Tagiwyd fel: wordpress Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 1:10 PM ar 11 December 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , TwentyNineteen, wordpress   

  Newid thema gwefan Hacio’r Iaith 

  Unrhyw farn cryf ar sut ddylai wefan Hacio’r Iaith edrych?

  Dw i wedi bod yn profi thema TwentyNineteen a’i gyfieithiad newydd gan Rhos Prys. Mae’r thema yn edrych fel Medium – addas iawn i erthyglau amlgyfrwng hirion.

  Weithiau dw i’m teimlo bod angen cael gwedd ar Hacio’r Iaith sydd DDIM yn rhy slic ac sydd ddim fel cylchgrawn – er mwyn ein sbarduno i flogio pytiau a rhannu meddyliau yn sydyn, heb deimlo bod gormod o safonau a disgwyliadau llym.

  Mae P2 wedi bod yn eithaf da yn hynny o beth. I’r rhai sydd ddim wedi ei weld, mae hi’n bosibl blogio yn syth o’r tudalen flaen – os oes cyfrif gyda chi. Yn y dechrau o’n i’n hapus i greu cyfrif i unrhyw un a ddaeth i ddigwyddiad Hacio’r Iaith. Mae hyn wedi arafu ychydig oherwydd pwysau eraill ond dw i’n hapus i ailystyried.)

  Efallai bod y wefan yn fwy o gwch gwenyn na chylchgrawn slic. Un o’r pethau dw i wedi mwynhau dros y blynyddoedd ydy cynnal sgwrs gyda chi yn y sylwadau am bethau amrywiol. Mae cofnodion ‘anghyflawn’ yn rhan o hyn.

  Bach o hanes: mae gwefan Hacio’r Iaith ar y we ers mis Tachwedd 2009. Mae’r wefan ar WordPress ers y dechrau ac wedi bod ar fersiwn o thema P2 am y rhan fwyaf o’r amser hyd heddiw. Dechreuwyd yr Haclediad yn 2010. Rydym wedi cyd-drefnu sawl digwyddiad Hacio’r Iaith yn y cyfamser wrth gwrs. Newidiwyd o’r enw haciaith.com i’r enw haciaith.cymru yn ddiweddarach.

   
  • Rhodri ap Dyfrig 1:25 PM ar 11 Rhagfyr 2018 Dolen Barhaol

   Mae’n gynrychiolaeth arlein o gymuned, felly mae thema mwy addas i drafodaeth a phytiau yn lle erthyglau hirion yn well yfmi.

 • Rhos Prys 8:04 PM ar 6 December 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: wordpress   

  WordPress 5.0 

  Mae WordPress 5.0 nawr ar gael!

  Paratowch ar gyfer newidiadau sylfaenol i olygydd WordPress – mae nawr yn gweithio ar sail blociau. Mae’r golygydd yn ddatblygiad mae WordPress wedi bod yn gweithio arno ers tro er mwyn symleiddio creu cynnwys ar gyfer eu gwefannau ond mae modd defnyddio’r golygydd clasurol o hyd…

  Mae thema newydd Twenty Nineteen wedi ei greu i ddefnyddio’r blociau newydd. Hefyd, mae nifer o ategion sy’n ymestyn y dull blociau i’w cael yn adran Ategion gwefan WordPress.

  Er mwyn cadw defnyddwyr profiadol yn hapus mae modd defnyddio’r Classic Editor yn lle Golygydd Gutenberg, y golygydd newydd. Rwyf hefyd wedi lleoleiddiad ategyn Disable Gutenberg, sy’n gwneud beth mae ei enw’n ei awgrymu ac yn honni cynnig mwy o nodweddion na’r Classic Editor.

  Ffigyrau

  I’r rhai sy’n hoff o ffigyrau, mae’r ffigyrau llwytho i lawr ar gyfer WordPress 4.9 Cymraeg fel â ganlyn:

  Pecyn Ryddhau: 1,946 a Pecyn Iaith: 36,361. (Gan gofio fod yna wedi bod naw fersiwn o WP 4.9)

  Ffigyrau blaenorol

  4.8 973 a 13,351.

  4.6 521 a 4,191

  4.5 446 a 3,356

  4.4 250 a 3,369

  Mwynhewch a byddwch gynhyrchiol!

  Dyma’r broliant…

  Dweud Helo wrth y Golygydd Newydd

  Rydych wedi uwchraddio’n llwyddiannus i WordPress 5.0! Rydym wedi gwneud newidiadau mawr i’r golygydd. Ein golygydd newydd, sy’n seiliedig ar flociau, yw’r cam cyntaf tuag at ddyfodol newydd gyffrous gyda phrofiad golygu syml ar draws eich gwefan. Bydd gennych fwy o hyblygrwydd ar sut mae cynnwys yn cael ei arddangos, p’un a ydych chi’n adeiladu eich gwefan cyntaf, ail-lunio’ch blog, neu’n ysgrifennu cod ar gyfer eich bywoliaeth.

  Gwneud mwy gyda llai o ategion.
  Creu cynlluniau modern, aml-gyfrwng sylweddol.
  Gweithio ar draws pob maint sgrin a dyfeisiau.
  Hyder fod eich golygydd yn edrych fel eich gwefan.

  Adeiladu gyda Blociau

  Ni fydd y golygydd bloc newydd yn newid y ffordd y mae eich cynnwys yn edrych i’ch ymwelwyr. Yr hyn y bydd yn ei wneud yw gadael i chi fewnosod unrhyw fath o amlgyfrwng a’i ail-drefnu yn ôl yr angen. Bydd pob darn o gynnwys yn ei floc ei hun; gydag amlapiwr arbennig ar gyfer ei symud yn hawdd. Os ydych chi’n fwy o fath HTML a CSS o berson, yna fydd y blociau ddim yn mynd yn eich ffordd. Mae WordPress yma i symleiddio’r broses, nid y canlyniad.

  Mae gennym dunelli o flociau drwy ragosodiad, ac mae mwy yn cael eu hychwanegu gan y gymuned bob dydd. Dyma rai o’r blociau i’ch helpu i gychwyn arni:

  Paragraff
  Pennyn
  Rhagffomatedig
  Dyfyniad
  Delwedd
  Oriel
  Clawr
  Fideo
  Sain
  Colofnau
  Ffeil
  Cod
  Rhestr
  Botwm
  Mewnblannu
  Rhagor

  Rhyddid i Adeiladu, Rhyddid i Ysgrifennu

  Mae’r profiad golygu newydd hwn yn darparu triniaeth mwy cyson o gynllunio yn ogystal â chynnwys. Os ydych yn adeiladu gwefannau cleient, gallwch greu blociau y mae modd eu hailddefnyddio. Mae hyn yn gadael i’ch cleientiaid ychwanegu cynnwys newydd ar unrhyw adeg, tra’n parhau i gynnal golwg a theimlad cyson.


  Thema Newydd Rhagosodedig Trawiadol

  Blaen Twenty Nineteen ar y chwith, a sut mae’n edrych yn y golygydd ar y dde.

  Cyflwyno Twenty Nineteen, thema ddiofyn newydd sy’n dangos pwer y golygydd newydd.

  Wedi’i gynllunio ar gyfer y golygydd bloc

  Mae Twenty Nineteen yn cynnwys arddulliau cyfaddas ar gyfer y blociau sydd ar gael yn ragosodedig yn 5.0. Mae’n gwneud defnydd helaeth o arddulliau golygyddol drwy’r thema. Felly, yr hyn rydych yn ei greu yn eich golygydd cynnwys yw’r hyn welwch ar flaen eich gwefan.

  Cynllun syml, sy’n cael ei yrru gan y math o gynnwys

  Yn cynnwys digon o le gwyn, penawdau modern sans-serif ynghyd â thestun corff serif clasurol, mae Twenty Nineteen wedi ei hadeiladu i fod yn brydferth o’r cychwyn. Mae’n defnyddio ffontiau system i gynyddu cyflymder llwytho. Dim oedi hir ar rwydweithiau araf!

  Dylunio amlbwrpas ar gyfer pob gwefan

  Mae Twenty Nineteen wedi ei gynllunio i weithio ar gyfer amrywiaeth eang o achosion defnydd. P’un a ydych chi’n cynnal blog lluniau, yn lansio busnes newydd, neu’n cefnogi menter dim-er-elw, mae Twenty Nineteen yn ddigon hyblyg i ddiwallu’ch anghenion.


  Hapusrwydd Datblygwyr

  Digelu

  Mae blociau’n ffordd gyfforddus i ddefnyddwyr newid y cynnwys yn uniongyrchol, a hefyd yn sicrhau nad oes modd i darfu ar strwythur y cynnwys yn hawdd trwy olygu cod damweiniol. Mae hyn yn caniatáu i’r datblygwr reoli’r allbwn, adeiladu cod cynnwys trawiadol a semantig sy’n cael ei gadw trwy olygiadau ac nad yw’n hawdd ei dorri.

  Cyfansoddi

  Manteisiwch ar gasgliad eang o APIau a chydrannau rhyngwyneb i greu blociau hawdd gyda rheolaethau greddfol i’ch cleientiaid. Mae defnyddio’r elfennau hyn nid yn unig yn cyflymu gwaith datblygu ond hefyd yn darparu rhyngwyneb mwy cyson, defnyddiadwy a hygyrch i bob defnyddiwr.

  Creu

  Mae’r paradeim bloc newydd yn agor llwybr archwilio a dychmygu o ran datrys anghenion defnyddwyr. Gyda’r llif mewnosod bloc unedig, mae’n haws i’ch cleientiaid a’ch cwsmeriaid ddod o hyd i flociau ar gyfer pob math o gynnwys. Gall datblygwyr ganolbwyntio ar weithredu eu gweledigaeth a chynnig profiadau golygu cyfoethog, yn hytrach na thrafferthu gydag APIs anodd.


  Cadw’r Clasurol

   
 • Rhos Prys 8:58 AM ar 18 May 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: gdpr, wordpress   

  WordPress a’r GDPR 

  Mae WordPress wedi ryddhau diweddariad i gynorthwyo defnyddwyr WordPress sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd sy’n dod i rym ar Fai 25. ‘Mond 7 diwrnod i fynd!

  Mae’r diweddariad yn cynnwys rhoi dewis ar sut mae cwcis yn trin eu data personol, creu adran newydd i wefan ddarparu ei dudalen polisi preifatrwydd (Gosodiadau>Preifatrwydd), dull o drin data personol (Offer>Allforio Data Personol, Dileu Data Personol) a rhai cywiriadau.

  Mae gan y Comisiwn Ewropeaidd dudalen sy’n amlinellu’r newidiadau i’r rheolau diogelu data.

   
 • Rhys Wynne 4:10 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , diarhebion, , wordpress   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 5 (Ystafell 1) 

  Dihareb y dydd

  Gareth Morlais

  Creu cyfrif Twitter awtomatig Diharhebion.

  Yn gryno – canfod y testun > twtio > Excel (trefnu, pennu dyddiadau) >WordPress (+amryw ategolion JetPack, ImageInject a mwy) > Twitter

  Archif Ddarlledu Genedlaethol

  Illtud Daniel

  Archif sydd ar y gweill (ond mae cyfrif Twitter)

  Oherwydd bod BBC yn symud o Landaf, fydd dim lle i storio’r holl dapiau. Y tapiau wedi’u digideiddio ac mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cael y ffeiliau sain. Mae modd cael mynediad iddynt ar dir y Llyfrgell Genedalethol ac i fannau yn Wrecsam, Caerdydd a Chaerfyrddin.

   
 • Carl Morris 3:10 PM ar 18 November 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , wordpress   

  WordPress 3.7.1 yn Gymraeg 

  WordPress yw’r system rheoli cynnwys sydd yn rhedeg lot o wefannau o gwmpas y byd gan gynnwys Hacio’r Iaith. Mae fersiwn diweddaraf bellach, sef 3.7.1.

  Canllaw i WordPress 3.7.1.

  Os ydych chi’n defnyddio WordPress.com yn Gymraeg (y fersiwn dotcom yw’r fersiwn cyflym a haws) mae popeth yn awtomatig. Does dim rhaid i chi wneud dim byd. Joiwch! Gyda llaw, dyma sut i newid eich iaith mewn WordPress.com

  Os ydych chi’n rhedeg y cod o WordPress.org, ewch i WordPress Cymraeg a lawrlwythwch y cod fel zip (neu .tar.gz). Mae’r ffeiliau pwysig i gyd yn y ffolder wp-content/languages ond mwy na thebyg byddwch chi eisiau diweddaru WordPress ei hun yn ogystal â’r ffeiliau iaith.

  Os ydych chi’n hoff o Subversion, fel arall rydych chi’n gallu lawrlwytho nhw trwy SVN yma.

  Os ydych chi am greu gwefan Gymraeg gyda WordPress.org, ewch i WordPress Cymraeg a lawrlwythwch y feddalwedd lawn. Bydd rhaid i chi gosod y cod ar letya, cyfieirio enw parth at y lletya ayyb. (Oes galw am ganllaw o’i fath?)

  Diolch
  Diolch o galon i Rhos Prys am gyflawni’r cyfieithiad o WordPress. Does dim modd crynhoi faint mae Rhos fel cyfieithwr gwirfoddol (ac eraill) wedi gwneud i siaradwyr Cymraeg ar y we.

  Croes-bostio ar cy.wordpress.org

   
  • Rhodri ap Dyfrig 1:59 PM ar 19 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Eiliaf y diolch i Rhos. Oes na ffeil iaith .mo ar ben ei hun? Faint o’r cyfieithiad sydd yn ‘gyts’ y côd fel petai? Os dwi’n rhoi ffeil .mo dyw popeth ddim yn cyfieithu – ddyla fod wneud?

   Y rheswm dwi’n gofyn ydi, achos dwi’n defnyddio automatic updates ar y gweinydd i arbed gwaith i fi, ond ydi hyn am ddileu unrhyw gyfieithiad Cymraeg bob tro ma’n diweddaru’r system WordPress?

  • Carl Morris 11:22 PM ar 19 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Cer i’r ddolen SVN uchod am y ffeiliau .mo – mae mwy nag un.

   Dw i’n credu bod diweddariadau awtomatig yn dileu ffeiliau iaith yn anffodus. Gwnaf i drio cadarnhau cyn hir.

  • Iestyn Lloyd 11:23 AM ar 21 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Oes na ffordd gwell na WPML dyddia yma i greu gwefan dwyieuthog?

  • Rhys Jones 1:03 PM ar 22 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Ie, diolch yn fawr i Rhos!

   Iestyn – mae’r ategyn polylang (http://wordpress.org/plugins/polylang/) wedi bod yn eitha llwyddiannus i fi, ac yn llawer llai o waith na gosod WPML; llai o lwyth ar y gweinydd hefyd hyd gwela i.

   Ymhlith y nodweddion mae’n honni ei fod yn diweddaru ffeiliau iaith yn awtomatig, felly falle bod hwnna’n ateb posib i gwestiwn Rhodri hefyd.

  • Emyr Thomas 11:50 AM ar 25 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   @Iestyn Mae ‘na system cyfieithu cynnwys newydd i’w gael o’r enw Babble. Dydi o ddim mor aeddfed a WPML felly mae ganddo dipyn o ffordd i fynd nes ei fod o’n dal i fyny gyda WPML, ond mae’r rhyngwyneb a’r llif gwaith yn llawer mwy hwylus na WPML. Mae Babble yn hollol agored, ac mae’r côd i’w gael ar GitHub. Werth cadw golwg ar hwn dwi’n meddwl!

   Mae Polylang ar gael hefyd.

  • Carl Morris 11:32 PM ar 25 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Mae WPML wedi bod yn iawn i mi, oes gwendidau yn dy brofiad di?

   Dw i ar fin dechrau datblygu amlieithrwydd syml ar wefan i gwmni theatr yn Llundain felly gad i mi wybod hefyd! Neu gwnaf i adael i ti wybod.

  • Carl Morris 11:34 PM ar 25 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Wps, dw i newydd cymeradwyo sylwadau Rhys ac Emyr. Gwnaf i drio nhw te.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:58 AM ar 27 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Ella bod Polylang yn opsiwn, ond dwi jest yn trio cadw pethau mor syml a phosib. Ma plugins gwael wedi achosi problemau hacio a sbam trafferthus i fi’n barod felly sa well gen i beidio defnyddio unrhyw rai heblaw am rai Automattic os oes modd. Dwi’n gofyn weithia – ydi WordPress werth y drafferth? Sa’n neis sa nhw’n gallu gwneud fersiwn .org superslim ohono ar gyfer blogwyr sydd jest isio gwefan efo dewis neis o themau deniadol, saff rhag sbam, cyflym a delio gyda chyfryngau’n dda. Ar hyn o bryd dwi’n cytuno efo’r boi ma – ma’n eitha bloated ar gyfer blogio.

  • Carl Morris 12:22 PM ar 29 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Maent wedi mynd lawr y llwybr ‘gwefan go iawn’ ers tipyn. Mae gwarchodaeth gallu bod yn boen hefyd. Dw i’n cytuno bod gormod o opsiynau/peryglon i’r rhai sydd eisiau cynnal blog vanilla. Dyma pam dw i’n argymell WordPress.com iddynt.

  • Carl Morris 6:21 PM ar 10 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Mae cyfieithiad Rhos Prys o fersiwn 3.8 ar y ffordd yr wythnos hon!

 • Carl Morris 4:56 PM ar 2 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , wordpress   

  BuddyPress – unrhyw wedi gwneud cyfieithiad Cymraeg? 

  Ydy unrhyw wedi gwneud cyfieithiad o BuddyPress (yr ategyn WordPress) i’r Gymraeg?

  Rhannwch y ffeil .po os oes fersiwn os gwelwch yn dda, hyd yn oed rhywbeth anghyflawn! O’n i eisiau gofyn cyn bwrw ymlaen gyda fe.

  Annhebyg bydd gyda fi amser/egni/termau i wneud y cwbl lot ond dw i’n bwriadu cyfieithu’r pethau ar y pen blaen a phethau amlwg.

  (Unrhyw un sefydliadol eisiau ariannu pobl proffesiynol – yn hytrach na myfi – i wneud pethau fel hyn er mwyn cyfrannu i’r we Gymraeg…?)

   
  • Carl Morris 4:32 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Dw i’n cymryd taw ‘nac ydy’ yw’r ymateb. Mwy yn fuan. Yn y cyfamser gadewch i mi wybod os ydych chi eisiau helpu.

  • Dafydd Tomos 5:11 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Na, heb glywed am unrhyw gyfieithiad ohono. Erioed wedi defnyddio fe fy hun – mi fyddai’n ddiddorol gweld e mewn defnydd ar gyfer rhywbeth Cymraeg.

  • Carl Morris 5:23 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Bydd angen syniad da. Beth am rwydwaith o greadigrwydd gyda delweddau, jôcs gweledol, memes ayyb?

   O ran fy nefnydd yr wythnos hon dw i’n gwneud prosiect peilot gyda’r Sefydliad Materion Cymreig ond rydym ni’n cadw’r wefan yn gaeedig y tro yma.

  • Aled 5:29 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Dyma’r ffeil pot: http://svn.buddypress.org/trunk/bp-languages/buddypress.pot

   Mi fuaswn yn argymell i rywun dechrau prosiect y cyfieithiad ar Transifex.com. Mae ychydig o brosiectau cyfieithu eraill yno a dw i’n eithaf hapus gyda’r system.

  • Emlyn Jones 11:05 AM ar 15 Rhagfyr 2015 Dolen Barhaol

   Daeth unrhywbeth o hyn yn y diwedd… buaswn i yn lecio defnyddio BuddyPress ar wefan led-gymdeithasol yn Gymraeg… Hapus iawn helpu ble y gallaf!

 • Rhys Wynne 9:58 PM ar 1 September 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: Caerfyrddin, wordpress   

  Cwrs ‘Datblygu Gwefannau gan ddefnyddio WordPress’ AM DDIM, 17-18.10.13 Caerfyrddin 

  Mae Cynghrair Meddalwedd Cymru yn cynnal cwrs deuddydd ar greu gwefan yn defnyddio WordPress.

  O’r wefan:

  Mae WordPress yn caniatàu i unrhyw un ddatblygu gwefan yn cynnwys:

  • Busnesau sy’n dymuno sefydlu presenoldeb ar-lein
  • Ffotograffwyr a dylunwyr sy’n dymuno arddangos eu portffolio ar-lein
  • Masnachwyr sy’n dymuno creu siopau ‘e-fasnachol’ ar-lein
  • Unigolion sy’n dymuno creu gwefannau newyddion neu flogiau.

  Felly os ydych yn unigolyn neu’n fusnes sy’n bwriadu sefydlu eich gwefan gyntaf, neu ailwampio a mynd i’r afael â’ch gwefan bresennol – gallai WordPress gynnig ateb i chi.

  Beth yw WordPress?

  WordPress yw un o’r Systemau Rheoli Cynnwys (CMS) cod agored mwyaf poblogaidd sydd ar gael. Mae dros 60 mliliwn o’r gwefannau presennol wedi’u datblygu gan ddefnyddio WordPress, ac mae’n gyfrifol am 25% o’r holl wefannau newydd ledled y byd (felly byddwch mewn dwylo diogel). Un o nodweddion allweddol WordPress, a allai gyfrif am y defnydd helaeth ohonno, yw’r ffaith ei fod yn rhaglen rhad ac am ddim a chod agored. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un lwytho’r meddalwedd i lawr a’i addasu yn ôl y galw.

  Mae’r rhestr ‘amcanion’ ar y gwaelod yn fanwl iawn.

   
  • Rhys 7:06 AM ar 2 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Diddorol: diolch. Dim ond gofyn: ydyn ni’n siwr taw cwrs cyfrwng Cymraeg yw hwn, a ddim jyst tudalen wedi’i chyfieithu ynglŷn â chwrs Saesneg?

  • Carl Morris 9:41 AM ar 2 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Rhys – ffonia nhw

  • Rhys Wynne 10:09 AM ar 2 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Dychmygaf mai yn Saesneg fydd o a mond cyfieithiad o’r manyliob sydd ar eu gwefan, ond tydi o ddim yn nodi naill ffordd. Werth holi ta beth os wyt â diddordeb a cynnig eu bod yn ei gynnal yn Gymraeg yn y dyfodol agos. Hefyd werg gofyn os oes unrhyw hyfforddiant Cymraeg i gael gan gymryd bod yr holl beth yn dod o arian cyhoeddus.

  • Aled 10:13 AM ar 2 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Neu, fel dywedir tudalen Cymraeg eu gwefan, “Call Daleithuau: 01792 295881” 😉

   Dw i newydd wneud. Dw i’n siŵr o’i acen mai rhywun o ogledd America atebodd y ffon. Ah, efallai mai “Taleithiau” yw ei lysenw ac felly “Galwch Taleithiau” dylai’r uchod fod? (Cysill yn ei dreiglo’n feddal a chamsillafiad wedyn wrth ei roi ar y gwefan?)

   Beth bynnag, yn ôl “Taleithiau”, yn Saesneg fydd y cwrs, ond mae’r pecyn deunydd i’w ddefnyddio ar gael yn Gymraeg.

  • Aled 10:23 AM ar 2 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Oh diar. Newydd sylwi mai cyfieithiad o “Call us” yw “Call Daleithuau”!

   us = US = United States = Unol Daleithiau!

   Clasur!

  • Rhys 8:25 PM ar 3 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Och a gwae. Mi ga i air gyda’r bobl berthnasol…

 • Rhos Prys 6:13 PM ar 15 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , wordpress   

  WordPress 3.6 RC1 

  Mae WordPress RC1 ar gael nawr ar wefan cy.wordpress.org gyfer ei brofi.

  Y disgwyl yw y bydd y fersiwn terfynol ar gael ymhen rhyw bythefnos. Mwynhewch 🙂

  Gwybodaeth bellach gan WordPress

  Sylwadau ar yr addasiad Cymraeg i post@meddal.com, os gwelwch chi’n dda.

   
  • Carl Morris 9:51 PM ar 15 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Gwych, diolch yn fawr iawn Rhos (ac eraill?).

   O’n i ddim eisiau chwarae gyda haciaith.cymru ond mae fy mlog personol yn rhedeg yr “ymgeisydd rhyddhad 3.6” eisoes. Paid â phoeni, dw i wedi cymryd copi wrth gefn!

  • Carl Morris 9:52 PM ar 15 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Gyda llaw sut wyt ti’n cyd-weithredu gyda nhw dyddiau yma, wyt ti’n rhedeg SVN?

  • Rhos Prys 8:22 PM ar 16 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Drwy wefan GlotPress WordPress a’r wefan cy.wordpress.org. Dwi’n gwneud dim gyda’r SVN, diolch byth…
   Doedd dim gymaint i’w wneud tro ma felly nes i ddim llwytho’r ffeiliau i lawr a’u cyfieithu yn Virtaal fel dwi wedi gwneud o’r blaen. Am rhyw reswm roedd lot o Saesneg yn y 3.5, dwi’n gobeithio bod hynny wedi ei ddatrys gyda 3.6 Rhywbeth i edrych amdano wrth brofi 3.6 RC1.
   Os wyt ti eisiau help gyda Chymreigio gwefan/thema Haciaith, gad i mi wybod 😉

  • Carl Morris 9:56 PM ar 17 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Diolch am y ffeiliau Rhos, mae’r thema yn 100% Cymraeg bellach hyd y gwelaf i!

 • Rhodri ap Dyfrig 12:12 PM ar 27 February 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: backups, , wordpress   

  Da chi mor iwsles a fi am wneud backups o wefannau WordPress? 

  Falle bod http://updraftplus.com/ yn ateb. Mae modd cadw copiau werth gefn yn awtomatig i Dropbox neu Google Drive. Ossym!

  (diolch i Aran Jones am y tip!)

   
  • Carl Morris 1:08 PM ar 27 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Edrych yn dda.

   Roedd rhywun yn gofyn i mi am hyfforddiant WordPress.org ddoe ond gwnes i berswadio fe i fynd am WordPress.com achos mae’n lot haws ac mae llai o ymrwymiad i fod yn weinyddwr system!

  • Mei 2:05 PM ar 27 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Hefyd yn opsiwn: http://wordpress.org/extend/plugins/backwpup/

   Gellir anfon i FTP, Dropbox, Amazon S3 neu sawl gwasanaeth cwmwl arall.

  • Rhodri ap Dyfrig 3:34 PM ar 27 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Diolch Mei. Ie, sgen i ddim dymuniad bod yn weinyddwr system. Mae Dreamhost yn edrych ar ôl upgrades i fi sydd yn help mawr. One-click installs FTW!

 • Carl Morris 5:52 PM ar 22 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , wordpress, WPML   

  Mapiau dwyieithog ar WordPress gyda math cofnod addasu 

  Simon Dickson yn sôn am greu map gyda lleoliadau dwyieithog ar Google Maps/WordPress (ar gyfer digwyddiadau y Comisiwn Silk ledled Cymru).

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel