Common Voice Cymraeg – angen dilysu erbyn 5 Rhagfyr

Mae’r swp data llais nesaf i gael ei ryddhau ganol mis Rhagfyr 2021. Rhagfyr 5ed yw’r dyddiad cau ar gyfer cyfrannu eich llais a dilysu recordiadau ar gyfer y swp yma.

Y flaenoriaeth ar hyn o bryd yr hyn yw dilysu’r recordiadau. Mae 113 awr wedi eu dilysu ac 143 awr wedi eu recordio, felly mae gwaith o’n blaen! A wnewch chi gyfrannu at hyn?

https://commonvoice.mozilla.org/cy/

Dyma gyfarwyddiadau ar sut mae gwneud.