Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan

Mae cwmni Twitter newydd lansio fersiwn Lite o’i wefan: https://twitter.com/Twitter/status/849866660882206721 Mae hi’n berffaith ar gyfer llefydd heb gysylltiad da – sydd o hyd yn cynnwys llawer iawn o gefn gwlad Cymru. Ewch i https://mobile.twitter.com i weld pa mor gyflym mae’r ap ar y we yn dangos eich ffrwd. Mae opsiwn aral o droi delweddau bant… Parhau i ddarllen Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan

Pa hashnod ddylwn i ddefnyddio am raglen teledu Saesneg?

Problem: dw i eisiau postio a darllen trydariadau yn Gymraeg am raglenni teledu mewn ieithoedd eraill (iawn, Saesneg). Ond os dw i’n edrych at yr hashnod swyddogol mae miloedd o drydariadau eraill mewn ieithoedd eraill (Saesneg yn bennaf). Mae’r sgwrs yn Gymraeg yn boddi yn y stwff arall. Dyna’r math o beth allai gwasanaeth fel… Parhau i ddarllen Pa hashnod ddylwn i ddefnyddio am raglen teledu Saesneg?

Aildrydar dim ond menywod

Dw i newydd ddarllen cofnod blog diddorol gan Anil Dash am ei flwyddyn o aildrydar dim ond menywod, y profiadau mae fe wedi cael a’r gwersi mae fe wedi dysgu. […] Maybe the most surprising thing about this experiment in being judicious about whom I retweet is how little has changed. I just pay a… Parhau i ddarllen Aildrydar dim ond menywod

Sesiwn 3a: Dadansoddi Indigenous Tweets + Hacathon Papurau Newydd

Indigenous Tweets http://indigenoustweets.com/ Holl drydarwyr Cymraeg http://dl.dropbox.com/u/15813120/siart_indigenoustweets_cymraeg_fersiwn4.html Lleoliadau .@alwynaphuw Newydd gyfrif y lleoliadau ym mhroffeil 500 trydarwr Cymraeg toreithiog @IndigenousTweet. 82 heb gofnod, 87 Caerdydd/Cardiff — Hywel #OneRuleForThem #StayElite (@hywelm) December 29, 2012 GPS Map o drydariadau defnyddwyr Cymraeg a gofnodir gan @IndigenousTweet Dim ond 153 o'r 8274 oedd wedi eu geocodio. http://t.co/WKZ6DONh — Hywel… Parhau i ddarllen Sesiwn 3a: Dadansoddi Indigenous Tweets + Hacathon Papurau Newydd

Dadansoddi cofnodion indigenoustweets.com

Dechreuais edrych ar gofnodion IndigenousTweets.com dros y Nadolig. Mae’r wefan yn dangos manylion am hyd at y 500 trydarwr mwyaf toreithiog mewn sawl iaith. Ar ôl edrych ar y 500 trydarwr Cymraeg es i gysylltiad â Kevin Scannell, y dyn sydd yn casglu’r data, a chael ganddo ddata tebyg ond ar gyfer y 8,274 cyfan… Parhau i ddarllen Dadansoddi cofnodion indigenoustweets.com

Trydar Cymraeg – Y Tair C: Cyfoes, Cyfforddus, Cymreig

TRYDAR Cymraeg – tyfu a datblygu Mae Twitter yn cael ei gyfieithu i’r Gymraeg ac mae nifer cynyddol o unigolion, busnesau a chyrff cyhoeddus yn ei ddefnyddio. Ond un pryder yw fod y nifer sy’n dilyn Twitter Cymraeg ein sefydliadau – cynghorau lleol, cyrff cyhoeddus ac ati – yn is o lawer na nifer y… Parhau i ddarllen Trydar Cymraeg – Y Tair C: Cyfoes, Cyfforddus, Cymreig

Twitter yn ychwanegu Cymraeg i'r prosiect cyfieithu rhyngwyneb

Heddiw mae Twitter wedi anfon negeseuon preifat i ddefnyddwyr sydd wedi gwneud cais am ryngwyneb Cymraeg. Mae’r prosiect ar agor i bawb gyda chyfrif Twitter sydd yn fodlon gwirfoddoli. Mae Cymraeg ar y rhestr ymhlith lot o ieithoedd eraill. 1. Cer i http://translate.twttr.com ar dy gyfrifiadur os wyt ti eisiau cymryd rhan. (Dw i ddim… Parhau i ddarllen Twitter yn ychwanegu Cymraeg i'r prosiect cyfieithu rhyngwyneb

RIP Stwnsh? Dolenni’r we Gymraeg wedi torri am byth?

DIWEDDARIAD 2/5/2012: mae Gareth Stwnsh wedi gadael sylw ac mae fe wrthi’n adfer y gwasanaeth. DIWEDDARIAD: mae’r wefan a’r dolenni yn ôl. Un o’r gwasanaethau byrhau URLs mwyaf poblogaidd ymhlith defnyddwyr Cymraeg yw http://stwnsh.com Rhywbryd wythnos yma aeth y gwasanaeth i lawr. Rydyn ni i gyd yn dibynnu ar yr URLs i ein gwefannau a… Parhau i ddarllen RIP Stwnsh? Dolenni’r we Gymraeg wedi torri am byth?