Dewch i’r Hacathon Hanes, 11 Chwefror 2020, Aberystwyth

Es i i’r Hacathon Hanes diwethaf ac roedd hi’n diwrnod ardderchog ac ysbrydoledig – o ddatblygwyr, pobl data, haneswyr, ymchwilwyr, pobl chwilfrydig, ac eraill yn dod at ei gilydd i geisio canfod dulliau o ddarganfod a chyfleu hanes mewn ffyrdd newydd. Mae trefnwyr yr Hacathon Hanes wrthi eto, yn Aberyswyth y tro hwn, ac wedi… Parhau i ddarllen Dewch i’r Hacathon Hanes, 11 Chwefror 2020, Aberystwyth

Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018

Dyma fanylion am ddigwyddiad Ofcom dw i newydd weld: Sesiwn Agored Arloesedd Ofcom – CAERDYDD Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018 6:30pm – 8:30pm Rheoleiddiwr telegyfathrebu prif ffrwd, symudol, band-eang, teledu, radio a gwasanaethau-ar-alw y Deyrnas Gyfunol yw Ofcom . Eu cyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod pobl y DG yn cael y dewis orau o wasanaethau… Parhau i ddarllen Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018

Hargreaves yn galw am fwy o ddata agored yng Nghymru

Mae Click on Wales wedi cyhoeddi trawsgrifiad o araith gan Yr Athro Ian Hargreaves am sut i wella Cymru, yn bennaf trwy mabwysiadu agwedd ‘agored’ yng Nghymru a data agored. […] Which brings me to the main point I would like to make this evening. Given a choice between doing something in a way which… Parhau i ddarllen Hargreaves yn galw am fwy o ddata agored yng Nghymru