Tagiwyd fel: terminoleg Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Aled Powell 11:00 PM ar 10 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , terminoleg   

  Porth Ieithoedd Microsoft: Adnodd terminoleg Cymraeg 

  Os ydych yn cyfieithu unrhyw beth ym maes TG neu jyst eisiau gwybod beth yw gair neu derm technegol yn Gymraeg, Saesneg neu un o ddwsinau o ieithoedd eraill, gall Porth Ieithoedd Microsoft fod o gymorth mawr i chi.

  http://www.microsoft.com/Language

  Mae’r adnodd ar gael ers peth amser, ond does dim sôn wedi bod amdano yma ar Hacio’r Iaith a dim ond yn ddiweddar dw i wedi dod ar ei draws. Mae’n eich galluogi i…

  • chwilio am gyfieithiad o eiriau a thermau gydag enghreifftiau o’u defnydd
  • lawrlwytho ffeil .tbx o’r holl derminoleg Cymraeg sydd gan Microsoft
  • lawrlwytho ffeiliau iaith rhaglenni wedi eu lleoleiddio os ydych yn tanysgrifio i Microsoft Developer Network (MSDN) neu i Microsoft TechNet
  • cael mynediad at API o’r gronfa terminoleg er mwyn defnyddio’r data mewn rhaglen neu ap
  • lawrlwytho canllaw arddull Cymraeg Microsoft

  Un o’r geiriau cyntaf i mi edrych i fyny ynddo oedd ‘supported‘ (e.e. This device is not supported.). Canfuwyd dros 900 o enghreifftiau o’r term yn cael ei ddefnyddio yn yr iaith Gymraeg gan Microsoft. Ar frig y rhestr mae ‘cydnaws’ (Windows 7) a ‘cefnogwyd’ (hefyd Windows 7). Mae’n ymddangos bod Windows 8 yn defnyddio ‘cefnogwyd’. Hefyd yn Windows 7, ceir ‘does dim modd delio â X’ ar gyfer ‘X not supported’.

  I mi, ac eraill sy’n cyfieithu, efallai’r peth mwyaf defnyddiol yw’r canllaw arddull Cymraeg’:

  This Style Guide is intended for the localization professional working on Microsoft products. It is not intended to be a comprehensive coverage of all localization practices, but to highlight areas where Microsoft has preference or deviates from standard practices for Welsh localization.

  Mae’r ddogfen PDF ar gael o http://www.microsoft.com/Language/en-US/StyleGuides.aspx

   
 • Rhodri ap Dyfrig 11:55 AM ar 4 March 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: IBM, , terminoleg   

  Digwyddiad: “Terminoleg ac Adnoddau Iaith Eraill ar gyfer Diwydiant Cymru” 

  Prifysgol Bangor, 15 Mawrth 2010.

  Manylion: http://us1.campaign-archive.com/?u=9b4f26303617c7bb2560f5d5f&id=5d9dac8478&e=ae2c04e138

  Dyma’r rhaglen:

  1.30 Cofrestru a choffi

  2.00 “Why are terminology and other language and content resources important for industry?” – Kara Warburton, Cadeirydd ISO TC37 a Phennaeth Terminoleg, IBM

  3.00 “Internationalized English for international communication” – Mike Unwalla, Principal, TechScribe

  3.30 “Persuading Welsh businesses to export multilingually” – David Chan, Swyddog Project, CAT Cymru

  4.00 Lansio tair gwefan newydd:

  * SALT Cymru (y fersiwn nesaf)
  * CAT Cymru (Project Cyfieithu â Thechnoleg)
  * Porth Termau Genedlaethol Cymru

  4.30 Lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio

  5.00 Cau

  Trefnir gan SALT Cymru

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel