Tagiwyd fel: Debian Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 4:23 PM ar 6 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , Debian, , , ,   

  Raspberry Pi: gynhyrchwyd yng Nghymru 

  Mae’r sefydliad nid-ar-elw tu ôl Raspberry Pi wedi datgan heddiw bod nhw wedi comisiynu’r ffatri Sony ym Mhencoed i gynhyrchu cyfrifiaduron Raspberry Pi yna. Mae’r stori ar BBC Newyddion a Wales Online hefyd.

  Mae’n siwr fydd mwy o lwyddiant na chyfrifiaduron eraill y gynhyrchwyd yng Nghymru fel y Sam Coupé a’r Dragon 32. Mae sawl cyfle i ddefnyddio’r ddyfais mewn ysgolion a cholegau – ac yn y Gymraeg. Bydd busnesau yn manteisio ar yr ‘ecosystem’ posib o gwmpas y ddyfais, yn bendant. Pwy fydd y Red Hat o’r Raspberry Pi? Efallai rhywun yng Nghymru…

  Rydyn ni wedi siarad am y Raspberry Pi yma o’r blaen. Gwylia’r fideo isod (o fis Mai eleni) os dwyt ti ddim yn gyfarwydd ar y ddyfais.

   
 • Dafydd Tomos 4:37 PM ar 3 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Debian,   

  Profi fersiwn newydd o Debian 

  Mae system weithredu Debian GNU/Linux yn ddosbarthiad poblogaidd o Linux sy’n sail i nifer o ddosbarthiadau eraill yn cynnwys gwahanol flasau o Ubuntu ac eraill (rhestr llawn yma).

  Ar hyn o bryd, mae fersiwn newydd Debian 7.0 (wheezy) yn cael ei gwblhau a’u brofi. Mae sefydlydd y system ar gael mewn nifer o ieithoedd yn cynnwys Cymraeg. Y tro yma, roedd y fersiwn Gymraeg am ddiflannu oherwydd nad oedd wedi ei ddiweddaru ers rhai blynyddoedd.

  Felly fe es i ati i gwblhau’r cyfieithiad gan fod y meddalwedd yn cael ei ‘rewi’ ddiwedd mis Mehefin. Fe ddylai’r gwaith yma fwydo mewn i Ubuntu yn y dyfodol.

  Erbyn hyn mae fersiwn beta o sefydlydd Debian ar gael. Os ydych am brofi’r sefydlydd newydd a’r cyfieithiad Cymraeg, fe allwch gael copi o’r sefydlydd fan hyn (ffeil ISO). Mae’n bosib defnyddio VirtualBox neu rhywbeth tebyg i osod system newydd mewn peiriant rhithwir. Mi fase’n ddefnyddiol cael adborth am unrhyw wallau amlwg.

   
  • Carl Morris 7:39 PM ar 3 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Gwych iawn. Diolch yn fawr am dy waith Dafydd. Oes deadline am adborth?

  • Dafydd Tomos 10:43 AM ar 4 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae Debian yn enwog am beidio ryddhau tan fod nhw’n trwsio pob nam ond dwi’n meddwl fod rhyw fwriad i ryddhau erbyn Chwefror 2013 yn dilyn y patrwm blaenorol.

   Felly dwi’n meddwl fydd cwpl o fisoedd eto ar gael i newid pethau cyn “rhewi’r” llinynnau.

   Wnes i anghofio ddweud fod y cyfieithiad yma yn adeiladu ar waith Dafydd Harries ac eraill o 2004 ymlaen.

  • Aled Treharne 2:37 PM ar 3 Hydref 2014 Dolen Barhaol

   Dafydd,

   Diolch o galon am helpu – we’n temilo fel ‘mod i’n hala hanner ‘mywyd i yn disgwyl am ffyrdd i wneud systemau i weithio’n y Gymraeg.

   Un peth – wy’n disgwyl ar fersiwn 0.9 o /usr/share/i18n/locales/cy_GB – ai dyna dy fersiwn mwya diweddar? Dydw i ddim cweit yn sicr am gyfieithedau y diwrnodau – e.e.

   setlocale(LC_ALL,”cy_GB”);
   echo strftime(“%A”);
   > Gwener

   On yn y Saesneg, cei “Friday” yn ol. Dyle’r ateb yn Gymraeg fod “Dydd Gwener”?

   Diolch,
   Aled.

  • Dafydd Tomos 10:17 PM ar 20 Hydref 2014 Dolen Barhaol

   Diolch Aled. Oes mae yn wall yn y dyddiau. Dwi wedi bod yn ceisio diweddaru hwn gyda’r ffynhonnell i’r locales (glibc). Yn anffodus mae’r person oedd yn cynnal y ffeil yn wreiddiol ddim mewn cysylltiad a mae’n rhaid i mi brofi fod gen i hawliau i ddiweddaru’r ffeil! Wnai ddal ati.

 • Carl Morris 12:41 PM ar 29 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Debian, electroneg, , , ,   

  Cipolwg cyffrous ar Raspberry Pi 

  Dw i wedi bod yn aros yn y ciw yn RS Components am fy Raspberry Pi. Diolch i Rhys W a’i Raspberry Pi am fy nghipolwg cyntaf uchod.

  Raspberry Pi – rhagor o wybodaeth

  Diolch i bawb am ddod i Hacio’r Iaith Bach yng Nghaerdydd neithiwr i drafod newyddion lleol, blogiau a phethau eraill.

   
  • Rhys Wynne 1:33 PM ar 29 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Fideo arbennig – sgwrs ddifyr ac ansawdd sain da iawn hefyd ar y ffon.

  • Carl Morris 12:45 AM ar 30 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Wel o’n i eisiau wneud fideo Cymraeg am y Raspberry Pi!

   Mae tudalen fach ar Hedyn bellach: http://hedyn.net/wici/Raspberry_Pi_Cymraeg

   Mae awdio yn wan ar lot o ddyfeisiau bach fel ffonau, FlipCam ayyb. Sut fi’n (trio) wneud fideo clir:
   1. cer i rywle dawel – tu allan os ydy’r lle yn swnllyd fel Chapter
   2. agos (…a phersonol) i’r person
   3. wynebu’r person

  • Owain Hughes 1:26 PM ar 16 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Helo Carl

   Wyt ti’n gwybod os fod rhywun wedi datblygu fersiwn Cymraeg o declynnau meddalwedd fel ‘Coder’ i’r Raspberry Pi eto?

  • Carl Morris 2:26 PM ar 16 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Nac ydw, dw i ddim yn gwybod. Dw i ddim wedi clywed unrhyw sôn am fersiwn Cymraeg.

  • Siôn Hughes 8:46 AM ar 2 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   A oes galw am feddalwedd Cymraeg i’r Pi? Ydi ysgolion yn ei defnyddio nhw gymaint a sydd yn cael ei son am yn yr wasg? Os fysa fwy o ysgolion yn ei defnyddio efallai fysa prosiect Pi Cymraeg yn un gwerthfawr. Effallai ddylie cael sesiwn Pi yn Hacio’r Iaith 2014?

  • Carl Morris 11:49 PM ar 6 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Oes, dw i’n meddwl. Yn enwedig achos dw i newydd gael Pi fel anrheg Nadolig!

   Dylen ni gael sesiwn Pi yn bendant!

  • Siôn Hughes 8:30 AM ar 7 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Dwi’n hapus cyfrannu lle fedrai i sesiwn Pi. Rwyf wedi bod yn chwarae gyda’m Pi ers tua 18 mis, ac yn gweithio yn yr maes embedded/Linux.

  • Huw 10:39 AM ar 7 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Siaradais â chydweithwir ddim mor hir yn ôl sydd yn gweithio ar brosiect Technocaps – dywedodd bod hi’n reit hawdd creu/addasu dosbarthiad (distro) Linux newydd.

   Os yw pethe fel Technocamps yn mynd o nerth i nerth, ni fydd yn syniad rhy ffol.

  • Illtud 11:27 AM ar 7 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Ges i un Dolig, ac yn defnyddio nhw yn y gwaith, byswn i’n hoffi gweld sesiwn, a helpu os galla’i.

  • Sion Hughes 11:07 AM ar 12 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Sut sesiwn ddylia cael ei rhedeg ar yr Pi? Un cyffredin ar yr Pi, ta rhywbeth mwy arbenigol?

  • Carl Morris 5:11 PM ar 14 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Gallen ni wneud y ddau – efallai rhannu mewn dau grŵp mewn corneli o’r un stafell?

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel