Tagiwyd fel: hacio’r iaith bach Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 10:24 PM ar 20 October 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hacio'r iaith bach   

  Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Hydref 2014 

  Beth yw Hacio’r Iaith Bach? Cyfarfododd bychain (fel arfer mewn tafarn!) ble mae criw o rhwng (4 a 20+) yn cwrdd am drafodaethau rownd y bwrdd.

  Beth fyddwch yn ei drafod? Unrhyw beth, ond mae’n bosib y trafodwn data, ymgyrchu, diflaniad Geiriadur y BBC, gemau a chant a mil o bethau eraill. Dyma flas o beth drafodwyd yn y gorffennol.

  Hacio’r Iaith Bach
  Nos Fawrth 28ain Hydref 2014
  7:30 pm tan hwyr

  Prif bar, Chapter
  Market Road
  Treganna
  Caerdydd
  CF5 1QE

  #haciaith
  haciaith.cymru

  wifi ar gael
  croeso cynnes i bawb

   
 • Rhys Wynne 12:01 PM ar 5 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: hacio'r iaith bach, Rhuthun   

  Hacio'r Iaith Bach, Rhuthun – 8.11.12 

  Yn dilyn cyffro cyhoeddi Hacio’r Iaith 2013 yr wythnos diwethaf, dw i am drefnu Hacio’r Iaith Bach yn Rhuthun.

  Does dim Hacio’r Iaith Bach wedi bod yn y gogledd ddwyrain eto, felly byddai’n braf cwrdd a gîcs yr ardal.

  Os ydych ar gael nos Iau yma (8fed o Dachwedd), ac eisiau trafod technoleg, y we ac iaith, galwch heibio’r Castle Hotel ar sgwâr Rhuthun am 7:00 ac edrych allan amdana i (Rhys) neu Robin.

   
  • Rhys Wynne 10:02 AM ar 8 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Cofiwch am hwn. Mae’r dau bellach yn dri.!

  • Carl Morris 2:19 PM ar 8 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Dw i’n methu dod heno yn anffodus. Ond braf i weld eich bod chi’n cyd-drefnu. Mwynhewch.

  • Rhys Wynne 2:32 PM ar 8 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Diolch, Ces i dipyn o aildrydariadau gan unigolion/grwpiau yn yr ardal, ond yn anffodus roedd client Twitter fy ffon wedi byrhau’r URL a’i dorri! O wel… MI adroddaf yn ol.

  • Rhys Wynne 12:41 AM ar 9 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Waw, daeth pump heno. Dw i’n meddwl ei fod yn wych ein bod yn gallu trefnu digwyddiad fel hyn ar fyr rybudd mewn ardal gwbl newydd a bod yna bobl yn barod i ddod draw. Daeth Robin, Meinir, Llinos, Euros a minnau.

   Trafodwyd:

   • Beth yw’r dull gorau i sefydliadau drydar mewn sawl iaith? cyfrifon ar wahan vs pob iaith mewn un ffrwd
   • Defnydd amgen o Twitter gan gynnwys adolygiad.com
   • Prosiectau cydweithio rhwng Wicipedia a sefydliadau eraill
   • Delweddau ar Wicipedia a’r Comin
   • Hacio’r Iaith 2013
   • Rhedeg cwmni ISP a delio gyda sbamwyr
 • Carl Morris 4:23 PM ar 6 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , hacio'r iaith bach, , ,   

  Raspberry Pi: gynhyrchwyd yng Nghymru 

  Mae’r sefydliad nid-ar-elw tu ôl Raspberry Pi wedi datgan heddiw bod nhw wedi comisiynu’r ffatri Sony ym Mhencoed i gynhyrchu cyfrifiaduron Raspberry Pi yna. Mae’r stori ar BBC Newyddion a Wales Online hefyd.

  Mae’n siwr fydd mwy o lwyddiant na chyfrifiaduron eraill y gynhyrchwyd yng Nghymru fel y Sam Coupé a’r Dragon 32. Mae sawl cyfle i ddefnyddio’r ddyfais mewn ysgolion a cholegau – ac yn y Gymraeg. Bydd busnesau yn manteisio ar yr ‘ecosystem’ posib o gwmpas y ddyfais, yn bendant. Pwy fydd y Red Hat o’r Raspberry Pi? Efallai rhywun yng Nghymru…

  Rydyn ni wedi siarad am y Raspberry Pi yma o’r blaen. Gwylia’r fideo isod (o fis Mai eleni) os dwyt ti ddim yn gyfarwydd ar y ddyfais.

   
 • Rhys Wynne 4:15 PM ar 17 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hacio'r iaith bach,   

  Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Mai 2012 

  Hacio’r Iaith Bach: Newyddion lleol yn y ddinas
  Nos Lun 28ain mis Mai 2012
  7:30 pm tan hwyr

  Prif bar, Chapter
  Market Road
  Treganna
  Caerdydd
  CF5 1QE

  #haciaith
  haciaith.cymru

  wifi ar gael

  Dw i am dorri rheolau Hacio’r Iaith Bach rwan a threfnu noson mewn tafarn gyda thema ysgafn iddi (er bydd cyfle a chroeso i bawb sgwrsio am unrhyw bwnc arall dan haul hefyd wrth gwrs).

  Fel gwyddoch falle, dw i’n rhannol gyfrifol am wefan Ein Caerdydd, a dw i newydd bostio cofnod yna am sîn blogiau lleol Caerdydd. Liciwn i glustnodi rhan o’r noson i drafod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd a thu hwnt, yng nghyd-destun ymchwil Golwg360/Prifysgol Aberystwyth i ddyfodol newyddion lleol a newyddion hyperlleol yn gyfferdinol.

   
  • Carl Morris 8:34 PM ar 17 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Gwelaf i ti yna!

  • Rhys Wynne 10:45 AM ar 18 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Hwre. Mae Lowri Haf-Cooke am ddod hefyd.

   Gol. A Dafydd L.

  • Elliw Gwawr 10:58 AM ar 18 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dyle bo fi’n gallu dod draw hefyd.

  • Iwan Evans 11:52 PM ar 20 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A fi!

  • Maldwyn Pate 12:48 AM ar 21 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Fe geisia i ‘ngore I fod ‘na.

  • Sion Rich 12:56 PM ar 23 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Siom- ni fyddaf yn gallu mynychu. Oes bwriad cofnodi rhai o’r pwyntiau ar lein? Allai ymateb wedyn hefo rhai o’r sylwadau dwi wedi pigo fyny drwy fy ymchwil gyda G360 a Phrifysgol Aber.

  • Rhys Wynne 9:56 AM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   @Sion,

   Rydym fel arfer yn golygu’r cofnodion (fel hwn) yn dil;yn y digwyddiad gan roi nodyn crynodeb o beth drafodwyd. Mond rwan dw i’n gweld dy sylw di – dylwn fod wedi meddwl am ofyn am rhyw fath o grynodeb ganddot ti (petai ar gael) o beth ydy’r datblygiadau hyd yn hyn gyda’r gwaith peilot yng Nghaerdydd. Os digwydd i ti ddarllen hwn cyn heno, mae gan Rhodri ac Elin fy nghyfeiriad ebost.

  • Gareth Morlais 4:28 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n edrych ymlaen at eich gweld chi heno. Hoffwn i drafod: sut i drosi patrymlun WordPress. Ac – os yw David yn dod – Drupal.
   Dwi’n gobeithio bydd Nicki Getgood yn gallu ymuno a ni. Mae hi’n weithgar yn y byd heiprlleol / gorleol / bethbynnag a dwi’n hapus i fod yn gyfieithydd iddi ar y noson.

  • Maldwyn Pate 5:46 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Flin iawn gewnny’ bobl, fedra i ddim dod heno wedi’r cwbl oherwydd gofynion gwaith. Pob hwyl i chi.

  • Dai Lingual 5:56 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Newydd weld yr atgoffeb ar fy ffon lon, yn gobeithio dod draw felly. Wyn

  • Iwan Evans 6:05 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Hoffwn i holi pobl ynghylch plugins Cymraeg i WordPress ymysg pethe eraill.

 • Rhodri ap Dyfrig 10:11 AM ar 7 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hacio'r iaith bach   

  Hacio’r Iaith Bach – ydach chi am drefnu un? 

  Jest i ddilyn fyny ar ein galwad ar ddiwedd Hacio’r Iaith, roedden ni’n awyddus iawn i drafodaethau barhau drwy’r flwyddyn mewn cyfarfodydd / meetups llai o gwmpas y wlad. Felly, os da chi isio sgwrs efo pobol eraill am syniadau / eich busnes / neu am eich blog yna: pigwch ddyddiad, pigwch leoliad, a hysbysebwch o fama neu ar http://hedyn.net

  Sdim rhaid iddo fod yn fawr, gall cyfarfod o ddau fod yn ddefnyddiol iawn i wyntyllu problemau neu syniadau.

   
  • Rhys 10:33 AM ar 7 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Ie, mae’n bwysig parhau’r sgwrs drwy’r flwyddyn a manteisio ar fomentwm (gobeithio) a grewyd gan Hacio’r Iaith 2012. Dyma flas o sut bethau mae Hacio’r Iaith Bychain y gorffenol wedi bod fel.

   Fel mae Rhodri’n dweud, sdim eisiau unrhyw drefnu. Yn y gorffenol, dw i ac un person arall wedi trefnu cwrdd mewn tafarn, wedyn taflu gwahoddiad i eraill ymuno a ni drwy Twitter. Hawdd.

   Os am gael bach mwy o griw, mae Doodle yn ddefnyddiol er mwyn sicrahu dyddiad sy’n addas i gymaint o bobl a phosib.

  • Rhodri 2:20 PM ar 8 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Mae na slot i wneud Hacio’r Iaith yng Ngwyl Lenyddiaeth Dinefwr (29 Mehefid-1 Gorff) yn ôl y trefnwyr. Pwy sy’n mynd?

   Ella bo fi’n mynd i neud sesiwn Pictiwrs yna.

 • Rhodri ap Dyfrig 9:59 AM ar 20 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: hacio'r iaith bach   

  Unrhywun isio #haciaith bach yn Aberystwyth amser cinio ddydd Gwener yma?

   
  • Carl Morris 11:30 AM ar 20 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Ie ond methu dod

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel