Tagiwyd fel: Hacio’r Iaith Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Gareth Morlais 4:32 PM ar 10 November 2020 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , , , , , Hacio'r Iaith, , , ,   

  Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach 

  Gyda Hacio’r Iaith yn cyflwyno: Hacio Bach, dan ofal Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor ar 14 Tachwedd 2020, dyma restr o rai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith all helpu i roi syniadau ichi o haciau Cymraeg gallwch chi ddatblygu. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi bod yn flaengar wrth ddatblygu adnoddau technoleg iaith a seilwaith ieithyddol o’r fath, felly dwi wedi dewis rhai o’u cydranau yn y rhestr isod. Dwi hefyd wedi dewis dolenni eraill gan gyrff a mudiadau eraill all fod yn handi ichi. Croeso ichi ychwanegu rhagor o bethau eich hun yn y Sylwadau a phob lwc yn y digwyddiad.

  Rhai o'r adnoddau Cymraeg ar Github

  Rhai o’r adnoddau Cymraeg ar Github

  Porth Technolegau Iaith Prifysgol Bangor:

  Technoleg iaith
  http://techiaith.cymru/

  https://github.com/techiaith/
  https://github.com/PorthTechnolegauIaith

  Seilwaith ieithyddol Prifysgol Bangor:

  Porth Termau Cenedlaethol Cymru:
  http://termau.cymru/

  Adnoddau geiriadurol:
  http://techiaith.cymru/data/geiriadurol/

  Corpora:
  http://techiaith.cymru/data/corpora/

  Enwau lleoedd:
  http://techiaith.cymru/data/enwau-lleoedd/

  Prifysgol Caerdydd:

  Datgelydd termau: https://github.com/ispasic/FlexiTermCymraeg

  CorCenCC – partneriaeth rhwng prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor, a mwy.
  https://www.corcencc.cymru/lawrlwytho/

  https://github.com/CorCenCC

  WNLT Prifysgol De Cymru:

  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt/
  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt2/

  https://gate.ac.uk/

   

  Comisiynydd y Gymraeg

  Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru:http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Comisiynydd/EnwauLleoedd/Pages/Chwilio.aspx
  Canllawiau Comisiynydd y Gymraeg ar ddrafftio dwieithog: http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20190514%20C%20Rhan%201%20Drafftio%20dwyieithog.pdf

  Dolenni at adnoddau geiriadurol a therminoleg ar ochr dde’r dudalen hon:
  http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Adroddiadau/Pages/Termau-a-geiriaduron.aspx

  Microsoft

  Termau ac adnoddau lleoleiddiad:
  https://www.microsoft.com/en-us/language?rtc=1

  Byd Term Cymru

  Cofau cyfieithu Byd Term Cymru:
  https://llyw.cymru/bydtermcymru/cofau-cyfieithu

  Lawrlwytho geiriadur termau Term Cymru Llywodraeth Cymru:
  https://gov.wales/bydtermcymru/other-resources/meta

  Wicipedia Cymraeg
  https://cy.wikipedia.org/wiki/Hafan

  Wikidata:
  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

   

  A.y.b., a.y.b…

  Gallwch ychwanegu dolenni eraill yn y Sylwadau.

   

   
 • Carl Morris 4:17 PM ar 14 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Hacio'r Iaith   

  Hacio'r Iaith 2013 – manylion pwysig i bobl sy'n dod 

  Dw i newydd anfon y manylion canlynol i bawb sy’n dod i Hacio’r Iaith 2013 dydd Sadwrn. Dw i wedi copïo’r testun yma rhag ofn bod rhywun wedi methu’r e-bost.

  O ran cofrestru, mae ychydig o lefydd ar gael ar hyn o bryd ond dim llawer.

  Helo

  Diolch am gofrestru ar gyfer Hacio’r Iaith 2013. Ers i ni sefydlu’r digwyddiad a’r blog yn 2010 mae’r gymuned wedi tyfu gyda phobl o feysydd gwahanol ac wedi arwain at brosiectau diddorol iawn. Ac rydyn ni’n methu aros i ddod at ein gilydd er mwyn joio defnydd o’r Gymraeg a thechnoleg yn y bedwaredd Hacio’r Iaith.

  Manylion y digwyddiad
  Hacio’r Iaith 2013
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU
  Dydd Sadwrn 19eg mis Ionawr 2013
  9:30 – 18:00
  Gallet ti parcio ym maes parcio’r Llyfrgell (am ddim ar ddydd Sadwrn).

  Syniadau am sesiynau
  Cer i weld syniadau gan gyfrannwyr eraill ar y dudalen wici Hacio’r Iaith 2013:
  http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_-_Ionawr_2013#Sesiynau_.27Pendant.27
  Plis ychwanegu unrhyw syniadau rwyt ti eisiau eu trafod. Gall sesiwn fod yn gyflwyniad, sgwrs, trafodaeth, gweithdy, demo, beth bynnag rydych chi eisiau, bach neu fawr. Nid cynhadledd i ddod i wrando’n unig yw Hacio’r Iaith ond i gymryd rhan. Mae pawb yn yr un sefyllfa fel cyd-drefnwyr ac rydyn ni i gyd yn gyfeillgar!

  Anghenion bwyd
  Os oes gen ti unrhyw anghenion bwyd arbennig yna plis gad i ni wybod. Bydd bwyd llysieuol ar gael ond gallwn addasu i alergeddau / deiet figan ayyb.

  Cofrestru a dad-gofrestru(!)
  Os oes gen ti ffrindiau sydd eisiau cofrestru mae lefydd yn mynd ar sail ‘cyntaf i’r felin’. Unwaith does dim llefydd mae rhestr aros rhag ofn bydd pobl yn tynnu allan. Os wyt ti wedi cofrestru ac yn methu dod bellach, plis dweud wrthon ni achos mae nifer cyfyngedig o lefydd ac bydd rhywun arall eisiau cofrestru yn dy le di. Diolch.

  Hacathon dydd Gwener
  Ar ddydd Gwener 18fed cyn Hacio’r Iaith bydd y Llyfrgell Gen yn cynnal Hacathon (sydd yn wahanol i Hacio’r Iaith!) ar eu casgliadau o bapurau newydd sydd wedi eu digido. Bydd hwn yn gyfle i gael mynediad at ddeunydd cyn iddo gael ei lansio fis Mawrth ac i bobol greadigol gydweithio gyda rhaglennwyr i wneud defnydd o’r adnodd anhygoel newydd yma. Manylion a chofrestru yma: http://hacathon.eventbrite.co.uk/

  Swper ar nos Wener
  Mae swper cyri ym mwyty Shilam wastad yn boblogaidd iawn. Plis gad i ni wybod os wyt ti am ddod er mwyn i ni archebu lle i ti. Os wyt ti eisiau cofrestru am y swper, sgwenna dy enw ar y wici:
  http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_-_Ionawr_2013#Swper_Nos_Wener

  Rhodri ap Dyfrig, Carl Morris a chriw Hacio’r Iaith

   
 • Rhodri ap Dyfrig 3:06 PM ar 26 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Hacio'r Iaith, maori, maori internet society, Nethui   

  Datblygiadau digidol y Maori 

  http://www.crownfibre.govt.nz/2012/11/te-reo-facebook-on-the-way/

  Mae ganddyn nhw Maori Internet Society, mae ganddyn nhw gynhadledd genedlaethol yn canolbwyntio ar gyfleoedd y rhyngrwyd i S.N. o’r enw Nethui.

  Amser i ninnau gael trefn fwy swyddogol ar drafodaetha am y rhyngrwyd yn Gymraeg ac yng Nghymru, ac i gael cynhadledd genedlaethol sydd yn gwneud rhywbeth gwahanol i Hacio’r Iaith?

   
  • Colin Nosworthy 3:40 PM ar 26 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Cwl, dwi’n credu aeth Jeremy Evas allan i Seland Newydd i drafod y sefyllfa mas fynna yn eithaf diweddar, fallai y gallai fe wneud cyflwyniad.

  • Carl Morris 4:34 PM ar 26 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Mae angen rhyw fath o gydweithred yn sicr. Y cwestiwn yw, beth yw’r ffordd mwyaf effeithiol i gryfhau’r Gymraeg ar y rhyngrwyd gan gynnwys y we – a phlatfformau digidol eraill? Fyddai sesiwn yn ystod Hacio’r Iaith yn gyfle addas i’w drafod?

  • Rhodri ap Dyfrig 4:41 PM ar 26 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Roedd ymdrech i wneud sesiwn o’r fath llynedd – sesiwn Bwrdd Gwe Cymru – ond yn anffodus roedd cystadleuaeth gref i’r sesiwn gan flog cacennau fy chwaer! Dwi’n cytuno dylen ni neilltuo slot ar gyfer trafodaeth am strwythurauy gwell ar gyfer hyrwyddo a datblygu’r Gymraeg ar y rhyngrwyd a hefyd Cymru yn ehangach, hyd yn oed os mae ond llond dwrn yn trafod.

  • Carl Morris 4:56 PM ar 26 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Yn union, mae’r cyfle yn hollol agored. Grym i bwy bynnag sy’n mynychu.

   Dw i’n cofio ein sgwrs gwreiddiol am Hacio’r Iaith gyda thri ohonyn ni yn y caffi.

   O ran y symposiwm, fydd rhywbeth sy’n adlewyrchu egwyddorion y rhyngrwyd yn neis – rhywdwaith, amrywiaeth o bobl/grwpiau, fel Hacio’r Iaith i ryw raddau. Mae’r gair ‘bwrdd’ yn achosi poen i fi ym mhersonol. Neu wyt ti’n awgrymu rhywbeth sydd yn edrych fel corff swyddogol er mwyn dylanwadu? Rydyn ni’n gallu ei drafod yn y sesiwn!

 • Rhodri ap Dyfrig 10:21 AM ar 21 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Hacio'r Iaith,   

  Fideo Haciaith 2012: Radio’r Cymry (Huw Marshall) 

   
 • Rhodri ap Dyfrig 12:00 PM ar 6 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Hacio'r Iaith   

  Dyfodol Newyddion Lleol (Sion Richards a Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth) 

   
 • Rhodri ap Dyfrig 9:30 AM ar 25 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: blog fideo, , Hacio'r Iaith   

  Blog fideo Nwdls: edrych mlaen at Hacio’r Iaith 2012, banjos a sdwff randym 

  PUM PETH DWI’N EDRYCH MLAEN ATYN NHW INNIT

   
  • Carl Morris 1:14 PM ar 25 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Dere â’r banjos.

 • Rhodri ap Dyfrig 1:49 PM ar 23 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: dillad, , Hacio'r Iaith   

  Crysau-T Hacio’r Iaith 2012! 

  Y tro hwn bydd crysau-T Hacio'r Iaith ar werth. 25 yn unig fydd ar gael felly dewch a chydig o arian sbâr! #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig

  Bydd 25 ar werth ar y diwrnod. Crysau-t safon uchel defnydd Fairwear (http://www.fairwear.org/), wedi eu sgrin-argraffu gyda gofal a thynerwch gan Visible Art, Caerdydd (http://www.visibleart.co.uk/).

  Meintiau ar gael:

  5 x Bach
  10 x Canolig
  5 x Mawr
  5 x Mawr Iawn

  Credit dylunio: Iestyn Lloyd – Sbellcheck – http://www.sbx.me/

  Diolch Iest!

   
 • Rhodri ap Dyfrig 1:58 PM ar 2 December 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Hacio'r Iaith   

  Hacio’r Iaith 2012: 2 fis i fynd…35 wedi cofrestru. 

  Manylion ar y Wici: http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_Ionawr_2012#Cofrestru

  Os ydych chi’n dod, ac yn meddwl cyflwyno am rhywbeth, yna fase’n help mawr petasech chi’n gallu sgwennu pwt ar y Wici yn dweud yn fras eich syniad. Am nad oes na raglen ffurfiol o flaen llaw, da ni’n dibynnu ar be ma bobol yn gweld ar y Wiki (a’r digwyddiadau cynt) fel enghreiftiau o be i’w ddisgwyl.

  Hefyd, os da chi’n dda am PR/y wasg a rhyw bethau fel’na yna fasa’n gret cael eich help i rannu gwybodaeth am y digwyddiad. Dwi’n credu ei bod yn bwysig y tro yma bod pobol y tu hwnt i gymuned y we Gymraeg yn ffeindio allan am yr holl sdwff sy’n digwydd.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 1:00 PM ar 1 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , Hacio'r Iaith   

  Hacio’r Iaith 2011 a 2012: edrych nôl ac edrych mlaen 

  Mae trefniadau wedi dechrau symud yn eitha cyflym rwan ar gyfer y digwyddiad Hacio’r Iaith 2012 sydd rwan yn ei drydedd flwyddyn.

  Mae na lwyth o sdwff wedi digwydd ers y cynta, a chyn i ni fynd bendramwnagl mewn i’r un nesa (os am hynny ewch i’r Wici), efallai ei bod hi’n werth taro cip nôl dros beth oedd uchafbwyntiau a gwendidau yr un diwethaf o’m safbwynt i.

  Hacio’r Iaith 2011

  Be wnaeth weithio?

  • Sesiynau ymarferol i ailgymysgu/ailddefnyddio deunydd arall. Gweler canlyniadau gwych sesiwn Gwilyn Deudraeth. Gawn ni un arall o’r rhain eleni plis? Llyfrgell Gen i roi deunydd?
  • awyrgylch hyfryd a hwyl unwaith eto. Ma hwn yn un o’r pethau gorau am y digwyddiad dwi’n meddwl. Ma’n gwbl wahanol i gynhadleddau arferol. Gobeithio bod y croeso yr un mor gynnes i wynebau newydd yn ogystal a rhai cyfarwydd.
  • defnydd y stiwdio fwy – dwi’n meddwl ei fod yn ofod braf ar gyfer sesiynau
  • ffotograffiaeth @Bryns – lluniau hyfryd wnaeth ddal awyrgylch y diwrnod – be am drio cael mwy o bobol i wneud tro ma!
  • hacio’r cyri – cyfle gwych i dorri’r rhew a dod i nabod ambell wyneb newydd.
  • Y wici (dyma un 2011) – er ei wendidau, dwi’n meddwl bod y wici wedi bod yn ffordd dda o drefnu’r digwyddiad ac i gofrestru.
  • cymysgedd sesiynau ymarferol / trafod / arddangos – dwi’n credu gawson ni’r cydbwysedd yn well yn 2011 na 2010, gyda sawl slot lle gallai pobol ffidlan a thrafod sdwff ymarferol yn ogystal a’r cyflwyniadau/sgyrsiau ayyb.

  Be oedd yn iawn?

  • trefn y sesiynau – yn fy marn i roedd rhai slots yn rhy hir ar gyfer cyflwyniadau unigol, gan olygu bod na chydig bach gormod o redeg mlaen. Efallai bod angen cyfyngu hyd cyflwyniadau unigol i 15/20mun?
  • roedd y sesiwn gynta braidd yn hir, ac efallai bod trafod polisi digidol ddim y peth mwy cyffrous i gicstartio cynhadledd!
  • WiFi – chydig bach yn iffy ar adegau ond dwi ddim yn meddwl gallwn ni wneud llawer am hynny.
  • cyswllt gyda’r byd tu allan i’r gynhadledd – dwi’n meddwl bydda modd gwneud llawer gwell job o gael pobol sydd yn methu dod, neu yn byw mewn llefydd ar draws y byd i gymryd rhan. Efallai taw cael pobol penodol yn blogio ydi’r ateb. Ella taw cael backchannel brysurach gyda phwyntiau trafod ei hun ydi o. Ella taw cael yr haclediad yn fyw yn iawn ydi o. Fasa’n dda clywed unrhyw syniadau sut gellid gwella fo.
  • defnydd yr atriwm – falle bod modd gwneud gwell defnydd o’r cyntedd mawr. Cafwyd ambell sesiwn fach yno oedd yn hwyl.
  • y wici – er ei fod wedi gweithio i drefnu ar lefel weinyddol, dwi ddim yn siwr os wnaeth pobol gymryd ato fel ffordd o drafod pa sesiynau oedden nhw eisiau ei wneud. Falle bod angen meddwl mwy am sut rydyn ni’n annog pobol i feddwl o flaen llaw am beth mae nhw eisiau siarad amdano?
  • fideo – o’n i’n meddwl bod y cyfweliadau un munud wnaeth Sioned a Bryn yn 2010 yn wych. Dwi’n meddwl byddai’n dda cael rhyw fath o snippets fideo anffurfiol, fel hyn i roi syniad pellach i bobol am bwy oedd yno a beth oeddan nhw’n gwneud.

  Be oedd yn fflop?

  • recordio sesiynau – am nad oedd y cymorth oedd wedi ei addo ar gyfer ffilmio wedi dod ar y diwrnod, roedd saethu fideo a recordio sain yn ormod o her i fi ar ben fy hun, a wnes i job braidd yn patchy ohono. Mae angen sortio fo’n iawn eleni.
  • ffrydio byw – eto, dim digon o hands on deck technegol ar gael, a gorfod defnyddio’r WiFi yn hytrach na ethnet. Yn sicr bydda i’n gneud yn siwr bod na cebl dedicated wedi ei brofi o flaen llaw ar gyfer y ffrydio.
  • rhannu – am yr un rhesymau dwi heb lwyddo i olygu na lanlwytho’r sesiynau wnes i recordio. Byddai’n llawer gwell gallu eu cael nhw arlein o fewn wythnos, ond i wneud hynny mae angen trefniant gwell a mwy o bobol i helpu.
  Dwi’n siwr bod na bethau eraill i’w rhoi ar y rhestr hon, ond ro’n i isio jest cael rhai pwyntiau lawr er mwyn dechrau trafodaeth. Felly, plis trafodwch a rhowch eich sylwadau!
   
  • Llefenni 2:04 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Am fynd nol ati i’r fideos un funud – oedd llynedd yn rush braidd efo recordio’r haclediad a trio gweld gymaint o sesiynau â phosibl!

  • Rhodri ap Dyfrig 3:32 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Ma’n annodd cael y balans rhwng cymryd rhan, joio’r digwyddiad a sgwrsio dydi. Ma fatha bod dim digon o funudau yn y diwrnod i wneud y tri. Dwi’n benderfynol o gael y setup haclediad yn barod a wedi ei brofi y diwrnod cynt tro ma. Ella dylen ni drio ffeindio rhywun arall i wneud y fideos na fel bod ti’n rhydd i ganolbwyntio ar yr haclediad?

  • Carl Morris 7:18 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Da

   Roedd cinio yn wych ac yn gyfle da i siarad gyda phobol tu fas i’r amserlen. Diolch am ei drefnu. Dw i’n ffan fawr o’r sesh cyri am resymau tebyg.

   Iawn

   Roedd y sesiwn ymarferol gyda cherddi Gwilym Deudraeth yn dda ond byddwn i’n wneud fformat gwahanol tro nesaf. Roedd pobol yn dibynnu ar eu sgiliau ac yn gadael ar ôl gwneud pethau. Ond hoffwn i ddysgu/addysgu mwy! e.e. sut i wneud fideo/awdio/lluniau da.

   Fflop

   Mae’r blog yma wedi bod yn well na fy nisgwyliadau ond bydd e’n neis i weld mwy o ‘gymuned’ ar ôl y digwyddiad, mwy o follow-up a chyd-weithio. (e.e. ers pryd ydyn ni wedi bod yn trafod Android yn Gymraeg??!! Hoffwn i gyfrannu ond dw i ddim yn biau ffôn Android – eto!)

   Hmm

   Dw i wedi bod yn meddwl am sut i annog pobol tu allan i’r ‘usual suspects’

   • i ddod
   • i gymryd rhan

   Hefyd dw i’n meddwl bod her fawr i ni fel Hacio’r Iaith ac i’r we Gymraeg yn gyffredinol, sef: sut i fod yn gyfartal yn gynnwys sut i fod yn agored i fenywod. Bydd y we Gymraeg yn lot gwell gyda mwy o fenywod yn fy marn i. Trafodwch. Rydyn ni wedi bod yn trio casglu data ar Y Rhestr ond dydyn nhw ddim yn gyflawn eto. Hoffwn i weld data am gyfranogiad o ran pethau eraill.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:03 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Beth am i ni greu cyfrif ar haciaith.cymru i bawb sy’n dod a rhoi’r enw defnyddiwr / cyfrinair iddyn nhw wrth gyrraedd? Gofyn i bawb ddefnyddio’r blog fel sianel gefn ar gyfer trafodaeth yn lle Twitter? Dwi ddim yn ffan mawr o Twitter mewn cynhadleddau ar gyfer rhannu gwybodaeth tu hwnt i’r gynhadledd (mae’n wych ar gyfer cysylltu â phobol yn y gynhadledd) – rhy gryno. Dwisio blog neu fideo. Cyhoeddi URL i bob sesiwn?

   Cytuno am geisio lledaenu apêl Hacio’r Iaith. Dwi’n meddwl taw’r unig ffordd ydi i gysylltu â phobol penodol yn uniongyrchol, ac i bobol sydd eisoes yn dod i Hacio’r Iaith i ddweud wrth bobol ma nhw’n nabod. Hyn a hyn all Wici, gwefan a hyrwyddo Twitter wneud i wella’r sefyllfa yna.

  • Carl Morris 11:50 PM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Gwych – y ‘polisi’ ydy, os ti’n dod ti’n gallu cael cyfrif ar haciaith.cymru dan dy enw. Mae pawb (neu y rhan fwyaf) o bobol sydd wedi dod yn 2010 a 2011 gyda chyfrifon eisoes felly.

   • Gofynna isod os ti eisiau help i logio mewn!

   Rydyn ni’n gallu bod yn hyblyg gyda URLs. Does dim ots os mae pobol yn blogio 5 gwaith yn ystod sesiwn. Neu blogio unwaith yn ystod sgwrs amser cinio.

   Gwendidau Twitter – cytuno, rhy disposable ac anodd i chwilio am stwff.

  • Gareth Jones 3:30 PM ar 2 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   TwapperKeeper a Twitternest yn dda ar gyfer archifio Tweets

 • Rhodri ap Dyfrig 1:32 PM ar 3 October 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Hacio'r Iaith   

  Hacio’r Iaith cyntaf 2012 yn digwydd yn Aberystwyth ar y 28 Ionawr 

  Rydyn ni wedi penderfynu cadw at yr un lleoliad ar gyfer Hacio’r Iaith Ionawr 2012 felly sdiciwch o yn eich dyddiaduron!

  Y penderfyniad arall oedd y byddai mwy nag un Hacio’r Iaith yn digwydd mewn lleoliadau gwahanol, ond rydyn ni angen help i drefnu rheiny. Os da chi isio trefnu diwrnod o drafod a chreu yna gadwch neges yma, ar Twitter neu lle bynnag, a byddwn ni’n trio helpu i neud iddo fo ddigwydd. Mae sôn ar hyn o bryd am Gaerdydd a Blaenau Ffestiniog…be da chi’n feddwl?

  Eich digwyddiad chi ydi o, felly plis defnyddiwch y Wici i sgwennu am beth rydych chi awydd gwneud, neu beth rydych chi awydd ei weld yn digwydd yno. Ac os ydych chi’n gallu helpu ni ar yr ochr ffilmio/streamio/golygu (oedd braidd yn wan yn 2011) yna fasen ni’n falch iawn,iawn o unrhyw gymorth.

  Os ydych chi eisiau rhoi cyfraniad nawdd bach tuag at redeg Hacio’r Iaith yna mae manylion yma.

  Byddwn yn gadael i chi wybod sut i gofrestru yn y man.

  Edrych mlaen yn arw rwan! Brysied Ionawr 2012…

   
  • Carl Morris 3:24 PM ar 3 Hydref 2011 Dolen Barhaol

   Gwych!

   Caerdydd – rydyn ni wedi cwrdd yn y pyb/Chapter sawl gwaith (sy’n dda) ond bydd rhywbeth mawr yn wych.

   Hoffwn i awgrymu Abertawe (neu’r cylch) hefyd… Unrhyw galw?

  • Rhodri ap Dyfrig 4:57 PM ar 4 Hydref 2011 Dolen Barhaol

   Helo bobol Abertawe!

   Fase hynny’n hwyl. Siwr bod digon o gîcs Cymraeg yn y Brifysgol, Tinopolis, Telesgôp a chwmniau gwe lleol i wneud diwrnod difyr iawn.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel