Tagiwyd fel: cyfieithu Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 5:21 PM ar 4 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, ,   

  Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews 

  Ydych chi wedi cyfrannu at gyfieithu Facebook i’r Gymraeg?

  Mae’r academydd Leighton Andrews yn gweithio ar astudiaeth o Facebook, ac wedi gofyn i mi helpu trwy basio’r cwestiynau isod ymlaen at sylw unrhyw un sydd wedi cyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Facebook.

  Anfonwch eich atebion i’r cwestiynau at AndrewsL7@cardiff.ac.uk os gwelwch yn dda.

  • Sut ddaethoch chi’n rhan o’r prosiect i gyfieithu Facebook i’r Gymraeg?
  • A oedd hyn yn rhan o ymgyrch bwriadol neu a wnaethoch chi ymuno fel unigolyn?
  • Pa gysylltiad fu rhyngddoch chi â Facebook ei hun?
  • Sut fyddech chi’n disgrifio eich ymwneud â Facebook?
  • A oedd Facebook yn cydymdeimlo â’ch amcanion?
  • Beth yw’r fantais o gael wyneb-ddalen Gymraeg ar Facebook?
  • Sut fyddech chi’n disgrifio effaith Facebook ar yr iaith Gymraeg?
   
 • Carl Morris 8:14 PM ar 17 December 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu   

  Cynhadledd Prifysgol Bryste ar gyfieithu peirianyddol 

  Dw i newydd weld manylion o’r gynhadledd hon ar gyfieithu peirianyddol. Unrhyw ddiddordeb?

   
 • Rhys Wynne 1:35 PM ar 6 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu,   

  Berfenwau v Gorchmynion amhersonol – sut i gyfieithu meddalwedd ar Translatewiki 

  Trafodaeth ar y Wicipedia Cymraeg ynglŷn â chynnig i newid cyfieithiadau Cymraeg ar Translatewiki i ddefnyddio berfenwau yn hytrach na gorchmynion amhersonol.

  Yn ogysatal a’r Wicipedia Cymraeg (a bwerir gan feddalwedd MediaWiki) mae cyfieithiadau Translatewiki hefyd yn bwydo sawl math o feddalwedd/gwefan arall.

   
 • Aled Powell 4:15 PM ar 14 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, , , Skype, Transifex   

  Dywedwch Shwmae Su'mae drwy Skype yn Gymraeg 

  Mae rhyngwyneb Cymraeg nawr ar gael ar gyfer Skype, rhaglen rydym i gyd yn gwybod amdano ac sydd hefyd yn ei wneud yn hawdd iawn i newid ac addasu iaith ei ryngwyneb.

  1. Lawrlwythwch y ffeil iaith (ffeil testun .lang 347KB)

  2. Yn newislen Skype, dewiswch Offer>Newid Iaith>Ychwanegu Ffeil Iaith Skype (canllaw gyda sgrinluniau)
  (Tools>Change Language>Add Skype Language File)

  (Fersiwn diweddaraf Skype yw 6.7, ar gael yma: Tudalen lawrlwytho Skype)

  Dechreuwyd y cyfieithiad i’r Gymraeg gan Merlyn Cooper (@Merlyn_Dytani) ar Transifex, llwyfan cod-agored a chymdeithasol i leoleiddio meddalwedd gwahanol, fel rhan o brosiect cyfieithu Skype i nifer o ieithoedd dan oruchwyliaeth Michael Bauer, Albanwr sy’n siarad Gaeleg.

  Dechreuais gyfrannu i’r prosiect nôl ym mis Mehefin ond dim ond yn y dyddiau diwethaf parheais i’w gyfieithu o ddifri gyda’r bwriad o gwblhau’r cyfieithiad mewn pryd i bobl dweud “Shwmae Su’mae” drwy Skype yn Gymraeg ar 15fed Hydref 2013.

  O ran safon a chydnawsedd y iaith, gallaf ond gaddo un peth: nid yw’n berffaith.

  Oherwydd y brys, bu rhaid i mi drawsnewid fformat y ffeil fy hun yn hytrach na drwy Transifex er mwyn ei ddefnyddio a’i brofi yn Skype ei hun. Wrth wneud hyn darganfyddais nad yw’r cyfieithiad ar Transifex yn cynnwys holl linynnau’r fersiwn cyfredol o Skype, sef 6.7.0.

  Mae Skype yn ei gwneud yn hawdd iawn i unrhyw un gyfieithu rhyngwyneb y rhaglen. Mae’r dewis ieithoedd (Offer>Newid Iaith) yn cynnwys, ar waelod y rhestr, yr opsiwn i chi lwytho ffeil iaith eich hun neu i olygu ffeil iaith. Wrth gadw newidiadau mewn ffeil gwahanol (Cadw fel…), gall unrhyw un greu lleoleiddiad eu hunain.

  Gan ei fod mor hawdd gwneud newidiadau, mae’n bosib mewn amser byr y bydd nifer o ffeiliau rhyngwyneb Cymraeg ar gael i Skype yn adlewyrchu gwahanol tafodieithoedd a fersiynau ffurfiol (chi) ac anffurfiol (ti). Ond ble buasai modd rhannu’r rhain? A sut gall bobl gwella a rhannu’r un ffeil? Dyma ble mae gwefan fel Transifex yn ddefnyddiol: Prosiect cyfieithu Skype ar Transifex.

  Dydw i ddim yn gwybod o gwbl i ba raddau dw i’n cytuno a’r dulliau hyn gael cwmnïau mawr i gael cyfieithiadau o’u cynnyrch. Rhai dyddiau byddaf yn rhoi fy amser fel cyfraniad i’r iaith Gymraeg a phawb sy’n ei defnyddio. Dyddiau eraill, byddaf yn gwrthod rhoi fy amser gan fy mod yn helpu cwmni o dramor i elwa. Mae’r broses o gyfieithu Twitter, er enghraifft, yn gwneud i mi deimlo ar adegau fy mod yn rhoi fy ngwaed i’r cwmni – a hynny drwy daro fy mhen yn erbyn wal. Bydd cofnod arall am y profion hynny.

   
  • Rhys Huw Thomas 8:59 PM ar 14 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Gwaith da Merlyn!

  • Carl Morris 11:52 PM ar 14 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   SHWMAE SU’MAE

   Gwych iawn Aled.

   Mae’n gweithio yn iawn yma.

   Diolch yn fawr iawn i ti. Dw i’n siwr bydd llwyth o bobl yn joio’r profiad o ryngwyneb Skype Cymraeg o hyn ymlaen. Dw i’n bwriadu dweud wrth bobl.

   Gyda llaw dw i eisiau cymryd rhan ar Transifex er mwyn creu ffeil debyg ar gyfer Linux. Dw i bron byth yn ddechrau mewn Windows dyddiau yma a dweud y gwir. Gobeithio fydd modd ailddefnyddio’r cyfieithiadau sydd yna eisoes.

  • Merlyn 2:25 AM ar 15 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Helo Carl, Ro’n i bod weithio ar y fersiwn linux heno, Croeso i’r tîm.

  • Colin Nosworthy 11:34 AM ar 15 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Oes modd defnyddio hwn ar y Mac? Dwi’n methu cael e i weithio

  • Merlyn 12:45 AM ar 17 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Ar hyn o bryd, dydy o ddim yn weithio ar Mac, mae’r ffeiliau ydy am Windows (ac yn fuan Linux, dw i’n gobeithio (27%)).

   Yn personol, dydw i ddim cael Mac felly mae’n anodd i gael y strings am gyfieithu.

   Os dach chi’n edrych ar Sourceforge yn yr Wici (http://sourceforge.net/p/skypeinyourlang/wiki/Home/) mae o’n rhoi gwybodaeth am Mac ond dim llawer.

   Os dach chi’n medru cael y ffeil efo’r strings o Mac dw i’n hapus rhoi’r ffeil i Michael Bauer am Transifex felly pawb medru weithio ar nhw.

  • Siôn 9:06 PM ar 23 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Grêt. Un pwynt bach, wrth roi cyfarwyddiadau fyddai’n well cadw at iaith wreiddiol y ffeil h.y. ar Skype cyn ei newid i’r Gymraeg fydd Skype pawb yn dweud ‘tools’ nid ‘offer’ a ‘change language’ nid ‘newid iaith’. Dwi’n gwybod bod bach o synnwyr cyffredin yn esbonio’r holl beth ond dyma’r math o beth bach sydd hefyd yn gwneud i rai pobl roi’r gorau iddi cyn dechrau neu mae nhw’n meddwl fod rhaid cael rhyngwyneb Gymraeg cyn dechrau neu beth bynnag.

   Fel arall, gwych, diolch yn fawr.

  • Ianto Llwyd B Phillips 9:09 PM ar 23 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Gwych!

  • Aled 9:14 PM ar 23 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Wedi ei ywchwanegu. Diolch Siôn (ac i Carl, a chododd y pwynt gynt).

  • Merlyn Cooper 11:32 AM ar 2 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Ceises i y ffeil “.ts” o Transifex heddiw ar Linux, mae’n weithio ond dim fel dw i isio.

   Ar hyn o bryd dw i’n angen ailenwi’r ffeil skype_en.ts, compile i .qm defnyddio QT Linguist 4 a defnyddio’r rhaglen yn “saesneg” am gymraeg. Mae’n od iawn, dw i’n angen dod o hyd i’r ffeil config am yr ieithoedd am ychwanegu mwy teipoedd i’r rhestr (cy).

   41% wneuwyd efo linux cyfieithiadau, croeso unrhyw help.

 • Hywel Jones 12:58 AM ar 11 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cyfieithu, , ,   

  Orbot 

  Gyda’r holl sôn am NSA a GCHQ, efallai y byddwch am ystyried defnyddio Orbot a’i borwr Orweb os oes dyfais Android gyda chi: https://guardianproject.info/apps/orbot/

  Ac, yn amserol iawn ar ôl cofnod Aled am borth ieithoedd Microsoft, efallai y byddwch am gyfrannu at ei gyfieithu i’r Gymraeg: https://www.transifex.com/projects/p/orbot/

   
 • Aled Powell 11:00 PM ar 10 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, , , ,   

  Porth Ieithoedd Microsoft: Adnodd terminoleg Cymraeg 

  Os ydych yn cyfieithu unrhyw beth ym maes TG neu jyst eisiau gwybod beth yw gair neu derm technegol yn Gymraeg, Saesneg neu un o ddwsinau o ieithoedd eraill, gall Porth Ieithoedd Microsoft fod o gymorth mawr i chi.

  http://www.microsoft.com/Language

  Mae’r adnodd ar gael ers peth amser, ond does dim sôn wedi bod amdano yma ar Hacio’r Iaith a dim ond yn ddiweddar dw i wedi dod ar ei draws. Mae’n eich galluogi i…

  • chwilio am gyfieithiad o eiriau a thermau gydag enghreifftiau o’u defnydd
  • lawrlwytho ffeil .tbx o’r holl derminoleg Cymraeg sydd gan Microsoft
  • lawrlwytho ffeiliau iaith rhaglenni wedi eu lleoleiddio os ydych yn tanysgrifio i Microsoft Developer Network (MSDN) neu i Microsoft TechNet
  • cael mynediad at API o’r gronfa terminoleg er mwyn defnyddio’r data mewn rhaglen neu ap
  • lawrlwytho canllaw arddull Cymraeg Microsoft

  Un o’r geiriau cyntaf i mi edrych i fyny ynddo oedd ‘supported‘ (e.e. This device is not supported.). Canfuwyd dros 900 o enghreifftiau o’r term yn cael ei ddefnyddio yn yr iaith Gymraeg gan Microsoft. Ar frig y rhestr mae ‘cydnaws’ (Windows 7) a ‘cefnogwyd’ (hefyd Windows 7). Mae’n ymddangos bod Windows 8 yn defnyddio ‘cefnogwyd’. Hefyd yn Windows 7, ceir ‘does dim modd delio â X’ ar gyfer ‘X not supported’.

  I mi, ac eraill sy’n cyfieithu, efallai’r peth mwyaf defnyddiol yw’r canllaw arddull Cymraeg’:

  This Style Guide is intended for the localization professional working on Microsoft products. It is not intended to be a comprehensive coverage of all localization practices, but to highlight areas where Microsoft has preference or deviates from standard practices for Welsh localization.

  Mae’r ddogfen PDF ar gael o http://www.microsoft.com/Language/en-US/StyleGuides.aspx

   
 • Rhodri ap Dyfrig 9:25 AM ar 21 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, , , sgwrs,   

  Cyfieithu Disqus 

  Fel rhywun wnaeth gyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Disqus yn y gorffennol, ges i ebost ganddyn nhw heddiw’n dweud eu bod wedi newid gwefannau/widgets ac angen cyfieithu o’r newydd.

  Dwi’n gweld mwy o flychau sylwadau Facebook na rhai Disqus dyddia ma felly dwn i ddim faint o flaenoriaeth ydi hwn mewn gwirionedd. Ond dyma’r ddolen os oes unrhyw gyfieithgwn isio rhoi tro arni.

   
  • duw 7:42 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Dwi newydd wedi gorffen cyfieithu Disqus ac mae nawr yn fyw. Yn anffodus, nid oes unrhyw sylw ‘cyd-destun’ o dan y teclyn cyfieithu, felly posib bod sawl gwall yn bodoli. Felly, plis ewch ati a chyfrannu os ydych chi’n sylwi ar unrhyw broblemau ac ati.

  • Carl Morris 10:18 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Da iawn! Dw i newydd galluogi Disqus Cymraeg ar Y Bydysawd fel prawf. Plis gadawa sylw ar eitem newyddion neu rhaglen teledu i’w brofi.

  • Carl Morris 10:31 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Gyda llaw dw i newydd postio diweddariad ar Y Bydysawd.

 • Carl Morris 10:39 PM ar 19 February 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, prawfddarllen, torfoli,   

  Lansio gwasanaeth Cyfieithu Anarchaidd Ar-lein 

  Newydd gweld enghraifft diddorol yma o gyfieithu torfol a phrawfddarllen:

  Mae Anarchwyr De Cymru, Croes Ddu Caerdydd, Bwyd Nid Bomiau Cymru, Rhwydwaith Sgwatwyr Caerdydd a grwpiau tebyg angen gwasanaeth cyfieithu Cymraeg effeithiol a chyson.
  Mae’r rhestr ebyst welshtranslation@lists.riseup.net yn un o gyfieithwyr gwirfoddol sy’n medru gwneud y gwaith yma. Byddwn ond yn cyfieithu:

  Dogfennau / posteri / taflenni / gwefannau ac ati sydd yn di-elw, nad ynt yn hierarchaidd ac o safbwynt anarcho-sosialaidd (mwy neu lai).

  Y syniad yw hyrwyddo yr e-bost i grwpiau ymgyrchu yng Nghymru, yna maent yn medru anfon beth bynnag y maent angen ei gyfieithu atom. Mi fydd gwirfoddolwyr sydd ar y rhestr ebyst yn optio i mewn i gyfieithu ac yna yn ei bostio fynnu ar y grwp mewnol i’r cyfieithiad gael ei brawfddarllen. Yna caiff y cyfieithiad gorffenedig yn cael ei yrru nol at y grwp/pobl a wnaeth ofyn amdano. […]

  Cysylltwch yn uniongyrchol os oes cwestiwn/sylwadau gyda chi. Rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth cyfieithu

   
 • Rhodri ap Dyfrig 12:43 PM ar 14 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, , Turpial,   

  Ma Merlyn Cooper yn cyfieithu y cleient Twitter ‘Turpial’ – all unrhwyun ei helpu? 

  @Hey, ro’n i bod cyfieithu “Turpial” client am Trydar. Allet ti edrych dros fy nghwaith os gwelwch yn dda?http://t.co/1fJi5IiM

  @Merlyn_Dytani

  Merlyn Cooper

  Rhowch wybod iddo

   
  • Merlyn Cooper 12:59 PM ar 14 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Hei, Mae Turpial yw clieint rhaglen am Trydar am lawer o ddosbarth Linux ( a Mac yn fuan efo mwy cynlluniau am Windows).

   Ro’n i wedi cyfieithu’r rhaglen i mewn i Gymraeg (100%) ond dw i’n angen help, unrhyw un diddordeb yn edrych dros fy nghwaith?

   http://t.co/1fJi5IiM

  • Merlyn Cooper 1:59 AM ar 15 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Ro’n i wedi cyfieithu 100 y cant o Turpial i mewn i gymraeg OND, dydw i ddim credu fy mhod i’n 100 y cant cywir. (168 cofnodion am cyfieithu)

   Ydych chi’n diddordeb yn gwirio fy nghwaith? Edrych ar y tudalen o’r dolen, dilyn y gyfarwyddiadau, cofrestru ar y wefan transifex.net. Diolch!

   Ar hyn o bryd, y rhaglen yw am Linux (llawer o dosbarthiadau) (ac yn fuan Mac ‘da cynlluniau wneud Windows hefyd).

  • Merlyn Cooper 12:00 PM ar 20 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

  • Rhys 9:15 PM ar 10 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Wedi bod trwy hwn i gyd – gweddol di-boen (y system gyfieithu a’r gwaith gwirio/cywiro!).

   Newidiais Trydar > Twitter am enw’r gwasanaeth, ond gadael ‘trydariad’ am ‘tweet’
   Wedi cael trafferth gydag ambell beth:
   Credentials (Cododd hyn tua 4/5 gwaith dwi’n meddwl)
   hashtag (unwaith)
   Redent (dwy waith)

  • Merlyn Cooper 1:05 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Diolch!

  • Merlyn Cooper 1:21 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Ro’t ti wedi dweud ti “wedi cael trafferth” beth wyt ti’n meddwl anghywir efo’r geiriau yna? (genuinely asking)

   Dw i’n meddwl “stwnsh” iawn am “hashtag”.

  • Merlyn Cooper 1:37 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Ro’n i wedi edrych eto defnyddio’r golygwr newydd, Gweles i y newidiadau o “Rhyswynne”. Diolch yn fawr iawn. newidiau bach ond lawer ohonon nhw, bwysig yn wir.

 • Carl Morris 12:48 AM ar 30 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, , ,   

  Prosiect rhyngwyneb Reddit Cymraeg 

  Mae’r platfform sgwrs/rhannu dolenni Reddit newydd lansio prosiect cyfieithu’r rhyngwyneb i sawl iaith gwahanol gan gynnwys Cymraeg.

  Os wyt ti’n chwilfrydig am Reddit ac eisiau cael profiad cyntaf mae is-reddit o’r enw Cymru.

   
  • Iestyn Lloyd 12:13 PM ar 3 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Ar ôl iddynt ei gyfieithu ella gawn nhw rhywun i ail ddylunio’r safle!

  • Rhodri ap Dyfrig 10:29 PM ar 3 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Mae angen mawr am gymuned arall Gymraeg tu hwnt i Twitter ac sydd ddim yn rhan o Facebook. Dwi ddim yn meddwl taw Reddit fydd hwnnw, ond mae angen rhywbeth sydd yn gymuned lle mae modd rhannu a thrafod yn agored mewn ffordd mwy parhaol na Twitter, a llai caeedig a mwy hygyrch i chwilio na Facebook.

   Pwnc trafod i haciaith falle – I ble’r aeth ein rhithfro?

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel