Tagiwyd fel: rss Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 7:03 AM ar 28 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: CommaFeed, Google Reader, rss   

  RIP Google Reader. Hir oes i CommaFeed Cymraeg. 

  CommaFeed Cymraeg

  Dw i’n dibynnu ar ddarllenydd RSS am fy newyddion diweddaraf. Yn anffodus mae Google yn troi Reader i ffwrdd am byth ar ddiwedd y mis hwn.

  Os wyt ti wedi ei ddefnyddio peidiwch anghofio bod angen allforio eich ffrydiau cyn iddyn nhw tynnu’r plwg.

  Fel arbrawf dw i wedi bod yn defnyddio CommaFeed.com fel darllenydd RSS amgen (diolch i dafyddt am yr argymhelliad).

  Pam CommaFeed?

  • mae’n syml iawn
  • does dim rwtsh
  • gallet ti ychwanegu ffrydiau a gwneud popeth rydych chi eisiau gwneud mewn darllenydd
  • gallet ti mewnforio ffrydiau o Google Reader yn syth
  • mae’n gweithio gyda phob ffrwd dw i wedi trio gan gynnwys RSS ac Atom
  • yr un bysellau â Google Reader: j, k ac ati
  • mae’r awdur wedi rhyddhau’r cod dan drwydded rydd

  Hefyd

  • mae rhyngwyneb Cymraeg i gael

  Mae’n bwysig i gofio dyw’r feddalwedd ddim yn berffaith o bell ffordd. Dyw hi ddim cweit mor gyflym â Google Reader achos mae dyn yn ei rhedeg mewn fflat neu garej neu rywbeth. (I’r rhai yr oedd yn brofi’r wasanaeth gyda fi pythefnos yn ôl mae fe wedi cyflymu llawer ers hynny.)

  Pwy a wyr beth fydd dyfodol CommaFeed.com. Ond mae unrhyw un yn gallu rhedeg y feddalwedd ar wefan neu weinydd sydd yn annibynnol o CommaFeed.com felly does dim gymaint o bryderon am y posibilrwydd o farwolaeth fel Google Reader. Mae’r cod ar gael ar Github. Dyma un rheswm pam mae meddalwedd rydd mor wych. Ac mae pobl eraill yn gallu cyfrannu i’r prosiect (os ydych chi’n chwilfrydig dyma sut mae cyfraniad i’r cyfieithiad yn edrych).

  (Gweler hefyd: ffeindio ffrydiau ar gyfer blogiau Cymraeg er mwyn tanysgrifio iddyn nhw.)

   
  • EmlynUwchCych 6:20 PM ar 28 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Diolch am fy nghyfeirio at CommaFeed. Roeddwn yn ofnu y baswn yn gorfod tanysgrifio i dderbyn ebyst o bob blog fesul un!

   RIP Google Reader. Mae’n amlwg nad oeddet yn gwneud digon o arian.

  • Nic Dafis 9:37 AM ar 29 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Ti’n iawn, mae wedi gwella lot yn yr wythnosau diwetha.

   Diolch am dy waith ar y cyfieithiad. Unrhyw syniad os bydd yn bosibl cael stampiau amser yn y Gymraeg?

  • alun williams 11:08 AM ar 30 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Gwnaeth rhwyun pwynt teilwng iawn ynglyn a Google. Os ydynt yn mynd i gau lawr gwasanaethau megis Reader heb meddwl am eu cwsmeriaid, bydd yn gwneud nhw yn llawer ofalus rhag buddsoddi ei hamser ac ymdrech mewn i’w gwasanaethau newydd

  • Hywel Jones 2:13 PM ar 30 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Diolch yn fawr am yr awgrym a’th waith cyfieithu. Newydd symud ato.

  • Carl Morris 2:11 PM ar 3 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Nic, dylai stampiau amser (o ryw fath) gweithio erbyn hyn.

   Diolch i bawb am yr adborth a’r anogaeth.

 • Carl Morris 4:09 PM ar 8 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , rss   

  11 syniad ar gyfer sesiwn hacio gan @davewiner 

  http://scripting.com/stories/2011/04/08/11FreeHackathonIdeas.html

  That’s why I like platforms without platform vendors. There’s no one to change the rules, decide that you’ve been copying them when they’ve been copying you. To deprecate the APIs that you’ve invested your life savings in.

   
 • Rhys Wynne 1:05 PM ar 16 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: rss   

  Hwyl fawr Bloglines 

  Wrth fewngofnodi i fy nghyfrif Bloglines echnos, dyma’r neges a oedd yn fy nisgwyl i:

  As you may have heard, we are sorry to share that Bloglines will officially shut down on October 1, 2010.

  Dw i ddim yn cofio pryd y dechreuais ddilyn blogiau a gwefannau newyddion trwy wasanaeth Bloglines, ond fe drawsnewidioddy y ffordd y defnyddiais y we.  Yn ôl Ask.com, perchnogion y gwasanaeth, newidiadau pellach ym mhatrymu defnyddiwyr y we sy’n gyfrifol am ddod a’r gwasanaeth i ben.

  The Internet has undergone a major evolution. The real-time information RSS was so astute at delivering (primarily, blog feeds) is now gained through conversations, and consuming this information has become a social experience. As Steve Gillmor pointed out in TechCrunch last year , being locked in an RSS reader makes less and less sense to people as Twitter and Facebook dominate real-time information flow. Today RSS is the enabling technology – the infrastructure, the delivery system. RSS is a means to an end, not a consumer experience in and of itself. As a result, RSS aggregator usage has slowed significantly, and Bloglines isn’t the only service to feel the impact.. The writing is on the wall.

  Nhw sy’n gwybod orau, yn enwedig os ydynt wedi gweld cwymp yn nefnydd y gwasanaeth, ond byddaf i’n sicr yn gweld ei golled.  Mae un defnyddiwr trist yn rantio (ei geiriau hi!):

  Why does every. bloody. thing have to be a social experience? I cannot go to a library or bookstore for a book anymore, it has to be for the social aspect and friendships and connecting! And, apparently, now I cannot quickly read through hundreds of blogs and newsfeeds, no, it has to be a Facebook experience.

  A gallaf uniaethu gyda sylw ar y blog uchod:

  I’m certainly not going to rely on my Facebook friends to send me relevant links – they mostly post funny cat pictures. Now, I love funny cat pictures, but I use my Google Reader feeds for all of my book blogging needs, plus news commentary and cooking blogs. Few other people I know have the same style of interests as me (and feel the need/inclination to share those posts), so I prefer the self-reliance of an RSS reader!

  Mae Steve Boese yn nodi ei bod yn llawer rhy hawdd gwasgu’r botwm ‘aildrydar’,  a bod rhai’n meddwl bod lledaenu a rhanu stori rhywsut yn bwysicach na darllen a gwerthfawrogi cofnod blog yn iawn yn y lle cyntaf.

  Ask.com is making the determination (that very well may be true, it is hard to know), that simply consuming content in an RSS Reader is no longer ‘good enough‘.  We have, as users, to be able to easily spread that content out across our social networks like Twitter and Facebook, and in turn, we need to be able to mine our networks to find and consume content pushed or shared by our connections.  That news item, blog post, or funny video of kitty antics accrues more value to us, and to the network, the more that is is shared and circulated.  I get it, in fact that is pretty obvious. I would love this post to get widely shared around the social web, passed from Tweet, to Facebook wall, to Google Buzz, and back around again in a self-sustaining frenzy of consumption.

  But before any of that can happen, I need someone to actually read the post first.

  Ychydig iawn dw i wedi ddefnyddio o Google Reader yn y gorffenol,  a doeddwn i ddim yn ei hoffi ryw lawer, ond oes llawer o opsiynnau eraill gyda fi? Sut mae pawb arall yn darllen porthiannau RSS, neu ydych chi’n dipynnu ar bobl yn gosod dolenni ar Facebook, Twitter a Delicious?

   
  • Carl Morris 2:39 PM ar 16 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Mwy o sgwrs ar Daflog

   Mae’r potensial masnachol darllenwyr sy’n rhedeg ar y we yn wahanol i ddefnydd a galw. Esgus Ask yw e, allen nhw wedi dweud ‘dyn ni ddim wedi bod yn llwyddiannus gydag ein strategaeth am ddarllenwr RSS’.

   Rhys, dylen ni cystadlu gyda Google! Efallai dechrau gyda’r meddalwedd yma, gwerthu hysbysebion neu rhywbeth.
   🙂

   (Arddang Tiny Tiny RSS)

  • Rhys Wynne 3:07 PM ar 16 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Wps, methais y cofnod ar Daflog (gormod o danysgirifadau RSS i fynd drwyddynt ar Bloglines falle!!)

   Baswn i’n foldon talu £5-£10 y flwyddyn am wasanaeth darllen RSS dibynadwy.

  • Carl Morris 8:56 PM ar 17 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Faint fyddi di dalu am wasanaeth gyda dewis o ryngwyneb Cymraeg, gydag awgrymiadau hefyd? Jyst chwarae gyda’r syniad ar hyn o bryd.

   Dw i’n disgwyl mwy o ddarllenwyr RSS yn y dyfodol, o bob math, nid llai.

   e.e.
   http://thenextweb.com/apps/2010/09/10/wordpress-com-launches-blog-subscriptions/

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel