Tagiwyd fel: busnes Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 12:08 AM ar 17 September 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: busnes,   

  Tyfu cynulleidfa cylchgronau Cymraeg trwy ar-lein – @Dyfrig yn dechrau trafodaeth 

  Diolch i Golwg360 am ysbrydoli ansawdd y llun hwn.

  Mae Dyfrig Jones yn codi lot o bwyntiau difyr a phrofoclyd am gylchgronau Cymraeg ar-lein ar Cymru Fyw:

  […] mae byd newyddiaduraeth yn wahanol, yn enwedig newyddiaduraeth ar-lein. Dwi’n darllen ystod o gyhoeddiadau ar y we, ac yn gwneud hynny heb dalu’r un geiniog. Chwithig, felly, ydi ymweld â gwefan Barn a gweld erthyglau’n cael eu torri yn eu hanner, neu ddarllen pwt ar wefan Golwg, gyda nodyn ar waelod y dudalen yn fy nghyfeirio at rifyn yr wythnos honno. […]

  Mae tipyn o sgwrs wedi bod ar Twitter heno.

  Byddai hi’n wych tasai cyhoeddwyr yn gallu ffeindio ffyrdd cynaliadwy o dyfu cynulleidfaoedd o ddarllenwyr am ddim.

  Mae wir eisiau datblygu’r maes yn Gymraeg tra bod gwledydd ac ieithoedd eraill wedi cael blynyddoedd o brofi ac arloesi.

  Dydy BBC Cymru Fyw ddim yn cynnig sylwadau ond mae croeso i bobl adael sylwadau isod. 🙂

   
 • Carl Morris 4:23 PM ar 6 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , busnes, , , , , ,   

  Raspberry Pi: gynhyrchwyd yng Nghymru 

  Mae’r sefydliad nid-ar-elw tu ôl Raspberry Pi wedi datgan heddiw bod nhw wedi comisiynu’r ffatri Sony ym Mhencoed i gynhyrchu cyfrifiaduron Raspberry Pi yna. Mae’r stori ar BBC Newyddion a Wales Online hefyd.

  Mae’n siwr fydd mwy o lwyddiant na chyfrifiaduron eraill y gynhyrchwyd yng Nghymru fel y Sam Coupé a’r Dragon 32. Mae sawl cyfle i ddefnyddio’r ddyfais mewn ysgolion a cholegau – ac yn y Gymraeg. Bydd busnesau yn manteisio ar yr ‘ecosystem’ posib o gwmpas y ddyfais, yn bendant. Pwy fydd y Red Hat o’r Raspberry Pi? Efallai rhywun yng Nghymru…

  Rydyn ni wedi siarad am y Raspberry Pi yma o’r blaen. Gwylia’r fideo isod (o fis Mai eleni) os dwyt ti ddim yn gyfarwydd ar y ddyfais.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:33 PM ar 6 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: BBC Newyddion, busnes, , Edwina Hart,   

  Google, Busnesau a’r Gymraeg ( + bonus rant am newyddion Cymraeg arlein) 

  ‘Google yn cynorthwyo busnesau i gael presenoldeb ar y we’ http://www.bbc.co.uk/newyddion/17265560

  Ond faint o gymorth fyddan nhw’n ei gael i wneud gwefannau dwyieithog?

  Pan ma Google mor llac ei ymroddiad i’r Gymraeg ar chwiliadau, lleoleiddio ei apps ei hun, ac ati dwi’n amau y bydd na. Os nad oes cymorth i greu gwefannau dwyieithog, a mae’r llywodraeth yn talu Google am hyn, oni ddylen nhw?

  [Nodyn ochr: pam ddiawl dydi newyddion BBC ddim yn rhoi dolen i ddeunydd craidd y stori? Byddai cael mynediad at y datganiad neu wefan am hyn yn ddefnyddiol iawn. Ma hyn yn wendid enfawr yn newyddiaduraeth Gymraeg arlein. Un o wyth camgymeriad sylfaenol sgwennu ar y we yn ôl Blog Online Journalism: http://onlinejournalismblog.com/2012/02/28/8-common-mistakes-when-writing-for-the-web-and-what-to-do-about-them/ ]

   
  • Dafydd Tomos 5:47 PM ar 6 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n bwynt da. Dyw rhestrau Google ‘Local’ ddim ar gael yn Gymraeg. Dyw ‘cyfrif Google’ ddim ar gael (sy’n reit bwysig nawr am ei fod e’n clymu’r holl wasanaethau at eu gilydd). Lle mae Gmail?

   O ran y gwasanaeth newydd, mae nhw’n hyrwyddo gwasanaeth adeiladu gwefan yola.com sydd ddim wedi ei adeiladu gyda anghenion amlieithog mewn golwg.

   Mi fydd Google yn cydweithio gyda rhai cwmniau lleol fel partneriaid ond mi fyddai hynny ar gyfer busnesau mwy sydd yn gallu fforddio talu miloedd am wefan arbennigol. O ran costau cyfieithu ac ati, roedd Bwrdd yr Iaith arfer cynnig grant ar gyfer gwneud y gwaith. Dwi ddim yn gwybod os yw’r cynllun yma yn parhau, yn enwedig gyda’r Bwrdd yn dod i ben.

  • Carl Morris 7:48 PM ar 6 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Dw i ddim yn siŵr os mae’r Llywodraeth yn talu Google, sut maen nhw yn rhoi cymorth ayyb. Mae cwestiwn dilys am natur y cytundeb rhyngddyn nhw.

   Dyw’r Local Champions ddim yn derbyn arian, dw i’n cymryd bod nhw yn hapus i wirfoddoli am y cyfleoedd i gwrdd â chwmniau lleol ac wrth gwrs i weithio gyda GOOGLE™.

   Yn ôl y sôn heno roedd Edwina Hart yn siarad am ‘yr angen meddalwedd a thechnoleg i roi hwb i’r iaith Gymraeg’… Mae lot o argymelliadau yma. Yn fy marn i pe tasai’r Llywodraeth yn mabwysiadu mwy o feddalwedd rydd (fel lot o lywodraethau eraill o gwmpas y byd) basen nhw yn cyfrannu cyfieithiadau i’r cronfa o feddalwedd sydd ar gael yn Gymraeg.

  • Rhodri 10:43 AM ar 7 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Dwi di cael gwahoddiad i fod ar y Grŵp Technoleg a’r Gymraeg ma Leighton Andrews wedi ei drefnu felly, mi godai y peth gyda nhw i weld be ma nhw’n feddwl. Roedd y strategaeth iaith newydd yn cyfeirio at wella darpariaeth Gymraeg gan gwmniau mawr y we, felly byddai hwn wedi bod yn le delfrydol i ddechrau.

   Croeso i chi unrhywun ar Haciaith i basio unrhyw bethau eraill da chi isio i fi godi yno fyd!

  • Leia 12:25 PM ar 8 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   ‘Falle dw i’n rhy optimistig neu tipyn o fangirl dros Google ond, roedd mwy o Gymraeg a y lansiad na yn y rhan fywaf o ddigwyddiad technoleg. Mwy na un o’r siaradwyr yn siarad yn arbennig am sut bod yn dwyieithog yw rhan pwysig o bywyd Cymru. A sut mae’n bwysig, i defnyddio’r ffaith bron fel rhan o’r ‘brand’. Dw i’n credu bod Google yn gwybod mae iaith yn pwysig i’r wlad – digon pwysig i defnyddio fel mwy na ‘token effort’ yn y marketing beth bynnag!

 • Carl Morris 5:09 PM ar 9 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , busnes, , ,   

  .@ylolfa yn rhyddhau ffigur gwerthiannau e-lyfrau… 

  mewn stori Gomer ar Golwg360:

  […] Eisoes, mae cwmni cyhoeddi Y Lolfa wedi dweud eu bod yn “edrych ymlaen” at ehangu nifer yr e-lyfrau fydd ar gael ar gyfer Kindle yn ystod y misoedd nesaf.

  Fe wnaeth Y Lolfa werthu bron i 100 o e-lyfrau dros y Nadolig, meddai Garmon Gruffudd wrth Golwg360. Roedd gan y Lolfa naw o e-lyfrau ar werth dros y Nadolig.

  Mae’r cyhoeddwyr yn gobeithio “ychwanegu tua dwsin arall yn ystod y misoedd nesaf.”

  cer i http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/62367-gomer-i-ddechrau-cyhoeddi-e-lyfrau-yn-2012 am fwy

  Dau gwestiwn:

  1. Beth yn union yw ‘dros y Nadolig’, un wythnos?

  2. Pa wasanaethau? Rydyn ni’n gallu cymryd bod Amazon yn rhan o’r ffigur ond beth am siop e-lyfrau Y Lolfa a siopau eraill?

   
 • Carl Morris 4:24 PM ar 15 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: busnes, , Spotify   

  Cerddorion a thaliadau Spotify 

  Mae Steve Lawson wedi bod yn ail-rhannu’r stori ‘ma o fis Tachwedd 2009.

  Diweddglo:

  If Spotify Is The New Radio, The Artists Are Winning
  .
  .
  So, in summary –
  Spotify, 1 million listeners = £100 royalty + £1000 fee + maximum shareablity.
  Radio 1, 1 million listeners = £9.18. That’s it.

  http://www.stevelawson.net/2009/11/if-spotify-is-the-new-radio-the-artists-are-winning/

  Mae Spotify newydd cael ei lansio yn yr UDA… Ond pa mor aml ydy cerddorion Cymraeg yn mwynhau 1 miliwn o sesiynau gwrando? Os mae pob person yn wrando 10 gwaith chi dal angen 100,000 o wrandawyr/ffans.

   
 • Carl Morris 12:52 AM ar 27 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , busnes, , , , , nook   

  Harry Potter, eLyfrau a’r Gymraeg gan @ifanmj 

  Ifan Morgan Jones sy’n ystyried beth fydd effaith eLyfrau ar gyhoeddwyr Cymraeg…

  http://www.golwg360.com/celfyddydau/llen/41861-harry-potter-elyfrau-a-r-gymraeg

  Fy sylw i’r pwynt am awduron rwtsh http://quixoticquisling.com/2011/06/gutenberg-ti-a-fi/

  Mae ‘sbam’ ar Kindle nawr! Arwydd o gyfrwng gyda sylw.. http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jun/26/kindle-ebooks-publish-naughton

   
  • Ifan Morgan Jones 8:40 AM ar 27 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Hmmm rwyt ti wedi darparu un dolen i dy flog yn beirniadu fy sylwadau ac wedyn dolen arall i erthygl sy’n cyfiawnhau popeth ddywedais i. 😛

  • Carl Morris 4:09 PM ar 27 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Gweler sylw ar fy mlog. Diolch!

 • Carl Morris 1:43 PM ar 28 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: busnes,   

  Cwmniau yng Nghymru: dim digon o bresennoldeb ar y we, yn ôl Google 

  Search engine Google claims Welsh businesses are trailing behind the rest of the UK because of a lack of internet presence.

  It says 25% of small and medium-sized firms in Wales have no website and only 58% have a “high web presence”.

  http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-11637790

  Sori o’n i’n methu ffeindio erthygl yn Gymraeg.

  Cyfle i rhywun? Gwasanaeth hawdd “gwefan mewn bocs” gydag enw parth, gwesteia a thempledi.

   
  • Rhys Wynne 2:33 PM ar 28 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Cyfle i rhywun? Gwasanaeth hawdd “gwefan mewn bocs” gydag enw parth, gwesteia a thempledi.

   Am gyfnod, bu Aran Jones (SaySomethinInWelsh) yn cynnig gwasanaeth e-bost Cymraeg (o’r enw Sgwarnog) ac roedd hefyd yn creu gwefannau syml i fusnesau a sefydliadau Cymraeg, (yn defnyddio WordPress byddi di’n falch o glywed!). Roedd ganddo fodel busnes reit diddorol, ble reodd y wefan, llety ac enw parth am ddim, dw i’n credu, ond bod chi’n talu ffigwr misol (am oes) wedyn. Yna, os oeddech yn awgrymu ffrind/busnes arall, roeddech yn cael eich gwefan chi’n rhatach/am ddim.

   Fedra i ddim deud mod i’n meddwl lot o’u gwefannau nhw, ond mae’r cwmni yma yn cynnig gwefannau am ddim.

  • Dafydd Tomos 4:21 PM ar 29 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Dwi’n blino ar y math o ‘ymchwil’ sy’n cael ei wneud gan cwmni anferth sydd eisiau gwerthu mwy o hysbysebion.

   Mae yna lawer iawn o fusnesau bach yng Nghymru sy’n gwasanaethu poblogaeth lleol. Mae pawb yn lleol yn gwybod eu bod nhw’n bodoli neu mae busnes yn lledu drwy argymhellion ffrindiau a theulu. Mae’n dibynnu pa faes wrth gwrs ond dyw’r rhan fwyaf o fusnesau bach yma ddim eisiau cwsmeriaid o bob man yn y byd, dim ond mewn ardal leol.

   Does dim angen gwefan ar y busnesau yma. Mae cofnod yn Yell, Google ”lleol’ neu lleol.net yn hawdd wrth gwrs. Efallai hyd yn oed parth ac ebost, ond dwi ddim yn gweld y pwynt o dalu am wefan fydd byth yn cael ei ddiweddaru.

 • Carl Morris 11:32 PM ar 1 December 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: busnes, Iwerddon   

  Diwydiant tech yn Iwerddon 

  http://www.guardian.co.uk/technology/2010/nov/28/ireland-web-technology-sector

   
 • Rhodri ap Dyfrig 9:54 AM ar 24 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: busnes, wal dalu, ,   

  WalesOnline i fynd tu ôl i wal dalu? 

  Dyma tweet jest rwan gan Sion Barry, eu golygydd busnes nhw:

  Paywall

  Fasech chi’n talu?

   
  • Carl Morris 2:58 PM ar 24 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Meh

   Ond diolch am bostio

  • Rhodri ap Dyfrig 8:58 AM ar 26 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Rhan fwyaf wnaeth ymateb ar Twitter, wedi dweud na fasen nhw. Ond ambell un wedi dweud y bydden nhw’n talu am app neu fersiwn iPad.

   Yn bersonol, dwi’n credu bydai’n gyfle da i Golwg360 godi eu gêm o ran newyddiaduraeth, ond bydde’r BBC yn siwr o ddwyn llawer o’r traffig. Byddai’n ergyd i blwralieth newyddion yn sicr, achos does dim amheuaeth y byddai y niferoedd darllen yn disgyn.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel