Tagiwyd fel: cod agored Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 2:25 PM ar 16 February 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cod agored, profiadau,   

  “Ystyr” vs. “Profiadau” 

  http://blog.tommorris.org/post/3216687621/im-not-an-experience-seeking-user-im-a

  If I’m on my deathbed, will I regret the fact that I haven’t collected all the badges on Foursquare? Will I pine for more exciting and delightful user experiences? That’s the ultimate test. You want a design challenge? Design things people won’t regret doing when they are on their deathbed and design things people will wish they did more of when they are on their deathbed. Design things that one’s relatives will look back in fifty years and express sympathy for. Again, when you are dead, will your kids give a shit about your Foursquare badges?

   
  • Rhodri ap Dyfrig 5:29 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Cofnod blog gwych!

   […] turning things into games and novelties in order to mask the underlying valuelessness of these tasks.

   Ond mae elfen o ‘gamification’ wedi helpu i greu ystyr a gwerth hefyd. Gweler: Facebook Translate.

   Un ateb sydd gen i: creu. Dim ond trwy greu wyt ti’n creu ystyr dy hun. Lluniau, mashups, cofnodion blog. Dyw sgwennu ar Twitter a Facebook ddim yn greu. Mae’n fwy phatic.

   Eto, mae’n dod lawr at y ‘barrier to entry’. Y lleiaf y rhwystr, y lleiaf y gwerth cymdeithasol/ystyrol/diwylliannol.

   Dyma yw dadl Shirky yn Cognitive Surplus: sef bod hi’n hawdd creu sdwff ar-lein (er ei fod o’n dweud bod na ryw werth i LOLcats), a bod y rhyngrwyd yn gwneiud hi’n haws creu sdwff ar y cyd, ond mae’n rhaid gwneud ymdrech i wneud y stwff sydd wir yn mynd i newid ein byd, ac felly y byd yn ehangach. [Gol: Newydd ddarllen ymhellach lawr y gofnod a gweld bod o wedi sôn am Shirky!]

   Dwi’n amau bydd plant fy mhlant yn edrych ar fy tweets neu fy sylwadau ar Facebook (nac efallai’n gallu), ond dwi’n gobeithio y bydden nhw’n ffeindio rhywbeth diddorol amdana i a fy oes yn fy mlogiau, lluniau, fideos a chynnyrch creadigol eraill, yn yr un ffordd a dwi’n ffeindio llyfr cerddi Tryfanog yn ddiddorol a dalennol 90 mlynedd ar ol iddo ei gyhoeddi.

  • Carl Morris 6:02 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Sylw gwych!

   O’n i’n licio Facebook Translate fel syniad hefyd, mae’r ‘gemeiddiad’ yn dda. Ond y peth yw, ti’n dweud dyw sgwennu ar Facebook ddim yn greu go iawn, dyw e ddim yn werth lot, felly dyw Facebook Cymraeg fel ‘project’ ddim yn werth gymaint chwaith. Huh? Mae’n fersiwn mawr o “turning things into games and novelties in order to mask the underlying valuelessness of these tasks”! Proc mawr. Mae Zuck wedi ein procio. Felly? Jyst gofyn.

   Dyddiau yma dw i’n hoffi blogio mwy a mwy. A dw i’n licio Facebook llai a llai…

   Gyda llaw dw i’n meddwl bod Facebook Cymraeg yn lledrith weithiau achos mae’r shifft ieithyddol yn y cynnwys yn rhy bwerus. Efallai Twitter hefyd. Roedd Maes-E lot mwy llwyddianus fel cymuned Cymraeg arlein. Ble mae’r cymunedau Cymraeg arlein nawr? (Heblaw Hacio’r Iaith wrth gwrs..!)

   Yn gyffredinol, ymdrech yw’r gair yma. YMDRECH!

  • Gareth Jones 7:03 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Diddorol iawn.
   Mae Rhodri yn iawn wrth gwrs drwy ddweud creu. Drwy greu ti’n cael proffiad ac ystyr. Dyna pam dwi wedi mynd ati i drio cael bobl at eu gilydd i greu fersiwn o Twitter yn Gymraeg ar y wefan swyddogol. #twittercymraeg http://stwnsh.com/twittercymraeg

  • Huw Waters 7:25 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Wel dyma ni gwestiwn dwys.

   Ystyr ydi bod. Beth yw pwrpas bywyd? Ydw i’n gywir i ddweud na bodoli yw’r prif bwrpas?

   Os yn sôn am bethau megis Facebook a Twitter, mae cyfarch pobl ac ail-adrodd be ma rhywun arall wedi ei ddweud ar Twitter neu Facebook heb dim i’w wneud a bod. Mae’r bod yn digwydd yn y byd ffisegol. Bywyd rhithiol yw popeth ar-lein. Os yn anwybyddu cof ‘solid-state’, mae’r holl wybodaeth yn bodoli fel gwybodaeth electromagnetic, boed ar dapiau neu ddisgiau caled magneteg, neu ar ffurf golau lawr ffibrau opteg, neu fel sŵn ar modem. Does dim ‘mater’ yn cael ei ddefnyddio, a mater yw’r peth sy’n bod.

   Os mae sôn am greu, boed ar ffurf ysgrif, llun, fideo mae’n gopi gwan o’r hyn sydd wedi bod. Mae llun dim ond yn dangos golau yn cyrraedd lens camera, dim o’r aroglion na sŵn. Ond eto mae’n argraffiad rhannol o rywbeth sydd wedi bod.

   Os yn sôn am fathodynau Foursquare neu Gowalla, does dim ystyr iddynt o gwbwl. Os nad ydynt yn gallu craffu o gwbwl beth oedd yn bod, does dim ystyr iddynt. Mae sôn dy fod yn rhywle yn dweud dim am dy fodolaeth yn lle ene.

 • Carl Morris 12:52 PM ar 29 January 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cod agored, , , ,   

  The Battle for Wesnoth – gem 

  Dros cinio trafodais i feddalwedd rydd gyda John Seibrcofis, awgrymodd e’r gem cod agored/rhydd yma:
  http://www.wesnoth.org

  Windows, Mac neu Linux

  Unrhyw galw am fersiwn Gymraeg pobol?

   
 • Carl Morris 12:35 AM ar 29 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cod agored, , , , ,   

  Trwydded gyhoeddus gyffredinol GNU (GPL yn Gymraeg) 

  Dw i newydd ffeindio GPL 2.0 yn Gymraeg(*)

  Felly dw i wedi ailgyhoeddi e.
  http://hedyn.net/trwydded_gyhoeddus_gyffredinol_gnu_gpl_yn_gymraeg

  Mae trwyddedau yn mor bwysig. Mae fe’n rhan o adran Hedyn newydd, Trwyddedau.

  Dros rhyddid.

  (*) ffeindiais i GPL Cymraeg yn yr ystorfa WordPress, diolch Iwan, pwy wnaeth e?

   
  • Dafydd Tomos 9:25 AM ar 29 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Dwi’n meddwl falle mai Jim Killock (Open Rights Group) wnaeth y cyfieithiad cynta?

  • Carl Morris 12:48 PM ar 29 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Ah fi di weld e o gwmpas. Chwarae teg.

   Ces i chwiliad bach ond mae 1 neu 2 o brojectau Cymraeg fe wedi mynd i’r dwylo sbamwyr “what you want when you want it”…

 • Hywel Jones 10:14 PM ar 12 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cod agored, , , , OpenTech   

  Cynhadledd Opentech 2010 

  Dyma ychydig o nodiadau am beth ddysgais neu welais yng nghynhadledd OpenTech 2010. Mae manylion pwy oedd yno, a rhagor, ar Lanyrd.

  Cafodd y gynhadledd ei noddi eleni gan data.gov.uk a’r sesiynau am ddata oedd yr rhai oedd o ddiddordeb pennaf i mi. Efallai i mai’r sesiwn cyntaf oedd y mwyaf diddorol o’m safbwynt i. Cawsom wybod am gefndir data.gov.uk ond yn benodol cawsom ddemo o Gridworks. (Google bia fe nawr a dywedwyd eu bod yn mynd i newid ei enw cyn bo hir). Mae Gridworks yn edrych fel teclyn a allai fod yn arbennig o ddefnyddiol i lanhau data ac mae hefyd yn gallu allforio data i fformat rdf. Mae’r cofnod blog yma yn egluro sut mae ei ddefnyddio.

  Soniaf am un sesiwn arall, un gynhwysodd gyflwyniad gan Phil Gyford am greu gwefan gan ddefnyddio API Platfform Agored y Guardian sy’n cyflwyno rhywbeth tebyg i gopi papur y Guardian: http://www.guardian.gyford.com/. Mae’n werth rhoi golwg arno.

   
  • Carl Morris 10:36 PM ar 12 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Diolch Hywel. Es i i OpenTech yn 2009. Baswn i wedi blogio fe yma ond mae Hacio’r Iaith wedi bodoli am 8-9 mis yn unig! Gwnaethon nhw trafod Guardian API a Data Store hefyd llynedd. Digwyddiad gwych.

 • Carl Morris 12:50 PM ar 17 July 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cod agored, , , , ,   

  Dadl am WordPress, themau, meddalwedd rydd a GPL 

  http://thenextweb.com/us/2010/07/15/the-deeper-issues-behind-the-wordpress-ordeal/

  Os ti’n adeiladu themâu ar WordPress a dosbarthu nhw dylet ti ddefnyddio’r drwydded GPL hefyd. Darllena’r drwydded – mae’n syml!

   
 • Carl Morris 8:32 PM ar 9 July 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cod agored, ,   

  Sut allai wefan yn costio 35m? 

  http://puffbox.com/2010/07/07/how-can-a-website-cost-35m-easily/

   
 • Carl Morris 12:47 PM ar 1 July 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cod agored, ,   

  Toriadau yn y sector cyhoeddus a’r mantais meddalwedd rydd / cod agored 

  http://puffbox.com/2010/06/24/open-source-acknowledgement/

   
 • Carl Morris 3:12 PM ar 9 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cod agored, , , ,   

  cy.wordpress.org 

  Rydyn ni’n gweithio gyda’r cymuned WordPress ac Automattic ar wefan swyddogol WordPress Cymraeg.
  http://cy.wordpress.org

  Cynllun: rhywle canolog am WordPress Cymraeg. Bydd e’n bosib mynd i cy.wordpress.org a lawrlwytho pecyn Cymraeg heb ffwdan.

  1. Mae’r wefan cy.wordpress.org yn rhedeg WordPress gyda thema arbennig Rosetta. Dw i dal yn cyfieithu’r thema.

  2. Mae WordPress 3.0 ar y ffordd. Mae fersiwn beta ar gael yn barod. Mae gyda ni tua 2 wythnos i wneud cyfieithiadau rhwng “ymgeisydd rhyddhad” a rhyddhad swyddogol. Rydyn ni’n gallu adeiladu ar gwaith Iwan Standley a Rhos Prys. Felly bydd e’n bosib lawrlwytho’r fersiwn Cymraeg newydd ar yr un tro Saesneg, Sbaeneg a llawer o fersiynau eraill o gwmpas y byd!

  Wyt ti’n gallu helpu? Dweda yn y sylwadau os gwela di’n dda! Does dim angen profiad o flaen llaw. Dylen ni defnyddio Poedit neu meddalwedd debyg.

  Bydd y côd ar gael i bawb wrth gwrs dan trwydded GPL. Mae wordpress.com yn gallu defnyddio’r côd hefyd neu unrhyw gwasanaeth arall.

  Byddi di’n cyfrannu i’r genhedlaeth nesaf Cymraeg arlein, creu cyfleoedd gwaith newydd i dylunwyr/côdwyr ayyb, ysbrydoli pobol eraill a gobeithio dysgu rhywbeth.

   
  • Gruff Prys 11:36 AM ar 12 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Helo Chris, dwi’n meddwl bod fy nhad wedi gorffen cyfieithu WordPress 3, ond mae o wedi bod yn yr Aifft yn ddiweddar. Beth am ei wahodd i redeg cy.wordpress.org efo ti? Fe wnaeth gais i WP i roi pecyn 2.9 i fyny ar wordpress.com, ond gafodd o fyth ateb gan Automattic.

  • Gruff Prys 11:37 AM ar 12 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Chris??? Pwy ydi Chris??? Carl dwi’n feddwl wrth gwrs! Sori!

  • Carl Morris 2:35 PM ar 12 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Iawn, diolch! Nai siarad gyda fe.

 • Carl Morris 2:23 PM ar 9 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cod agored, , , , vocab   

  Cod agored BBC Vocab 

  Dw i newydd wedi ychwanegu’r dolen côd agored BBC Vocab i Hedyn
  http://hedyn.net/eraill#vocab

  Mae’r côd dan drwydded côd agored arbennig BBC. Mae’n hollol bosib creu ategion Firefox, WordPress, ayyb gyda fe.

   
 • Carl Morris 7:31 PM ar 2 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cod agored, ,   

  Paid prynu iPad 

  fy marn i
  http://quixoticquisling.com/2010/04/paid-prynu-ipad-os-oes-unrhyw-ddiddordeb-gyda-ti-yn-yr-iaith/

  Dw i eisiau prynu uned amgen a datblygu shwmaePad.

   
  • Rhodri ap Dyfrig 3:12 PM ar 4 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Neu Bangor-aye-Pad. Dwi’n gynyddol siomedig nad oes yn 2010 unrhyw ffordd o gael Cymraeg ar yr Apple Mac. Cachu.

  • Alan Chamberlain 11:09 PM ar 4 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Dw i’n chwilio am rywbeth fel gliniadur touchscreen ar hyn o bryd. Wyt ti wedi gweld un rhywbeth fod ti’n lico? Wyt ti wedi gweld y HP TouchSmart tm2t?

  • Carl Morris 12:15 AM ar 5 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Rhodri, ti’n gallu defnyddio Ubuntu a rhyngwyneb GNOME gyda’r lleoleiddiad? Ti’n gallu cael cychwyn-deuol gyda OS X (“the world’s most advanced OS”)?

   Bydd Dafydd, Iestyn, Rhys, Telsa a Thomas yn hapus i ffeindio rhywun arall i helpu hefyd. 🙂
   http://l10n.gnome.org/teams/cy

   Alan, dw i wedi gweld e ond does dim profiad gyda fi. Rhywun arall?

  • Rhodri ap Dyfrig 10:41 AM ar 13 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Ond dwi ddim eisiau Ubuntu – dwi eisiau Mac! Doeddwn i ddim wir yn hoffi Ubuntu ar yr Eeepc. Sori Linux fans ond mae’n well o lawer gen i Vista neu OS X. Dydi’r ffaith bod o ar gael yn Gymraeg ddim yn deal-breaker o ran dewis pa OS i’w ddefnyddio. Mae’n rhywbeth rhy hanfodol i’r profiad o ddefnyddio’r cyfrifiadur.

  • Carl Morris 1:39 PM ar 13 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Iawn, mae gen ti ddewis Rhodri!

   Mae Apple yn creu pethau da, dw i’n deall.

   Y breuddwyd yw profiad Cymraeg 100% ar pob cyfrifiadur – os ti’n dewis.

   Fydd Apple ddim yn arwain. Pwy fydd yn arwain a dylanwadu cwmniau mawr? Côd agored, Linux, Android, mwy na thebyg.

   Ond dydy Apple ddim yn barod eto. Er enghraifft, bydda i’n eitha siomedig os dw i’n gweld iPad yn yr ysgolion Cymraeg. Dydy’r Gymraeg ddim ar gael heblaw nifer bach o apps. Y neges i’r plant yw: dydy Cymraeg ddim yn pwysig yn y byd technoleg.

   “Dylanwad” yw fy hoff gair ar hyn o bryd. Dyma pham dw i’n hoffi Richard Stallman. Oedd e’n afresymol. Creuodd e Free Software Foundation. Dechreuodd e mudiad. Dychmygu byd heb GPL. Dim Linux, dim Firefox, dim WordPress, dim Apache, dim Perl, dim PHP, dim Ruby on Rails…

   Mae newid yn hollol bosib.

   Heddiw? Mae Apple yn hybu eu meddalwedd nhw. Ond mae amgen côd agored Cymraeg yn bodoli. Ydy pobol normal yn gwybod bod amgen yn bodoli? Pwy sy’n hybu’r amgen?

   Gyda llaw, beth faset ti wneud gyda £1m?

  • Rhodri ap Dyfrig 4:33 PM ar 13 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   >> Y breuddwyd yw profiad Cymraeg 100% ar pob cyfrifiadur – os ti’n dewis.

   Mae byw dy fywyd mewn dull eilradd yn diflasu rhywun weithia. Gorfod gofyn am daflenni yn dy iaith, gorfod cwyno am bopeth…mae defnyddio OS Linux, sydd dal ddim digon hawdd i’w ddefnyddio a’i lwytho yn rhoi profiad cyfrifiadura eilradd.

   Mae’n gachu nad oes gan Apple unrhyw fwriad i gynnwys ieithoedd eraill heb sôn am ieithoedd lleiafrifol, ond dwi ddim yn teimlo bod gen i ddewis. Y dewis yw Windows / Mac, ar hyn o bryd. Efallai y daw Ubuntu i fod yn system sydd yn hawdd i’w ddefnyddio ar desktops, fel sydd wedi digwydd gyda Android ar ffonau symudol, ond ar hyn o bryd mae’n or-gymleth, hyd yn oed i gîc (honedig) fel fi.

   Roedd Xandros ar yr Eeepcs i ddechrau – newidiais i o i Eeebuntu, oedd yn Gymraeg. Gret. Gofynnodd y system os o’n i isio diwedaru’r feddalwedd i roi bug fixes. Dwedais ‘ydw’, ond fe lwythodd o fersiwn gyfan o Ubuntu arno yn lle’r fersiwn ysgafn Eeebuntu oedd gen i yn wreiddiol. Dwi rwan wedi gorfod ail-osod Eebuntu (ar drydydd partition achos sgen i ddim clem sut ma gneud y sdwff disg galed na) ac mae’r peiriant yn rhedeg yn araf. Dwi’n galw hynna’n brofiad cwsmer gwael, ac oherwydd mod i wedi trio ei gael yn Gymraeg.

   Oes bai arna i am fynd am yr ‘opsiwn hawdd’, sydd yn anffodus yn brofiad Saesneg? Mae rhywun yn trio byw ei fywyd yn y Gymraeg gymaint ag sydd bosib, ac yn trio bod yn ‘afresymol’. Mae bywyd siaradwr Cymraeg yn ‘afresymol’ yn ôl confensiynau y gymdeithas da ni’n byw ynddi!

   >> Gyda llaw, beth faset ti wneud gyda £1m?

   faswn i’n rhoi addysg cynhyrchu cynnwys gwe Cymraeg i bob cymuned sy’n siarad yr iaith a gweld os byddai rhywbeth yn tyfu. Dwi o’r farn ar hyn o bryd taw nid y caledwedd na’r feddlawedd sydd bwysig ond meddylfryd y bobol sy’n defnyddio nhw. Ella wedyn fydd pobol ddim yn ofn defnyddio meddalwedd Gymraeg.

  • Carl Morris 5:05 PM ar 13 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Trafodaeth dda, dyma pam mae Hacio’r Iaith yn bodoli!

   Dwedais i ‘breuddwyd’ am reswm. Pam lai eh?

   >> faswn i’n rhoi addysg cynhyrchu cynnwys gwe Cymraeg i bob cymuned sy’n
   >> siarad yr iaith a gweld os byddai rhywbeth yn tyfu.

   Syniad cyffrous. Mae’n hollol bosib wneud y dau (meddalwedd a phobol). Rydyn ni wedi dechrau yn barod – gobeithio.

   Pwy yw’r blogwr newydd nesaf? Dechrau gyda hedyn bach a thyfu. Dylanwad!

   Dylwn i fynd ond dw i’n meddwl amdano fe yn bendant.
   🙂

  • Huw Waters 4:11 PM ar 28 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Gan mai ‘hacio’ yw hwn, oes rhywun wedi ystyried gwneud hyn i unrhyw ddarn o galedwedd yn ei perchnogaeth? Dwi di bod yn edrych sut i hacio fy nheledu newydd Panasonic Viera a cheisio cael yr EPG yn y Gymraeg. Dwi’n meddwl bod modd gwneud hyn gan fod rhan o’r feddalwedd yn un cod agored, ac mae pyrth ‘Common Interface’ a cherdyd SD.

  • Carl Morris 11:36 PM ar 28 Mai 2010 Dolen Barhaol

   Huw, sa’ i’n gwybod ond mae’n werth trio am ychydig o hwyl!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel