Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach

Gyda Hacio’r Iaith yn cyflwyno: Hacio Bach, dan ofal Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor ar 14 Tachwedd 2020, dyma restr o rai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith all helpu i roi syniadau ichi o haciau Cymraeg gallwch chi ddatblygu. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi bod yn flaengar wrth ddatblygu adnoddau technoleg iaith a seilwaith ieithyddol o’r fath, felly dwi wedi dewis rhai o’u cydranau yn y rhestr isod. Dwi hefyd wedi dewis dolenni eraill gan gyrff a mudiadau eraill all fod yn handi ichi. Croeso ichi ychwanegu rhagor o bethau eich hun yn y Sylwadau a phob lwc yn y digwyddiad.

Rhai o'r adnoddau Cymraeg ar Github
Rhai o’r adnoddau Cymraeg ar Github

Porth Technolegau Iaith Prifysgol Bangor:

Technoleg iaith
http://techiaith.cymru/

https://github.com/techiaith/
https://github.com/PorthTechnolegauIaith

Seilwaith ieithyddol Prifysgol Bangor:

Porth Termau Cenedlaethol Cymru:
http://termau.cymru/

Adnoddau geiriadurol:
http://techiaith.cymru/data/geiriadurol/

Corpora:
http://techiaith.cymru/data/corpora/

Enwau lleoedd:
http://techiaith.cymru/data/enwau-lleoedd/

Prifysgol Caerdydd:

Datgelydd termau: https://github.com/ispasic/FlexiTermCymraeg

CorCenCC – partneriaeth rhwng prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor, a mwy.
https://www.corcencc.cymru/lawrlwytho/

https://github.com/CorCenCC

WNLT Prifysgol De Cymru:

https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt/
https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt2/

https://gate.ac.uk/

 

Comisiynydd y Gymraeg

Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru:http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Comisiynydd/EnwauLleoedd/Pages/Chwilio.aspx
Canllawiau Comisiynydd y Gymraeg ar ddrafftio dwieithog: http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20190514%20C%20Rhan%201%20Drafftio%20dwyieithog.pdf

Dolenni at adnoddau geiriadurol a therminoleg ar ochr dde’r dudalen hon:
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Adroddiadau/Pages/Termau-a-geiriaduron.aspx

Microsoft

Termau ac adnoddau lleoleiddiad:
https://www.microsoft.com/en-us/language?rtc=1

Byd Term Cymru

Cofau cyfieithu Byd Term Cymru:
https://llyw.cymru/bydtermcymru/cofau-cyfieithu

Lawrlwytho geiriadur termau Term Cymru Llywodraeth Cymru:
https://gov.wales/bydtermcymru/other-resources/meta

Wicipedia Cymraeg
https://cy.wikipedia.org/wiki/Hafan

Wikidata:
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

 

A.y.b., a.y.b…

Gallwch ychwanegu dolenni eraill yn y Sylwadau.

 

Gan Gareth Morlais

- gweithio i Lywodraeth Cymru fel arbennigwr y Gymraeg, technoleg a'r cyfryngau digidol - fy marn i sydd yma, nid y cyflogwr. - diddordeb arbennig mewn straeon digidol a gwefannau a hanes lleol - byw yng Nghaerdydd

1 sylw

Mae'r sylwadau wedi cau.