Holiadur Cydraddoldeb Ieithyddol Ewrop

Cais am gymwynas!
Oes gyda chi farn ar y gefnogaeth ddigidol i gymunedau ieithyddol yn Ewrop, a’r Gymraeg yn benodol?
Mae project Cydraddoldeb Ieithyddol Ewrop yn gofyn i chi gyfrannu at eu holiadur byr.
Diolch!