50 Ffordd i wella dy Gymraeg arlein #steddfod2013

Des i heb cyflawniad go iawn i arwain y sesiwn a sa i’n siwr faint o ffyrdd oedd yn y diwedd ond dyna’r Google Doc o’r rhestr llawn.  Diolch i bawb oedd yn ychwanegu pethau (a chywirodd fy Nghymraeg i ‘fyd!) Mae’n wastad lle i mwy felly os wyt ti’n moyn cyfrannu at y dogfen… Parhau i ddarllen 50 Ffordd i wella dy Gymraeg arlein #steddfod2013

Dysgu yn y Gymru ddigidol – adroddiad

Ym mis Medi 2011, comisiynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC, adolygiad o ddulliau addysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth, gan greu grŵp gorchwyl a gorffen allanol i’w arwain. […] Adroddiad: Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru ddigidol (PDF) a datganiad heddiw Efallai bydd lot o’r argymelliadau o ddiddordeb i bobol… Parhau i ddarllen Dysgu yn y Gymru ddigidol – adroddiad

YouTube ac amgylchedd dysgu Dan Rhys #rhanidan

Mae Dan Rhys yn siarad am dri gwasanaeth y wnaeth e defnyddio er mwyn dysgu Cymraeg: 1. BBC Big Welsh Challenge 2. SaySomethingInWelsh 3. fideos YouTube Braf i weld ei ail sgwrs yn Gymraeg erioed yn y fideo yma. Dyma pam dyw e ddim yn wastraff i roi unrhyw fideo ar YouTube bron. Os wyt… Parhau i ddarllen YouTube ac amgylchedd dysgu Dan Rhys #rhanidan

Dysgu’r iaith Quechua (ar Twitter)

http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2011/11/01/languages-lets-tweet-in-quechua/ Licio’r ffaith bod y cyfrif yn unieithog https://twitter.com/hablemosquechua/ Does dim rhaid defnyddio Twitter chwaith, gallu bod ar blatfformau eraill

Cwrs newydd Cymraeg i Oedolion yn cymysgu dysgu Cymraeg arlein a dysgu dosbarth

http://dysgwyr.typepad.com/welshlearners/2010/09/new-online-blended-course-to-run-in-september.html Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn edrych ymlaen at redeg cwrs cyfunol Canolradd newydd sbon o fis Medi! Bydd y cwrs yn cyfuno dysgu yn y dosbarth gyda dysgu arlein bydd dysgwyr yn treulio 2 awr yr wythnos yn y dosbarth a 2 awr yr wythnos yn gweithio arlein ar… Parhau i ddarllen Cwrs newydd Cymraeg i Oedolion yn cymysgu dysgu Cymraeg arlein a dysgu dosbarth

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,

Adroddiad a sgyrsiau: Hacio’r Iaith Bach, Ebrill 2010, Caerdydd (un gair: ardderchog)

Aethon ni i Chapter, Caerdydd neithiwr (26 mis Ebrill 2010) am Hacio’r Iaith Bach – sesiwn sgwrs anffurfiol iawn. Diolch i bawb am ddod. Ces i amser da iawn. Neis i cwrdd â bobol ar y tro cyntaf. Pynciau wnaethon ni trafod: Moodle, Blackboard a systemau i bobol sy’n dysgu/addysgu Cymraeg addysg a chynnwys (chwilio… Parhau i ddarllen Adroddiad a sgyrsiau: Hacio’r Iaith Bach, Ebrill 2010, Caerdydd (un gair: ardderchog)

Cod agored BBC Vocab

Dw i newydd wedi ychwanegu’r dolen côd agored BBC Vocab i Hedyn http://hedyn.net/eraill#vocab Mae’r côd dan drwydded côd agored arbennig BBC. Mae’n hollol bosib creu ategion Firefox, WordPress, ayyb gyda fe.