Tagiwyd fel: Mac Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 10:00 AM ar 1 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Mac   

  Help! Cymreigio Mac yn achosi cyfrif denfyddiwr i corruptio! 

  Nath ffrind i fi ebostio ddoe yn holi os oedd gen i syniad am y broblem hon:

  Nath Dad brynu MacBook Air yn ddiweddar a ma fen rhedeg OS10.7.4 ac yn defnyddio Microsoft Office 2011 fersiwn Mac arno fe, ddoe mi wnaeth ofyn i fi os oedd yn bosib cael tô bach i ymddangos a felly ar ol minud neu ddau ar Google ffindies i erthygl ar y BBC yn gweid am newyd y iaith, felly es i mewn i preferences ieithoedd a adio cymraeg i’r input languages, gret.

  Bore ma gethon ni alwad ffon gan fod en methu agor dogfenau yn Word. Dwi wedi gwario rhan fwyaf or dydd yn sharad a dyn neis iawn yn y Philippines sydd wedi dod i’r casgliad for da fe Corrupted User Account a felly bu rhaid creu User Account newydd a carioi bethe i gyd mewn i fana. Ok ond pan ni’n newyd y iaith i’r gymraeg mar un peth yn digwydd eto, a dyw e ddim yn cael ei ddad neud pan ni’n troi’r gymraeg bant???

  Unrhyw syniade?

  Dwi erioed wedi clywed am hyn o’r blaen. Oes unrhyw un allan na wedi cael hyn ac wedi ei ddatrys? Neu oes na workaround?

   
  • Iwan 10:34 AM ar 1 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Wedi methu ffeindio’r erthygl yna ar wefan y BBC – oes URL? (Er mwyn gwybod beth yn union mae di newid).

   Be’n union ydi’r broblem? (“methu agor dogfenau yn Word” ddim yn egluro lot!) Oes rhywbeth yn crashio neu rhewi? Ydi Word neu OS X yn rhoi neges? Ydi’r ffeili ddim yn ymddangos yn gywir? Be sy’n digwydd wrth ddwbl-glicio dogfen? Be sy’n digwydd wrth agor Word ac agor ffeil trwy File > Open? … ayyb.

   Mae na broblem efo rhai rhaglenni os yn dewis rhyngwyneb Cymraeg sy ddim yn bodoli. Yn Sys Prefs > Language & Text, triwch tynnu Cymraeg o’r rhestr dan y tab Language. (Dim ond dan y tab Input Sources mae angen bod ar gyfer teipio acenion).

   Pwy oedd y dyn o’r Philippines? Oes mae problem Word yn unig ydi o, gwell siarad efo Microsoft. Os yn effeithio ar raglenni eraill ar y cyfrifiadur, gwell siarad efo Apple.

  • Iestyn 9:21 AM ar 4 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Cytuno efo Iwan. Mwy o wybodaeth plis

  • Nia 10:45 AM ar 4 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Digwyddodd yr un peth i fi, ac ar ol sawl galwad ffon gyda Microsoft ac Apple a sawl wythnos daeth yr ateb i’r amlwg.

   Mae’n iawn i gael y Gymraeg fel dewis ar y mac, ond mae’n rhaid i’r cyfrifiadur weithio mewn iaith mae rhaglenni yn deall e.e. saesneg. Achos dyw Word ddim yn gweithredu yn y Gymraeg mae’n drysu ac yn mynd yn corrupt.

   Problem fawr ond ateb syml.

  • Richard Nosworthy 1:02 PM ar 14 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Ces i broblem tebyg unwaith. Ar hyn o bryd mae’r Mac yn gweithio’n iawn yn Gymraeg ond dwi ddim yn defnyddio Word/Office. O ran y Gymraeg mae Ubuntu Cymraeg yn llawer mwy effeithiol.

  • Iwan 5:28 PM ar 14 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’m yn meddwl bod y wybodaeth rhoddwyd i Nia cweit yn gywir (mae Office yn gweithio iawn ar fy Mac i, er fersiwn 2008 ydi o dwi’n meddwl, a phrin dwi’n ei ddefnyddio rhaid dweud). Sdim rhwystr technegol i gael yr OS yn defnyddio iaith gwahanol i’r meddalwedd (dydi Office ddim ar gael ym mhob un o ieithoedd OS X beth bynnag). Ac eisiau *teipio* yn Gymraeg ma nhw beth bynnag, sy bach yn wahanol i newid y rhyngwyneb – fydda fo braidd yn od i wneuthurwr prosesydd geiriau ddweud mai dim ond yn Saesneg fedrwch chi deipio ynddo, ond wedyn does wybod efo Microsoft…

  • Elain Price 5:37 PM ar 14 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Ges i drafferth (ond ddim yn cofio unrhyw beth penodol gyda Word) wrth roi’r Gymraeg fel y dewis cyntaf ar gyfer ieithoedd, ond os yw’n ail yn y rhestr ieithoedd roedd y broblem yn diflannu.
   Dwn i’m os di hyn yn helpu.

 • Iestyn Lloyd 3:33 PM ar 29 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Mac, ,   

  Darganfyddiad Gwirio Sillafu Cymraeg ar y Mac! 

  Mae gwirio sillafu ar y Mac di bod yn boen ers talwm, ond fel rwyf yn teipio hwn allan yn TextEdit mae’r llinellau coch yn ymddangos o dan y geiriau sydd wedi cael ei gamsillafu (mae na lot pan dwi’n teipio!)

  Ond sut mae hyn yn bosib, mae TextEdit yn dibynnu ar geiriadur y sustem i wirio y sillafu? Wel am y tro cyntaf heddiw ar ôl i @Nwdls ofyn wrthyf sut i droi y llinellau coch i ffwrdd yn y Twitter app (does dim ffordd) fe es i’r System Preferences / Language & Text i weld be oedd yna. O dan y pennawd Text mae na dewislen Spelling ac yn waelod hwnw fe welwch Set Up… ag i mewn yn fyna mae’r frawddeg

  “To add an additional spelling dictionary, copy the dictionary files (.aff and .dic) to the Spelling folder in your Library folder.”

  Gan fy mod yn rhedeg Lion(10.7) mi oeddwn yn meddwl mai rhywbeth newydd oedd hwn, ond fe edrychais yn Snow Leopard(10.6) ag oedd yna hefyd! Duw a wyr ers faint mae’r optiwn yma di bod ar gael.

  Felly dyma y camau i gael gwirydd sillafu Cymraeg o fewn sustem Mac OS X:

  1. Lawrlwythwch y geiriadur Cymraeg o OpenOffice (Yr un sy’n dweud Spelling 2004-04-25, mae reit ar waelod y tudalen).  Lawrlwythwch y ZIP oddiar fy nghwmwl i.
  2. Agor y zip. O fewn y zip mae’r feiliau .aff a .dic
  3. Copiwch y .aiff a .dic i fewn i ~Library/Spelling (os ydych yn rhedeg Lion y ffordd hawdd o gweld eich ffolder Library yw agor y Finder, mynd i Go yn y top, dal Alt i lawr ar y keyboard a fe welwch chi o yn ymddangos yn y canol.
  4. Mi ddylai fod Cymraeg (Library) yn dangos i fyny fel dewis yn y dewislen Spelling o dan y pennawd Text yn System Preferences / Language & Text.

  *Diweddariad* – Fideo o’r broses.

  Rwyf wedi testio hyn mewn sawl rhaglen rŵan ag mae i weld yn gweithio yn iawn, dwi ddim yn siŵr os mae’r Automatic by Language yn gweithio, efallai rhaid i mi ail ddechrau y Mac. Ond mae hyn yn mynd i fod yn help mawr i fi ag yn fy safio rhag gorfod agor Cysill o hyd.

  Os ydych yn gwybod am geiriadur gwell na’r un OpenOffice neu am unrhyw triciau eraill i gael teipio yn Gymraeg yn haws ar y Mac gadewch i mi wybod.

  Diweddariad 2

  Gan fod fersiwn Open Office ddim ar gael bellach, lawrlwythwch y ZIP oddiar fy nghwmwl i.

   
  • Iestyn Roberts 10:25 AM ar 1 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gwych gwych! Diolch, diolch yw fy nghân Iest!

  • Ciaran 1:01 AM ar 9 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gwych! Diolch.

  • Aled Wyn 11:03 AM ar 15 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gwych! Diolch o galon am hyn Iestyn! Un peth dwi’n cael trafferth gyda, ac efallai dy fod di wedi dod o hyd i ateb, a oes modd newid rhwng sillafu Cymraeg a Saesneg, heb orfod mynd trwy system preferences bob tro?

  • Rhodri 5:20 PM ar 20 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Gweithio ar TextEdit ond methu cael o i weithio ar Word 2011 am ryw reswm. Dwi wedi ei ychwanegu fel custom dictionary a wedi newid iaith pob dogfen newydd i fod yn Gymraeg fel default, ond dwi’n cael dim cywiriadau. Sa unrhywun arall wedi trio fo ar Word 2011?

  • Iestyn 6:36 PM ar 20 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Yn anffodus mae Office yn defnyddio geiriadur ei hyn yn hytrach na un y system. Mae gan Microsoft geiriadur Cymraeg i Office ar Windows ond dwi’m yn meddwl eu bod wedi creu y Pecyn Iaith i Mac. 

   Defnyddio unrhywbeth heblaw Word fysw’n i’n awgrymu. Mae’r geiriadur yn gweithio efo unrhyw rhaglen sy’n defnyddio rhai y sustem.

  • Argoed 10:19 PM ar 20 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Credaf nad yw’r ffeiliau bellach ar gael i’w lawrlwytho ar y wefan, ond ‘rwy’n meddwl efallai bydd y linc yma’n gweithio yn lle… http://www.findthatfile.com/search-6610857-hZIP/winrar-winzip-download-cy_gb.zip.htm

  • Nudd 2:00 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Defnyddiol iawn – diolch!

   (Ond rhaid cofio mai dim ond gwirio sillafu y mae hwn yn ei wneud, lle mae CySill yn gwirio gramadeg yn ogystal.)

  • Iestyn Lloyd 2:13 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Dyna sydd yn y teitl 😉

  • Nudd 2:29 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   “…fy safio rhag gorfod agor Cysill o hyd.” 😉

  • Iestyn Lloyd 2:56 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Fyngggggg ngramadeg i yn Perffaith pob hyd

  • Iestyn Lloyd 3:13 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Hefyd yn amhosib i rhoi dogfen 30,000 o eiriau i fewn yn Cysill

  • Mal Pate 3:15 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n defnyddio Pages (gan ddefnyddio’r gwiriwr sillafu Cymraeg) – a diolch i Iestyn am ddangos inni sut i’w osod – ac wedyn mae ‘na opsiwn i gadw’r ffeil fel dogfen Word, os oes angen.

  • Meurig 11:16 AM ar 6 Awst 2015 Dolen Barhaol

   Diolch yn fawr, mae’r Gwiriwr yn gweithio yn berffaith (osx 10.10.4)

  • Meurig 8:25 PM ar 23 Tachwedd 2015 Dolen Barhaol

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel