S4C Clic yn darparu API o ddata rhaglenni

Wyddoch chi fod S4C Clic yn darparu API, ers sbel nawr?

Mae’n cynnig ffordd hawdd o gael metadata am sioeau mewn fformat JSON.

Dyma fanylion ar Hedyn ar sut i ddefnyddio’r API. Gadewch wybod os ydych chi’n creu unrhyw beth gyda fe, neu os oes gennych syniad.

Er enghraifft mae’r bot Twitter newydd Clic Off yn ei alw e, i amlygu sioeau sydd ar flin diflannu. Dyma gefndir i’r bot.