Tagiwyd fel: ysgolion Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 6:20 PM ar 29 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , , ysgolion   

  Dysgu yn y Gymru ddigidol – adroddiad 

  Ym mis Medi 2011, comisiynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC, adolygiad o ddulliau addysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth, gan greu grŵp gorchwyl a gorffen allanol i’w arwain. […]

  Adroddiad: Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru ddigidol (PDF) a datganiad heddiw

  Efallai bydd lot o’r argymelliadau o ddiddordeb i bobol Hacio’r Iaith. Beth mae pobol yn meddwl?

  Ym mhersonol es i yn syth i weld pa fath o strategaeth cynnwys Cymraeg sydd gyda nhw. Dyma fy hoff ddarn sy’n sôn am mynediad agored i rai o’r cynnwys:

  Ni fydd llawer o’r adnoddau yn y casgliad wedi’u cyfyngu at ddefnydd gan athrawon a dysgwyr sy’n gysylltiedig â darparwyr dysgu yng Nghymru; oni fydd, er enghraifft, trwyddedau yn gwahardd hynny, byddan nhw ar gael i unrhyw un sy’n awyddus i ddysgu, naill ai mewn lleoliad ffurfiol, fel coleg, neu mewn ffordd llai ffurfiol. Felly bydd y casgliad yn gweithredu fel llyfrgell adnoddau ac offer gyhoeddus fawr bydd unrhyw un sy’n awyddus i ddysgu, ni waeth beth fo’i oedran, cefndir na chymhelliant, yn gallu ei defnyddio.

  Ond dyw e ddim yn glir pam fydd angen trwydded newydd ar gyfer rhai o’r cynnwys:

  Paratoi cyfres o drwyddedau safonol ar ffurf debyg i Creative Commons i’w cymhwyso i’r adnoddau hyn, a thrwy hynny annog pobl i’w defnyddio a’u hailddefnyddio at ddibenion addysgol.

  Gweler Joi Ito ar y broblem o drwyddedau anghydnaws. A pham ‘dibenion addysgol’ yn unig?

  O ran y casgliad enfawr bydd angen system rheoli cynnwys cryf a chyfeillgar. Mae sôn am ddefnydd o ‘ffynhonnell agored’ (sef cod agored) yn yr adroddiad ac mae sefydliadau o gwmpas y byd wedi dosbarthu systemau tebyg dan GPL neu hyd yn oed OGL. Gobeithio bydd Llywodraeth Cymru yn dewis cwmniau Cymreig i gynnal y system ac yn ail-dosbarthu unrhyw addasiadau dan drwydded cod agored (fel y mae alphagov wedi bod yn ei wneud).

  Wel, beth mae pobol yn meddwl?

  Efallai dylwn i lanlwytho’r peth i Skdadl, mae’r ffeil adroddiad wedi cael ei cyfansoddi ar gyfer print – does dim modd sgwennu dolen dwfn i adrannau penodol mewn PDF.

   
 • Carl Morris 9:12 PM ar 21 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ysgolion   

  Gliniaduron am ddim i blant yng Nghymru, yn costio £700 

  A flagship scheme to provide children in Wales with free laptop computers has been scrapped after it emerged every new machine was costing more than £700 to supply.

  The Welsh Government was last night accused of “frittering money away” on a policy destined to fail at a time when school funding is scarce.

  Written answers to Shadow Education Minister Angela Burns revealed that £662,364 had been spent on free laptops since the scheme’s launch in March last year.

  But only 943 of the 1,200 computers promised by Labour Education Minister Leighton Andrews have been bought, at a considerable cost to the taxpayer.

  http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/06/20/welsh-government-scraps-free-laptop-scheme-for-children-in-poor-areas-91466-28908301/

  Dw i’n meddwl efallai bod e’n syniad da ond bosib cael gliniaduron a meddalwedd am lot llai na £700. (e.e. $200 yn y trydydd byd gyda meddalwedd rydd ac am ddim).

  Er dw i ddim yn siŵr beth mae’r cyfanswm £662,364 yn cynrychioli. (Mae’r £700 yn dod o’r cyfanswm rhannwyd â’r 943 o liniaduron.)

   
  • Llais 9:45 PM ar 21 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Be sy’n bod efo’r cyfrifiaduron sydd ar gael yn yr ysgolion a llyfrgelloedd yn barod?

   Mae ffonau symudol nifer o blant yn well na nifer o gyfrifiaduron bellach.

  • Iestyn 8:10 PM ar 22 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   iPad yr un. £400.

  • Afal 8:45 PM ar 22 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Dydi e ddim yn liniadur ond mae “Raspberry Pi” yn edrych yn addawol am ~£16 http://www.raspberrypi.org/

  • Ifan Morgan Jones 8:44 AM ar 24 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Beth am y laptops rhad iawn na mae Google yn mynd i’w cynhyrchu? Byddai rheini yn ddelfrydol.

 • Carl Morris 12:34 AM ar 5 August 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , , , ysgol, ysgolion   

  Video Post 

   
 • Hywel Jones 11:34 PM ar 27 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: Yahoo_Pipes, ysgolion   

  Yahoo Pipes: adroddiadau Estyn 

  Es i gynhadledd AGI Cymru fis Rhagfyr diwethaf. Daliodd un o’r cyflwyniadau’n arbennig fy sylw, sef yr un ar Mobile GIS Mashups gan ddyn o Oxford Archaeology. Roedd yn frwd iawn am botensial Yahoo Pipes.  Doeddwn i ddim wedi dod ar ei draws cyn hynny a phenderfynais gael golwg arno rywbryd.

  Adroddais ar f’ymdrechion i geocodio lleoliadau ysgolion meithrin yn anghynhadledd Haciaith yn Aberystwyth ym mis Ionawr ac roedd gen i ddiddordeb felly i weld beth oedd Yahoo Pipes yn gallu ei wneud.

  Es ati i ddysgu sut i greu Pipe a dwi  wedi cyhoeddi dau ohonynt yn ddiweddar. Mae’r ddau’n eich galluogi i chwilio am adroddiad gan Estyn ar ysgol ond bod un yn dod o hyd i’r adroddiad Cymraeg (os oes un) a’r llall yn dod o hyd i adroddiadau Saesneg. Os ceisiwch nhw, fe welwch nad yw’r geocodio’n ddibynadwy iawn, yn enwedig yn y fersiwn Gymraeg. Mae’n amlwg nad yw API Yahoo yn llwyddiannus iawn am adnabod cyfeiriadau Cymraeg ond dydy’r Pipe sy’n chwilio am adroddiadau Saesneg ddim yn geocodio’n dda iawn chwaith. Y broblem yw bod Estyn yn cyhoeddi’r adroddiadau fel pdfs, a’r Pipe -rwy’n tybio – yn gorfod chwilio fersiwn html y pdf am rywbeth sy’n edrych fel cyfeiriad a dydy cyfeiriadau Cymraeg ddim yn edrych fel cyfeiriadau iddo.

  Mae’r Pipe yn codi darn ar hap o’r pdf i’w rhoi ym maes y disgrifiad. Os yw’r darn yn cynnwys enw’r ysgol a rhif yr ysgol mae’r Pipe yn rho’r enw’n deitl, a’r rhif yn y disgrifiad.

  Ta beth, rhowch gynnig arnyn nhw. Os ydych yn gallu awgrymu ffordd o’u gwella byddwn yn falch o glywed.

  Pipe chwilio am adroddiad Cymraeg
  Pipe chwilio am adroddiad Saesneg

   
 • Rhodri ap Dyfrig 8:51 AM ar 4 March 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ysgolion   

  Fideo Hacio’r Iaith: Hywel Jones 

  Hacio’r Iaith: Hywel Jones from Rhodri ap Dyfrig on Vimeo.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:26 PM ar 30 January 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Google Earth, , ysgolion, ysgolion meithrin,   

  Sesiwn Hywel Jones – Mapio’r Iaith ac Ysgolion 

  Blogio byw…wel, nodiadau byw

  • Gallu trososod map niferoedd siaradwyr Cymraeg (2001) wedyn dangos lle mae’r ysgolion, a chael eu manylion cyswllt wrth glicio ar y pin.
  • Dangos y maps rwan: edrych yn dda iawn. Wir werth ei weld.
  • Oes unrhyw raglennwyrr/dylunwyr allai wneud nhw’n fwy deniadol/defnyddiadwy eto?
  • Un broblem yw bod y ddata yn statig. Dim diweddaru byw.
  • Wedi eu rhoi mwn fformat KMZ(Google Eareth)  ar dudalen cyhoeddiadau BYIG
  • Wedi gorfod GeoCodio gwybodaeth am gylchoedd meithrin gan ddefnyddio http://batchgeocode.com a MapInfo Envisa. Problemau gyda chyfeiriadua Cym/Saes cymysg.
  • Camau: 1. dod o hyd i ddata: http://data.gov.uk; 2. Ail fformadu a mewnforio gan ddenfyddio MapInfo a GIS; 3. Allbynnu efo Google Earth
  • Pam defnyddio Google felly? Maps – pobol yn gyfarwydd a nhw; ddim yn dda os oes llawer o wrthrychau. Earth – da gyda llawer o wrthrychau, troshaenau tryloyw. Ond llai o bobol yn gyfarwydd a fo a gorfod lawrlwytho
  • Cyflwyno data o ddiddordeb i Hywel, sydd yn ystadegydd.
  • Cynulliad wedi creu categoriau llynedd. Hyn yn gyhoeddus, Cynyddu gwyb. i rieni wneud eu dewis.
  • doedd dim ‘ysgolion penodedig Gymraeg’: llawer o amrywiaeth
  • Oes  angen rhywbeth tebyg am ysgolion Cymraeg
  • Dangos stwnsh Lancashire school finder ar data.gov.uk
  • Diffyg cynnwys yn y Gymraeg
   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel