Tagiwyd fel: Apple Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 11:32 AM ar 4 April 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , App Store, Apple   

  Apple: nid oes lleoleiddiad Cymraeg ar yr App Store 

  Mae Eiry Rees Thomas wedi bod yn cyhoeddi aps dwyieithog ar App Store Apple ac eisiau rhannu ei phrofiadau diweddar am broblem sylfaenol.

  Yn ddiweddar, cyhoeddais dri o aps dwyieithog sydd ar lwyfan Apple/ App Store/ iTunes.

  Mae teitl y gyfres yn ymddangos fel ‘The Flitlits’, heb gyswllt o gwbl i’r teitl Cymraeg, sef ‘Y Sbridion’. Mae’r sefyllfa yn ailadrodd o ran teitlau y tri ap unigol.

  O ganlyniad, mae angen i frodorion Cymraeg i fod yn ymwybodol o’r teitlau Saesneg ac i gysylltu â nhw cyn dod o hyd i’r aps dwyieithog, sydd yn sefyllfa annerbyniol. Mae disgrifiadau Cymraeg ar y llwyfan wedi cyrraedd yr aps ond o dan y disgrifiadau Saesneg.

  Dyma sefyllfa debyg i’r hyn a berodd anghydfod gyda Amazon yn ddiweddar.

  Yr wyf wedi codi’r mater gyda Apple ac mae eu ymatebion fel a ganlyn:

  ‘Thank you for contacting App Store Developer Support.

  It is possible to add additional localizations for your app. However, Welsh is not an available localization at this time.

  Please feel free to reply to this email with any feedback you may have regarding this issue as we will gladly forward it to the appropriate team.

  You can find more information on localizations in the iTunes Connect Developer Guide:

  https://developer.apple.com/library/ios/documentation/LanguagesUtilities/Conceptual/iTunesConnect_Guide/iTunesConnect_Guide.pdf’

  Ac wedi i mi gwyno:

  …’Thank you for contacting App Store Developer Support about your feedback.

  We appreciate your feedback regarding this issue and will keep this in mind for future enhancements.’

  Mae hyn yn galw am brotest torfol a galwad i’r gad. Gobeithio gwna’i dderbyn cefnogaeth, yn enwedig gan bod yr aps yn addysgol ac ar gyfer hybu darllen a llythrennedd.

  Rydym ni fel Cymry yn talu’r un taliadau i Apple ond yn derbyn llai o wasanaeth.

  Byddai Eiry yn croesawu unrhyw sylwadau gan eraill isod.

   
  • Iestyn Lloyd 5:14 PM ar 8 Ebrill 2014 Dolen Barhaol

   “…mae angen i frodorion Cymraeg i fod yn ymwybodol o’r teitlau Saesneg”

   Dyw hyn ddim yn wir os ydych yn rhoi’r teitl yn ddwyieithog yn yr App Store, sef ‘The Fitlits – Y Sibrydion’.

   “Dyma sefyllfa debyg i’r hyn a berodd anghydfod gyda Amazon yn ddiweddar.”

   Dyw hyn ddim yn debyg i Amazon, elyfrau yn yr iaith Gymraeg oedd hynna nid apps. Mae’r apps yn dibynnu ar iaith yr OS i’w gael ei ddefnyddio yn yr iaith yna; os ydych eisiau app Twitter i fod yn Ffrangeg mae rhaid newid iaith yr OS i fod yn Ffrangeg.

   Ar y funud nid yw iOS, Android (yn cynnwys yr Amazon Kindle Fire) na Windows Phone efo’r iaith Gymraeg. Yr unig OS symudol i’w gefnogi yn ‘native’ yw Firefox OS, a di hwnnw unlle i weld ar y funud.

   Mi fyswn wrth fy modd os fysai pob un ohonynt yn cefnogi yr iaith Gymraeg ond tydw i ddim yn meddwl ei fod ar ei ‘priority list’.

   Ond… os ydych am gyhoeddi elyfr yn hytrach na app(lyfr) i Apple mae yna ddewis i ddweud mai ‘Welsh’ yw iaith y llyfr.

  • Eiry Rees Thomas 12:06 PM ar 10 Ebrill 2014 Dolen Barhaol

   Diolch mawr Iestyn,

   Mae newid teitl y gyfres a theitlau unigol yr aps yn opsiwn ond does dim lle ar eicons mor fach i ganiatáu fersiynau dwyieithg. Ni fyddai’r teitl llawn yn dangos o dan yr eicons chwaith ac mae’n rhaid agor y disgrifiadau Saeneg a sgrolio lawr y dudalen heb ddod o hyd i’r disgrifiadau Cymraeg. Does dim llawer y galler ei wneud o ran hynny ond mae’n golygu bod y cynllun oedd gen i i greu aps allan o’r testunau ar gyfer ail iaith yn rhywbeth y bydd angen i mi feddwl drosodd yn ofalus. Tebyg iawn mae llyfrau print yn unig wna’i ddewis oherwydd y sefyllfa, sydd yn siomedig. Mae’r gost o greu aps unigol Cymraeg a Saesneg yn waharddol, gwaetha’r modd.

   Dwi’n ymwybodol mae e-lyfrau sydd wedi bod o dan sylw efo Amazon ond mae’r mater yn gyffelyb o ran gorfod ymladd am gydnabyddiaeth i’r iaith er hynny.

   Yn ysgafnach: ‘The Fitlits – Y Sibrydion’ yn hytrach na ‘The Flitlits – Y Sbridion’. Hmm… dyna syniad!

  • Iestyn Lloyd 1:02 PM ar 15 Ebrill 2014 Dolen Barhaol

   Eiry – wyt ti di meddwl am drio iBooks Author http://www.apple.com/uk/ibooks-author/ Dio ddim yn sortio dy broblem o gael yr OS yn Gymraeg ond mae werth edrych ar yn hytrach na creu ap.

  • Eiry Rees Thomas 11:19 PM ar 15 Ebrill 2014 Dolen Barhaol

   Diolch am yr awgrymiad, Iestyn. Mae’n werth edrych mewn i’r posibilrwydd. Rwy’n gobeithio perswadio Apple i greu cysylltiadau Cymraeg i’r aps dwyiethog gan nad oes llawer o obaith y byddant yn cydnabod Cymru o ran creu lleoliad. Os wnaf i dderbyn cytundeb ynglŷn a chreu cysylltiau Cymraeg, byddaf i a’r Sbridion yn hedfan baner Cymru o ben y simne!
   Y broblem fwyaf yn y cyfamser bydd lledu’r neges bod rhaid chwilio am aps Y Sbridion o dan y teitlau Saesneg. Rhaid i fi feddwl am strategaethau. Mae’r aps yn derbyn adolygiadau pum seren tu hwnt i Gymru sydd yn ddechrau da ond gwell byth fyddai hynny o Gymru.
   Mae mor rhwystredig bod grymoedd y farchnad yn penderfynu nad wyf yn medru dewis Cymraeg ar gyfer y teitlau rhagosodedig, a hynny oherwyddd bod creu aps o safon Y Sbridion yn golygu cyhoeddu yn rhyngwladol oherwydd y gost sylfaenol. Byddai cysylltiadau Cymraeg o fewn Apple yn ateb syth i’r broblem heb ormod o drefferth iddyn nhw, byddwn i’n tybio.
   Bydd mwy o drosolwg gen i cyn cyhoeddu’r fersiynau ail iaith a bydd iBooks Author yn opsiwn. Mae’r aps iaith gyntaf wedi eu rhaglennu mor wych wedi dweud hynny…

  • Eiry Rees Thomas 11:23 PM ar 15 Ebrill 2014 Dolen Barhaol

   Teipos, teipos…rhaid cymryd mwy o ofal!

 • Rhos Prys 8:29 PM ar 16 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: Apple, , , , , xmbc   

  XBMC: canolfan amlgyfrwng ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux – yn Gymraeg 

  xbmclogo1

  Mae XBMC yn feddalwedd canolfan amlgyfrwng a difyrrwch digidol(!). Mae ar gael ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux a nawr yn Gymraeg! 🙂

  Mae modd ei ddefnyddio ar gyfer gwylio rhaglenni oddi ar y we, lluniau personol a chasgliadau o gerddoriaeth.  Mae’n feddalwedd perffaith ar gyfer creu peiriant sy’n ganolfan amlgyfrwng gan gynnal nifer helaeth o reolyddion pell a rhyngwyneb trawiadol o hardd. Mae yna ddegau o ategion ar gael ar ei gyfer sy’n estyn ei allu yn sylweddol. Mae’n ddelfrydol ar gyfer y theatr cartref. Mae fersiynau ar gael ar gyfer y Raspberry Pi sy’n caniatáu i chi greu cyfrifiadur amlgyfrwng bychan a rhesymol iawn ei bris.

  Mae’n gallu chwarae ystod eang o fformatau ffeiliau sain a fideo ac yn gallu ffrydio amlgyfrwng o fewn rhwydweithiau. Gall chwarae CD a DVD. Mae gallu cynhyrchu rhestrau ar gyfer darparu llyfrgelloedd o ddeunydd gan ddangos cloriau, disgrifiadau a chelf selogion. Mae yna swyddogaethau rhestrau chwarae a sioeau sleid, y tywydd a rhithwelediadau sain.

  Mae yna ddegau o ategion sy’n estyn gallu’r ganolfan yn bennaf yr ategion sy’n darparu gwasanaethau teledu iPlayer BBC, ITV, Sianel 4 a 5 Lloegr. Mae ategyn hefyd ar gael ar deledu Iwerddon a sianeli ar draws Ewrop a’r byd… Nid yw’n darparu cefnogaeth ar gyfer gwefannau masnachol sy’n gofyn am ddiogelu cyfrwng. Byddai’n dda cael ategyn S4C ar ei gyfer. Unrhyw gynigion?

  Mae’r rhaglen ar gael o wefan xbmc.org ac mae’r rhyngwyneb Cymraeg ar gael yn yr adran Appearance>International.

   
  • Iestyn Lloyd 9:11 AM ar 20 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Ydio’n gweithio efo’r gwefan TV Catchup?

  • Carl Morris 9:17 PM ar 21 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Mae’r canlyniadau Google yn edrych yn addawol…
   🙂

  • Ubuntu Cymraeg 1:47 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Mae’r ategyn TV Catchup yn gweithio ar y Raspberry Pi (Raspbmc) yn ol y wici:
   http://www.raspbmc.com/wiki/user/addon-support/

  • Aled 3:09 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   I’r rhai sy’n defnyddio ac yn hoffi chwaraewr VLC, mae hwnnw hefyd nawr ar gael yn Gymraeg – ar Windows, Mac ac Android. Caiff ei ryddhau yn y fersiynau safonol nesaf, ond mae’r cyfieithiadau ar gael yn y “nightlies” o yma: http://nightlies.videolan.org

   Gwerthfawrocaf unrhyw adborth er mwyn gwneud newidiadau cyn iddynt gael eu rhyddhau yn ffurfiol.

  • blogdroed 3:40 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Dwi’n ei ddefnyddio i wylio rhaglenni o America, ond doeddwn i ddim yn ymwybodol bod na ategyn RTE – oes na linc plis? Hoffwn ei ddefnyddio i wylio GAA 🙂

  • Rhos Prys 4:51 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

  • Aled 5:53 PM ar 31 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Dw i newydd sylwi fod yr acronym wedi’i gymysgu yn y teitl ac felly hefyd yn URL y cofnod. Buasai ei cywiro yn gwneud y cofnod ‘ma yn fwy debygol o ymddangos mewn canlyniadau chwilio’r we, dw i’n credu.

 • Carl Morris 12:15 PM ar 20 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Apple, , , ,   

  Labordy dyfeisiau agored ym Mhen-y-Bont gyda @cover_up 

  Llun gan Cover-Up

  Mae amrywiaeth eang o ddyfeisiau symudol. Os wyt ti’n creu aps symudol neu gwefannau ac eisiau profi dy feddalwedd ar ddyfeisiau gwahanol mae’r cwmni Cover-Up ym Mhen-y-Bont yn cynnig labordy gyda llyfrgell o dua 100 dyfais gwahanol. Hefyd maen nhw yn hapus i groesawi unrhyw un am ddim – i gyd sydd angen ydy cofrestru o flaen llaw.

  Llun gan Cover-Up

   
 • Carl Morris 12:50 AM ar 23 October 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Ap Geiriaduron, , Apple, bysellfwrdd, , , , , Literatim,   

  Lansiad dau ap symudol hanfodol: bysellfwrdd Literatim ac Ap Geiriaduron 

  Literatim (Android)

  Yn ein pabell yn Steddfod Gen eleni cyflwynodd David Chan ei brosiect newydd, bysellfwrdd darogan Cymraeg ar Android. Mae fe wedi bod yn gweithio’n galed ar y meddalwedd fel menter annibynnol llawrydd. Roedd ambell i berson yn y pabell mis Awst yn dweud bod nhw yn fodlon symud o ffonau eraill i Android er mwyn defnyddio’r ap. Dyma gwir ystyr ‘killer ap’ (fel VisiCalc ar yr Apple II…)

  Dw i newydd dysgu taw Literatim yw enw yr ap bysellfwrdd, sef y gair Lladin am ‘llythyren am llythyren’. Dydd Mawrth bydd lansiad yr ap ar gopa’r Wyddfa! O hanner dydd ymlaen bydd yr ap ar gael yn y storfa Google Play am ddim yn ogystal ag ap geiriaduron o’r enw… Ap Geiriaduron. Mwy am Ap Geiriaduron nes ymlaen.

  Yn gyntaf dyma sut mae Literatim yn edrych ar Android os wyt ti’n defnyddio teipio darogan. Mae dros 100,000 o eiriau gan gynnwys Cymraeg anffurfiol.

  Mae nodwedd diddorol i bobl sydd ddim yn rhugl yn Gymraeg. Os wyt ti’n dechrau teipio gair yn Saesneg mae’r bysellfwrdd yn awgrymu cyfieithiadau Cymraeg. Yn yr enghraifft yn y sgrinluniau mae ‘succeed’ yn gallu cyfieithu i ‘dilyn’ (yn yr ystyr o ‘succession’)…

  …neu ‘llwyddo’ felly mae’r meddalwedd yn awgrymu’r ddau yn ogystal ag opsiynau eraill. Mae geiriadur wrth law i helpu gyda’r ystyr priodol hefyd.

  Mae’r bysellfwrdd yn gweithio gydag unrhyw ap sydd yn defnyddio’r bysellfwrdd Android, e.e. e-bost, Negeseuon SMS, WordPress, Twitter, Evernote, Facebook, ayyb.

  Mae David Chan yn haeddu clod am ddatblygu ap mor ddefnyddiol sydd yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol i ddefnydd o’r Gymraeg. Beth sydd angen ydy mwy o gyhoeddusrwydd er mwyn hybu defnydd. Gobeithio fydd yr ap yn weithio yn iawn ar yr amrywiaeth o ddyfeisiau Android sydd ar gael fel ffonau Samsung, ffonau HTC, Dell ac yn y blaen.

  DIWEDDARIAD: mae David yn bwriadu rhyddhau’r cod dan y GPL hefyd, sy’n wych. Mae fe hefyd yn paratoi fersiwn Tsieinëeg!

  Literatim – rhagor o wybodaeth

  Ap Geiriaduron (Android, iPhone ac iPad)

  Mae’r lansiad dydd Mawrth yn cynnwys dau ap. Roedd rhaid i mi ddewis un i ddechrau’r cofnod, Ap Geiriaduron yw’r llall sydd yn arbennig o dda hefyd ac yn haws i esbonio – geiriadur o 100,000 gair ar dy ffôn neu tabled gan gynnwys geiriadur cyffredinol Cysgair a geiriadur termau safonol Y Termiadur Addysg.

  Bydd Ap Geiriaduron ar gael am ddim trwy storfa ap Apple, Google Play a storfa ap Amazon.

  Cwdos i Patrick Robertson, David Chan (eto), Gruffudd Prys, Dewi Jones ac aelodau eraill o’r Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

  Ap Geiriaduron – rhagfanylion

  Byddai bysellfwrdd Cymraeg a geiriadur(on) Cymraeg mewn poced yn ddefnyddiol iawn i filoedd o bobl. Gobeithio fydd y tywydd yn iawn ar gopa’r Wyddfa ar gyfer y lansiadau! Byddwn i wedi mynd am y dafarn i ddangos pa mor symudol yw’r aps felly chwarae teg, byddai’r pwynt uchaf yng Nghymru yn lle penigamp. Fydd unrhyw signal ffôn yna?!

   
  • David 8:05 AM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Carl! Anghofiais sôn am y nodwedd leiaf ond un eithaf pwysig: ers y sgrinluniau uchod, dw i wedi symud y collnod i’r prif fysellfwrdd, fel bod modd teipio pethau bach syml fel “dwi’n hoffi’r bla bla bla” heb orfod switsio yn ôl ac ymlaen rhwng dwy fysellfwrdd.

  • Iestyn Lloyd 2:40 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Bysellfwrdd yn edrych yn grêt.
   Oes na linc i lawrlwytho y Geiriadur? Fedrai’m ffeindio fo.

  • Aled 3:20 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

  • Carl Morris 4:04 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Wrthi’n profi’r bysellfwrdd ar fy ffôn i deipio’r sylw hwn!

   Roedd gosodiad yn weddol syml:
   1. cer i Google Play, chwilio am LiteratIM, gosod
   2. cer i Settings | Language & Keyboard | rhoi tic ar LiteratIM
   3. cer i deipio rhywbeth rhywle, pwyso ar y sgrin er mwyn newid modd mewnbwn (input method)
   4. y tro cyntaf mae’r ap yn lawrlwytho’r geiriau i’r ffôn yn awtomatig felly mae di-wi yn syniad da

   Gwych! Mae’n braf i deipio ‘i’ pan o’n i’n arfer disgwyl ‘I’ mawr awtomatig! Heb sôn am yr acenion a’r geiriadur.

  • Iestyn Lloyd 4:13 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Aled, ond i’r iPhone.

  • David 6:30 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Smae Iestyn, yn anffodus doedd hi ddim yn bosibl creu bysellfwrdd sy’n gweithio ar iPad / iPhone — dydy Apple ddim yn caniatáu hynny. Fydd yna ap bysellfwrdd Cymraeg yn y dyfodol? Dim ond Apple sy’n gallu penderfynu (neu Lywodraeth Cymru). Mae’n ddrwg gen i am hynny!

  • Hywel 10:46 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Ardderchog. Roedd wir angen geiriadur Cymraeg (mae ap geiriadur Gwyddeleg – Get the Focal Irish Translator – wedi bod ar gael am ddim ers sbel). Mae’r bysellfwrdd i’w weld yn gweithio’n dda hefyd.

   Dyma fantais meddalwedd cod agored fel Android dros system caeedig fel un Apple, sef bod modd i bobl ddatblygu pethau y maen nhw am eu datblygu yn hytrach na dim ond beth mae cwmni mawr rhyngwladol am i ni gael.

  • Carl Morris 2:44 PM ar 24 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Dw i newydd sgwennu adolygiadau o’r ddau ap ar Play sydd yn gyfnewid teg – oherwydd maent am ddim! Byddwn i’n annog pobl eraill i wneud yr un peth os bosib.

  • Leia 6:14 PM ar 26 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Fendigedig i weld y bysellfwrdd yn cael eu rhyddhau! Defnyddiol dros ben!

  • Richard 9:33 PM ar 4 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Bendigedig. Yn sgil dy flogpost nes i fewnosod yr ap ac mae’n gweithio’n dda, ond am un peth bach, h.y. mae’r bysellfwrdd yn cuddio’r bowtm ‘tweet’ yn fy ap Twitter (Twicca). Yn bendant nai gario mlaen gyda fe gan ei fod mor ddefnyddiol a chyflym.

  • Carl Morris 12:26 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Richard, dw i wedi anfon dolen i dy sylw i David Chan.

  • Rhys Wynne 12:42 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Problem arall Twitteraidd dwi newydd darganfod ydy dim botwm ‘underscore’ sy’n codi reit aml mewn cyferiiadau Twitter. Fel arall, ap ardderchog.

  • David 1:06 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Richard, yn fersiwn 1.1 (sydd bellach ar gael o Google Play) dw i wedi ychwanegu opsiwn “cuddio” pan wyt ti’n pwyso’r botwm “cog”, felly dylai fod hi’n hawdd pwyso “tweet” wedyn. Gobeithio fod hynny’n helpu – gad i mi wybod!

  • Gruff 4:13 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Mae David hefyd wedi ychwanegu llythrennau acennog (fel á, ï, ô, ŵ etc.) i’r bysellfwrdd. Gallwch eu hychwanegu drwy bwyso’n hir ar y llythyren briodol ac yna dewis yr acen o’r ddewislen sy’n ymddangos. Diolch David!

  • Sion 6:22 PM ar 27 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   OK, sori ond dwi’n gweld hwn yn hollol frustrating. Dwi wedi ei lawrlwytho dros mis yn ol ond yna dileu’r linguabeth bynnag ydy’r enw. Doedd e ddim yn gweithio o ran rhagsgwennu, unig beth oedd yn neud oedd peidio rhoi I i fi yn lle i, Dwi wedi ceisio ei lawrlwhytho eto ond wedi rhoi give-up.

   1. Mae’n amhosib i rhywun nad sy’n dallt y dalltings i ddod o hyd i hwn. Ddim modd ei ffeindio yn Play Store heb fod rhywun yn gwybod enw’r blincin app. Teipio fewn ‘predictive texting + Cymraeg’ heb weithio i fi.

   2.Datganiad sydd ar y we jyst yn son am fod ar ben y Wyddf a pha mor hanesyddol ydy’r peth, Dwi jyst eisiau dolen syml i’r app yn esbonio beth mae’n feddwl. Doedd dim blincin dolen syml i’r app arno. Des i hyd i’r ddolen ar gwefan haciaith.cymru – faint o bobl sydd am wneud hynny?

   3.Dwi ddim yn gwybod pa fath o ffon sydd gen i.HTC o rhyw fath.Ydy’r app yn gwehthio i bob math o HTC neu ddim?

   4.Dwi wedi ceisio ei lawrlwytho eto – ar ol gorfod mynd i’r wefan yma i ffeinidio’r dolen.Mae hynny’n golygu fod take up hwn lot lot lot llai na galle fod.

   5.Wedi ei lwytho (dwi’n meddwl) ond yn cael neges fel ‘this imput methos may enable you to collect all the text you type, including personaldata like pass wordsand credit card numbers …’. So, na, dwi ddim arwyddo i hwn!

   Hoffwn arwyddo a gwneud i 2 ffon arall sydd gan fy mhlant (sydd bythnyn textio’n Saesneg).Ond mae’n rh drafferthus,wnaeth e ddimgweithio pan wnes i e i gychwyn mis yn ol, a nawr dwi ddimam arwyddo rhag i rhyw gwmni cael fy holl manylion. Yn fras, mae’r gwaith yn wych.Dwi eisiau ei ddefnyddio ond dwi methu a gwna i ddim.Mae’n rhy gymleth.

  • Carl Morris 7:55 PM ar 27 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   1. Enw’r ap ydy Literatim.
   3. Dylai’r ap gweithio ar unrhyw HTC gydag Android.

  • David 2:22 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Smae Sion,

   Sori bod pethau mor rhwystredig! Dw i’n ymddiheuro fod gosod bysellfwrdd ar Android mor gymhleth: byddwn i’n falch pe tasen nhw’n streamleinio’r broses.

   Dylai’r ap weithio ar dy ffôn di; gwna yn siŵr dy fod ti’n dilyn http://troi.org/literatim.html yn ofalus, gan gynnwys y sgrinluniau efo saethau mawr coch.

   Os dw i’n teipio “Predictive texting + Cymraeg” mewn i Google Play yna mae’r ap yn dod yn gyntaf i mi. Beth sy’n dod yn gyntaf i ti? Rhyw ap arall, dw i’n cymryd …

   Mae’r neges am rifau cerdyn credyd yn frawychus on’d ydy! Mae’n dod i fyny os wyt ti’n gosod *unrhyw* fysellfwrdd newydd ar dy ffôn. Mae’n dweud, mewn theori, y gallai ap bysellfwrdd drwg logio popeth rwyt ti’n ei deipio a’i anfon ymlaen at ladron mewn crysau-T streipiog. (Yn yr un ffordd, gallai unrhyw ap drwg ar dy luniadur ddwyn dy rif cerdyn credyd … sgeri!) Yr ateb tymor hir yw i’r llywodraeth fynnu bysellfwrdd Cymraeg/Saesneg ar bob ffôn newydd. Ond yn y cyfamser na i wenu mewn ffordd gredadwy 🙂

   Eniwe, sori am y profiad rhwystredig, ond dw i’n ffyddiog bydd yr ap yn gweithio ar dy ffôn Android di. Wyddi di beth, os wyt ti’n dilyn y cyfarwyddiadau ar fy ngwefan (uchod) yn berffaith, a dydy’r ap dal ddim yn gweithio, yna gwna i brynu peint i ti a dau ffrwt shwt i’r plant. Trust me, I’m a software engineer 😉

   A diolch am dy adborth!

  • David 2:59 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Sion, dw i wedi newid y testun yn Google Play i fod yn fwy clir am y rhifau cerdyn credyd a’r camau gosod. Dw i’n siŵr bydd pobl eraill efo’r un cwestiynau, felly gobeithio bydd hynny yn helpu. Diolch eto!

  • Sion 10:53 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   David – diolch. Meddwl fod popeth yn iawn nawr, diolch. Am geisio lawrlwytho’r app I ffons fy mhlant.

   Un broblem dwi’n gael ydy defnyddio’r collnod – i’r, a’r, y’r etc. Mae’r app yn cynnig ‘r etc ond mae’n rhaid teipio fewn y collnod er mwyn i’r dewis ddod ar y dewislen,mae rhywun wedyn yn teipio ‘r ac yn cael dau gollnod – a”r neu i”r etc.Sut mae dod dros hyn?

  • Iestyn Lloyd 10:14 AM ar 5 Mehefin 2014 Dolen Barhaol

   Unrhyw gobaith fydd y bysellfwrdd yn dod i iOS 8 rwan eu bod nhw yn ei gefnogi? http://www.engadget.com/2014/06/02/ios-8-keyboards-on-the-way/

 • Iestyn Lloyd 2:32 PM ar 20 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: Apple, , , Maps   

  Sawl tafarn sydd yn Gaernarfon? 2 yn ôl Apple. 

  Neithiwr fe lawr-lwythais iOS 6 i fy iPad ag fy iPhone. Y newid mwyaf oedd yn dod gyda’r diweddariad yma oedd y ffaith fod Apple yn cael gwared o Google fel eu system mapio ac yn creu un eu hyn.

  Roedd gennai ddim llawer o ffydd y fydd Apple yn poeni am ein cornel bach ni o’r byd, ag mi o’n i’n iawn i boeni. Mi es yn syth i Gaernarfon ar y Maps app, a newid i ‘Satellite’ view, ddim byd ond blur mawr. OK fe allai fyw efo hyn (dio ddim yn hir ers i Google ychwanegu Caernarfon efo lluniau da). Wedyn fe drïais be fysa pob Cofi yn ei neud, teipio ‘Pub’ yn y search. Fe aeth y map yn syth i fyny allan o Gaernarfon i ddangos rhan fwyaf o Gogledd Cymru i mi a dweud mai Tŷ Isaf ym Methesda oedd yr un agosaf! …ok, mi driai ‘Bar’, gan mai term Americanaidd ydi o, a dyna ni The Harp Inn (yn y lle anghywir) a Bar Llywelyn (sydd ddim yn bodoli ddim mwy).

  Apple Maps Caernarfon - iOS 6

  Mi trïais i yr un peth yn yr hen ‘Maps’ app o iOS 5 wedyn a gefais llawer mwy o ganlyniadau am ‘Pub’.

  Google Maps Caernarfon - iOS 5

  Wrth gwrs di’r problem yma ddim yn unig yn Gaernarfon, mae Gizmodo UK wedi ysgrifennu am problemau trwy Lloegr, a mae’r Guardian wedi darganfod maes awyr newydd yn Dublin.

  Rwyf wedi ffeindio yn Aberystwyth fod Woolworths dal yn bodoli a fod y gorsaf trên wedi mynd!

  Mae Apple yn defnyddio llawer ffynhonnell ddata i creu y mapiau yma, un ohonynt yw Yelp, ag er fod Yelp yn dangos llawer o fusnesau yn Gaernarfon tydi nhw ddim yn dod i’r golwg ar y map!?

  Wrthgwrs mae Google wedi bod yn creu eu mapiau ers 2005 a da ni i gyd wedi eu helpu nhw i adeiladu y bas data anferth yma. Felly mae yr opsiwn genom ni rŵan i helpu Apple adeiladu eu bas data nhw i wella y mapiau trwy Gymru a Prydain. Felly os yw eich busnes chi neu eich hoff lle yfed ddim ar y map, gyrrwch neges i Apple, mae na ddau ffordd o wneud hyn; Ar waelod y map mae y gornel ar y dde yn troi i fyny ychydig, cliciwch arno, wedyn cliciwch ar ‘Report a problem’ mae llawer o opsiynau wedyn. Os mae problem efo rhywbeth sydd ar y map yn barod, ar ôl clicio ar yr ‘i’ ar y symbol mae na fotwm ‘Report a Problem’ yna hefyd.

  Y gobaith gennai, os allwn cael digon o pobl o Gymru yn cwyno y bydd nhw’n cymeryd sylw.

  Diweddariad: Apple yn ymateb i helynt y mapiau


  O.N. Na, does na ddim chance fy mod am symud i Android dim ond am y map. Mae hyn yn creu cystadleuaeth dda i Google i gario mlaen i wella eu mapiau nhw hefyd.

  O.O.N. Mae gweddill system y mapiau yn wych, mae’r 3D yn Llundain a Manceinion yn anhygoel! Mae nhw wedi troi y mynyddoedd ym Mlaenau Ffestiniog a Dyffryn Conwy i 3D hefyd – random – Mi gai gyfle i drio y ‘Sat-nav’ fory

   
 • Rhodri ap Dyfrig 1:22 PM ar 2 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Apple, ,   

  RIP iSteddfod, helo ap Eisteddfod Genedlaethol 

  Oes mae ap newydd ar gael ar gyfer perchnogion dyfeisiau symudol Apple fydd yn rhoi gwybod aeth am lwyth o weithgareddau’r maes a dangos be di be.

  Dyma ambell sgrinlun i chi, ond gallwch chi lawrlwytho o iTunes.

  A dyma’r blyrb:

  Croeso i’r Eisteddfod Genedlaethol, un o wyliau mawr y Byd. Yr app hwn yw eich canllaw poced ar gyfer digwyddiadau’r ŵyl yn 2012 a gynhelir ar yr hen faes awyr yn Llandw ym Mro Morgannwg o ddydd Sadwrn 4 i ddydd Sadwrn 11 2012.

  Mae’r app yn cynnwys gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl ar y Maes, sut i gyrraedd yno ac amserlen y gweithgareddau drwy gydol yr wythnos.

  Cymerwch y app gyda chi i’r Maes a bydd gennych ganllaw defnyddiol o’r hyn sydd ymlaen, lle a pha bryd drwy’r cyfeiriadur digwyddiadau. Edrychwch ar y rhestr o arddangoswyr i ymweld â nhw a dewch o hyd iddynt ar y map. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i unrhywbeth, chwiliwch am ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ôl categori neu leoliad.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 10:00 AM ar 1 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: Apple, ,   

  Help! Cymreigio Mac yn achosi cyfrif denfyddiwr i corruptio! 

  Nath ffrind i fi ebostio ddoe yn holi os oedd gen i syniad am y broblem hon:

  Nath Dad brynu MacBook Air yn ddiweddar a ma fen rhedeg OS10.7.4 ac yn defnyddio Microsoft Office 2011 fersiwn Mac arno fe, ddoe mi wnaeth ofyn i fi os oedd yn bosib cael tô bach i ymddangos a felly ar ol minud neu ddau ar Google ffindies i erthygl ar y BBC yn gweid am newyd y iaith, felly es i mewn i preferences ieithoedd a adio cymraeg i’r input languages, gret.

  Bore ma gethon ni alwad ffon gan fod en methu agor dogfenau yn Word. Dwi wedi gwario rhan fwyaf or dydd yn sharad a dyn neis iawn yn y Philippines sydd wedi dod i’r casgliad for da fe Corrupted User Account a felly bu rhaid creu User Account newydd a carioi bethe i gyd mewn i fana. Ok ond pan ni’n newyd y iaith i’r gymraeg mar un peth yn digwydd eto, a dyw e ddim yn cael ei ddad neud pan ni’n troi’r gymraeg bant???

  Unrhyw syniade?

  Dwi erioed wedi clywed am hyn o’r blaen. Oes unrhyw un allan na wedi cael hyn ac wedi ei ddatrys? Neu oes na workaround?

   
  • Iwan 10:34 AM ar 1 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Wedi methu ffeindio’r erthygl yna ar wefan y BBC – oes URL? (Er mwyn gwybod beth yn union mae di newid).

   Be’n union ydi’r broblem? (“methu agor dogfenau yn Word” ddim yn egluro lot!) Oes rhywbeth yn crashio neu rhewi? Ydi Word neu OS X yn rhoi neges? Ydi’r ffeili ddim yn ymddangos yn gywir? Be sy’n digwydd wrth ddwbl-glicio dogfen? Be sy’n digwydd wrth agor Word ac agor ffeil trwy File > Open? … ayyb.

   Mae na broblem efo rhai rhaglenni os yn dewis rhyngwyneb Cymraeg sy ddim yn bodoli. Yn Sys Prefs > Language & Text, triwch tynnu Cymraeg o’r rhestr dan y tab Language. (Dim ond dan y tab Input Sources mae angen bod ar gyfer teipio acenion).

   Pwy oedd y dyn o’r Philippines? Oes mae problem Word yn unig ydi o, gwell siarad efo Microsoft. Os yn effeithio ar raglenni eraill ar y cyfrifiadur, gwell siarad efo Apple.

  • Iestyn 9:21 AM ar 4 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Cytuno efo Iwan. Mwy o wybodaeth plis

  • Nia 10:45 AM ar 4 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Digwyddodd yr un peth i fi, ac ar ol sawl galwad ffon gyda Microsoft ac Apple a sawl wythnos daeth yr ateb i’r amlwg.

   Mae’n iawn i gael y Gymraeg fel dewis ar y mac, ond mae’n rhaid i’r cyfrifiadur weithio mewn iaith mae rhaglenni yn deall e.e. saesneg. Achos dyw Word ddim yn gweithredu yn y Gymraeg mae’n drysu ac yn mynd yn corrupt.

   Problem fawr ond ateb syml.

  • Richard Nosworthy 1:02 PM ar 14 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Ces i broblem tebyg unwaith. Ar hyn o bryd mae’r Mac yn gweithio’n iawn yn Gymraeg ond dwi ddim yn defnyddio Word/Office. O ran y Gymraeg mae Ubuntu Cymraeg yn llawer mwy effeithiol.

  • Iwan 5:28 PM ar 14 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’m yn meddwl bod y wybodaeth rhoddwyd i Nia cweit yn gywir (mae Office yn gweithio iawn ar fy Mac i, er fersiwn 2008 ydi o dwi’n meddwl, a phrin dwi’n ei ddefnyddio rhaid dweud). Sdim rhwystr technegol i gael yr OS yn defnyddio iaith gwahanol i’r meddalwedd (dydi Office ddim ar gael ym mhob un o ieithoedd OS X beth bynnag). Ac eisiau *teipio* yn Gymraeg ma nhw beth bynnag, sy bach yn wahanol i newid y rhyngwyneb – fydda fo braidd yn od i wneuthurwr prosesydd geiriau ddweud mai dim ond yn Saesneg fedrwch chi deipio ynddo, ond wedyn does wybod efo Microsoft…

  • Elain Price 5:37 PM ar 14 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Ges i drafferth (ond ddim yn cofio unrhyw beth penodol gyda Word) wrth roi’r Gymraeg fel y dewis cyntaf ar gyfer ieithoedd, ond os yw’n ail yn y rhestr ieithoedd roedd y broblem yn diflannu.
   Dwn i’m os di hyn yn helpu.

 • Rhodri ap Dyfrig 10:29 AM ar 19 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: Apple, ,   

  Gêm Gymraeg ar gyfer iOS: Clocwaith y Llygoden 

  Clocwaith y Llygoden, gêm newydd am yr iPod ac iPad. Chwiliwch am ‘Clockwork the Mouse’ yn yr app store.

   
 • Iestyn Lloyd 1:59 AM ar 10 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: Apple, eGyhoeddi, , , , , ,   

  Creu eLyfrau (ePub) 

  Cefais y cyfle i siarad yn Hacio’r Iaith 2012 am sut i greu eLyfrau, roedd pawb yn dweud wrthyf ei fod wedi mynd yn grêt ond yn fy mhen i oedd y cyflwyniad dros y siop (efallai mai dyna sut mae cyflwyniadau munud olaf i fod ar ddiwrnodau fel hyn!). I neud i fyny am hyn o’n i’n meddwl byswn yn ysgrifennu erthygl i drio esbonio yn well y ffurf sydd ar gael ar y funud i greu eLyfrau.

  Beth yw eLyfr?

  Yn blwmp ac yn blaen llyfr electroneg yw eLyfr, ond yn debyg iawn i unrhyw beth electroneg mae ‘na llawer o fformatia wahanol ar gael. Y rhai mwyaf poblogaidd – oherwydd poblogrwydd yr Amazon Kindle – yw .azw .mobi a’r un newydd ers y Kindle Fire, KF8. Y brif un arall, mae bron pob darllenydd eLyfrau – heblaw am y Kindle – yn ei gefnogi yw .ePub, a dyma mae pawb yn cytuno yw safon agored eLyfrau. (Mae .pdf hefyd yn cael ei gysidro fel ffurf o eLyfr.)

  Felly sut mae creu eLyfr (ePub)?

  Y ffordd Hawdd

  Pages ‘09 – £13.99 – Apple

  Apple's Pages

  Prosesydd geiriau gan Apple yw Pages, yn y rhy’n fodd mai Word yw un Microsoft. Os ydych yn gwybod sut i ddefnyddio Word mi fyddwch yn eithaf cartrefol yn Pages.

  Yn syml, dyma rhai o bethau i gofio ar gyfer creu eLyfr yn Pages:

  • Teipiwch eich llyfr trwy ddefnyddio Blank Template
  • Ar ôl neu yn ystod teipio fformatiwch y ddogfen trwy ddefnyddio paragraph styles sydd yn cuddio o dan View / Show Styles Drawer
  • Unrhyw eiriau fyddwch yn fformatio i fod yn Heading 1 fydd penodau’r eLyfr
  • Fe allwch lusgo lluniau i mewn i’r ddogfen o unrhyw ffolder, ond i gael y llun i ymddangos yn yr eLyfr mi fydd rhaid ei wneud yn Inline (efo’r llun wedi ei ddewis mae’r botwm yn ymddangos ar y top ar y dde).
  • Os ychwanegwch lun i’r tudalen cyntaf mae modd ei ddefnyddio fel clawr y llyfr.
  • Fe allwch ychwanegu fideo a thraciau sain i mewn i’r ddogfen yn y rhy’n fodd a’r lluniau.
  • Pan fyddwch wedi gorffen ewch i File / Export a dewis ePub. Yn fan hyn fydd y dewis i newid y tudalen cyntaf i fod yn glawr.
  • A dyna ni…

  Y ffordd sydd ddim mor hawdd

  InDesign CS5.5 – £714 – Adobe

  Adobe InDesign

  Mae InDesign wedi cael ei greu gan Adobe, y rhy’n pobl y tu ôl i Photoshop. Os rydych wedi edrych ar Photoshop ac wedi meddwl pa mor gymhleth mae’n ei edrych, wel mae InDesign eithaf tebyg. Yn fy ngwaith dwi’n defnyddio InDesign bron pob dydd i greu dogfennau ar gyfer print, ond yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi dechrau troi i mewn i raglen sy’n trio creu cylchgronau a llyfrau yn ddigidol hefyd.

  Ni rwyf am fynd i mewn i lawer am y broses yn fan o greu eLyfr o InDesign gan eich bod yn gorfod dysgu’r rhaglen ei hun yn gyntaf ac yma fyswn i! Fe allwch ei ddefnyddio yn y rhy’n fodd a Pages a gosod allan eich dogfen yn blaen ac wedyn mynd i File / Export a dewis ePub. Mi gewch lawer mwy o ddewisiadau na Pages sydd yn beth da a drwg.

  Mi fydd Adobe yn dod a fersiwn newydd o InDesign allan yn y misoedd nesaf. Mae ‘na lawer o obeithion gan bobl fydd y fersiwn yma, CS6, yn neud y broses llawer haws i greu llyfrau a chylchgronau digidol (hint hint apGolwg).

  Y ffordd anodd – ond y gorau

  Côd – £AM DDIM ag i fyny

  Panic's Coda

  Os ydych o ddifri am ddechrau creu eLyfrau yn llawn amser, mae rhaid i chi ddysgu am beth sy’n gwneud ePub. Yn syml, cyfuniad o côd XHTML, XML a CSS yw ePub efo ychydig o ffeiliau eraill sy’n cyfuno nhw i gyd at ei gilydd. Y ffordd hawdd o feddwl am ePub yw fel gwefan bach. Yn y rhu’n fodd ac mae rhaglenni sydd yn gadael i chi creu gwefannau heb gyffwrdd côd yn creu côd hyll iawn, mae rhaglenni sy’n creu .ePub yn creu côd hyll iawn. Y broblem efo hyn yw ei fod yn gallu niweidio eich llyfr ac yn creu gwallau ar rhai darllenydd. Hefyd dyma’r unig ffordd, ar y funud, i allu creu eLyfr hollol unigryw â’i gael i edrych yn union fel da chi eisiau.

  I ddysgu am ‘y côd’ hyn rwyf yn argymell yn fawr iawn y llyfr darllenais i pedair blynedd yn ôl, Build Your Own Website the Right Way gan Ian Lloyd (ddim perthynas!). Mi wneith hwn ddysgu chi bron popeth y gwelwch chi y tu fewn i .ePub.

  Y rhaglen da ni’n ei ddefnyddio i greu gwefannau a rŵan ei’n eLyfrau yw Coda ond mae’n bosib gwneud y gwaith i gyd trwy ddefnyddio unrhyw raglen ‘text editor’ allan yna, hyd yn oed y rhai sy’n dod am ddim ar ei’ch cyfrifiadur.

  Gwyro’r Gwallau

  Unwaith fyddwch wedi creu eich ePub mae angen ei drio i weld os mae’n gweithio. Mi oeddwn i yn defnyddio Adobe Digital Editions i wneud hyn, ond ers i Apple ddod a’r rhaglen Book Proofer (mae rhaid bod yn aelod o iTunes Connect i gael hwn) allan rydym yn defnyddio’r iPad yn syth i weld sut mae’n edrych. (Diweddariad: Mae cwmni o’r enw TidBITS newydd ddod a darllenwr eLyfrau newydd allan i’r Mac o’r enw Bookle sydd i weld werth ei edrych arno.)

  Os oes unrhyw broblemau, neu hyd yn oed os does ‘na ddim, mae gwerth rhedeg eich .ePub trwy’r ‘ePub Validator’ i weld beth yn union sydd yn bod ar eich ffeil.

  I Gloi

  Mae hyn wedi bod y mwyaf i mi erioed teipio fel erthygl, felly rwyf am orffen yn fan hyn. Mi fyswn yn gallu mynd i mewn i sut i newid .ePub i mewn i fformat i’r Kindle, mi fyswn yn gallu dysgu chi fwy am strwythur dogfen .ePub, mi fyswn yn gallu mynd i mewn i siarad am eLyfrau ‘fixed width’. Mae gymaint i drafod yn y pwnc hwn fe allai gymered gwefan cyfan i fyny. Os ydych eisiau i mi fynd i mewn i fwy o fanylder gadewch gofnod isod.

  Mi nai orffen gyda rhestr o raglenni eraill sydd ar gael (dwi un ai heb eu defnyddio, neu yn meddwl eu bod nhw’n warthus e.e. Calibre – hyll uffernol):

  O.N. Mi rwyf yn Mac ‘biased’ gan mai dyna rwyf yn ei ddefnyddio. Sori, gennai ddim syniad am feddalwedd i Windows a Linux, unrhyw un arall yn gwybod?

   
  • Howlsedhes Services 2:11 AM ar 24 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Mae nifer o wefanna sy’n troi pdf i ePub am ddim, ac mae’m bosib hefyd i neud pdf-au gan Openoffice (meddalwedd rhydd fel MSOffice i bub llwyfan). Efallai dyna’r ffordd hawsa. Oes ‘na broblema gan hynny?

  • iestyn 10:35 AM ar 28 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Dwi heb ddefnydio y gwefannau yna, ond dwi’n siwr eu bod yn gweithio’n iawn os mai mond tecst rwyt ti’n delio efo. Unwaith mae lluniau a fideos yn dechra dod i mewn i’r llyfr fe all fynd yn fler.

 • Iestyn Lloyd 3:56 PM ar 6 October 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Apple, Steve Jobs   

  Steve Jobs 1955 – 2011 

  “Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle.”

  — Steve Jobs

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel