Tagiwyd fel: cynnwys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 4:56 PM ar 14 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynnwys, ,   

  S4C Masnachol a Wildseed: cyfleoedd i bobl creadigol 

  Ychydig bach yn hwyr gyda’r cofnod yma ond dw i wedi bod yn ddarllen am Wildseed ac S4C Masnachol. Wildseed Studios yn cyhoeddi buddsoddiad newydd gan gangen fasnachol S4C:

  Mae Wildseed Studios wedi cyhoeddi buddsoddiad newydd gan gangen fasnachol S4C sy’n rhoi cyfran sylweddol i’r darlledwr yn y cwmni, a sedd ar eu bwrdd.

  Mae Wildseed Studios yn gwmni sy’n datblygu talentau a chynnwys newydd ar gyfer y genhedlaeth nesa ac yn comisiynu cynnwys gan gyfranwyr newydd a phrofiadol sydd â diddordeb mewn dulliau newydd o greu cynnwys ar gyfer pob platfform.

  Dywedodd David Bryant, Pennaeth Datblygu Masnachol S4C, “Fe wnaeth gweledigaeth Miles a Jesse ar gyfer Wildseed greu argraff arnom ni, yn ogystal â’r cyfle i fuddsoddi mewn menter fasnachol atyniadol iawn. Bydd y buddsoddiad yma yn agor llwybrau newydd i dalentau yng Nghymru i fanteisio ar gyllid a chefnogaeth strategol a chreadigol ar gyfer prosiectau maen nhw’n dymuno eu datblygu.”

  Mae’r cytundeb hefyd yn cynnig cyfleoedd i S4C gyd-gynhyrchu cynnwys gyda Wildseed ac yn rhoi’r hawl i drosleisio eu cynnwys i’r iaith Gymraeg ar gyfer ei ddarlledu ar y Sianel. […]

  Mae model Wildseed yn ddiddorol iawn. Darllenwch yr erthygl yn Wired am ragor o wybodaeth.

  Oes unrhyw un o S4C sy’n fodlon rhannu mwy am y cyfleoedd yma i bobl creadigol?

   
 • Carl Morris 4:24 PM ar 19 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynnwys,   

  Sesiwn 5c: Ni yw'r 1%! (trafodaeth am gynnwys Cymraeg) 

  Eitem 1. Penyberth 7 http://shwmae.com/2011/09/yn-fuan/

  Eitem 2. ContEnders http://www.youtube.com/watch?v=moNBS03yxik

  Eitem 3. Y Rech http://imgur.com/eL8vm

  Eitem 4. Blog Lowri Haf Cooke http://lowrihafcooke.wordpress.com

  Eitem 5. Reddit Cymru http://www.reddit.com/r//cymru

   
  • Rhodri ap Dyfrig 4:51 PM ar 19 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   “yr 1%: pobol sy’n gallu siarad Cymraeg, ddim ond yn treulio 1% o’u amser yn edrych ar ddeunyd Cymraeg” – ystadegyn sydd a’i sail yng nghyflwyniad gan Sian Gwynedd, BBC (yn y gynhadledd tech a’r Gymraeg?)

  • Carl Morris 10:22 PM ar 19 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   NPLD oedd y gynhadledd yng Nghaerdydd. Dyma’r ystadegyn a dyma Storify Rhodri gyda mwy o’r gynhadledd.

   Felly rydyn ni i gyd – sefydliadau ac unigolion – yn gyfrifol am greu a hyrwyddo’r cynnwys sydd yn llenwi 1% (cymedr) o amser pobl Cymraeg ar y we.

   Pwy sydd am osod targed cenedlaethol: 2%?!

  • Rhodri ap Dyfrig 12:10 AM ar 20 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Dwi eisiau gweld yr ymchwil tu ôl yr ystadegyn rhaid dweud. Os da ni’n seilio unrhyw weithred ar un ystadegyn, mae angen gweld sut yn union cyrhaeddwyd ato.

  • Carl Morris 1:08 AM ar 20 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   3%?

  • Carl Morris 12:20 AM ar 21 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   O ddifrif nawr, dw i eisiau gweld yr ymchwil hefyd.

   Nodiadau ychwanegol am y sesiwn:

   Roedd y dolenni uchod yn sail arolwg anffurfiol (a modd tynnu sylw pobl ar ôl diwrnod bywiog!). Doedd dim un o’r dolenni wedi cael ei ymweld gan mwy na 50% o’r pobl yn y stafell. Doedd dim byd gwyddonol am fy ymchwil yma ond dw i’n tybio bod lot o gynnwys sydd ddim yn cyrraedd ei botensial o ran sylw. Ac mae’r diffyg dosbarthu yn her i ni.

   Doedd dim lot o atebion i’r her/cwestiwn yma.

   Efallai dylen ni i gyd rhannu dolenni i bethau rydyn ni’n hoffi ar-lein, hyd yn oed os ydyn ni’n meddwl bod y cynnwys yn digon poblogaidd fel y mae (dyw e ddim mewn gwirionedd). Mae lot o bobl yn hapus i rannu straeon Daily Mail yn aml iawn (wel, dw i ddim…) felly beth am gynnwys Cymraeg?

   Roedd rhywun yn dweud bod angen help sefydliadau cyfryngol er mwyn tynnu mwy o wylwyr/gwrandawyr/darllenwyr. Dw i’n credu bod un darlledwr o leaif yn ystyried platfform i gynnwys annibynnol Cymraeg ar hyn o bryd – pigion y dydd neu rhywbeth tebyg.

   Byddai dosbarthu llwyddiannus yn helpu’r rhwydwaith sydd yn helpu pawb gobeithio, pobl broffesiynol yn ogystal â gwirfoddolwyr a phawb rhyngddyn nhw. Byddai ‘cyfryngau traddodiadol’ – llyfrau ar bapur, teledu, radio – yn elwa o fwy o sylw ar-lein. Dyma’r math o beth rydyn ni’n gweld gyda BBC Question Time a #bbcqt (jyst un enghraifft).

   O ran darpariaeth o gynnwys dwedodd rhywun does dim eisiau mwy o newyddion rhyngwladol yn y Gymraeg. Dw i’n anghytuno! Mae mwy i bethau Cymraeg ar-lein na chyfrwng ieithyddol neu cyfieithiadau o ieithoedd eraill yn unig. Dylen ni ofyn, yn fy marn i, am newyddion gan gynnwys newyddion rhyngwladol – trwy lygaid Cymraeg a safbwynt Cymru. Dyma beth sy’n apelio – safbwyntiau, lleisiau, dehongliad o Gymru yn Gymraeg.

 • Rhodri ap Dyfrig 3:00 PM ar 19 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , cymorth, , cynnwys, nudge theory, uchelgais, y we gymraeg   

  Sesiwn 2a : Gareth Morlais – Chwe uchelgais ar-lein i’r iaith Gymraeg 

  Wedi ei groesbostio o flog Gareth:

  1. Hidl iaith wrth bori a chwilio rhestri o lyfrau, elyfrau, cerddoriaeth, ayb mewn siopau ar-lein

  2. Y Gymraeg yn ‘iaith chwylio’

  3. Cynnig yr opsiwn o’r Gymraeg wrth fewnlwytho meddalwedd pan mae’r iaith ar gael (gweler traethawd Jeremy Evas ar Nudge Theory)

  4. Cynnig cymorth neu rhoi pwysau ar gwmniau pan nad oes mynediad i’r Gymraeg.

  5. Gwersi ac adnoddau codio drwy gyfrwng y Gymraeg.

  6. Mwy o wefannau Cymraeg.

  Nodiadau o’m cyflwyniad yn Hacio’r Iaith #haciaith 2013 https://haciaith.cymru/

  Beth hoffech chi ei weld?

   
 • Carl Morris 11:49 PM ar 6 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cynnwys   

  RIP BBC Cylchgrawn 

  Mae prinder o stwff diwylliannol ar y we Gymraeg fel y mae. Roedd BBC Cylchgrawn yn adran o ansawdd gydag amrywiaeth o stwff.

  Nawr mae BBC newydd lladd yr adran. Mae cyfrannwr yn dweud:

  Ers cyhoeddi’r lluniau llawen uchod, derbyniais air gan fy ngolygydd ar wefan BBC Cylchgrawn, Glyn Evans, yn diolch am fy nghyfraniad ac i fy hysbysu mai fy adolygiad o Hunky Dory fydd yr olaf i gael ei chyhoeddi, gan fod y gwybodusion wedi penderfynu yn dilyn y toriadau ariannol nad oes lle mwyach i BBC Cylchgrawn.

  Bydd rhyw fath o ddatganiad swyddogol yn neis, hyd yn oed rhywbeth sy’n cyfeirio at y ‘diffyg galw’ fel pob un arall. Oes cynllun i ddarparu mwy mewn adran arall?

  Ym mis Chwefror 2011 daeth BBC Chwaraeon i ben, fel newyddion rhyngwladol yn Gymraeg cyn hynny.

  Mewn gwirionedd roedden nhw tri yn enghreifftiau o adrannau BBC dan-y-cownter. Maen nhw yn rhedeg ar hen systemau ac yn dioddef o ddiffyg cariad. Er enghraifft ar hyn o bryd rwyt ti’n gallu clicio I rannu dy hoff erthyglau Cylchgrawn ar Digg, Newsvine a NowPublic tra bod blaenoriaethau eraill fel Newyddion Arabeg yn mwynhau triniaeth llawn ar blatfformau cyfoes fel YouTube.

  Pa mor wych fydd y wasanaeth pe tasen nhw yn rhoi mwy o gymorth a dolenni i adrannau Cymraeg?

  Gweler y cartwn yma o 1968. Plus ça change, plus c’est la même chose.

   
  • Rhys Wynne 8:54 AM ar 7 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Ie, gwelais i hynna ar flog Lowri hefyd. Dw i wedi bod yn chwilio am ddatganiad hefyd. Mae’n adran gynhwysfawr iawn. Os mai diffyg galw ydy’r rheswm, sgwn i faint o defnydd sy’n cael ei wneud o dudalennau cyfatebol, sef Wales Arts ar wefan BBC Wales? Nid mod i eisiau gweld dirywiad yn y ddarpariaeth hynny chwaith, ond gweld mai ychydig iawn o sylwadau sy’n cael eu gadael ar y blogiau yno hefyd.

   Sylwais ar y golygiad yma ar erthygl un o’r papurau bro ar y Wicipedia yr wythnos yma, ble mae’r golygydd (di-enw) wedi gadael y sylw canlynol i esbonio’r golygiad:

   Lic (sic) wedi newid o bbc i facebook. Doedd bbc ddim yn diweddaru y dudalen

   Dw i’n cymryd bod y golygydd yr erthygl uchod yn rhywbeth i’w wneud gyda’r papur bro dan sylw. Sgwn i os ydyn nhw wedi bod yn gofyn i’r BBC ddiweddaru eu tudalennau nhw ar adran BBC Lleol i Mi ac wedi darparu’r cynnwys, a bod y BBC yn gwrthod gwneud?

  • Carl Morris 6:53 PM ar 11 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   BBC wedi cadarnhau y penderfyniad, does dim cynllun B eto chwaith: http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/67505-adran-arall-o-wefan-gymraeg-bbc-yn-mynd

 • Carl Morris 8:07 PM ar 16 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , barnau, cynnwys, ,   

  Hwyl fawr fforymau WalesOnline – a dy gynnwys 

  Dw i newydd gweld y stori yma o 20fed mis Gorffennaf eleni.

  Nawr mae pob dolen o’r ffurf
  http://forums.walesonline.co.uk
  yn anffodus yn mynd yn syth i’r un tudalen gyda’r un testun:

  The number of posters using the WalesOnline forums has fallen recently, with more people opting to comment directly on articles. However, the number of complaints and disputes on the forums has increased to the extent that moderating the message boards is now a significant drain on resources.

  Therefore, we have regretfully taken the decision to close the forums.

  Registration for WalesOnline community accounts remains unaffected; new users can register for an account and existing users can login as usual to access the comments facility on articles.

  Roedd gyda nhw dewis yma:
  1. rhewi’r fforymau a chadw’r cynnwys (gorau)
  2. neu jyst dileu’r cynnwys i gyd heb unrhyw rybudd (gwarthus)
  Dw i ddim yn golli cwsg drosto fe ond mae’n atgoffa fi: bydd yn ofalus os ti’n treulio amser i bostio pethau ar wefannau o gwmpas y we, yn enwedig gwefannau newyddion masnachol. Mae’n bosib bod ti’n gwastraffu dy amser.

  Mae gwers yma i wefannau eraill hefyd. Er bod maes-e wedi dirywio neu rydyn ni’n symud i ffwrdd o’n blogiau neu gwefannau weithiau, mae gwerth yn yr hen gynnwys.

  e.e. trafodaeth am Gymraeg a dysgu Cymraeg – mae’r cynnwys i gyd wedi marw http://forums.walesonline.co.uk/viewforum.php?f=30

   
 • Carl Morris 12:52 AM ar 27 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , cynnwys, , , , nook   

  Harry Potter, eLyfrau a’r Gymraeg gan @ifanmj 

  Ifan Morgan Jones sy’n ystyried beth fydd effaith eLyfrau ar gyhoeddwyr Cymraeg…

  http://www.golwg360.com/celfyddydau/llen/41861-harry-potter-elyfrau-a-r-gymraeg

  Fy sylw i’r pwynt am awduron rwtsh http://quixoticquisling.com/2011/06/gutenberg-ti-a-fi/

  Mae ‘sbam’ ar Kindle nawr! Arwydd o gyfrwng gyda sylw.. http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jun/26/kindle-ebooks-publish-naughton

   
  • Ifan Morgan Jones 8:40 AM ar 27 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Hmmm rwyt ti wedi darparu un dolen i dy flog yn beirniadu fy sylwadau ac wedyn dolen arall i erthygl sy’n cyfiawnhau popeth ddywedais i. 😛

  • Carl Morris 4:09 PM ar 27 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Gweler sylw ar fy mlog. Diolch!

 • Carl Morris 8:38 PM ar 18 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cynnwys, , , , , ip   

  Adolygiad Hargreaves am eiddo deallusol a hawlfraint 

  Could it be true that laws designed more than three centuries ago with
  the express purpose of creating economic incentives for innovation by protecting creators’ rights are
  today obstructing innovation and economic growth?

  The short answer is: yes. We have found that the UK’s intellectual property framework, especially with
  regard to copyright, is falling behind what is needed. Copyright, once the exclusive concern of authors
  and their publishers, is today preventing medical researchers studying data and text in pursuit of new
  treatments. Copying has become basic to numerous industrial processes, as well as to a burgeoning
  service economy based upon the internet. The UK cannot afford to let a legal framework designed
  around artists impede vigorous participation in these emerging business sectors.

  Cyhoeddiwyd heddiw http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf

  Unrhyw meddyliau am ein cyd-destun?

   
 • Carl Morris 1:46 PM ar 14 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cynnwys, ,   

  “Cylch bywyd” cynnwys ar-lein – dwl 

  http://blog.tommorris.org/post/3512773108/channel-4-showing-the-fruits-of-content-lifecycle

  rant da

  The BBC have been proposing for the last few weeks that they are going to shut down a variety of websites. They’ve prevaricated over what they mean by the word ‘close’. They aren’t going to delete them. But they are going to, oh, burn them on a DVD-R and leave them floating around the office or something.

  The BBC have to save “domains”, by which they mean top-level directories. Because apparently, there is no need to still have a website called “election97” because nobody visits it, but the BBC absolutely have to purge the directory just in case they want another website called “election97”. Unlike IPv4 exhaustion, the next time you’ll need “election97” is 2097. By that time, I’m sure a disambiguation link from “election97” saying “If you want to read about the current 2097 election, please go to our new website” or somesuch will do the job…

   
 • Carl Morris 5:23 PM ar 10 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cynnwys, , , , ,   

  Golwg360, Y Cymro, @umapcym a newyddion ar-lein… meddyliau @VaughanRoderick 

  Dyn dewr fyddai’n camu mewn i ffrae rhwng Angharad Mair a Cris Dafis ac rwy’n gobeithio na fyddaf yn pechu’r naill neu’r llall o golofnwyr Golwg trwy wneud hynny!

  Fe fydd darllenwyr y cylchgrawn yn ymwybodol bod y ddau wedi bod yn ffraeo rhiw faint ynghylch pwysigrwydd datblygiadau diweddar ar y we i ddyfodol y Gymraeg.

  Roedd Cris yn gweld datblygiad UMAP Cymru, y safle sy’n dod a thrydarwyr Cymraeg ynghyd, fel cam tuag at greu rhyw fath o rith-gymuned Gymraeg. Roedd Angharad yn gweld dim byd mwy na lot o glebran gwag. Mae’n gwbwl bosib i’r ddau fod yn gywir wrth gwrs.

  Yn sicr mae’r safle ynghyd a chyfres o ddatblygiadau eraill wedi rhoi hwb sylweddol i’r we Gymraeg oedd wedi dechrau teimlo fel lle cymharol sglerotig yn ystod y blynyddoedd diwethaf…

  http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/vaughanroderick/2011/03/rhithfyd.html
  am fwy

  Sgwenna dy sylw ar y cofnod gwreiddiol neu isod.

   
  • Carl Morris 2:05 PM ar 11 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Meddyliau…

   Mae cystadleuaeth yn newyddion neu cynnwys ar-lein yn wahanol iawn i gystadleuaeth yn farchnadoedd o stwff cyffyrddadwy all-lein, yn enwedig trwy’r iaith Gymraeg.

   Golwg360 / Y Cymro:
   1. Maen nhw dau yn cynnig darpariaethau newyddion am ddim.
   2. Maen nhw dau gyda’i gilydd yn cystadlu gyda digonedd o newyddion/cynnwys Saesneg.
   3. Rydyn ni angen rhwydwaith a chymunedau gwell o bobol Cymraeg ar y we
   4. Mae newyddion wedi cael ei dadfwndelu – ar-lein pob stori yw clic i ffwrdd

   Felly mae Golwg360 a’r Cymro yn gallu tyfu’r farchnad am ei gilydd. Wrth gwrs maen nhw yn gallu cystadlu am scoops ayyb. Ond dylen nhw siarad am ffyrdd i gyd-weithio yn sicr. Does dim pwynt copïo cynnwys os mae’r pethau i gael yn barod.

   e.e. dychmyga: mae Golwg360 yn ffeindio stori gyntaf, dylai’r Cymro rhoi ffocws ar elfen unigryw gyda dolen i’r stori ar Golwg360. A vice-versa.

   Mae Google yn dy anfon di i lefydd eraill, yn gynnwys Yahoo a Facebook. Ti’n dod yn ôl i rywle ddefnyddiol.

 • Carl Morris 11:51 PM ar 8 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cynnwys,   

  Y Cymro – gwefan newydd sbon (cipolwg cyntaf) 

  http://www.y-cymro.com

  paid ag anghofio’r www http://y-cymro.com

  Cipolwg cyntaf…

  dim ffrwd RSS

  watermark Cambrian News ar y lluniau, e.e. http://www.y-cymro.com/galeri-luniau/n_n23/101/?product_start

  paywall
  e.e.
  http://www.y-cymro.com/newyddion/c/44/i/79/desc/codi-trethi-fydd-y-cam-nesaf/
  http://www.y-cymro.com/colofnwyr/i/101/desc/chaiff-neb-na-dim-ei-choncro/
  (“CLICIWCH YMA” yn mynd i http://www.y-cymro.com/e-rhifyn-electroneg/ )

  Barnau yw adran lle DYLEN nhw cystadlu yn fy marn i, dylen nhw tyfu hwn.
  http://www.y-cymro.com/barn/
  Oes lle DYDDIOL gydag amrywiaeth o farnau Cymraeg ar y we o gwbl? Nag oes – dim eto. Efallai cyhoeddi pob llythyr (heblaw y llythyrau gyda enllib) a gofyn celebs Cymraeg i gyfrannu fel pan mae Huffington Post yn cyhoeddi erthyglau gan George Clooney ayyb, gwnewch rhywbeth gwahanol gyda’r fersiwn ar y we. Ond angen sylwadau plis.

  Gweler hefyd: http://quixoticquisling.com/2011/02/dadfwndelu-a-chynnwys-cymraeg-ar-lein/

   
  • Rhys 9:16 AM ar 9 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Lot o gynnwys chwarae teg, ond…

   Dim RSS ar wefan newyddion yn 2011! – mae fel petai bod pwy bynnag gomisiynodd ac adeiladodd y wefan yma wedi llwyddo anwybyddio’r holl feirniadaeth pan lansiwydd gwefan Golwg360.

   O leiaf mae’n welliant o hwn.

   Pob lwc iddyn nhw wrth gael pobl i’w brynu ar-lein.

  • Rhys 5:04 PM ar 9 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   O ran stwff unigryw, does unlle arall ar-lein yn trafod moduron yn Gymraeg: http://www.y-cymro.com/moduro/

  • Carl Morris 2:35 PM ar 10 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Pwynt

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel