Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach

Gyda Hacio’r Iaith yn cyflwyno: Hacio Bach, dan ofal Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor ar 14 Tachwedd 2020, dyma restr o rai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith all helpu i roi syniadau ichi o haciau Cymraeg gallwch chi ddatblygu. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi bod yn flaengar wrth ddatblygu adnoddau technoleg iaith a seilwaith ieithyddol… Parhau i ddarllen Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach

Coleg Cenedlaethol Cymraeg a thrwydded Creative Commons

Mae hi’n braf i weld bod rhai o adnoddau Coleg Cenedlaethol Cymraeg ar gael o dan Creative Commons er mwyn hwyluso ailddefnydd, e.e. adnoddau a dogfennau gloywi iaith. http://sgiliauiaith.colegcymraeg.ac.uk/cy/myfyrwyr/adnoddau/ Dw i ddim yn siwr pam maent wedi rhoi ‘NC’ (anfasnachol yn unig). Mae SA (share-alike – ‘rhannu tebyg’?) yn cael yr un effaith i bron… Parhau i ddarllen Coleg Cenedlaethol Cymraeg a thrwydded Creative Commons

Dysgu yn y Gymru ddigidol – adroddiad

Ym mis Medi 2011, comisiynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC, adolygiad o ddulliau addysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth, gan greu grŵp gorchwyl a gorffen allanol i’w arwain. […] Adroddiad: Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru ddigidol (PDF) a datganiad heddiw Efallai bydd lot o’r argymelliadau o ddiddordeb i bobol… Parhau i ddarllen Dysgu yn y Gymru ddigidol – adroddiad

Rhyddhau thesis PhD yn Gymraeg dan Creative Commons

Rhys Llwyd yn siarad am ei thesis Cenedlaetholdeb R. Tudur Jones: Dwi wedi gwneud y penderfyniad, dewr efallai, i gyhoeddi fy thesis PhD yma ar y wefan dan drwydded Creative Commons. Dyma rai o’r rhesymau tu ôl y penderfyniad […] Thesis llawn ar gael o: http://blog.rhysllwyd.com/?p=2001 Crynodeb: Yr hyn a drafodir yn y traethawd hwn… Parhau i ddarllen Rhyddhau thesis PhD yn Gymraeg dan Creative Commons

Academydd o Gaerdydd yn rhyddhau llyfr dan Creative Commons

Mae Martin Weller, academydd sydd yn byw yng Nghaerdydd, newydd rhyddhau ei llyfr The Digital Scholar dan Creative Commons (NC, anfasnachol) gyda’r cwmni Bloomsbury Academic (braich o’r un cwmni cyhoeddi sydd yn rhyddhau llyfrau JK Rowling). http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2011/09/would-you-buy-a-book-from-this-man.html Weller yw’r athro Technoleg Addysgol yn y Brifysgol Agored. Mae’r llyfr yn trafod sut mae teclynnau digidol ac… Parhau i ddarllen Academydd o Gaerdydd yn rhyddhau llyfr dan Creative Commons

Addysg: Prifysgol Stanford yn rhyddhau deunyddiau cyrsiau dan CC

Cyrsiau technoleg, cyfrifiadureg a pheirianneg ar y we – rhydd (ac am ddim) Pethau fel nodiadau, fideos, awdio, ‘handouts’ http://see.stanford.edu/see/courses.aspx Dw i newydd ffeindio’r stwff yma (dw i ddim yn gwybod pryd naethon nhw ddechrau rhyddhau stwff yn rhydd). Maen nhw wedi dewis Creative Commons-BY sy’n rhydd iawn. Mewn geiriau eraill, mae unrhyw sefydliad, ysgol,… Parhau i ddarllen Addysg: Prifysgol Stanford yn rhyddhau deunyddiau cyrsiau dan CC

Cynnig: newid trwydded Hedyn

Mae Hedyn wedi bod yn dda dan Creative Commons BY-NC-SA ond hoffwn i awgrymu trwydded arall, rhywbeth mwy rhydd, sef CC-BY. Mewn geiriau eraill dw i eisiau colli’r cyfyngiad anfasnachol a’r cyfyngiad ‘Share Alike’… Darllena mwy: http://hedyn.net/wici/Sgwrs:Hafan#Cynnig:_newid_trwydded_Hedyn Plis ychwanega unrhyw sylwadau ar y dudalen uchod hefyd.

David Cameron a hawlfraint

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11695416 Popeth yn dda, mae hawlfraint wedi torri (sa’ i’n siwr iawn am y system yn USA chwaith!). Dw i’n croesawi yr ymchwil a sylwadau Jim Killock. Be mae hwn yn golygu? Speaking at an event in the East End of London, at which he announced a series of investments by IT giants including Facebook… Parhau i ddarllen David Cameron a hawlfraint