Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach

Gyda Hacio’r Iaith yn cyflwyno: Hacio Bach, dan ofal Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor ar 14 Tachwedd 2020, dyma restr o rai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith all helpu i roi syniadau ichi o haciau Cymraeg gallwch chi ddatblygu. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi bod yn flaengar wrth ddatblygu adnoddau technoleg iaith a seilwaith ieithyddol… Parhau i ddarllen Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach

Hacio'r Iaith 2013 – manylion pwysig i bobl sy'n dod

Dw i newydd anfon y manylion canlynol i bawb sy’n dod i Hacio’r Iaith 2013 dydd Sadwrn. Dw i wedi copïo’r testun yma rhag ofn bod rhywun wedi methu’r e-bost. O ran cofrestru, mae ychydig o lefydd ar gael ar hyn o bryd ond dim llawer. Helo Diolch am gofrestru ar gyfer Hacio’r Iaith 2013.… Parhau i ddarllen Hacio'r Iaith 2013 – manylion pwysig i bobl sy'n dod

Datblygiadau digidol y Maori

http://www.crownfibre.govt.nz/2012/11/te-reo-facebook-on-the-way/ Mae ganddyn nhw Maori Internet Society, mae ganddyn nhw gynhadledd genedlaethol yn canolbwyntio ar gyfleoedd y rhyngrwyd i S.N. o’r enw Nethui. Amser i ninnau gael trefn fwy swyddogol ar drafodaetha am y rhyngrwyd yn Gymraeg ac yng Nghymru, ac i gael cynhadledd genedlaethol sydd yn gwneud rhywbeth gwahanol i Hacio’r Iaith?

Crysau-T Hacio’r Iaith 2012!

[blackbirdpie id=”161435349850128385″] Bydd 25 ar werth ar y diwrnod. Crysau-t safon uchel defnydd Fairwear (www.fairwear.org/), wedi eu sgrin-argraffu gyda gofal a thynerwch gan Visible Art, Caerdydd (www.visibleart.co.uk/). Meintiau ar gael: 5 x Bach 10 x Canolig 5 x Mawr 5 x Mawr Iawn Credit dylunio: Iestyn Lloyd – Sbellcheck – www.sbx.me/ Diolch Iest!

Hacio’r Iaith 2012: 2 fis i fynd…35 wedi cofrestru.

Manylion ar y Wici: http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_Ionawr_2012#Cofrestru Os ydych chi’n dod, ac yn meddwl cyflwyno am rhywbeth, yna fase’n help mawr petasech chi’n gallu sgwennu pwt ar y Wici yn dweud yn fras eich syniad. Am nad oes na raglen ffurfiol o flaen llaw, da ni’n dibynnu ar be ma bobol yn gweld ar y Wiki (a’r… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith 2012: 2 fis i fynd…35 wedi cofrestru.

Hacio’r Iaith 2011 a 2012: edrych nôl ac edrych mlaen

Mae trefniadau wedi dechrau symud yn eitha cyflym rwan ar gyfer y digwyddiad Hacio’r Iaith 2012 sydd rwan yn ei drydedd flwyddyn. Mae na lwyth o sdwff wedi digwydd ers y cynta, a chyn i ni fynd bendramwnagl mewn i’r un nesa (os am hynny ewch i’r Wici), efallai ei bod hi’n werth taro cip… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith 2011 a 2012: edrych nôl ac edrych mlaen

Hacio’r Iaith cyntaf 2012 yn digwydd yn Aberystwyth ar y 28 Ionawr

Rydyn ni wedi penderfynu cadw at yr un lleoliad ar gyfer Hacio’r Iaith Ionawr 2012 felly sdiciwch o yn eich dyddiaduron! Y penderfyniad arall oedd y byddai mwy nag un Hacio’r Iaith yn digwydd mewn lleoliadau gwahanol, ond rydyn ni angen help i drefnu rheiny. Os da chi isio trefnu diwrnod o drafod a chreu… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith cyntaf 2012 yn digwydd yn Aberystwyth ar y 28 Ionawr

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio