Diweddariadau Diweddar Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 7:45 AM ar 10 August 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2019: Canolfan Yr Egin, Caerfyrddin, 9fed Chwefror 

  Mae hi’n bleser gen i ddweud ein bod ni wedi cadarnhau dyddiad a lleoliad Hacio’r Iaith 2019!

  Fe fydd croeso cynnes i bawb fynychu a chymryd rhan mewn cyfres o sesiynau, gweithdai, trafodaethau a chyflwyniadau am ddefnydd o’r Gymraeg yn y cyfryngau digidol.

  Fe fydd rhagor o fanylion gan gynnwys cofrestru cyn hir (achos mae rhaid cofrestru am eich tocyn am ddim).

  Yn y cyfamser cadwch y dyddiad yn rhydd:

  Hacio’r Iaith 2019
  Dydd Sadwrn 9fed Chwefror 2019
  Yr Egin, Caerfyrddin, Cymru, Ewrop

  Rydyn ni wedi cynnal sawl digwyddiad dros y blynyddoedd ac dyma fydd ein 9fed penblwydd a’r 10fed digwyddiad mawr blynyddol, a’r tro cyntaf i ni ymgynnull yng Nghaerfyrddin.

  x

   
  • Carl Morris 4:03 PM ar 12 Medi 2018 Dolen Barhaol

   Helo!

   Cofrestrwch am le yma!

   Mae tocynnau am ddim ond mae angen cofrestru.

   Rydyn ni’n anelu at drefnu/bwcio sesiynau yn y bore o flaen llaw, gyda gofodau gwag i’w llenwi yn y prynhawn. Cyd-drefnwch yma.

   🙂

  • Leia 1:19 PM ar 18 Medi 2018 Dolen Barhaol

   Yay! Haciaith eto! Yn cario ‘mlaen o’r sgwrs am ferced/hacwragedd y tro dwetha beth gallwn ni’n trefnu i helpu / annogi mwy o ferched i ddod a chyflwyno? Dwi’n hapus is help trefnu pethau ar gyfer plant falle? Sut le yw’r lleoliad am blant / mamau e.e?

  • Carl Morris 2:08 PM ar 5 Hydref 2018 Dolen Barhaol

   Leia… diolch am ofyn a diolch am y sgwrs trwy negeseuon uniongyrchol Twitter.

   Yr ateb yw: llwythi o bethau mae’n siŵr… Dw i’n meddwl bod hyn yn gwestiwn ardderchog ac wedi creu adran ar y ddogfen ar ei gyfer.

 • Rhos Prys 8:04 PM ar 6 December 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  WordPress 5.0 

  Mae WordPress 5.0 nawr ar gael!

  Paratowch ar gyfer newidiadau sylfaenol i olygydd WordPress – mae nawr yn gweithio ar sail blociau. Mae’r golygydd yn ddatblygiad mae WordPress wedi bod yn gweithio arno ers tro er mwyn symleiddio creu cynnwys ar gyfer eu gwefannau ond mae modd defnyddio’r golygydd clasurol o hyd…

  Mae thema newydd Twenty Nineteen wedi ei greu i ddefnyddio’r blociau newydd. Hefyd, mae nifer o ategion sy’n ymestyn y dull blociau i’w cael yn adran Ategion gwefan WordPress.

  Er mwyn cadw defnyddwyr profiadol yn hapus mae modd defnyddio’r Classic Editor yn lle Golygydd Gutenberg, y golygydd newydd. Rwyf hefyd wedi lleoleiddiad ategyn Disable Gutenberg, sy’n gwneud beth mae ei enw’n ei awgrymu ac yn honni cynnig mwy o nodweddion na’r Classic Editor.

  Ffigyrau

  I’r rhai sy’n hoff o ffigyrau, mae’r ffigyrau llwytho i lawr ar gyfer WordPress 4.9 Cymraeg fel â ganlyn:

  Pecyn Ryddhau: 1,946 a Pecyn Iaith: 36,361. (Gan gofio fod yna wedi bod naw fersiwn o WP 4.9)

  Ffigyrau blaenorol

  4.8 973 a 13,351.

  4.6 521 a 4,191

  4.5 446 a 3,356

  4.4 250 a 3,369

  Mwynhewch a byddwch gynhyrchiol!

  Dyma’r broliant…

  Dweud Helo wrth y Golygydd Newydd

  Rydych wedi uwchraddio’n llwyddiannus i WordPress 5.0! Rydym wedi gwneud newidiadau mawr i’r golygydd. Ein golygydd newydd, sy’n seiliedig ar flociau, yw’r cam cyntaf tuag at ddyfodol newydd gyffrous gyda phrofiad golygu syml ar draws eich gwefan. Bydd gennych fwy o hyblygrwydd ar sut mae cynnwys yn cael ei arddangos, p’un a ydych chi’n adeiladu eich gwefan cyntaf, ail-lunio’ch blog, neu’n ysgrifennu cod ar gyfer eich bywoliaeth.

  Gwneud mwy gyda llai o ategion.
  Creu cynlluniau modern, aml-gyfrwng sylweddol.
  Gweithio ar draws pob maint sgrin a dyfeisiau.
  Hyder fod eich golygydd yn edrych fel eich gwefan.

  Adeiladu gyda Blociau

  Ni fydd y golygydd bloc newydd yn newid y ffordd y mae eich cynnwys yn edrych i’ch ymwelwyr. Yr hyn y bydd yn ei wneud yw gadael i chi fewnosod unrhyw fath o amlgyfrwng a’i ail-drefnu yn ôl yr angen. Bydd pob darn o gynnwys yn ei floc ei hun; gydag amlapiwr arbennig ar gyfer ei symud yn hawdd. Os ydych chi’n fwy o fath HTML a CSS o berson, yna fydd y blociau ddim yn mynd yn eich ffordd. Mae WordPress yma i symleiddio’r broses, nid y canlyniad.

  Mae gennym dunelli o flociau drwy ragosodiad, ac mae mwy yn cael eu hychwanegu gan y gymuned bob dydd. Dyma rai o’r blociau i’ch helpu i gychwyn arni:

  Paragraff
  Pennyn
  Rhagffomatedig
  Dyfyniad
  Delwedd
  Oriel
  Clawr
  Fideo
  Sain
  Colofnau
  Ffeil
  Cod
  Rhestr
  Botwm
  Mewnblannu
  Rhagor

  Rhyddid i Adeiladu, Rhyddid i Ysgrifennu

  Mae’r profiad golygu newydd hwn yn darparu triniaeth mwy cyson o gynllunio yn ogystal â chynnwys. Os ydych yn adeiladu gwefannau cleient, gallwch greu blociau y mae modd eu hailddefnyddio. Mae hyn yn gadael i’ch cleientiaid ychwanegu cynnwys newydd ar unrhyw adeg, tra’n parhau i gynnal golwg a theimlad cyson.


  Thema Newydd Rhagosodedig Trawiadol

  Blaen Twenty Nineteen ar y chwith, a sut mae’n edrych yn y golygydd ar y dde.

  Cyflwyno Twenty Nineteen, thema ddiofyn newydd sy’n dangos pwer y golygydd newydd.

  Wedi’i gynllunio ar gyfer y golygydd bloc

  Mae Twenty Nineteen yn cynnwys arddulliau cyfaddas ar gyfer y blociau sydd ar gael yn ragosodedig yn 5.0. Mae’n gwneud defnydd helaeth o arddulliau golygyddol drwy’r thema. Felly, yr hyn rydych yn ei greu yn eich golygydd cynnwys yw’r hyn welwch ar flaen eich gwefan.

  Cynllun syml, sy’n cael ei yrru gan y math o gynnwys

  Yn cynnwys digon o le gwyn, penawdau modern sans-serif ynghyd â thestun corff serif clasurol, mae Twenty Nineteen wedi ei hadeiladu i fod yn brydferth o’r cychwyn. Mae’n defnyddio ffontiau system i gynyddu cyflymder llwytho. Dim oedi hir ar rwydweithiau araf!

  Dylunio amlbwrpas ar gyfer pob gwefan

  Mae Twenty Nineteen wedi ei gynllunio i weithio ar gyfer amrywiaeth eang o achosion defnydd. P’un a ydych chi’n cynnal blog lluniau, yn lansio busnes newydd, neu’n cefnogi menter dim-er-elw, mae Twenty Nineteen yn ddigon hyblyg i ddiwallu’ch anghenion.


  Hapusrwydd Datblygwyr

  Digelu

  Mae blociau’n ffordd gyfforddus i ddefnyddwyr newid y cynnwys yn uniongyrchol, a hefyd yn sicrhau nad oes modd i darfu ar strwythur y cynnwys yn hawdd trwy olygu cod damweiniol. Mae hyn yn caniatáu i’r datblygwr reoli’r allbwn, adeiladu cod cynnwys trawiadol a semantig sy’n cael ei gadw trwy olygiadau ac nad yw’n hawdd ei dorri.

  Cyfansoddi

  Manteisiwch ar gasgliad eang o APIau a chydrannau rhyngwyneb i greu blociau hawdd gyda rheolaethau greddfol i’ch cleientiaid. Mae defnyddio’r elfennau hyn nid yn unig yn cyflymu gwaith datblygu ond hefyd yn darparu rhyngwyneb mwy cyson, defnyddiadwy a hygyrch i bob defnyddiwr.

  Creu

  Mae’r paradeim bloc newydd yn agor llwybr archwilio a dychmygu o ran datrys anghenion defnyddwyr. Gyda’r llif mewnosod bloc unedig, mae’n haws i’ch cleientiaid a’ch cwsmeriaid ddod o hyd i flociau ar gyfer pob math o gynnwys. Gall datblygwyr ganolbwyntio ar weithredu eu gweledigaeth a chynnig profiadau golygu cyfoethog, yn hytrach na thrafferthu gydag APIs anodd.


  Cadw’r Clasurol

   
 • Rhos Prys 9:00 AM ar 17 November 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Firefox Monitor 

  Mae gwasanaeth Firefox Monitor yn cynnig cyfle i weld os yw eich cyfrif(on) e-bost wedi cael eu torri a’r posibilrwydd fod eich manylion personol wedi eu cipio. Mae’r gwasanaeth, sy’n seiliedig ar Have I been pwnd, ar gael am y tro cyntaf yn Gymraeg. Bydd angen i chi sicrhau fod y Gymraeg yn uchaf ar ddewis iaith eich porwr i gael mynediad ato yn Gymraeg. O gyflwyno eich cyfeiriad e-bost bydd y gwasanaeth yn datgelu os yw eich cyfrif wedi cael ei dorri, pryd a pha gategori o ddata sydd wedi ei gyfaddawdu, e.e. cyfeiriadau e-bost, awgrymiadau cyfrinair, cyfrineiriau, enwau defnyddwyr, ac ati. Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor ar sut i ddiogelu eich hunan yn erbyn dor data yn y dyfodol ac yn cynnig y gallu i chi dderbyn diweddariadau a rhybuddion ar gyfer y dyfodol. Mae’n wasanaeth sy’n werth ei ddefnyddio i ddiogelu eich hun, cofiwch gyfeirio eich teulu, ffrindiau a chydnabod ato, er mwyn codi ymwybyddiaeth am ddiogelwch ar-lein.
   
 • Rhos Prys 9:37 AM ar 16 November 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg – Uned Technolegau Iaith 

  Dydd Gwener, 25 Ionawr, 2019, yn Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor  10.30 y bore i 4 y prynhawn

  http://techiaith.cymru/cynadleddau/cynhadledd-2019/

  Bydd rhaglen y gynhadledd yn dilyn.

  Y drydedd yn ein cyfres ar gyfer academyddion ac ymarferwyr sydd â diddordeb yn nefnydd a lledaeniad technolegau iaith mewn ieithoedd lleiafrifol, ac yn arbennig, y Gymraeg.

  I’w agor gan Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes fydd yn cyflwyno Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru

  Ymhlith y siaradwyr eraill bydd:

  Claudia Soria, Sefydliad Ieithyddiaeth Gyfrifiadurol “A. Zamplli”, Pisa, yr Eidal: The DLDP’s Digital Language Survival Kit

  Kelly Davis, Mozilla: Mozilla’s Deep Speech Project for Speech Recognition

  Teresa Lynn, DCU, Iwerddon: Machine Translation and the Irish Experience

  Myfyr Prys, Cysylltai KTP Cymen / Prifysgol Bangor: Cyfieithu Peirianyddol Parth Benodol

  Jason Evans, Wikimediwr Cenedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Wicipedia Cymraeg a Data Cymraeg Wikidata

  Themâu’r gynhadledd fydd:

  • Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg
  • Strategaethau digidol ac adfywiad iaith
  • Adnabod Lleferydd ar gyfer y Gymraeg
  • Technolegau iaith fel gyrrwr i’r economi

  Mae cofrestru ar gyfer y gynhadledd ar agor.

  (Dim ond lle i 50 sydd.)

  Noddir y gynhadledd gan Lywodraeth Cymru

   

  Dolenni

  Rhaglen y Gynhadledd

  Arddangos meddalwedd

  Pwyllgor gwyddonol

  Llety ar gyfer y Gynhadledd

  Lleoliad Y Ganolfan Rheolaeth a Pharcio

   
 • Sioned Mills 9:00 AM ar 12 November 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 72: Ffototal Wipeout 

  Ar bennod mis tywyll Tachwedd – bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn dweud tata wrth terabytes o luniau Flickr, trafod y Google walkout a jyst pa mor doji ydy Silicon Valley. Yn yr afterparty mae hi’n Llyfr Glas Nebo spoiler-tastic, da ni’n Stanio’r doctor newydd, ynghyd â llwyth o sgwrs ffilms, teli a Gin (wrth gwrs)

  Cefnogwch Haclediad – Hacio’r Iaith

  Dolenni

   
 • Rhos Prys 5:27 PM ar 1 November 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Diweddariad Mis Hydref Common Voice Cymraeg 

  Newyddion am ddatblygiadau Common Voice Cymraeg i’w gweld ar wefan Meddal.com.

  Apêl arbennig i Hacwyr Iaith gyfrannu!

  Common Voice Cymraeg

   
 • Carl Morris 12:11 PM ar 1 November 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau:   

  Meddalwedd Mastodon ar gael yn Gymraeg 

  Dw i wedi sôn am Mastodon o’r blaen yma, y rhwydwaith cymdeithasol fyd-eang ar feddalwedd rydd sydd yn arddel gwerthoedd datganoledig a chymunedol.

  Nodyn bach sydyn ydy hwn i ddweud bod meddalwedd Mastodon bellach ar gael yn Gymraeg.

  Mae hyn yn golygu bod modd:

  • cynnig Cymraeg fel iaith rhyngwyneb os ydych chi am sefydlu achos/gweinydd eich hunain
  • dewis Cymraeg fel iaith eich rhyngwyneb ar unrhyw achos/gweinydd o hyn ymlaen, cyn belled bod y gweinyddwr[aig] wedi gosod y meddalwedd arferol gan gynnwys pecynnau iaith.

  e.e. dyma gwpl o enghreifftiau o achosion sy’n cynnig y rhyngwyneb Cymraeg eisoes:

  • twt.cymru – menter newydd gan Jaz-Michael King i ddarparu achos dwyieithog cyffredinol i Gymru (mwy o fanylion am hyn yn y man)
  • mastodon.social – y gweinydd mwyaf boblog yn fyd-eang
  • rhai eraill

  Mae rheolwyr y prosiect wedi diweddaru’r ystorfa ar Github gyda’r cyfieithiadau Cymraeg o system Weblate yn ddiweddar yr wythnos hon.

  Diolch o galon i Owain Rhys Lewis, Rhos Prys, a Jaz-Michael King am eu gwaith ar y cyfieithiad.

  Wrth gwrs bydd angen i bobl ddiweddaru’r cyfieithiad ar Weblate wrth i nodweddion newydd ar y system gael eu hychwanegu.

   
 • Sioned Mills 1:16 AM ar 11 October 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 71: Toilet BlockChain 

  Croeso i Haclediad cynta’r Hydref – mae Bryn newydd ddod nôl o Chicago, Iestyn yn ei mansion newydd yn Dre ac yn paratoi i redeg hanner Marathon, a mae Sioned yn yfed Öl Mörk a hen wîn. OND mewn newyddion tech, mae iOS12 a’r oriawr Apple newydd allan, a da ni’n trio dod i ddeall y blockchain efo podlediad ZigZag (spoilyrs: dal dim clem).
  Diolch am wrando – gwaeddwch ar @llef @Bryns neu @Iestynx efo unrhyw adborth!

  Dolenni

   
 • Carl Morris 3:59 PM ar 8 October 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: ,   

  Diwrnod Ada Lovelace 2018 ar ddydd Mawrth 9fed Hydref #ALD18 

  Dydd Mawrth 9fed Hydref eleni fydd Diwrnod Ada Lovelace 2018, diwrnod o flogio a thrydar er mwyn tynnu sylw at lwyddiannau menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

  Am ba fenyw ydych chi am flogio neu drydar? Chwiliwch am ‘Diwrnod Ada Lovelace’ ar y we neu ar Twitter i weld hen eitemau er mwyn cael bach o ysbrydoliaeth.

  Mae llwythi o ddigwyddiadau o gwmpas y byd. Dyma sut i drefnu digwyddiad.

   
 • Rhos Prys 1:51 PM ar 24 September 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Common Voice Cymraeg ar y Radio! 

  Bore’ma bues i ar rhaglen Aled Hughes ar Radio Cymru i siarad am Common Voice Cymraeg a chyfle i brofi mor hawdd yw recordio a dilysu lleisiau.

  Mae’r eitem hanner ffordd trwy’r rhaglen.

  Yn ystod yr eitem dwi ac Aled yn trafod sut mae mynd at y wefan yn voice.mozilla.org/cy ac wedyn gwrando a dilysu lleisiau ac yna recordio eich llais eich hun.

  Ymateb Aled oedd: Dowch bobl, gallwn ni wneud hyn!

  Ychydig o leisiau hacwyr yr iaith dwi di clywed hyd yma. Beth amdani gyd-hacwyr? 🙂

  voice.mozilla.org/cy

   

   

   

   
  • Brian Thomas 11:37 AM ar 25 Medi 2018 Dolen Barhaol

   Wedi cyfranni. Diolch i ti m ein argyhoeddi.. mwynhau dy raglen yn y bore; angen rhagor o’r un safon ar un ystwythir.

 • Rhos Prys 9:01 PM ar 18 September 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Mae’n Wythnos Codio! 

  Fel rhan o wythnos codio mae Scratch yn cynorthwyo plant a pobl ifanc i ddysgu sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd yn yr 21ain ganrif.

  Mae gan y RaspberryPi Foundation llwythi o ddeunyddiau Cymraeg ar eu gwefan ar gyfer chwarae/arbrofi.

  Cofiwch fod modd arbrofi gyda Scratch 3 Beta, sydd hefyd ar gael yn Gymraeg.

  Cliciwch y ddewislen iaith ar waelod y dudalen we i ddefnyddio’r fersiwn Cymraeg o Scratch.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel