Ieithoedd y byd: sut mae’ch iaith yn effeithio ar eich profiad o’r Rhyngrwyd?

Mae’r Guardian wedi cyhoeddi dadansoddiad difyr o ieithoedd y byd ar-lein a sut mae pobl yn eu defnyddio. […]Some languages by their very structure mean that you interact with the platform differently. For example, you can say more in the 140 character limit in Chinese than you can in English. Research has shown that Koreans… Parhau i ddarllen Ieithoedd y byd: sut mae’ch iaith yn effeithio ar eich profiad o’r Rhyngrwyd?

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol Cofnodion wedi'u tagio

Dadansoddi cofnodion indigenoustweets.com

Dechreuais edrych ar gofnodion IndigenousTweets.com dros y Nadolig. Mae’r wefan yn dangos manylion am hyd at y 500 trydarwr mwyaf toreithiog mewn sawl iaith. Ar ôl edrych ar y 500 trydarwr Cymraeg es i gysylltiad â Kevin Scannell, y dyn sydd yn casglu’r data, a chael ganddo ddata tebyg ond ar gyfer y 8,274 cyfan… Parhau i ddarllen Dadansoddi cofnodion indigenoustweets.com

Gmail yn y Gymraeg!

Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg. Dywedodd Meri Huws: Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd – byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y… Parhau i ddarllen Gmail yn y Gymraeg!

Trafodaeth ar hybu ieithoedd lleiafrifol ar y rhyngrwyd gan New Tactics, Rising Voices ac Indigenous Tweets

Werth rhoi dolen i hwn ar ei ben ei hun dwi’n meddwl: http://www.newtactics.org/en/dialogue/using-citizen-media-tools-promote-under-represented-languages Trafodaeth ddiddorol iawn yno, gyda llawer o safbwyntiau gwahanol ar bethau fel cynnwys, cynyddu defnydd, cymunedau, lleoleiddio, orthograffi, terminoleg, ayyb ayyb. Dyw’r drafodaeth ond ar agor tan ddiwedd heddiw os ydych chi eisiau cyfrannu.

Dysgu’r iaith Quechua (ar Twitter)

http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2011/11/01/languages-lets-tweet-in-quechua/ Licio’r ffaith bod y cyfrif yn unieithog https://twitter.com/hablemosquechua/ Does dim rhaid defnyddio Twitter chwaith, gallu bod ar blatfformau eraill

Indigenous Tweets yn ychwanegu adran blogiau

Cer i’r adran blogiau ar Indigenous Tweets i weld cofnodion blog yn Gymraeg neu 49 iaith arall. Mae blogiau Blogspot yn unig yn y gronfa ar hyn o bryd, mae platfformau eraill fel WordPress.com ayyb ar y ffordd http://indigenoustweets.com/blogs/ Gwybodaeth gan Kevin Scannell http://indigenoustweets.blogspot.com/2011/09/new-feature-indigenous-blogs.html