i fi, ond ydi hyn am ddileu unrhyw gyfieithiad Cymraeg bob tro ma’n diweddaru’r system WordPress?

  • Carl Morris 11:22 PM ar 19 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Cer i’r ddolen SVN uchod am y ffeiliau .mo – mae mwy nag un.

   Dw i’n credu bod diweddariadau awtomatig yn dileu ffeiliau iaith yn anffodus. Gwnaf i drio cadarnhau cyn hir.

  • Iestyn Lloyd 11:23 AM ar 21 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Oes na ffordd gwell na WPML dyddia yma i greu gwefan dwyieuthog?

  • Rhys Jones 1:03 PM ar 22 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Ie, diolch yn fawr i Rhos!

   Iestyn – mae’r ategyn polylang (http://wordpress.org/plugins/polylang/) wedi bod yn eitha llwyddiannus i fi, ac yn llawer llai o waith na gosod WPML; llai o lwyth ar y gweinydd hefyd hyd gwela i.

   Ymhlith y nodweddion mae’n honni ei fod yn diweddaru ffeiliau iaith yn awtomatig, felly falle bod hwnna’n ateb posib i gwestiwn Rhodri hefyd.

  • Emyr Thomas 11:50 AM ar 25 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   @Iestyn Mae ‘na system cyfieithu cynnwys newydd i’w gael o’r enw Babble. Dydi o ddim mor aeddfed a WPML felly mae ganddo dipyn o ffordd i fynd nes ei fod o’n dal i fyny gyda WPML, ond mae’r rhyngwyneb a’r llif gwaith yn llawer mwy hwylus na WPML. Mae Babble yn hollol agored, ac mae’r côd i’w gael ar GitHub. Werth cadw golwg ar hwn dwi’n meddwl!

   Mae Polylang ar gael hefyd.

  • Carl Morris 11:32 PM ar 25 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Mae WPML wedi bod yn iawn i mi, oes gwendidau yn dy brofiad di?

   Dw i ar fin dechrau datblygu amlieithrwydd syml ar wefan i gwmni theatr yn Llundain felly gad i mi wybod hefyd! Neu gwnaf i adael i ti wybod.

  • Carl Morris 11:34 PM ar 25 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Wps, dw i newydd cymeradwyo sylwadau Rhys ac Emyr. Gwnaf i drio nhw te.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:58 AM ar 27 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Ella bod Polylang yn opsiwn, ond dwi jest yn trio cadw pethau mor syml a phosib. Ma plugins gwael wedi achosi problemau hacio a sbam trafferthus i fi’n barod felly sa well gen i beidio defnyddio unrhyw rai heblaw am rai Automattic os oes modd. Dwi’n gofyn weithia – ydi WordPress werth y drafferth? Sa’n neis sa nhw’n gallu gwneud fersiwn .org superslim ohono ar gyfer blogwyr sydd jest isio gwefan efo dewis neis o themau deniadol, saff rhag sbam, cyflym a delio gyda chyfryngau’n dda. Ar hyn o bryd dwi’n cytuno efo’r boi ma – ma’n eitha bloated ar gyfer blogio.

  • Carl Morris 12:22 PM ar 29 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Maent wedi mynd lawr y llwybr ‘gwefan go iawn’ ers tipyn. Mae gwarchodaeth gallu bod yn boen hefyd. Dw i’n cytuno bod gormod o opsiynau/peryglon i’r rhai sydd eisiau cynnal blog vanilla. Dyma pam dw i’n argymell WordPress.com iddynt.

  • Carl Morris 6:21 PM ar 10 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Mae cyfieithiad Rhos Prys o fersiwn 3.8 ar y ffordd yr wythnos hon!

 • Aled Powell 4:15 PM ar 14 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleoleiddio, Skype, Transifex   

  Dywedwch Shwmae Su'mae drwy Skype yn Gymraeg 

  Mae rhyngwyneb Cymraeg nawr ar gael ar gyfer Skype, rhaglen rydym i gyd yn gwybod amdano ac sydd hefyd yn ei wneud yn hawdd iawn i newid ac addasu iaith ei ryngwyneb.

  1. Lawrlwythwch y ffeil iaith (ffeil testun .lang 347KB)

  2. Yn newislen Skype, dewiswch Offer>Newid Iaith>Ychwanegu Ffeil Iaith Skype (canllaw gyda sgrinluniau)
  (Tools>Change Language>Add Skype Language File)

  (Fersiwn diweddaraf Skype yw 6.7, ar gael yma: Tudalen lawrlwytho Skype)

  Dechreuwyd y cyfieithiad i’r Gymraeg gan Merlyn Cooper (@Merlyn_Dytani) ar Transifex, llwyfan cod-agored a chymdeithasol i leoleiddio meddalwedd gwahanol, fel rhan o brosiect cyfieithu Skype i nifer o ieithoedd dan oruchwyliaeth Michael Bauer, Albanwr sy’n siarad Gaeleg.

  Dechreuais gyfrannu i’r prosiect nôl ym mis Mehefin ond dim ond yn y dyddiau diwethaf parheais i’w gyfieithu o ddifri gyda’r bwriad o gwblhau’r cyfieithiad mewn pryd i bobl dweud “Shwmae Su’mae” drwy Skype yn Gymraeg ar 15fed Hydref 2013.

  O ran safon a chydnawsedd y iaith, gallaf ond gaddo un peth: nid yw’n berffaith.

  Oherwydd y brys, bu rhaid i mi drawsnewid fformat y ffeil fy hun yn hytrach na drwy Transifex er mwyn ei ddefnyddio a’i brofi yn Skype ei hun. Wrth wneud hyn darganfyddais nad yw’r cyfieithiad ar Transifex yn cynnwys holl linynnau’r fersiwn cyfredol o Skype, sef 6.7.0.

  Mae Skype yn ei gwneud yn hawdd iawn i unrhyw un gyfieithu rhyngwyneb y rhaglen. Mae’r dewis ieithoedd (Offer>Newid Iaith) yn cynnwys, ar waelod y rhestr, yr opsiwn i chi lwytho ffeil iaith eich hun neu i olygu ffeil iaith. Wrth gadw newidiadau mewn ffeil gwahanol (Cadw fel…), gall unrhyw un greu lleoleiddiad eu hunain.

  Gan ei fod mor hawdd gwneud newidiadau, mae’n bosib mewn amser byr y bydd nifer o ffeiliau rhyngwyneb Cymraeg ar gael i Skype yn adlewyrchu gwahanol tafodieithoedd a fersiynau ffurfiol (chi) ac anffurfiol (ti). Ond ble buasai modd rhannu’r rhain? A sut gall bobl gwella a rhannu’r un ffeil? Dyma ble mae gwefan fel Transifex yn ddefnyddiol: Prosiect cyfieithu Skype ar Transifex.

  Dydw i ddim yn gwybod o gwbl i ba raddau dw i’n cytuno a’r dulliau hyn gael cwmnïau mawr i gael cyfieithiadau o’u cynnyrch. Rhai dyddiau byddaf yn rhoi fy amser fel cyfraniad i’r iaith Gymraeg a phawb sy’n ei defnyddio. Dyddiau eraill, byddaf yn gwrthod rhoi fy amser gan fy mod yn helpu cwmni o dramor i elwa. Mae’r broses o gyfieithu Twitter, er enghraifft, yn gwneud i mi deimlo ar adegau fy mod yn rhoi fy ngwaed i’r cwmni – a hynny drwy daro fy mhen yn erbyn wal. Bydd cofnod arall am y profion hynny.

   
  • Rhys Huw Thomas 8:59 PM ar 14 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Gwaith da Merlyn!

  • Carl Morris 11:52 PM ar 14 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   SHWMAE SU’MAE

   Gwych iawn Aled.

   Mae’n gweithio yn iawn yma.

   Diolch yn fawr iawn i ti. Dw i’n siwr bydd llwyth o bobl yn joio’r profiad o ryngwyneb Skype Cymraeg o hyn ymlaen. Dw i’n bwriadu dweud wrth bobl.

   Gyda llaw dw i eisiau cymryd rhan ar Transifex er mwyn creu ffeil debyg ar gyfer Linux. Dw i bron byth yn ddechrau mewn Windows dyddiau yma a dweud y gwir. Gobeithio fydd modd ailddefnyddio’r cyfieithiadau sydd yna eisoes.

  • Merlyn 2:25 AM ar 15 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Helo Carl, Ro’n i bod weithio ar y fersiwn linux heno, Croeso i’r tîm.

  • Colin Nosworthy 11:34 AM ar 15 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Oes modd defnyddio hwn ar y Mac? Dwi’n methu cael e i weithio

  • Merlyn 12:45 AM ar 17 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Ar hyn o bryd, dydy o ddim yn weithio ar Mac, mae’r ffeiliau ydy am Windows (ac yn fuan Linux, dw i’n gobeithio (27%)).

   Yn personol, dydw i ddim cael Mac felly mae’n anodd i gael y strings am gyfieithu.

   Os dach chi’n edrych ar Sourceforge yn yr Wici (http://sourceforge.net/p/skypeinyourlang/wiki/Home/) mae o’n rhoi gwybodaeth am Mac ond dim llawer.

   Os dach chi’n medru cael y ffeil efo’r strings o Mac dw i’n hapus rhoi’r ffeil i Michael Bauer am Transifex felly pawb medru weithio ar nhw.

  • Siôn 9:06 PM ar 23 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Grêt. Un pwynt bach, wrth roi cyfarwyddiadau fyddai’n well cadw at iaith wreiddiol y ffeil h.y. ar Skype cyn ei newid i’r Gymraeg fydd Skype pawb yn dweud ‘tools’ nid ‘offer’ a ‘change language’ nid ‘newid iaith’. Dwi’n gwybod bod bach o synnwyr cyffredin yn esbonio’r holl beth ond dyma’r math o beth bach sydd hefyd yn gwneud i rai pobl roi’r gorau iddi cyn dechrau neu mae nhw’n meddwl fod rhaid cael rhyngwyneb Gymraeg cyn dechrau neu beth bynnag.

   Fel arall, gwych, diolch yn fawr.

  • Ianto Llwyd B Phillips 9:09 PM ar 23 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Gwych!

  • Aled 9:14 PM ar 23 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Wedi ei ywchwanegu. Diolch Siôn (ac i Carl, a chododd y pwynt gynt).

  • Merlyn Cooper 11:32 AM ar 2 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Ceises i y ffeil “.ts” o Transifex heddiw ar Linux, mae’n weithio ond dim fel dw i isio.

   Ar hyn o bryd dw i’n angen ailenwi’r ffeil skype_en.ts, compile i .qm defnyddio QT Linguist 4 a defnyddio’r rhaglen yn “saesneg” am gymraeg. Mae’n od iawn, dw i’n angen dod o hyd i’r ffeil config am yr ieithoedd am ychwanegu mwy teipoedd i’r rhestr (cy).

   41% wneuwyd efo linux cyfieithiadau, croeso unrhyw help.

 • Hywel Jones 12:58 AM ar 11 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , lleoleiddio,   

  Orbot 

  Gyda’r holl sôn am NSA a GCHQ, efallai y byddwch am ystyried defnyddio Orbot a’i borwr Orweb os oes dyfais Android gyda chi: https://guardianproject.info/apps/orbot/

  Ac, yn amserol iawn ar ôl cofnod Aled am borth ieithoedd Microsoft, efallai y byddwch am gyfrannu at ei gyfieithu i’r Gymraeg: https://www.transifex.com/projects/p/orbot/

   
 • Aled Powell 11:00 PM ar 10 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleoleiddio, ,   

  Porth Ieithoedd Microsoft: Adnodd terminoleg Cymraeg 

  Os ydych yn cyfieithu unrhyw beth ym maes TG neu jyst eisiau gwybod beth yw gair neu derm technegol yn Gymraeg, Saesneg neu un o ddwsinau o ieithoedd eraill, gall Porth Ieithoedd Microsoft fod o gymorth mawr i chi.

  http://www.microsoft.com/Language

  Mae’r adnodd ar gael ers peth amser, ond does dim sôn wedi bod amdano yma ar Hacio’r Iaith a dim ond yn ddiweddar dw i wedi dod ar ei draws. Mae’n eich galluogi i…

  • chwilio am gyfieithiad o eiriau a thermau gydag enghreifftiau o’u defnydd
  • lawrlwytho ffeil .tbx o’r holl derminoleg Cymraeg sydd gan Microsoft
  • lawrlwytho ffeiliau iaith rhaglenni wedi eu lleoleiddio os ydych yn tanysgrifio i Microsoft Developer Network (MSDN) neu i Microsoft TechNet
  • cael mynediad at API o’r gronfa terminoleg er mwyn defnyddio’r data mewn rhaglen neu ap
  • lawrlwytho canllaw arddull Cymraeg Microsoft

  Un o’r geiriau cyntaf i mi edrych i fyny ynddo oedd ‘supported‘ (e.e. This device is not supported.). Canfuwyd dros 900 o enghreifftiau o’r term yn cael ei ddefnyddio yn yr iaith Gymraeg gan Microsoft. Ar frig y rhestr mae ‘cydnaws’ (Windows 7) a ‘cefnogwyd’ (hefyd Windows 7). Mae’n ymddangos bod Windows 8 yn defnyddio ‘cefnogwyd’. Hefyd yn Windows 7, ceir ‘does dim modd delio â X’ ar gyfer ‘X not supported’.

  I mi, ac eraill sy’n cyfieithu, efallai’r peth mwyaf defnyddiol yw’r canllaw arddull Cymraeg’:

  This Style Guide is intended for the localization professional working on Microsoft products. It is not intended to be a comprehensive coverage of all localization practices, but to highlight areas where Microsoft has preference or deviates from standard practices for Welsh localization.

  Mae’r ddogfen PDF ar gael o http://www.microsoft.com/Language/en-US/StyleGuides.aspx

   
 • Carl Morris 4:56 PM ar 2 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleoleiddio,   

  BuddyPress – unrhyw wedi gwneud cyfieithiad Cymraeg? 

  Ydy unrhyw wedi gwneud cyfieithiad o BuddyPress (yr ategyn WordPress) i’r Gymraeg?

  Rhannwch y ffeil .po os oes fersiwn os gwelwch yn dda, hyd yn oed rhywbeth anghyflawn! O’n i eisiau gofyn cyn bwrw ymlaen gyda fe.

  Annhebyg bydd gyda fi amser/egni/termau i wneud y cwbl lot ond dw i’n bwriadu cyfieithu’r pethau ar y pen blaen a phethau amlwg.

  (Unrhyw un sefydliadol eisiau ariannu pobl proffesiynol – yn hytrach na myfi – i wneud pethau fel hyn er mwyn cyfrannu i’r we Gymraeg…?)

   
  • Carl Morris 4:32 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Dw i’n cymryd taw ‘nac ydy’ yw’r ymateb. Mwy yn fuan. Yn y cyfamser gadewch i mi wybod os ydych chi eisiau helpu.

  • Dafydd Tomos 5:11 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Na, heb glywed am unrhyw gyfieithiad ohono. Erioed wedi defnyddio fe fy hun – mi fyddai’n ddiddorol gweld e mewn defnydd ar gyfer rhywbeth Cymraeg.

  • Carl Morris 5:23 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Bydd angen syniad da. Beth am rwydwaith o greadigrwydd gyda delweddau, jôcs gweledol, memes ayyb?

   O ran fy nefnydd yr wythnos hon dw i’n gwneud prosiect peilot gyda’r Sefydliad Materion Cymreig ond rydym ni’n cadw’r wefan yn gaeedig y tro yma.

  • Aled 5:29 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Dyma’r ffeil pot: http://svn.buddypress.org/trunk/bp-languages/buddypress.pot

   Mi fuaswn yn argymell i rywun dechrau prosiect y cyfieithiad ar Transifex.com. Mae ychydig o brosiectau cyfieithu eraill yno a dw i’n eithaf hapus gyda’r system.

  • Emlyn Jones 11:05 AM ar 15 Rhagfyr 2015 Dolen Barhaol

   Daeth unrhywbeth o hyn yn y diwedd… buaswn i yn lecio defnyddio BuddyPress ar wefan led-gymdeithasol yn Gymraeg… Hapus iawn helpu ble y gallaf!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel