Tagiwyd fel: Linux Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 8:29 PM ar 16 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Linux, , , xmbc   

  XBMC: canolfan amlgyfrwng ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux – yn Gymraeg 

  xbmclogo1

  Mae XBMC yn feddalwedd canolfan amlgyfrwng a difyrrwch digidol(!). Mae ar gael ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux a nawr yn Gymraeg! 🙂

  Mae modd ei ddefnyddio ar gyfer gwylio rhaglenni oddi ar y we, lluniau personol a chasgliadau o gerddoriaeth.  Mae’n feddalwedd perffaith ar gyfer creu peiriant sy’n ganolfan amlgyfrwng gan gynnal nifer helaeth o reolyddion pell a rhyngwyneb trawiadol o hardd. Mae yna ddegau o ategion ar gael ar ei gyfer sy’n estyn ei allu yn sylweddol. Mae’n ddelfrydol ar gyfer y theatr cartref. Mae fersiynau ar gael ar gyfer y Raspberry Pi sy’n caniatáu i chi greu cyfrifiadur amlgyfrwng bychan a rhesymol iawn ei bris.

  Mae’n gallu chwarae ystod eang o fformatau ffeiliau sain a fideo ac yn gallu ffrydio amlgyfrwng o fewn rhwydweithiau. Gall chwarae CD a DVD. Mae gallu cynhyrchu rhestrau ar gyfer darparu llyfrgelloedd o ddeunydd gan ddangos cloriau, disgrifiadau a chelf selogion. Mae yna swyddogaethau rhestrau chwarae a sioeau sleid, y tywydd a rhithwelediadau sain.

  Mae yna ddegau o ategion sy’n estyn gallu’r ganolfan yn bennaf yr ategion sy’n darparu gwasanaethau teledu iPlayer BBC, ITV, Sianel 4 a 5 Lloegr. Mae ategyn hefyd ar gael ar deledu Iwerddon a sianeli ar draws Ewrop a’r byd… Nid yw’n darparu cefnogaeth ar gyfer gwefannau masnachol sy’n gofyn am ddiogelu cyfrwng. Byddai’n dda cael ategyn S4C ar ei gyfer. Unrhyw gynigion?

  Mae’r rhaglen ar gael o wefan xbmc.org ac mae’r rhyngwyneb Cymraeg ar gael yn yr adran Appearance>International.

   
  • Iestyn Lloyd 9:11 AM ar 20 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Ydio’n gweithio efo’r gwefan TV Catchup?

  • Carl Morris 9:17 PM ar 21 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Mae’r canlyniadau Google yn edrych yn addawol…
   🙂

  • Ubuntu Cymraeg 1:47 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Mae’r ategyn TV Catchup yn gweithio ar y Raspberry Pi (Raspbmc) yn ol y wici:
   http://www.raspbmc.com/wiki/user/addon-support/

  • Aled 3:09 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   I’r rhai sy’n defnyddio ac yn hoffi chwaraewr VLC, mae hwnnw hefyd nawr ar gael yn Gymraeg – ar Windows, Mac ac Android. Caiff ei ryddhau yn y fersiynau safonol nesaf, ond mae’r cyfieithiadau ar gael yn y “nightlies” o yma: http://nightlies.videolan.org

   Gwerthfawrocaf unrhyw adborth er mwyn gwneud newidiadau cyn iddynt gael eu rhyddhau yn ffurfiol.

  • blogdroed 3:40 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Dwi’n ei ddefnyddio i wylio rhaglenni o America, ond doeddwn i ddim yn ymwybodol bod na ategyn RTE – oes na linc plis? Hoffwn ei ddefnyddio i wylio GAA 🙂

  • Rhos Prys 4:51 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

  • Aled 5:53 PM ar 31 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Dw i newydd sylwi fod yr acronym wedi’i gymysgu yn y teitl ac felly hefyd yn URL y cofnod. Buasai ei cywiro yn gwneud y cofnod ‘ma yn fwy debygol o ymddangos mewn canlyniadau chwilio’r we, dw i’n credu.

 • Carl Morris 4:23 PM ar 6 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , Linux, ,   

  Raspberry Pi: gynhyrchwyd yng Nghymru 

  Mae’r sefydliad nid-ar-elw tu ôl Raspberry Pi wedi datgan heddiw bod nhw wedi comisiynu’r ffatri Sony ym Mhencoed i gynhyrchu cyfrifiaduron Raspberry Pi yna. Mae’r stori ar BBC Newyddion a Wales Online hefyd.

  Mae’n siwr fydd mwy o lwyddiant na chyfrifiaduron eraill y gynhyrchwyd yng Nghymru fel y Sam Coupé a’r Dragon 32. Mae sawl cyfle i ddefnyddio’r ddyfais mewn ysgolion a cholegau – ac yn y Gymraeg. Bydd busnesau yn manteisio ar yr ‘ecosystem’ posib o gwmpas y ddyfais, yn bendant. Pwy fydd y Red Hat o’r Raspberry Pi? Efallai rhywun yng Nghymru…

  Rydyn ni wedi siarad am y Raspberry Pi yma o’r blaen. Gwylia’r fideo isod (o fis Mai eleni) os dwyt ti ddim yn gyfarwydd ar y ddyfais.

   
 • Dafydd Tomos 4:37 PM ar 3 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Linux   

  Profi fersiwn newydd o Debian 

  Mae system weithredu Debian GNU/Linux yn ddosbarthiad poblogaidd o Linux sy’n sail i nifer o ddosbarthiadau eraill yn cynnwys gwahanol flasau o Ubuntu ac eraill (rhestr llawn yma).

  Ar hyn o bryd, mae fersiwn newydd Debian 7.0 (wheezy) yn cael ei gwblhau a’u brofi. Mae sefydlydd y system ar gael mewn nifer o ieithoedd yn cynnwys Cymraeg. Y tro yma, roedd y fersiwn Gymraeg am ddiflannu oherwydd nad oedd wedi ei ddiweddaru ers rhai blynyddoedd.

  Felly fe es i ati i gwblhau’r cyfieithiad gan fod y meddalwedd yn cael ei ‘rewi’ ddiwedd mis Mehefin. Fe ddylai’r gwaith yma fwydo mewn i Ubuntu yn y dyfodol.

  Erbyn hyn mae fersiwn beta o sefydlydd Debian ar gael. Os ydych am brofi’r sefydlydd newydd a’r cyfieithiad Cymraeg, fe allwch gael copi o’r sefydlydd fan hyn (ffeil ISO). Mae’n bosib defnyddio VirtualBox neu rhywbeth tebyg i osod system newydd mewn peiriant rhithwir. Mi fase’n ddefnyddiol cael adborth am unrhyw wallau amlwg.

   
  • Carl Morris 7:39 PM ar 3 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Gwych iawn. Diolch yn fawr am dy waith Dafydd. Oes deadline am adborth?

  • Dafydd Tomos 10:43 AM ar 4 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae Debian yn enwog am beidio ryddhau tan fod nhw’n trwsio pob nam ond dwi’n meddwl fod rhyw fwriad i ryddhau erbyn Chwefror 2013 yn dilyn y patrwm blaenorol.

   Felly dwi’n meddwl fydd cwpl o fisoedd eto ar gael i newid pethau cyn “rhewi’r” llinynnau.

   Wnes i anghofio ddweud fod y cyfieithiad yma yn adeiladu ar waith Dafydd Harries ac eraill o 2004 ymlaen.

  • Aled Treharne 2:37 PM ar 3 Hydref 2014 Dolen Barhaol

   Dafydd,

   Diolch o galon am helpu – we’n temilo fel ‘mod i’n hala hanner ‘mywyd i yn disgwyl am ffyrdd i wneud systemau i weithio’n y Gymraeg.

   Un peth – wy’n disgwyl ar fersiwn 0.9 o /usr/share/i18n/locales/cy_GB – ai dyna dy fersiwn mwya diweddar? Dydw i ddim cweit yn sicr am gyfieithedau y diwrnodau – e.e.

   setlocale(LC_ALL,”cy_GB”);
   echo strftime(“%A”);
   > Gwener

   On yn y Saesneg, cei “Friday” yn ol. Dyle’r ateb yn Gymraeg fod “Dydd Gwener”?

   Diolch,
   Aled.

  • Dafydd Tomos 10:17 PM ar 20 Hydref 2014 Dolen Barhaol

   Diolch Aled. Oes mae yn wall yn y dyddiau. Dwi wedi bod yn ceisio diweddaru hwn gyda’r ffynhonnell i’r locales (glibc). Yn anffodus mae’r person oedd yn cynnal y ffeil yn wreiddiol ddim mewn cysylltiad a mae’n rhaid i mi brofi fod gen i hawliau i ddiweddaru’r ffeil! Wnai ddal ati.

 • Carl Morris 12:41 PM ar 29 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , electroneg, Linux, , ,   

  Cipolwg cyffrous ar Raspberry Pi 

  Dw i wedi bod yn aros yn y ciw yn RS Components am fy Raspberry Pi. Diolch i Rhys W a’i Raspberry Pi am fy nghipolwg cyntaf uchod.

  Raspberry Pi – rhagor o wybodaeth

  Diolch i bawb am ddod i Hacio’r Iaith Bach yng Nghaerdydd neithiwr i drafod newyddion lleol, blogiau a phethau eraill.

   
  • Rhys Wynne 1:33 PM ar 29 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Fideo arbennig – sgwrs ddifyr ac ansawdd sain da iawn hefyd ar y ffon.

  • Carl Morris 12:45 AM ar 30 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Wel o’n i eisiau wneud fideo Cymraeg am y Raspberry Pi!

   Mae tudalen fach ar Hedyn bellach: http://hedyn.net/wici/Raspberry_Pi_Cymraeg

   Mae awdio yn wan ar lot o ddyfeisiau bach fel ffonau, FlipCam ayyb. Sut fi’n (trio) wneud fideo clir:
   1. cer i rywle dawel – tu allan os ydy’r lle yn swnllyd fel Chapter
   2. agos (…a phersonol) i’r person
   3. wynebu’r person

  • Owain Hughes 1:26 PM ar 16 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Helo Carl

   Wyt ti’n gwybod os fod rhywun wedi datblygu fersiwn Cymraeg o declynnau meddalwedd fel ‘Coder’ i’r Raspberry Pi eto?

  • Carl Morris 2:26 PM ar 16 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Nac ydw, dw i ddim yn gwybod. Dw i ddim wedi clywed unrhyw sôn am fersiwn Cymraeg.

  • Siôn Hughes 8:46 AM ar 2 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   A oes galw am feddalwedd Cymraeg i’r Pi? Ydi ysgolion yn ei defnyddio nhw gymaint a sydd yn cael ei son am yn yr wasg? Os fysa fwy o ysgolion yn ei defnyddio efallai fysa prosiect Pi Cymraeg yn un gwerthfawr. Effallai ddylie cael sesiwn Pi yn Hacio’r Iaith 2014?

  • Carl Morris 11:49 PM ar 6 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Oes, dw i’n meddwl. Yn enwedig achos dw i newydd gael Pi fel anrheg Nadolig!

   Dylen ni gael sesiwn Pi yn bendant!

  • Siôn Hughes 8:30 AM ar 7 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Dwi’n hapus cyfrannu lle fedrai i sesiwn Pi. Rwyf wedi bod yn chwarae gyda’m Pi ers tua 18 mis, ac yn gweithio yn yr maes embedded/Linux.

  • Huw 10:39 AM ar 7 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Siaradais â chydweithwir ddim mor hir yn ôl sydd yn gweithio ar brosiect Technocaps – dywedodd bod hi’n reit hawdd creu/addasu dosbarthiad (distro) Linux newydd.

   Os yw pethe fel Technocamps yn mynd o nerth i nerth, ni fydd yn syniad rhy ffol.

  • Illtud 11:27 AM ar 7 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Ges i un Dolig, ac yn defnyddio nhw yn y gwaith, byswn i’n hoffi gweld sesiwn, a helpu os galla’i.

  • Sion Hughes 11:07 AM ar 12 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Sut sesiwn ddylia cael ei rhedeg ar yr Pi? Un cyffredin ar yr Pi, ta rhywbeth mwy arbenigol?

  • Carl Morris 5:11 PM ar 14 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Gallen ni wneud y ddau – efallai rhannu mewn dau grŵp mewn corneli o’r un stafell?

 • Carl Morris 1:53 PM ar 5 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Linux,   

  Raspberry Pi – cyfrifiadur £15 ar gyfer codwyr ifanc 

  It’s not much bigger than your finger, it looks like a leftover from an electronics factory, but its makers believe their £15 computer could help a new generation discover programming.

  The games developer David Braben and some colleagues came to the BBC this week to demonstrate something called Raspberry Pi. It’s a whole computer on a tiny circuit board – not much more than an ARM processor, a USB port, and an HDMI connection. They plugged a keyboard into one end, and hooked the other into a TV they had brought with them.

  The result, a working computer running on a Linux operating system for very little, and a device that will, like the kit computers of the 1970s and 80s, encourage users to tinker around under the bonnet and learn a bit of programming. And it’s a yearning to return to those days that is driving Braben and the other enthusiasts who are working to turn this sketchy prototype into a product that could be handed to every child in Britain.

  http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/rorycellanjones/2011/05/a_15_computer_to_inspire_young.html

  Eisiau! Mae’r stori yn fy atgoffa o arbrofion gynnar gyda fy ZX Spectrum. Newidodd y peth fy mywyd! Dw i ddim yn siwr os oes unrhyw beth debyg i bobol ifanc (neu hen) dyddiau yma, sef cynnyrch arbrofol a chwareus i ddysgu codio.

   
 • Carl Morris 10:17 PM ar 10 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: amserlen, , Linux, , ,   

  Rainlendar 2 yn Gymraeg – meddalwedd calendr a rheolwr tasgau i’ch bwrdd gwaith 

  http://ydiafol.blogspot.com/2011/03/rainlendar-2.html

  Mae Alan Davies newydd cyfieithu Rainlendar 2 i Gymraeg, sef meddalwedd calendr a rheolwr tasgau i dy fwrdd gwaith am Windows, Mac OSX neu Linux. Gadawa sylw ar y cofnod os ti’n gwerthfawrogi’i gwaith.

   
 • Carl Morris 12:52 PM ar 29 January 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , Linux,   

  The Battle for Wesnoth – gem 

  Dros cinio trafodais i feddalwedd rydd gyda John Seibrcofis, awgrymodd e’r gem cod agored/rhydd yma:
  http://www.wesnoth.org

  Windows, Mac neu Linux

  Unrhyw galw am fersiwn Gymraeg pobol?

   
 • Carl Morris 12:00 PM ar 29 May 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: Linux, , Vista,   

  Sut i dileu Ubuntu o dy system 

  http://ydiafol.blogspot.com/2010/05/dileu-ubuntu-o-system-gic-ddeuol.html

  Paid anghofio ail-osod neu trio Fedora yn lle!
  🙂

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel