Tagiwyd fel: Newyddion Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 5:16 PM ar 26 October 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Newyddion   

  Gwefannau newyddion Cymraeg – cyfle a syniad 

  Pwy a ŵyr bod ‘na gwefan o’r enw The Tab sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr gan gynnwys rhai gwrth-Gymraeg?

  Dyma’r stori yn Golwg360 yr wythnos diwethaf

  Mae digon o rantio am ffolineb rhai o gyfrannwyr The Tab Cardiff ar Twitter. Nid dyna yw’r math o beth rydym yn wneud ar Hacio’r Iaith. Does dim angen trafod cynnwys y stori yn fanwl yma.

  Yn hytrach, hoffwn i drafod y model mae’r Tab yn defnyddio. Dw i’n credu bod ‘na syniad neu gyfle yma i ni yn y Gymraeg. Efallai taw dyna’r peth mwyaf diddorol a defnyddiol i ni am y stori yma os ‘dŷn ni’n gallu anwybyddu cynnwys y stori am funud.

  Mae The Tab yn groesryw o wefan Brydain gyfan a gwefan hyper-leol ar yr un pryd.

  Dyma enghraifft o stori gyffredinol i Brydain gyfan, beth sy’n digwydd i’ch ffioedd £9000 y flwyddyn am brifysgol. Ac wrth gwrs mae straeon am brifysgolion penodol.

  Dyma sut maen nhw yn disgrifio eu hunain:

  The Tab is a platform for the most talented young journalists to report and write, professionally and independently.

  We are a new kind of news network – a bottom-up organization that favours originality over rehashed content, reporting over lists, and realises that newspapers and TV networks suck so much at reporting on young people that young people now deserve to do it themselves.

  Our coverage is run by young editors locally and backed up by our newsrooms in London and New York.

  Founded at Cambridge University in 2009 by three students, we now have teams at more than 80 universities in America and the UK, as well as staff writers covering life in London. Tab reporters have broken national stories and write for some of the most engaged audiences in journalism.

  Mae’r system yn eithaf syml: mae tudalen hafan sy’n dangos straeon Prydeinig, Mae modd dewis categori fel Nottingham, Caerdydd, Aberystwyth, ayyb. (mae dim ond dwy brifysgol yng Nghymru ar The Tab hyd yn hyn). Dyna fe – fel o’n i’n dweud, syml iawn. Maen nhw yn dosbarthu dolenni i straeon ar gyfrifon Twitter a Facebook, fesul lle.

  Mae’r math yma o fodel yn edrych fel rhywbeth sy’n bosib yn y Gymraeg.

  Hynny yw, o ran newyddion i fyfyrwyr mae ‘na straeon sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr mewn lle penodol (Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llambed ac ati) ac mae ‘na straeon sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr yn gyffredinnol.

  Nid fi yw’r person i ddechrau prosiect o’r fath ond dylai rhywun wneud e!

  Mae’r model yn addas i unrhyw wefan newyddion, nid myfyrwyr yn unig.

  Pe taswn i’n creu’r wefan byddwn i’n rhoi’r straeon cyffredinol yn y ffrwd leol – ar hyn o bryd mae angen ymweld â’r dau le ar wahan – Prydain a Chaerdydd yn fy achos i – ond mater bach ydy hynny.

  Hefyd pe tasai mwy o leisiau Cymraeg ar y we efallai fyddan ni ddim yn poeni gymaint am y rhagfarn, dw i ddim yn gwybod. (Dw i’n cydnabod bod ‘na problemau eraill i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd eisiau gweld a chlywed y Gymraeg.)

  Oedd y stori yn siom i mi oherwydd nid yn unig y safbwyntiau rhagfarnllyd sy’n cael eu mynegi ond y teimlad o ddiffyg rheolaeth dros y cyfryngau a’r diffyg lleisiau yn Gymraeg ar y we.

  Yn enwedig mae prinder o ‘nodweddion’ i’w darllen, y math o erthygl rydym yn gweld ar The Atlantic, Vice, BBC, Guardian ac yn y blaen.

  Rydym yn y byw yn yr ‘oes ddigidol’ pan mae modd dechrau mentrau newyddion cenedlaethol a rhyngwladol yn rhatach nag erioed o’r blaen.

   
 • Carl Morris 10:35 AM ar 6 August 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: Newyddion,   

  2YH heddiw: Trafod newyddion lleol gyda Gareth Morlais @melynmelyn. Yn y 'm@es' ar y maes. #steddfod2013 

  Llun o'r maes gan Aled Powell

  Nodyn bach sydyn i ddweud bydd Gareth Morlais yn cyflwyno a chynnal trafodaeth heddiw ar y maes am newyddion lleol. Croeso cynnes i bawb!

  Adeilad ‘m@es’ ger y prif fynedfa ar y maes
  Eisteddfod Genedlaethol
  Dinbych
  2:00YH
  dydd Mawrth 6ed mis Awst 2013
  Trafodaeth: #haciaith

  Amserlen a manylion am yr wythnos ar y wici

   
 • Bryn Salisbury 10:48 AM ar 25 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , , , Newyddion   

  [Sut?] GMail yn y Gymraeg 

  Fideo bach i ddangos sut mae gosod GMail i fod yn y Gymraeg!

   
  • Aled 12:51 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A dim ond “Search, Lluniau, Cyfieithu, Blogger” yn ymddangos ar ben y sgrin (gan golli YouTube, Calendr, Mapiau, Dogfennau, etc.)… tybed sut i gael y rheiny yn ôl…

 • Carl Morris 8:07 PM ar 16 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , barnau, , Newyddion,   

  Hwyl fawr fforymau WalesOnline – a dy gynnwys 

  Dw i newydd gweld y stori yma o 20fed mis Gorffennaf eleni.

  Nawr mae pob dolen o’r ffurf
  http://forums.walesonline.co.uk
  yn anffodus yn mynd yn syth i’r un tudalen gyda’r un testun:

  The number of posters using the WalesOnline forums has fallen recently, with more people opting to comment directly on articles. However, the number of complaints and disputes on the forums has increased to the extent that moderating the message boards is now a significant drain on resources.

  Therefore, we have regretfully taken the decision to close the forums.

  Registration for WalesOnline community accounts remains unaffected; new users can register for an account and existing users can login as usual to access the comments facility on articles.

  Roedd gyda nhw dewis yma:
  1. rhewi’r fforymau a chadw’r cynnwys (gorau)
  2. neu jyst dileu’r cynnwys i gyd heb unrhyw rybudd (gwarthus)
  Dw i ddim yn golli cwsg drosto fe ond mae’n atgoffa fi: bydd yn ofalus os ti’n treulio amser i bostio pethau ar wefannau o gwmpas y we, yn enwedig gwefannau newyddion masnachol. Mae’n bosib bod ti’n gwastraffu dy amser.

  Mae gwers yma i wefannau eraill hefyd. Er bod maes-e wedi dirywio neu rydyn ni’n symud i ffwrdd o’n blogiau neu gwefannau weithiau, mae gwerth yn yr hen gynnwys.

  e.e. trafodaeth am Gymraeg a dysgu Cymraeg – mae’r cynnwys i gyd wedi marw http://forums.walesonline.co.uk/viewforum.php?f=30

   
 • Carl Morris 12:32 PM ar 25 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Newyddion, , Twitterfeed   

  Arbrofiad New York Times gyda Twitter dynol 

  The New York Times is turning off the automatic feed for its main Twitter account this week in an experiment to determine if a human-run, interactive approach will be more effective.

  Maen nhw yn gallu talu am 2 person i redeg y cyfrif!

  http://www.poynter.org/latest-news/media-lab/social-media/133431/new-york-times-tries-human-powered-tweeting-to-see-if-users-value-the-interaction/

  Mae cyfryngau cymdeithasol yn dibynnu ar bobol, mae’n anodd i awtomeiddio pethau.

  Ond mae’n bosib cymysgu’r ddau – cyborg a dynol?

   
 • Carl Morris 1:32 PM ar 23 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , Newyddion   

  Blog gyda newyddion BBC – Betsan a Vaughan 

  Mae BBC yn newid eu systemau blogio.

  There will, of course, be some changes. The design and navigation are very different. The text will look more like normal news stories or features. But the content will be the same. Nick & co will still each have their own page, and these will still operate like blog indexes, with the newest entry at the top. You can see how it looks with Mark Mardell’s page here which has already moved over to the new design. And part of the plan is to make these new pages the place where you can follow a particular correspondent, whatever form of journalism they are producing. So we plan over the next few weeks to incorporate correspondents’ tweets, if they have them, into their pages, along with some of their reports in audio and video, and also where they add “text box” contributions to news stories (see right). We hope that, together, these will make a compelling and new way to follow a story or subject.

  http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2011/05/our_next_step_in_news_blogging.html

  Mae tudalen newydd am Betsan
  yma: http://www.bbc.co.uk/news/correspondents/betsanpowys/

  ond does dim tudalen newydd am Vaughan http://www.bbc.co.uk/news/correspondents/vaughanroderick/ (404 ar hyn o bryd)

  Gyda llaw dim ffrydiau RSS llawn nawr, pfft!

  Changes to the RSS feeds are something I should have mentioned earlier, and I apologise for not doing so. Whereas we previously offered full text feeds of blogs, the RSS feed of the new pages is headline and summary only. I recognise that this is clearly an issue for lots of people, and is frustrating to those who have been using our feeds. The change is an unintended consequence of moving into our main production system, which does not automatically export full text feeds. We are looking at the issue and I hope to be able to come back to you with more detail.

   
  • Rhys Wynne 2:29 PM ar 23 Mai 2011 Dolen Barhaol

   ‘Gwelliant arall hefyd:

   In addition, in our new system, comments have a maximum length of 400 characters. It’s my view that this makes for sharper contributions, though I know some disagree.

   Go BBC!

 • Carl Morris 7:37 PM ar 10 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Newyddion, treigladau   

  Newyddion BBC ar-lein – blwch Chwiliwch yn Gymraeg, newydd? 

  Newydd sylweddoli “Chwiliwch yn Gymraeg” ar y wefan Newyddion BBC.

  Ers pryd ydyn nhw wedi ei chynnig? Bach yn hwyr ond well na dim byd.

  e.e. y blwch
  http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_9480000/newsid_9482100/9482145.stm

  e.e. canlyniadau chwilio
  http://search.bbc.co.uk/search?scope=cymru&q=dafydd%20elis%20thomas

  Mae’r peth yn chwilio am dreigladau yn awtomatig hefyd.

   
 • Carl Morris 4:59 PM ar 27 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Newyddion   

  Hwyl fawr i’r “arbrawf” Guardian Cardiff 

  Yn anffodus mae’r arbrawf Guardian Local yn gynnwys Guardian Cardiff yn dod i ben cyn hir.

  The Local project has always been experimental in both concept and implementation. We’ve learned a lot from the beatbloggers, under the expert guidance of Sarah Hartley. We have also learned from the local communities who got involved with telling their stories. And using this we have continually refined our approach over the past year.

  As an experiment in covering local communities in a new way, it has been successful and enlightening. Unfortunately, while the blogs have found engaged local readerships and had good editorial impact, the project is not sustainable in its present form.

  So over the next month or so, we’re going to be winding down the Cardiff, Leeds and Edinburgh blogs and retiring the local project. Don’t worry – nothing’s going to vanish or stop suddenly, and we’re going to integrate communities and topics into our wider site coverage wherever possible.

  http://www.guardian.co.uk/help/insideguardian/2011/apr/27/guardian-local-update

  Mae llawer o sylwadau hefyd.

  Unrhyw meddyliau?

   
  • Rhys 8:42 AM ar 28 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Biti garw. O ddarllen y sylwadau, un Caerdyd sy’n cael ei grybwyll fwyaf, a dw i’n meddwl bod hyn yn rhanol gan bod yna fwy o fwlch yng Ngehaerdydd i newyddion lleol na sydd yna efallai yng Nghaeredin a Leeds, sydd a gwasg lleol cryfach a mwy amrywiol. Fel mae ambell un wedi crybwyll, mae wedi gwneud i Media Wales dynnu eu bys mas, gan ddechau YourCardiff (sy’n reit da, ond dw i ddim yn ei ddilyn am ryw reswm – ei gysylltiad gyda’r Western Mail sy ar fai falle?).

   O ran ochr ariannu, mae ambell sylw (fel hwn) yn awgrymu y basai’n well i’r Guardian golli rhai o’i nodewddion eraill i gadw’r gwefannau lleol i fynd – pethau sy’n ymddangos yn y prif bapur (neu ar-lein) sy hefyd ar gael mewn sawl papur/man arall. Ond diwedd y gan yw’r geiniog. Efallai mai gwendid Guardian Local o ran hysbysebu oedd nad oes gyda nhw gysylltiadau lleol i fynd ar ol hysbysebwyr llai/lleol – doedd hysbysebion ‘singles’ ddim yn ddigonol!

  • Carl Morris 6:29 PM ar 28 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Doedd dim bwriad o werthu hysbysebion o gwbl. Siaradais i gyda nhw ar y cychwyn – roedd e’n broject arbrofol heb unrhyw gyfeiriad yn y papur a heb, dw i’n meddwl, unrhyw gyfeiriad unrhyw le ar weddill y wefan.

   Gyda llaw mae bron unrhyw un yn gallu blogio i YourCardiff. Os oes gyda ti cyfrif ti’n gallu blogio a chyhoeddi yn syth… Ond dim arian wrth gwrs. Fel Huffington Post.

  • Carl Morris 6:55 PM ar 28 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

 • Carl Morris 4:09 PM ar 8 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Newyddion,   

  11 syniad ar gyfer sesiwn hacio gan @davewiner 

  http://scripting.com/stories/2011/04/08/11FreeHackathonIdeas.html

  That’s why I like platforms without platform vendors. There’s no one to change the rules, decide that you’ve been copying them when they’ve been copying you. To deprecate the APIs that you’ve invested your life savings in.

   
 • Carl Morris 6:49 PM ar 14 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Newyddion   

  Tyllau mawr yn @Golwg360 fel mis Ionawr 2011. Ble mae’r straeon? 

  Mwy na mis yn ôl yr ail-lansiad, mae tyllau mawr yn yr archif straeon Golwg360. Mae llawer o straeon o’r adran newyddion cyn 26 mis Ionawr 2011 ar goll.
  Cer i http://www.golwg360.com a chwilia o gwmpas.

  Un o’r manteision mawr am newyddion ar-lein yw’r archif o straeon trwy amser… dolenni, cyfeiriadau ar bethau fel Wicipedia Cymraeg, ymchwil, hanes, mwy o dudalennau am hysbysebion, ayyb.

  Rydyn ni’n hoffi Golwg360. Gawn ni’r newyddion yn ôl plis?

  Enghreifftiau
  “Dogfennau’r Holocost yn mynd ar-lein” (26 mis Ionawr 2011)
  dolen: http://www.golwg360.com/UI/News/ViewNewsDetails.aspx?ID=19466
  pen taith am y dolen: adre
  chwilio am y teitl: dim canlyniad

  “Cyhuddo Prifysgol Bangor o ‘wahaniaethu yn erbyn y Gymraeg’” (26 mis Ionawr 2011)
  dolen: http://www.golwg360.com/UI/News/ViewNewsDetails.aspx?ID=19457
  pen taith am y dolen: adre
  chwilio am y teitl: dim canlyniad

  “Jo Yeates: Cadw dyn yn y ddalfa” (24 mis Ionawr 2011)
  dolen: http://www.golwg360.com/UI/News/ViewNewsDetails.aspx?ID=19399
  pen taith am y dolen: adre
  chwilio am y teitl: dim canlyniad

  Problem wahanol, dyw hen ddolenni ddim yn gweithio o gwbl.

  Enghraifft
  “Carwyn Jones wedi ei ‘synnu a’i siomi’ gan honiadau” (30 mis Medi 2011)
  dolen: http://www.golwg360.com/UI/News/ViewNewsDetails.aspx?ID=16258
  pen taith am y dolen: adre
  Dychmyga, rydyn ni wedi dilyn y dolen o flog neu gwefan fel Wicipedia. Rydyn ni’n bwriadu gadael nawr achos mae’r tudalen adre yn hollol amherthnasol ond os rydyn ni’n chwilio o gwmpas mae’r stori i gael!
  http://www.golwg360.com/archif/28483-carwyn-jones-wedi-ei-synnu-ai-siomi-gan-honiadau

   
  • Rhys 9:37 PM ar 14 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Mae’r mwyafrif o’r (21) dolen dolen at Golwg360 o Wicipedia yn gweithio yn ffodus, ond ddim i gyd.

   Chwarae teg, mae rhywun wedi cael job gont yn glanhau i fyny ar ôl llanast rhywun arall, ac yn edrych fel bod nhw’n gwneud job go dda arni. Y drwg ydy, mae pob adnodd prin sy’n cael ei wario ar ‘welliant’ y wefan ond yn mynd at ddod ar wefan i’r safon isaf posib ddylai fod ar y cychwyn, ac felly sdim lot o gyfle i wneud gwellianau mwy arwyddocaol (ee RSS unigryw i’r gwahanol adrannau).

  • Carl Morris 9:28 PM ar 15 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Rwyt ti angen rheswm eithriadol i beidio defnyddio meddalwedd cod agored dyddiau yma. Fel arfer mae cod agored yn dod gyda safonau agored a rhydd hefyd.

   Pa ffrydiau RSS wyt ti eisiau achos rydyn ni’n gallu trio eu creu fel project?

  • Rhys Wynne 9:30 AM ar 16 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Pa ffrydiau RSS wyt ti eisiau achos rydyn ni’n gallu trio eu creu fel project?

   Meddwl mwy ar gyfer ‘Pwy all fod eisiau ffrydiau RSS’ ydw i.

   dyma rai enghreifftiau o wefannau a allai fod a diddordeb danogs ffrwd RSS adran neu is-adran penodol:

   Cwlwm Busnes Caerdydd > http://www.golwg360.com/newyddion/arian-a-busnes
   Gwefan Pethe/Cyngor Celfyddydau Cymru…. > http://www.golwg360.com/celfyddydau
   Gwefan Y Selar > http://www.golwg360.com/celfyddydau/roc-a-phop
   Yr Eisteddfod Genedlaethol/ Cymdeithas Eisteddfodau lleol… > http://www.golwg360.com/celfyddydau/eisteddfodau
   Tu Chwith > http://www.golwg360.com/celfyddydau/llen
   Cochion Caerdydd (cefnogwyr Wrecsam) > http://www.golwg360.com/chwaraeon/pel-droed (neu gwell fyth http://www.golwg360.com/chwaraeon/pel-droed/wrecsam)
   UCAC, CBAC > http://www.golwg360.com/newyddion/addysg
   Cyngor Cefn Gwlad. FUW, NFU Cymru, Ffermwyr Ifanc Cymru > http://www.golwg360.com/newyddion/cefn-gwlad
   haciaith.cymru > http://www.golwg360.com/newyddion/gwyddoniaeth-a-thechnoleg
   BlogMenai / Hen Rech Flin, IWA (Jôc!), StrataMatrix… > http://www.golwg360.com/newyddion/gwleidyddiaeth

   Petai http://www.golwg360.com/newyddion/cymru hefyd gyda is-adran pellach ar gyfer sir (neu hyd yn oed tref, byddai Awdurdodau lleol, Mentrau Iaith, Gwefannau hyper-lleol, Guardian Cardiff (?). Papurau Bro efallai eisiau ychwanegu ffrwd i’w gwefan nhw

   Mond syniadau ydy’r rhain a gymerodd dau fynud i fi feddwl amdanynt. Dof yma i ychwnaegu mwy mae’n siwr. mwy.

  • Dafydd Tomos 8:04 PM ar 17 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Mae fy archif i yn cynnwys pob stori fyny at yr ail-ddyluniad (wel falle ddim popeth, ond yn sicr dy enghreifftiau di). Y gwahaniaeth wrth gwrs yw mod i ddim yn dileu pethau. Roedd tueddiad yn yr hen wefan i ddileu hen stori er mwyn creu fersiwn newydd gyda ID newydd.

   Er enghraifft, wrth chwilio yn fy archif i mae 26 stori am ‘Jo Yates’ ond 20 yn Golwg360.

   Ond mae un stori wedi ei gofnodi tri gwaith yn fy archif, wrth i’r stori ddatblygu:

   “Mae dyn 32 oed wedi ei arestio heddiw ar ddrwgdybiaeth o lofruddiaeth Joanna Yeates”

   “Mae dyn 32 oed sy’n cael ei amau o lofruddio Joanna Yeates yn cael ei holi gan yr heddlu”

   “Mae dyn 32 oed wedi ei gyhuddo o lofruddio Joanna Yeates.”

   Dwi’n gobeithio fydd y broblem yna ddim yn digwydd yn y wefan newydd.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel