Microsoft Kodu yn Gymraeg: creu, chwarae a rhannu gemau ar Xbox360/Windows

Cymro sy’n gweithio i Microsoft ydy Stuart Ball. Mae fe wedi postio cofnod ar flog Microsoft i athrawon i ddatgan bod Kodu bellach ar gael yn Gymraeg mewn cydweithrediad a chyfieithwyr ifanc yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. O’n i ddim yn gwybod beth yw Kodu a dweud y gwir. Mae hi’n iaith cyfrifiadurol a phlatfform… Parhau i ddarllen Microsoft Kodu yn Gymraeg: creu, chwarae a rhannu gemau ar Xbox360/Windows

Porth Ieithoedd Microsoft: Adnodd terminoleg Cymraeg

Os ydych yn cyfieithu unrhyw beth ym maes TG neu jyst eisiau gwybod beth yw gair neu derm technegol yn Gymraeg, Saesneg neu un o ddwsinau o ieithoedd eraill, gall Porth Ieithoedd Microsoft fod o gymorth mawr i chi. http://www.microsoft.com/Language Mae’r adnodd ar gael ers peth amser, ond does dim sôn wedi bod amdano yma… Parhau i ddarllen Porth Ieithoedd Microsoft: Adnodd terminoleg Cymraeg

Windows 8 ar dabled: Fel dy dad mewn clwb nos

Os buaswn yn gallu disgrifio Windows 8 ar cyfrifiadur tabled, dychmygwch dyn canol oed yn dawnsio mewn clwb nos. Er ceisiai ei orau, nid yw’n gallu dal fyny gyda rhai mwy ifancach ac ystwyth. Chyn bo hir, fe wneith niwed ei hyn a chael ei gario allan o’r clwb. Yn syml, Windows 8 yw eich… Parhau i ddarllen Windows 8 ar dabled: Fel dy dad mewn clwb nos

Heriau i Windows Cymraeg yn y sector cyhoeddus a chorfforaethol

Mae Gwyn Llewelyn Williams wedi ysgrifennu darn am heriau i Microsoft Windows Cymraeg yn y sector cyhoeddus a chorfforaethol. Diolch yn fawr iawn i Gwyn. Ers blynyddoedd bellach mae Microsoft wedi bod yn darparu pecyn rhyngwyneb iaith Cymraeg ar gyfer eu system weithredu Windows – o Windows XP, i Vista, i 7 a rwan i… Parhau i ddarllen Heriau i Windows Cymraeg yn y sector cyhoeddus a chorfforaethol

‘Dolgelley’? ‘Carnarvon’? BBC Map 3G

Sgwrs am BBC Map 3G newydd: http://twitter.com/#!/llef/status/106344557943328768 http://twitter.com/#!/llef/status/106345336318066690 http://twitter.com/#!/dafyddt/status/106346667275599872 Mae Microsoft yn eithaf da fel arfer gyda darpariaeth Cymraeg ar Windows, nawr gawn ni termau llefydd safonol ar Bing? Neu oes angen defnyddio rhywbeth amgen fel Google Maps neu OpenStreetMap yn lle? Mae’n dibynnu ar y cytundeb rhwng BBC a Microsoft sbo. DIWEDDARIAD 25/08/2011: Mae… Parhau i ddarllen ‘Dolgelley’? ‘Carnarvon’? BBC Map 3G

Diweddariad Cysgliad ar gael ar gyfer Windows 7 (Cysill / Cysgeir)

http://murmur.bangor.ac.uk/?p=103 Cysill Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg yw Cysill. Mae’n gallu adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau lle bo’u hangen, yn achos camgymeriadau gramadegol mae’n egluro natur y gwall er mwyn eich helpu i osgoi’r gwall yn y dyfodol. Cysgeir Rhaglen… Parhau i ddarllen Diweddariad Cysgliad ar gael ar gyfer Windows 7 (Cysill / Cysgeir)