Tagiwyd fel: digwyddiad Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Gareth Morlais 4:32 PM ar 10 November 2020 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , , , digwyddiad, , , , , ,   

  Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach 

  Gyda Hacio’r Iaith yn cyflwyno: Hacio Bach, dan ofal Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor ar 14 Tachwedd 2020, dyma restr o rai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith all helpu i roi syniadau ichi o haciau Cymraeg gallwch chi ddatblygu. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi bod yn flaengar wrth ddatblygu adnoddau technoleg iaith a seilwaith ieithyddol o’r fath, felly dwi wedi dewis rhai o’u cydranau yn y rhestr isod. Dwi hefyd wedi dewis dolenni eraill gan gyrff a mudiadau eraill all fod yn handi ichi. Croeso ichi ychwanegu rhagor o bethau eich hun yn y Sylwadau a phob lwc yn y digwyddiad.

  Rhai o'r adnoddau Cymraeg ar Github

  Rhai o’r adnoddau Cymraeg ar Github

  Porth Technolegau Iaith Prifysgol Bangor:

  Technoleg iaith
  http://techiaith.cymru/

  https://github.com/techiaith/
  https://github.com/PorthTechnolegauIaith

  Seilwaith ieithyddol Prifysgol Bangor:

  Porth Termau Cenedlaethol Cymru:
  http://termau.cymru/

  Adnoddau geiriadurol:
  http://techiaith.cymru/data/geiriadurol/

  Corpora:
  http://techiaith.cymru/data/corpora/

  Enwau lleoedd:
  http://techiaith.cymru/data/enwau-lleoedd/

  Prifysgol Caerdydd:

  Datgelydd termau: https://github.com/ispasic/FlexiTermCymraeg

  CorCenCC – partneriaeth rhwng prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor, a mwy.
  https://www.corcencc.cymru/lawrlwytho/

  https://github.com/CorCenCC

  WNLT Prifysgol De Cymru:

  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt/
  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt2/

  https://gate.ac.uk/

   

  Comisiynydd y Gymraeg

  Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru:http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Comisiynydd/EnwauLleoedd/Pages/Chwilio.aspx
  Canllawiau Comisiynydd y Gymraeg ar ddrafftio dwieithog: http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20190514%20C%20Rhan%201%20Drafftio%20dwyieithog.pdf

  Dolenni at adnoddau geiriadurol a therminoleg ar ochr dde’r dudalen hon:
  http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Adroddiadau/Pages/Termau-a-geiriaduron.aspx

  Microsoft

  Termau ac adnoddau lleoleiddiad:
  https://www.microsoft.com/en-us/language?rtc=1

  Byd Term Cymru

  Cofau cyfieithu Byd Term Cymru:
  https://llyw.cymru/bydtermcymru/cofau-cyfieithu

  Lawrlwytho geiriadur termau Term Cymru Llywodraeth Cymru:
  https://gov.wales/bydtermcymru/other-resources/meta

  Wicipedia Cymraeg
  https://cy.wikipedia.org/wiki/Hafan

  Wikidata:
  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

   

  A.y.b., a.y.b…

  Gallwch ychwanegu dolenni eraill yn y Sylwadau.

   

   
 • Mei Gwilym 3:10 PM ar 21 August 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , digwyddiad, ,   

  Gweithdy Codio Eisteddfod 2013 

  Cafwyd pnawn difyr yn edrych ar greu app mapio syml. Roedden ni’n edrych ar elfenau codio gyda’r iaith Javascript.

  Gan ddefnyddio HTML, CSS a ychydig o god agored a rhad ac am ddim, roedden gennym ni app syml a edrychon ni ar sut i’w ymestyn i greu rhywbeth mwy estynedig.

  Yn ysbryd rhannu a meddalwedd cod agored, mae’r cyfan ar gael i’w lawrwytho ar Github.

  Byddai’n ychwanegu’r gwersi dros yr wythnosau nesaf, ond yn y cyfamser mae croeso i ti gysylltu a mi ar Twitter.

   
 • Carl Morris 8:00 AM ar 24 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , digwyddiad   

  Dr Jeremy Evas – Y Gymraeg mewn oes ddigidol (Recordiad) 

  Y mis diwethaf es i i weld cyflwyniad gan Dr Jeremy Evas o’r enw Y Gymraeg mewn oes ddigidol. Mae Jeremy wedi rhannu’r cyflwyniad, yr awdio a’r ddogfen sydd yn mynd gyda phopeth. Diolch Jeremy.

  Dyma’r awdio ar Soundcloud.

  Dyma’r ddogfen gyda gwybodaeth cefnogol ar Scribd:

  Y Gymraeg mewn oes ddigidol/Welsh in a digital Age gan Jeremy Evas

  Dyma sleidiau’r cyflwyniad:

   
 • Carl Morris 12:16 PM ar 19 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiad,   

  Hacio’r Iaith 2013 – amserlen 

  amserlen-haciaith2013

   
 • Carl Morris 12:01 AM ar 18 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiad, ,   

  Hacio’r Iaith 2013 – beth sy’n digwydd? (Diweddariad byw) 

  Newyddion diweddaraf: 8am dydd Sadwrn

  Cyngor gyrru gwefan traffig Cymru http://t.co/xDkpiPl2 byddwn yn trio cynnal sesiynau arlein felly peidiwch teimlo bod rhaid dod #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Mae @ yn dweud ei bod yn "beryglus o rhewllyd" felly bobol #haciaith plis cymrwch ofal. http://t.co/4pG5yblX
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig

  Byddwn ni dal yn mynd yn ein blaenau heddiw ond mae na dipyn o rew felly peidiwch teimlo bod rhaid dod. Well bod chi’n cadw’n saff.

  Newyddion diweddaraf: 12pm dydd Gwener

  Ar ôl trafod fan hyn ac edrych ar y tywydd a’r traffig, y cyngor i bawb sydd wedi cofrestru ydi i beidio teithio i Aberystwyth heddiw. Mae’r ffyrdd yn glir yn y rhan fwyaf o lefydd ond yr A470 yn y de, ond dydi Hacio’r Iaith ddim yn cyfri fel taith angenrheidiol!

  Mi fyddwn fodd bynnag, yn parhau gyda Hacio’r Iaith yfory yn y Llyfrgell Gen ond ar raddfa chydig llai, gan bod sawl un wedi canslo eisoes. Mae nifer wedi gwneud y daith yma’n barod a sawl un o ardal Aberystwyth sydd am ddod felly bydd yna ddigon i wneud diwrnod difyr.

  Mae eraill wedi dweud eu bod am aros i weld sut mae’r tywydd ar y ffyrdd yn y bore cyn gwneud penderfyniad sydd yn swnio’n gyngor call i ni. Y peth olaf ydyn ni eisiau ydi bod pobol yn cymryd taith beryglus. Byddwn yn trydar ac yn blogio’r cyngor teithio diweddaraf yn y bore, ac os ydych chi yn dod bore fory, peidiwch poeni os ydach chi’n cyraedd hwyrach na’r amser cychwyn.

  Os nad ydych yn gallu dod, gadwch i ni wybod, a pheidiwch poeni achos dwi’n siwr wnawn ni ffeindio ffyrdd technolegol i gynnwys a chreu sesiynau arlein lle gall pawb barhau i gyfrannu.

  I ni sydd yma, mi fydd lot o frechdanau i fyta, felly byddwn ni’n storio braster ar gyfer para trwy’r oerfel ma!

  Hwyl am y tro

  Rhodri, Carl a chriw Hacio’r Iaith

  • * * * * * * * * * * *

  Helo bobl

  Er gwybodaeth, mae Hacio’r Iaith dal ymlaen yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar ddydd Sadwrn.

  Mae ambell i berson wedi gofyn am y tywydd, felly dyma pam rydyn ni’n postio.

  Os ydych chi wedi cofrestru, gadwch wybod os ydych chi ddim am ddod am unrhyw reswm.

  (Gyda llaw mae’r digwyddiad Hacathon dal yn mynd ymlaen yn Aberystwyth dydd Gwener hefyd.)

  Byddwn yn diweddaru’r cofnod blog hwn os oes unrhyw newid i drefniadau Hacathon neu Hacio’r Iaith.

  Cyngor pwysig: plîs gyrrwch yn ofalus.

  x

   
  • Sioned Mills 8:26 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Hia hacwyr – bydd teulu Mills methu dod fyny oherwydd @minillef, methu meddwl am fynd yn sownd efo babi! Byddai modd setio fyny Google hangout enfawr tybed? Methu coelio byddwn ni’n colli allan, Mr @Bryns yn yr un sefyllfa yn anffodus. Diolch eto am yr holl waith trefnu

   @llef

  • Aelwyn 9:07 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Hi Carl a pawb arall,

   Dwi’m yn gweld ni gallu dod yn anffodus, oherwydd y tywydd, ond sicr o ddilyn pethau drwy’r sianelau arferol yn ystod y dydd.

   hwyl

   Aelwyn

  • Gethin While 9:15 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Yn aros i wedl beth sy’n digwydd gyda’r eira – os ddoddiff hi heno byddai yno fory. Os mae’n parhau i gwympo’n drwm acyn thewi dwi’n amau byddai’n gallu cyrraedd mewn pryd/o gwbl o Gaerdydd. Byddai arlein adre beth bynnag – gwhile@gmail.com

  • Delyth Prys 9:20 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Helo,
   Newydd orfod canslo’r bws mini oedd i fod i ddod a ni lawr i Hacio’r Iaith fory oherwydd yr eira :(. Fodd bynnag, os bydd y tywydd yn caniatau yn y bore, bydd llond car ohonom ni yn dal i ddod – 4 neu 5 yn lle’r 8 oeddem ni’n gobeithio amdano. Flwyddyn nesa, allwn ni gael Hacio’r Iaith yn Hawaii yn lle Aber plis :).

  • Rhodri ap Dyfrig 10:25 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Diolch bawb am y negeseuon. Mae’r tywydd yn argymell i bobol beidio teithio heddiw os nad yw’n angenrheidiol, felly peidiwch gwneud os ydach chi’n poeni. Dilynwch gyngor y bobol proffesiynol a chadwch lygad ar be ma’r tywydd yn ei ddweud. Dydi hacio’r iaith ddim werth rhewi’n gorn / crasho car ar rhyw lôn gefn drosto!

   Byddwn ni’n rhoi diweddariad am hanner dydd am ein cynlluniau a chyngor i bobol sydd dal heb ganslo. Mae sawl un wedi dweuyd yn barod na fyddan nhw’n gallu dod, ond gan na fydd Aberystwyth yn cael ei daro’n wael mae’n bosib y byddwn yn cynnal rhywbeth beth bynnag. Nawn ni roi cyngor call am hanner dydd ar ôl trafod ac edrych eto at y rhagolygon.

   Yn y cyfamser, os ydach chi’n penderfynu peidio teithio gadwch i ni wybod cyn gynted ag y gallwch chi.

   Yr eiddoch yn sgarffiog,

   Rhodri

  • Huw Marshall 10:29 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Hia,

   Dwi methu gael allan. (Byw lawr trac ffarm serth).

   Felly fydda’i methu dod yn anffodus.

   Siom enfawr

   H

  • Aled Griffiths 11:04 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Dwi methu dod yn anffodus!

  • ifanceinion 11:17 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Dwi’n mynd i drio ‘ngorau i ddod er gwaetha’r tywydd (ond bydda i’n cymryd pob gofal posib wrth gwrs). Peth yw, ar ôl y mis dwi newydd gael, dwi angen hyn yn seicolegol am fwy o resymau na jest trafodaeth tech! 🙂 Os gaiff yr holl beth ei ganslo (croesi bysedd) gadewch i ni wybod, ond fel arall dwi’n bwriadu setio ffwrdd tua 3pm.

  • Leusa 12:48 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Helo griw Hacio’r Iaith, dim ond neges i ymddiheuro na fydda i’n gallu dod i fyny fory.
   Diolch
   Leusa

  • Owain Hughes 1:42 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   O hyd yn bwrw eira’n eitha trwm yma yng ngorllewin Sir Gaerfyrddin. Hefyd mae rhannau o’r A487 o amgylch Synod Inn ar gau, ac mae’r A482 o amgylch Llanbed yn edrych braidd yn wael. Arhosa i i weld sut mae cyflwr yr heolydd bore yfory…

  • Paddy Daley 4:05 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Ffaelu dod yn anffodus.

  • Robin Hughes 7:28 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Yn anffodus fydda i ddim yn gallu dod fory

  • Lowri Williams 10:12 AM ar 19 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Fydda i ddim yn mentro draw heddiw yn anffodus. Gobeithio y bydd yn ddiwrnod llwyddiannus.

 • Carl Morris 4:17 PM ar 14 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiad, ,   

  Hacio'r Iaith 2013 – manylion pwysig i bobl sy'n dod 

  Dw i newydd anfon y manylion canlynol i bawb sy’n dod i Hacio’r Iaith 2013 dydd Sadwrn. Dw i wedi copïo’r testun yma rhag ofn bod rhywun wedi methu’r e-bost.

  O ran cofrestru, mae ychydig o lefydd ar gael ar hyn o bryd ond dim llawer.

  Helo

  Diolch am gofrestru ar gyfer Hacio’r Iaith 2013. Ers i ni sefydlu’r digwyddiad a’r blog yn 2010 mae’r gymuned wedi tyfu gyda phobl o feysydd gwahanol ac wedi arwain at brosiectau diddorol iawn. Ac rydyn ni’n methu aros i ddod at ein gilydd er mwyn joio defnydd o’r Gymraeg a thechnoleg yn y bedwaredd Hacio’r Iaith.

  Manylion y digwyddiad
  Hacio’r Iaith 2013
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU
  Dydd Sadwrn 19eg mis Ionawr 2013
  9:30 – 18:00
  Gallet ti parcio ym maes parcio’r Llyfrgell (am ddim ar ddydd Sadwrn).

  Syniadau am sesiynau
  Cer i weld syniadau gan gyfrannwyr eraill ar y dudalen wici Hacio’r Iaith 2013:
  http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_-_Ionawr_2013#Sesiynau_.27Pendant.27
  Plis ychwanegu unrhyw syniadau rwyt ti eisiau eu trafod. Gall sesiwn fod yn gyflwyniad, sgwrs, trafodaeth, gweithdy, demo, beth bynnag rydych chi eisiau, bach neu fawr. Nid cynhadledd i ddod i wrando’n unig yw Hacio’r Iaith ond i gymryd rhan. Mae pawb yn yr un sefyllfa fel cyd-drefnwyr ac rydyn ni i gyd yn gyfeillgar!

  Anghenion bwyd
  Os oes gen ti unrhyw anghenion bwyd arbennig yna plis gad i ni wybod. Bydd bwyd llysieuol ar gael ond gallwn addasu i alergeddau / deiet figan ayyb.

  Cofrestru a dad-gofrestru(!)
  Os oes gen ti ffrindiau sydd eisiau cofrestru mae lefydd yn mynd ar sail ‘cyntaf i’r felin’. Unwaith does dim llefydd mae rhestr aros rhag ofn bydd pobl yn tynnu allan. Os wyt ti wedi cofrestru ac yn methu dod bellach, plis dweud wrthon ni achos mae nifer cyfyngedig o lefydd ac bydd rhywun arall eisiau cofrestru yn dy le di. Diolch.

  Hacathon dydd Gwener
  Ar ddydd Gwener 18fed cyn Hacio’r Iaith bydd y Llyfrgell Gen yn cynnal Hacathon (sydd yn wahanol i Hacio’r Iaith!) ar eu casgliadau o bapurau newydd sydd wedi eu digido. Bydd hwn yn gyfle i gael mynediad at ddeunydd cyn iddo gael ei lansio fis Mawrth ac i bobol greadigol gydweithio gyda rhaglennwyr i wneud defnydd o’r adnodd anhygoel newydd yma. Manylion a chofrestru yma: http://hacathon.eventbrite.co.uk/

  Swper ar nos Wener
  Mae swper cyri ym mwyty Shilam wastad yn boblogaidd iawn. Plis gad i ni wybod os wyt ti am ddod er mwyn i ni archebu lle i ti. Os wyt ti eisiau cofrestru am y swper, sgwenna dy enw ar y wici:
  http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_-_Ionawr_2013#Swper_Nos_Wener

  Rhodri ap Dyfrig, Carl Morris a chriw Hacio’r Iaith

   
 • Carl Morris 2:07 PM ar 6 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , digwyddiad, , , ,   

  Hacathon! Papurau Newydd Hanesyddol – Aberystwyth, mis Ionawr 2013 

  Dw i’n edrych ymlaen yn arw at y digwyddiad yma:

  Hacathon! Papurau Newydd Hanesyddol
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  Penglais
  SY23 1BU
  Aberystwyth
  Dydd Gwener 18fed mis Ionawr 2013
  09:30 i 19:00

  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi digido bron i filwn o dudalenni o bapurau newydd hanesyddol Cymru, i’w lawnsio ym mis Mawrth 2013. Dyma gyfle i gael chwarae gyda’r data a’r delweddau o’r prosiect cyn iddo gael ei lawnsio i’r cyhoedd, gyda mynediad uniongyrchol i’r wefan beta a’r API sy’n sylfaen iddi.

  Mae’r Hacathon ar agor i bobl creadigol o bob math yn ogystal â datblygwyr, a daw â phobl gyda syniadau ynghyd â phobl gyda’r sgiliau i’w gweithredu.

  Hawliwch docyn drwy’r dudalen hon a mi ddanfonwn ni becyn gwybodaeth i chi gyda manylion o amserlen y digwyddiadau sy’n arwain at yr Hacathon ei hun yn Aberystwyth ar Ionawr y 18fed.

  Bydd detholiad o gynnyrch yr Hacathon yn cael ei arddangos yn lawnsiad y wefan yng Nghaerdydd ar y 13eg o Fawrth, 2013. Yn ogystal, bydd gwobrau ar gyfer y datblygiadau gora.

  Rydyn ni wedi cyd-weithio gyda Llyfrgell Genedlaethol i amseru’r Hacathon a Hacio’r Iaith gyda’i gilydd. (Bydd Hacio’r Iaith 2013 ar y diwrnod canlynol, dydd Sadwrn.)

  Cer i’r digwyddiad Hacathon! Papurau Newydd Hanesyddol ar Eventbrite os wyt ti eisiau cofnodi diddordeb.

   
 • Carl Morris 1:44 PM ar 27 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , digwyddiad, , ,   

  Open Rights Group: digwyddiad am breifatrwydd yng Nghaerdydd, 28ain mis Tachwedd 2012 

  Mae’r Grŵp Hawliau Agored ar daith i siarad am y peryg o golli preifatrwydd personol ar y rhyngrwyd.

  Bydd cyfarfod yng Nghaerdydd ar ddydd Mercher 28ain mis Tachwedd 2012.

  Mae’r grŵp wrthi’n ymgyrchu yn erbyn y Siarter Ysbiwyr, sef bil drafft gan y llywodraeth clymblaid yn San Steffan i orfodi darparwyr rhyngrwyd, platfformau rhwydwaith cymdeithasol a darparwyr eraill i ysbïo ar eich data cyfathrebu.

  Bydd mynediad am ddim ond mae rhaid cofrestru o flaen llaw.

  Dyma ragor o wybodaeth am Grŵp Hawliau Agored a’r dudalen ar Wicipedia Cymraeg. Byddai rhai o bobl yn nabod Jim Killock, cyfarwyddwr gweithredol y grŵp, trwy Hacio’r Iaith 2012 yn Aberystwyth ym mis Ionawr. (Gwnaeth e redeg sawl sesiwn gan gynnwys trafodaeth am sensoriaeth ar y rhyngrwyd).

   
 • Carl Morris 3:30 PM ar 2 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , digwyddiad   

  Hacio’r Iaith 2013, Aberystwyth: cofrestrwch lle 

  Rydyn ni wrthi’n drefnu Hacio’r Iaith 2013 yn Aberystwyth am y pedwerydd tro ac mae’n fraint i ddweud bod modd cofrestru lle am ddim heddiw!

  Manylion

  Dydd Sadwrn 19fed mis Ionawr 2013
  9:30YB – 5:00YH (amser cau i’w gadarnhau)
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Abersytwyth, Ceredigion, Cymru

  Diolch i Illtud Daniel a phobl Llyfrgell Genedlaethol Cymru am eich help a chynnig hael gan gynnwys ystafelloedd, bwyd a di-wifr.

  Beth?

  Dyma’r Hacio’r Iaith mawr lle fydd cyfle i drafod, dysgu, rhannu a datblygu bob math o ddefnydd o dechnoleg yn y Gymraeg. Mae gymaint o gynhadleddau, yn enwedig yn y diwydiant technoleg, lle mae angen talu cannoedd o bunnau er mwyn gwrando ar rhywun ar y llwyfan sydd yn trio gwerthu rhywbeth i ti. Mae pawb sy’n rhedeg Hacio’r Iaith yn wirfoddoli ac mae unrhyw un yn gallu rhedeg sesiwn. Gobeithio fod e’n wir i ddweud bod Hacio’r Iaith gan y bobl ar gyfer y bobl.

  Mewn gwirionedd mae sawl digwyddiad dan yr enw Hacio’r Iaith gan gynnwys sesiynau trafod bach yn y dafarn ac elfennau o fewn amserlen digwyddiadau eraill. Ond ym mis Ionawr rydyn ni’n elwa mewn sawl ffordd o gael nifer o bobl amrywiol yn yr un lle:

  • academyddion
  • pobl busnes
  • ymgyrchwyr
  • llywodraeth
  • llenorion
  • blogwyr
  • artistiaid
  • ffotograffwyr
  • dylunwyr
  • newyddiadurwyr
  • pobl theatr, teledu, ffilm, radio
  • rhaglenwyr
  • myfyrwyr
  • rho dy hoff gategori yma ____

  Cofrestru

  Mae croeso cynnes i bawb sydd eisiau cyfranogi! Eleni rydyn ni’n defnyddio’r system digwyddiadau Eventbrite i reoli archebion. (Fel y dwedais, rydyn ni i gyd yn wirfoddoli ac mae’n haws nag opsiynau eraill!)

  Hacio’r Iaith 2013 – cofrestru am le

  Dyw’r rhygwyneb Eventbrite ddim ar gael yn Gymraeg eto yn anffodus.

  Cynllunio

  Fel y gwnaethon ni llynedd, mae tudalen wici ar Hedyn er mwyn i ni drefnu’r digwyddiad gyda’n gilydd ac awgrymu syniadau o flaen llaw.

  Hacio’r Iaith 2013 – trefniadau a syniadau ar Hedyn

  Mae un math o docyn, sef ‘cyfranogwr’ felly dylech chi feddwl am sesiynau bosib. Beth am gyflwyniad, trafodaeth neu sesiwn ymarferol sy’n gysylltiedig ag eich hoff bwnc, technoleg a’r Gymraeg?

  (Os wyt ti eisiau argraff o drefn y dydd, dyma sut oedd yr amserlen yn Hacio’r Iaith 2012 yn edrych. Bydd mwy o le ar yr amserlen eleni gobeithio.)

  Lluniau da gan Parch Ddr Rhys Llwyd, llun ryff gan Carl

   
 • Carl Morris 5:38 PM ar 4 October 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiad   

  Dr Jeremy Evas – Y Gymraeg mewn oes ddigidol (Seminar ymchwil yng Nghaerdydd) 

  Mae’r seminar yma yn edrych yn ddiddorol:

  11 Rhagfyr 2012
  Dr Jeremy Evas
  Y Gymraeg mewn oes ddigidol

  5:15PM
  Ystafell 1.69
  Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU

   
  • Ifan Morgan Jones 6:09 PM ar 4 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Diolch am dynnu sylw at hwn!

  • Jeremy Evas 11:36 PM ar 10 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Swn i ddim yn boddran 😉

  • Robin Owain 5:50 AM ar 17 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Sut gwell i ddathlu ‘Diwrnod Llywelyn’!
   Ac os cawn ni wledd – mi sgwenna i englyn!
   Mae’n baradocs diddorol – yr hen a’r newydd:
   Ac os da chi’n lwcus – mi sgwenna i gywydd!

  • Aled 3:30 AM ar 20 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Diwrnod Llywelyn ac hefyd diwrnod cyhoeddi ffigyrau’r iaith Gymraeg yng nghyfrifiad 2011.

   Oes bosib cael rhain ar y wê fel podlediad neu dogfen? (Byddai’n addas i’r drydedd, yn enwedig. Ac i’r cyntaf er mwyn pobol y Wladfa.)

  • Carl Morris 7:59 AM ar 11 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Heddiw!

  • Rhodri ap Dyfrig 10:26 AM ar 12 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Wel? Sut aeth hi? Sgen ti nodiadau? 🙂

  • Carl Morris 11:50 PM ar 12 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Poblogaidd. Recordiad awdio cyn hir.

  • Aled 12:29 AM ar 13 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Gret. Edrych ‘mlaen. Ti’n seren!

  • Rhodri ap Dyfrig 10:14 AM ar 13 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Orsym. Diolch am y gwasanaeth darlledu cyhoeddus.

  • Jeremy Evas 3:25 PM ar 13 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Fel y wedes i, swn i ddim yn boddran! Ond bydd fy nghyflwyniad a’r daflen yno yr wythnos nesa. Diolch i bawb wnaeth fynychu.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel