Cyfarfod i drafod ‘Y Dinesydd 24/7’, yn Chapter, Caerdydd 7/4/13

Efallai i chi gofio i ni drefnu Hacio’r Iaith Bach: Newyddion lleol yn y ddinas ym mis Mai 2012. Roedd hi’n noson dda. I’r rhai a fynychodd y noson honno, efallai bydd y canlynol o ddiddordeb i chi: Newyddion a Chwaraeon Lleol Blogiau Adolygiadau Bwytai a Thafarndai Cymdeithasau a Mudiadau Rhwydweithiau Cymdeithasol Busnesau Lleol Digwyddiadur… Parhau i ddarllen Cyfarfod i drafod ‘Y Dinesydd 24/7’, yn Chapter, Caerdydd 7/4/13

Yn dallt Ruby, Python a PHP ac eisiau ‘ennill’ £75?

Yn ôl yn 2009 daeth sawl gwefan defnyddiol i ben wrth i’r Post Brenhinol fygwth camau cyfreithiol yn eu herbyn am ddefnyddio data codau post oni bai eu bod yn talu £4,000 y flwyddyn am y data. Un o’r gwefannau oedd PlanningAlerts.com a oedd yn tynnu gwybodaeth am geisiadau cynllunio o wefannau awdurdodau lleol a’i… Parhau i ddarllen Yn dallt Ruby, Python a PHP ac eisiau ‘ennill’ £75?

Papur Dre ar y we

Mae Papur Dre a Chwmni Da wedi ennill lle ar brosiect Nesta o’r enw Destination Local. Maen nhw yn derbyn arian a chefnogaeth er mwyn datblygu newyddion lleol. Rhagor o wybodaeth: Destination Local winners announced by Nesta http://www.nesta.org.uk/blogs/creative_economy_blog/ten_destination_local_projects_announced Gwych. Edrych ymlaen i weld y canlyniadau.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,

Gmail yn y Gymraeg!

Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg. Dywedodd Meri Huws: Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd – byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y… Parhau i ddarllen Gmail yn y Gymraeg!

Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Mai 2012

Hacio’r Iaith Bach: Newyddion lleol yn y ddinas Nos Lun 28ain mis Mai 2012 7:30 pm tan hwyr Prif bar, Chapter Market Road Treganna Caerdydd CF5 1QE #haciaith haciaith.cymru wifi ar gael Dw i am dorri rheolau Hacio’r Iaith Bach rwan a threfnu noson mewn tafarn gyda thema ysgafn iddi (er bydd cyfle a chroeso… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Mai 2012

Cwestiynu app symudol Cyngor Wrecsam

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2012/04/02/wrexham-s-looking-local-app-fails-to-set-internet-on-fire-55578-30671980/ COUNCIL bosses are urging the public to overcome their app-athy and use smart phones and iPads to report problems. The authority’s Looking Local app was trumpeted by Wrexham Council last year as a great way to report a range of social issues via the web. But although there have been a few reports trickling… Parhau i ddarllen Cwestiynu app symudol Cyngor Wrecsam

Blogiwr arall yn cael ei erlid gan awdurdol lleol.

Dan ni eisoes wedi blogio yma am Gyngor Sir Gâr yn galw’r heddlu wrth i flogwraig lleol recordio cyfarfodydd y cyngor.  Tro Cyngor Barnet, Llundain yw hi y tro hwn i ddangos i’r byd sut i beidio ag ymddwyn yn ddemocrataidd. Cefndir: Yn dilyn penodiad gan y cyngor ar gyfer Creation of a Change and… Parhau i ddarllen Blogiwr arall yn cael ei erlid gan awdurdol lleol.

Hwyl fawr i’r “arbrawf” Guardian Cardiff

Yn anffodus mae’r arbrawf Guardian Local yn gynnwys Guardian Cardiff yn dod i ben cyn hir. The Local project has always been experimental in both concept and implementation. We’ve learned a lot from the beatbloggers, under the expert guidance of Sarah Hartley. We have also learned from the local communities who got involved with telling… Parhau i ddarllen Hwyl fawr i’r “arbrawf” Guardian Cardiff

Mae cynhadledd Talk About Local yma yn yr…

Mae cynhadledd Talk About Local yma yn yr Atrium, Caerdydd, heddiw. Mae na olygyddion / cynhyrchwyr gwefannau heiprlleol dros Brydain gyfa’ yma. Mae RhysW a finne newydd ddod allan o sesiwn am y Gymraeg ac – ar garlam braidd –  roeddwn i am rannu rhai o’r pwyntiau: bu trafodaeth am gynhadledd S4C yn Aber am… Parhau i ddarllen Mae cynhadledd Talk About Local yma yn yr…

Anghynhadledd Talk About Local 2011: Caerdydd, 2 Ebrill

Os nad ydych wedi ymweld â gwefan Talk About Local eto, yna plîs gwnewch. Amcan y prosiect yw: to give people in their communities a powerful online voice.  We help people communicate and campaign more effectively using the web to influence events in the places in which they live, work or play.  William Perrin talks… Parhau i ddarllen Anghynhadledd Talk About Local 2011: Caerdydd, 2 Ebrill