Tagiwyd fel: cymraeg Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Gareth Morlais 12:21 PM ar 27 November 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymraeg, , ,   

  Ar agor: Cynllun Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-16 

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Mae’r Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-2016 Llywodraeth Cymru  ar agor i geisiadau rhwng nawr a’r 30ain o Ionawr 2015.

  Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion y cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant fydd cefnogi gweithgareddau sy’n:

  • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd o feddalwedd, aps, gwasanaethau ar-lein, a theclynnau creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys digidol Cymraeg.
  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg
   ar-lein
  • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

  Croesawir ceisiadau gan gyrff o’r trydydd sector, y sector breifat a’r sector gyhoeddus ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn ddarostyngedig i’w Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol.

  Gweithgareddau cymwys

  Dyma rai o’r gweithgareddau sy’n gymwys i’w hariannu dan y cynllun:

  • Datblygu gwasanaethau rhyngweithiol Cymraeg ar-lein newydd;
  • Yr isadeiledd digidol sydd ei angen er mwyn rhoi sylfaen i’r Gymraeg yn y maes digidol. E.e. llais i destun a deallusrwydd artiffisial;
  • Mapiau rhyngweithiol yn y Gymraeg lle gellir mewnosod mapiau gyda labeli ac enwau llefydd Cymraeg ar dudalennau we;
  • Prosiectau i gynyddu faint o gynnwys digidol yn y Gymraeg sydd ar gael ar-lein. Mae cynigion cynnwys sy’n ysbrydoli eraill i gyfrannu ac ehangu ar y cynnwys yn debygol o sgorio’n uwch na phrosiectau sy’n cyflwyno cynnwys gorffenedig;
  • Mentrau hyfforddi a chyrsiau codio, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc;
  • Mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, cynhyrchion seilwaith, cymwysiadau, gwasanaethau ar-lein, ac offer creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys Cymraeg digidol;
  • System rheoli digwyddiadau ar lein a all hwyluso’r broses o drefnu digwyddiad, gwahodd/dosbarthu tocynnau a hyrwyddo’r digwyddiad ar draws y cyfryngau cymdeithasol;
  • Cleient Twitter Cymraeg ar gyfer cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar;
  • Teclyn torfoli trosiadau rhyngwyneb sy’n hwyluso defnydd termau safonol ar gyfer labelu botymau a negeseuon yn y porwr;
  • Ap treiglo;
  • Ategion/widgets Cymraeg ar gyfer gwasanaethau blogio a datblygu gwefannau;
  • Systemau gweithredu dwyieithog megis systemau adnoddau dynol a systemau cyllid;
  • Unrhyw weithgareddau eraill fyddai’n cyfrannu at gyflawni’r amcanion a gyflwynwyd yng Nghynllun Gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac a fyddai’n addas i dderbyn grant.

   Am fwy o wybodaeth am y grant, yn cynnwys y ffurflen gais a’r canllawiau a meini prawf:

  http://cymru.gov.uk/techcy

   

   
 • Aled Powell 4:15 PM ar 14 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cymraeg, , Skype, Transifex   

  Dywedwch Shwmae Su'mae drwy Skype yn Gymraeg 

  Mae rhyngwyneb Cymraeg nawr ar gael ar gyfer Skype, rhaglen rydym i gyd yn gwybod amdano ac sydd hefyd yn ei wneud yn hawdd iawn i newid ac addasu iaith ei ryngwyneb.

  1. Lawrlwythwch y ffeil iaith (ffeil testun .lang 347KB)

  2. Yn newislen Skype, dewiswch Offer>Newid Iaith>Ychwanegu Ffeil Iaith Skype (canllaw gyda sgrinluniau)
  (Tools>Change Language>Add Skype Language File)

  (Fersiwn diweddaraf Skype yw 6.7, ar gael yma: Tudalen lawrlwytho Skype)

  Dechreuwyd y cyfieithiad i’r Gymraeg gan Merlyn Cooper (@Merlyn_Dytani) ar Transifex, llwyfan cod-agored a chymdeithasol i leoleiddio meddalwedd gwahanol, fel rhan o brosiect cyfieithu Skype i nifer o ieithoedd dan oruchwyliaeth Michael Bauer, Albanwr sy’n siarad Gaeleg.

  Dechreuais gyfrannu i’r prosiect nôl ym mis Mehefin ond dim ond yn y dyddiau diwethaf parheais i’w gyfieithu o ddifri gyda’r bwriad o gwblhau’r cyfieithiad mewn pryd i bobl dweud “Shwmae Su’mae” drwy Skype yn Gymraeg ar 15fed Hydref 2013.

  O ran safon a chydnawsedd y iaith, gallaf ond gaddo un peth: nid yw’n berffaith.

  Oherwydd y brys, bu rhaid i mi drawsnewid fformat y ffeil fy hun yn hytrach na drwy Transifex er mwyn ei ddefnyddio a’i brofi yn Skype ei hun. Wrth wneud hyn darganfyddais nad yw’r cyfieithiad ar Transifex yn cynnwys holl linynnau’r fersiwn cyfredol o Skype, sef 6.7.0.

  Mae Skype yn ei gwneud yn hawdd iawn i unrhyw un gyfieithu rhyngwyneb y rhaglen. Mae’r dewis ieithoedd (Offer>Newid Iaith) yn cynnwys, ar waelod y rhestr, yr opsiwn i chi lwytho ffeil iaith eich hun neu i olygu ffeil iaith. Wrth gadw newidiadau mewn ffeil gwahanol (Cadw fel…), gall unrhyw un greu lleoleiddiad eu hunain.

  Gan ei fod mor hawdd gwneud newidiadau, mae’n bosib mewn amser byr y bydd nifer o ffeiliau rhyngwyneb Cymraeg ar gael i Skype yn adlewyrchu gwahanol tafodieithoedd a fersiynau ffurfiol (chi) ac anffurfiol (ti). Ond ble buasai modd rhannu’r rhain? A sut gall bobl gwella a rhannu’r un ffeil? Dyma ble mae gwefan fel Transifex yn ddefnyddiol: Prosiect cyfieithu Skype ar Transifex.

  Dydw i ddim yn gwybod o gwbl i ba raddau dw i’n cytuno a’r dulliau hyn gael cwmnïau mawr i gael cyfieithiadau o’u cynnyrch. Rhai dyddiau byddaf yn rhoi fy amser fel cyfraniad i’r iaith Gymraeg a phawb sy’n ei defnyddio. Dyddiau eraill, byddaf yn gwrthod rhoi fy amser gan fy mod yn helpu cwmni o dramor i elwa. Mae’r broses o gyfieithu Twitter, er enghraifft, yn gwneud i mi deimlo ar adegau fy mod yn rhoi fy ngwaed i’r cwmni – a hynny drwy daro fy mhen yn erbyn wal. Bydd cofnod arall am y profion hynny.

   
  • Rhys Huw Thomas 8:59 PM ar 14 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Gwaith da Merlyn!

  • Carl Morris 11:52 PM ar 14 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   SHWMAE SU’MAE

   Gwych iawn Aled.

   Mae’n gweithio yn iawn yma.

   Diolch yn fawr iawn i ti. Dw i’n siwr bydd llwyth o bobl yn joio’r profiad o ryngwyneb Skype Cymraeg o hyn ymlaen. Dw i’n bwriadu dweud wrth bobl.

   Gyda llaw dw i eisiau cymryd rhan ar Transifex er mwyn creu ffeil debyg ar gyfer Linux. Dw i bron byth yn ddechrau mewn Windows dyddiau yma a dweud y gwir. Gobeithio fydd modd ailddefnyddio’r cyfieithiadau sydd yna eisoes.

  • Merlyn 2:25 AM ar 15 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Helo Carl, Ro’n i bod weithio ar y fersiwn linux heno, Croeso i’r tîm.

  • Colin Nosworthy 11:34 AM ar 15 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Oes modd defnyddio hwn ar y Mac? Dwi’n methu cael e i weithio

  • Merlyn 12:45 AM ar 17 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Ar hyn o bryd, dydy o ddim yn weithio ar Mac, mae’r ffeiliau ydy am Windows (ac yn fuan Linux, dw i’n gobeithio (27%)).

   Yn personol, dydw i ddim cael Mac felly mae’n anodd i gael y strings am gyfieithu.

   Os dach chi’n edrych ar Sourceforge yn yr Wici (http://sourceforge.net/p/skypeinyourlang/wiki/Home/) mae o’n rhoi gwybodaeth am Mac ond dim llawer.

   Os dach chi’n medru cael y ffeil efo’r strings o Mac dw i’n hapus rhoi’r ffeil i Michael Bauer am Transifex felly pawb medru weithio ar nhw.

  • Siôn 9:06 PM ar 23 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Grêt. Un pwynt bach, wrth roi cyfarwyddiadau fyddai’n well cadw at iaith wreiddiol y ffeil h.y. ar Skype cyn ei newid i’r Gymraeg fydd Skype pawb yn dweud ‘tools’ nid ‘offer’ a ‘change language’ nid ‘newid iaith’. Dwi’n gwybod bod bach o synnwyr cyffredin yn esbonio’r holl beth ond dyma’r math o beth bach sydd hefyd yn gwneud i rai pobl roi’r gorau iddi cyn dechrau neu mae nhw’n meddwl fod rhaid cael rhyngwyneb Gymraeg cyn dechrau neu beth bynnag.

   Fel arall, gwych, diolch yn fawr.

  • Ianto Llwyd B Phillips 9:09 PM ar 23 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Gwych!

  • Aled 9:14 PM ar 23 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Wedi ei ywchwanegu. Diolch Siôn (ac i Carl, a chododd y pwynt gynt).

  • Merlyn Cooper 11:32 AM ar 2 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Ceises i y ffeil “.ts” o Transifex heddiw ar Linux, mae’n weithio ond dim fel dw i isio.

   Ar hyn o bryd dw i’n angen ailenwi’r ffeil skype_en.ts, compile i .qm defnyddio QT Linguist 4 a defnyddio’r rhaglen yn “saesneg” am gymraeg. Mae’n od iawn, dw i’n angen dod o hyd i’r ffeil config am yr ieithoedd am ychwanegu mwy teipoedd i’r rhestr (cy).

   41% wneuwyd efo linux cyfieithiadau, croeso unrhyw help.

 • Aled Powell 11:00 PM ar 10 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cymraeg, , ,   

  Porth Ieithoedd Microsoft: Adnodd terminoleg Cymraeg 

  Os ydych yn cyfieithu unrhyw beth ym maes TG neu jyst eisiau gwybod beth yw gair neu derm technegol yn Gymraeg, Saesneg neu un o ddwsinau o ieithoedd eraill, gall Porth Ieithoedd Microsoft fod o gymorth mawr i chi.

  http://www.microsoft.com/Language

  Mae’r adnodd ar gael ers peth amser, ond does dim sôn wedi bod amdano yma ar Hacio’r Iaith a dim ond yn ddiweddar dw i wedi dod ar ei draws. Mae’n eich galluogi i…

  • chwilio am gyfieithiad o eiriau a thermau gydag enghreifftiau o’u defnydd
  • lawrlwytho ffeil .tbx o’r holl derminoleg Cymraeg sydd gan Microsoft
  • lawrlwytho ffeiliau iaith rhaglenni wedi eu lleoleiddio os ydych yn tanysgrifio i Microsoft Developer Network (MSDN) neu i Microsoft TechNet
  • cael mynediad at API o’r gronfa terminoleg er mwyn defnyddio’r data mewn rhaglen neu ap
  • lawrlwytho canllaw arddull Cymraeg Microsoft

  Un o’r geiriau cyntaf i mi edrych i fyny ynddo oedd ‘supported‘ (e.e. This device is not supported.). Canfuwyd dros 900 o enghreifftiau o’r term yn cael ei ddefnyddio yn yr iaith Gymraeg gan Microsoft. Ar frig y rhestr mae ‘cydnaws’ (Windows 7) a ‘cefnogwyd’ (hefyd Windows 7). Mae’n ymddangos bod Windows 8 yn defnyddio ‘cefnogwyd’. Hefyd yn Windows 7, ceir ‘does dim modd delio â X’ ar gyfer ‘X not supported’.

  I mi, ac eraill sy’n cyfieithu, efallai’r peth mwyaf defnyddiol yw’r canllaw arddull Cymraeg’:

  This Style Guide is intended for the localization professional working on Microsoft products. It is not intended to be a comprehensive coverage of all localization practices, but to highlight areas where Microsoft has preference or deviates from standard practices for Welsh localization.

  Mae’r ddogfen PDF ar gael o http://www.microsoft.com/Language/en-US/StyleGuides.aspx

   
 • Rhodri ap Dyfrig 9:00 AM ar 6 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: apiau, cymraeg, cynllunio iaith, , hyrwyddo, , llyworaeth,   

  Hwre! Grantiau newydd i hybu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg 

  Mae hon yn neges bwysig iawn i unrhyw ddarllenwr neu gyfrannwr i Haciaith sydd â syniadau am sut i wella sefyllfa’r Gymraeg arlein ac yn y maes digidol. Da ni gyd yn lecio trafod a dadla am be sy ora – rwan mae cyfle i wneud rhywbeth!

  Ar ôl cyfnod o drafod rhwng y Llywodraeth a nifer fawr o unigolion a grwpiau sydd yn ymwneud â’r maes technoleg a iaith dros y flwyddyn dwetha, mae  na ffrwyth i’r trafod sef cynllun grantiau newydd ar gyfer hybu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  http://wales.gov.uk/topics/welshlanguage/grantswelshlanguage/tech-digital-media-grants/?lang=cy

  Mae yna £150k ar gael dros 2013/14. Dyma yw’r amcanion a gweithgareddau sy’n cymwys gwneud cais am arian amdanynt:

  Amcanion y cynllun grant:

  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau;
  • ariannu prosiectau er mwyn cynyddu’r cynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein;
  • ariannu mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, rhaglennu, gwasanaethau ar-lein, teclynnau i greu cynnwys – a chynnwys Cymraeg digidol.

  Gweithgareddau cymwys
  Mae’r gweithgareddau canlynol yn gymwys i’w hariannu dan y cynllun:

  • Datblygu rhaglenni meddalwedd (aps) cyfrwng Cymraeg ar gyfer amrywiaeth o lwyfannau yn cynnwys ffonau symudol/ffonau clyfar, cyfrifiaduron llechen, cyfrifiaduron personol a theledu sy’n cysylltu â’r we;
  • Datblygu gwasanaethau Cymraeg ar-lein;
  • Prosiectau i gynyddu faint o gynnwys digidol yn y Gymraeg sydd ar gael ar-lein;
  • Mentrau hyfforddi a chyrsiau codio, yn cynnwys hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc;
  • Prosiectau isadeiledd i gefnogi datblygiad rhaglennu a gwasanaethau Cymraeg ar-lein (ee, datblygu technoleg testun-llais, adnabod llais, e-gyhoeddi, cyfieithu peirianyddol a chof cyfieithu);
  • Mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, cynhyrchion isadeiledd, gwasanaethau ar-lein, teclynnau i greu cynnwys – a chynnwys Cymraeg digidol;
  • Unrhyw weithgareddau eraill fyddai’n cyfrannu at gyflawni’r amcanion a gyflwynwyd yng nghynllun gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg

  Rhaid rhoi clod lle mae’n ddyledus, a diolch felly i’r gweinidog Leighton Andrews am fod mor frwdfrydig dros hyn ac am fwrw’r maen i’r wal. Clod hefyd i’r gweision sifil sydd wedi bod yr un mor frwdfrydig am y cynllun. Roedd hi’n braf teimlo (am unwaith!) bod rhoi barn ac ymgynghori am arwain at rhywbeth pendant fyddai’n arwain yn uniongyrchol o’r trafodaethau hynny.

  Felly, mae yna arian yno, mae’r telerau yn eithaf agored i nifer fawr o agweddau o fewn y maes. Rhowch eich ceisiadau mewn a lledwch y gair yn eang!

  Efallai nad yw £150k yn lawer iawn o ystyried cost rhai agweddau o’r hyn sydd angen ei wneud ond gyda digon o ddiddordeb a chanlyniadau da gobeieithio gall arwain at fwy. Dwi wir yn gobeithio y bydd yna ystod eang o geisiadau, yn fach a mwy, er mwyn dangos y math o syniadau sydd yna os mae ychydig gymorth ar gael.

   
  • Rhodri ap Dyfrig 9:49 AM ar 6 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Cwestiwn: sut mae modd i ni fel cymuned hacio’r iaith sicrhau bod hwn yn llwyddiannus?

   Oes angen gwaith annnog a datblygu prosiectau? Oes angen creu gofod i drafod a rhannu syniadau?

   Os dydych chi ddim am wneud cais eich hunain, pwy fasech chi eisiau annog i wneud cais?

   Beth am i ni gyd gynnal hacio’r iaith bach lle rydyn ni’n byw i drafod sut mae modd annog ceisiadau?

   Ydyn ni eisiau gwneud cais i gyllido Hacio’r Iaith 2014?

  • Carl Morris 12:31 AM ar 7 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Dweud wrth bawb!

   Mae croeso i bobl bod yn gyfrinachol a chystadleuol hefyd dw i’n meddwl. Fel Apple.

   Ond ym mhersonol dw i’n fodlon rhannu syniadau. Fel Automattic.

   Dw i ddim yn siwr am gyllido Hacio’r Iaith 2014. Ydy cais grant yn werth yr ymdrech? Mae’r digwyddiad yn weddol rhad yn ei hanfod ac mae ambell i sefydliad yn fodlon cyfrannu ta waeth? Ond mae’n dibynnu beth mae pobl eisiau gwneud. Ydyn ni’n mynd am waliau fideo a chestyll neidio tro ‘ma neu be?

  • Rhodri ap Dyfrig 12:46 PM ar 7 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Par: Hacio’r Iaith 2014 – cestyll neidio FTW! £50 o Aber Bounce – na’i dalu am hwnna. Allen ni ddim ceisio eniwe chos does dim ymgorfforiad i Hacio’r Iaith. Dwi o ddifri am y castell neidio. 2014 y thema fydd JOIO fel plentyn 5 oed.

   Ma’n andros o bwysig bod lot fawr yn trio, a bod na rhai ceisiadau sydd yn dangos efallai bod angen buddsoddiad llawer mwy na sydd ar gael mewn sdwff mwy strywthurol e.e. technoleg lleferydd.

 • Rhodri ap Dyfrig 10:23 AM ar 31 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymraeg, gymraeg, , tiki toki,   

  Casglu hanesion y we Gymraeg – beth ydi dy hanes di? 

  Efallai bod rhai ohonoch chi wedi gweld gwefan hanesywegymraeg.com yn barod ond dyma bostio cofnod amdano ar haciaith.cymru er mwyn gwneud yn siwr bod pawb wedi ei weld.

  Mae hanesywegymraeg.com ymdrech i gasglu hanesion, cerrig milltir, digwyddiadau allweddol a phrofiadau personol o’r hyn sydd wedi digwydd yn natblygiad y we Gymraeg o 1991 hyd 2012.

  Hanes y We Gymraeg

  Y bwriad yw gwneud yr hanes yma yn un torfol, gan ddefnyddio nodweddion y we ei hun er mwyn efallai codi ambell stori na fuasai’n dod trwodd drwy hanes un awdur. Gobeithio y bydd yn sbarduno trafodaeth, codi ambell gwestiwn, ac efallai’n sail i hanes mwy cyflawn o’r Gymraeg arlein yn nes ymlaen.

  Gall unrhyw un felly ychwanegu cofnod at y llinell amser a rhoi pwt am y prosiectau roedden nhw’n gweithio arnyn nhw neu oedd wedi cael dylanwad ar nyn nhw mewn rhyw ffordd.

  Er mwyn gosod cofnod eich hunain ewch i’r llinell amser a rhowch “rhithfro” fel y cyfrinair yn y blwch ‘Edit Timeline’.

  Byddaf yn cyflwyno’r canlyniadau mewn darlith ddydd Mercher y 6ed Chwefror yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth a’n cau’r llinell amser i gyfraniadau newydd am 5pm ar ddydd Gwener yr 8fed.

  Mae yna 80 cofnod yno erbyn hyn efo llwyth o ddeunydd diddorol. Dwi’n gobeithio gyrhaeddwn ni 100 erbyn dydd Mercher.

  Os oes cywiriad ganddoch chi, neu eisiau ychwanegu pwt yna gadwch neges yn y sylwadau neu ebostiwch fi: rla@aber.ac.uk

  Os oes rhywun o griw Haciaith awydd sgwennu cofnod mwy nac mae lle iddo ar y llinell amser fel mae ambell un am wneud yn barod, yna anfonwch neges ac mi wna i roi gwahoddiad i chi fod yn gyfrannwr ar y blog.

  Fel arall, mewynhewch drip lawr lôn atgofion!

   
 • Rhodri ap Dyfrig 3:00 PM ar 19 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , cymorth, cymraeg, , nudge theory, uchelgais, y we gymraeg   

  Sesiwn 2a : Gareth Morlais – Chwe uchelgais ar-lein i’r iaith Gymraeg 

  Wedi ei groesbostio o flog Gareth:

  1. Hidl iaith wrth bori a chwilio rhestri o lyfrau, elyfrau, cerddoriaeth, ayb mewn siopau ar-lein

  2. Y Gymraeg yn ‘iaith chwylio’

  3. Cynnig yr opsiwn o’r Gymraeg wrth fewnlwytho meddalwedd pan mae’r iaith ar gael (gweler traethawd Jeremy Evas ar Nudge Theory)

  4. Cynnig cymorth neu rhoi pwysau ar gwmniau pan nad oes mynediad i’r Gymraeg.

  5. Gwersi ac adnoddau codio drwy gyfrwng y Gymraeg.

  6. Mwy o wefannau Cymraeg.

  Nodiadau o’m cyflwyniad yn Hacio’r Iaith #haciaith 2013 https://haciaith.cymru/

  Beth hoffech chi ei weld?

   
 • Hywel Jones 7:53 PM ar 28 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymraeg, Euskara, Frysk, Gaeilge, Gàidhlig, , IndigenousTweets,   

  Dadansoddi cofnodion indigenoustweets.com 

  Dechreuais edrych ar gofnodion IndigenousTweets.com dros y Nadolig. Mae’r wefan yn dangos manylion am hyd at y 500 trydarwr mwyaf toreithiog mewn sawl iaith. Ar ôl edrych ar y 500 trydarwr Cymraeg es i gysylltiad â Kevin Scannell, y dyn sydd yn casglu’r data, a chael ganddo ddata tebyg ond ar gyfer y 8,274 cyfan y mae e wedi eu cofnodi. Rwy eisoes wedi trydar dolen siart bybl Google grëais:  trydarwyr Cymraeg. Mae eisiau i mi egluro beth sy ar yr echelin-y ar y chwith yn hwnnw: y gymhareb o drydariadau Cymraeg: trydariadau eraill (h.y. Saesneg bron bob tro) sy yno. Felly os yw rhywun yn trydar yn Gymraeg union hanner yr amser, ei gymhareb fydd 1. Mae pawb sy â chymhareb dros un yn trydar yn Gymraeg yn amlach nag yn Saesneg felly. (Defnyddiais raddfa log fel y gellir gweld y cyfan ar y siart.) @Niapostcyntaf sydd â’r gymhareb uchaf, gan i bob un o’i 144 trydariad fod yn Gymraeg. Mae maint y cylch yn y siart yn adlewyrchu’r nifer o drydariadau Cymraeg. @newyddcymraeg, ffrwd sy’n cyfuno ffrydiau newyddion eraill, yw’r mwyaf. Mae’r siart isod yn un ffordd o ddangos eu dosbarthiad:

  Trydariadau Cymraeg, Mawrth 2006 - 20 Rhagfyr 2012

  Trydariadau Cymraeg, Mawrth 2006 – 20 Rhagfyr 2012

  Ymgais i ffitio dosbarthiad Zipf i’r data yw’r llinell syth. Does fawr o arwyddocâd iddo ond ei bod yn amlygu fod efallai fod tua’r 5000 trydarwr mwyaf toreithiog yn cynhyrchu mwy na’u siâr o drydariadau Cymraeg – neu, mewn geiriau eraill, y gellid fod wedi disgwyl mwy o drydariadau Cymraeg gan y gweddill. Tybed?

  Troais yn ôl at ddata y 500 ac edrych ar ychydig o ieithoedd eraill. Dyma ges i:

  Trydariadau 5 iaith

  Trydariadau 5 iaith

  Dim ond 380 sydd wedi trydar yng Ngaeleg yr Alban ond mae gan yr ieithoedd eraill mwy na 500 yr un. Bydd yn ddiddorol gweld, os caf y data, sut y maen nhw’n cymharu â’r Gymraeg. Mae’r siart isod yn crynhoi data y 500 yn unig. Gwelir bod cyfran uwch o drydariadau’r Basgiaid yn dueddol o fod yn y Fasgeg, i’w chymharu â chyfran Gymraeg y trydarwyr Cymraeg.

  Dosbarthiad trydariadau 5 iaith

  Dosbarthiad trydariadau 5 iaith

   
 • Rhodri ap Dyfrig 10:00 AM ar 1 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cymraeg,   

  Help! Cymreigio Mac yn achosi cyfrif denfyddiwr i corruptio! 

  Nath ffrind i fi ebostio ddoe yn holi os oedd gen i syniad am y broblem hon:

  Nath Dad brynu MacBook Air yn ddiweddar a ma fen rhedeg OS10.7.4 ac yn defnyddio Microsoft Office 2011 fersiwn Mac arno fe, ddoe mi wnaeth ofyn i fi os oedd yn bosib cael tô bach i ymddangos a felly ar ol minud neu ddau ar Google ffindies i erthygl ar y BBC yn gweid am newyd y iaith, felly es i mewn i preferences ieithoedd a adio cymraeg i’r input languages, gret.

  Bore ma gethon ni alwad ffon gan fod en methu agor dogfenau yn Word. Dwi wedi gwario rhan fwyaf or dydd yn sharad a dyn neis iawn yn y Philippines sydd wedi dod i’r casgliad for da fe Corrupted User Account a felly bu rhaid creu User Account newydd a carioi bethe i gyd mewn i fana. Ok ond pan ni’n newyd y iaith i’r gymraeg mar un peth yn digwydd eto, a dyw e ddim yn cael ei ddad neud pan ni’n troi’r gymraeg bant???

  Unrhyw syniade?

  Dwi erioed wedi clywed am hyn o’r blaen. Oes unrhyw un allan na wedi cael hyn ac wedi ei ddatrys? Neu oes na workaround?

   
  • Iwan 10:34 AM ar 1 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Wedi methu ffeindio’r erthygl yna ar wefan y BBC – oes URL? (Er mwyn gwybod beth yn union mae di newid).

   Be’n union ydi’r broblem? (“methu agor dogfenau yn Word” ddim yn egluro lot!) Oes rhywbeth yn crashio neu rhewi? Ydi Word neu OS X yn rhoi neges? Ydi’r ffeili ddim yn ymddangos yn gywir? Be sy’n digwydd wrth ddwbl-glicio dogfen? Be sy’n digwydd wrth agor Word ac agor ffeil trwy File > Open? … ayyb.

   Mae na broblem efo rhai rhaglenni os yn dewis rhyngwyneb Cymraeg sy ddim yn bodoli. Yn Sys Prefs > Language & Text, triwch tynnu Cymraeg o’r rhestr dan y tab Language. (Dim ond dan y tab Input Sources mae angen bod ar gyfer teipio acenion).

   Pwy oedd y dyn o’r Philippines? Oes mae problem Word yn unig ydi o, gwell siarad efo Microsoft. Os yn effeithio ar raglenni eraill ar y cyfrifiadur, gwell siarad efo Apple.

  • Iestyn 9:21 AM ar 4 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Cytuno efo Iwan. Mwy o wybodaeth plis

  • Nia 10:45 AM ar 4 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Digwyddodd yr un peth i fi, ac ar ol sawl galwad ffon gyda Microsoft ac Apple a sawl wythnos daeth yr ateb i’r amlwg.

   Mae’n iawn i gael y Gymraeg fel dewis ar y mac, ond mae’n rhaid i’r cyfrifiadur weithio mewn iaith mae rhaglenni yn deall e.e. saesneg. Achos dyw Word ddim yn gweithredu yn y Gymraeg mae’n drysu ac yn mynd yn corrupt.

   Problem fawr ond ateb syml.

  • Richard Nosworthy 1:02 PM ar 14 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Ces i broblem tebyg unwaith. Ar hyn o bryd mae’r Mac yn gweithio’n iawn yn Gymraeg ond dwi ddim yn defnyddio Word/Office. O ran y Gymraeg mae Ubuntu Cymraeg yn llawer mwy effeithiol.

  • Iwan 5:28 PM ar 14 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’m yn meddwl bod y wybodaeth rhoddwyd i Nia cweit yn gywir (mae Office yn gweithio iawn ar fy Mac i, er fersiwn 2008 ydi o dwi’n meddwl, a phrin dwi’n ei ddefnyddio rhaid dweud). Sdim rhwystr technegol i gael yr OS yn defnyddio iaith gwahanol i’r meddalwedd (dydi Office ddim ar gael ym mhob un o ieithoedd OS X beth bynnag). Ac eisiau *teipio* yn Gymraeg ma nhw beth bynnag, sy bach yn wahanol i newid y rhyngwyneb – fydda fo braidd yn od i wneuthurwr prosesydd geiriau ddweud mai dim ond yn Saesneg fedrwch chi deipio ynddo, ond wedyn does wybod efo Microsoft…

  • Elain Price 5:37 PM ar 14 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Ges i drafferth (ond ddim yn cofio unrhyw beth penodol gyda Word) wrth roi’r Gymraeg fel y dewis cyntaf ar gyfer ieithoedd, ond os yw’n ail yn y rhestr ieithoedd roedd y broblem yn diflannu.
   Dwn i’m os di hyn yn helpu.

 • Rhodri ap Dyfrig 1:07 PM ar 5 July 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymraeg, , , techcy,   

  Seminar #techcy – fideos a sleids y cyflwyniadau nawr ar gael 

  Mae’r fideos wedi caeleu rhoi arlein o’r 5 cyflwyniad a roddwyd i ddechrau trafodaethau yn y seminar technoleg a’r Gymraeg gynhaliwyd gan y Llywodraeth fis dwetha. Dwi ddim yn meddwl bod y sleids i’w gweld ar y fideos yn anffodus ond gallwch chi lawrlwytho nhw fan hyn.

  Leighton Andrews

  Marc Webber

  Sioned Roberts

  Huw Onllwyn Jones

  A fi…

   

   
  • Carl Morris 12:04 AM ar 6 Gorffennaf 2012 Dolen Barhaol

   Rhod, unrhyw siawns ti’n gallu rhannu dy sleidiau tybed plis? Efallai ar Slideshare? Does dim sleidiau yn y fideo ac mae dy gyflwyniadau di yn weledol iawn. Diolch.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:53 AM ar 6 Gorffennaf 2012 Dolen Barhaol

   Mae nhw ar gael fel pdf ar y ddolen i wefan y Llywodraeth ond mae nhw yma hefyd: http://www.slideshare.net/rhodriapdyfrig/

 • Carl Morris 3:32 PM ar 30 June 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymraeg, ,   

  Fideo: Wicipedia Cymraeg, y wefan mwyaf poblogaidd yn Gymraeg 

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel