Tagiwyd fel: twitter Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 9:03 PM ar 7 April 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , twitter   

  Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan 

  Mae cwmni Twitter newydd lansio fersiwn Lite o’i wefan:

  There was a problem connecting to Twitter.

  Mae hi’n berffaith ar gyfer llefydd heb gysylltiad da – sydd o hyd yn cynnwys llawer iawn o gefn gwlad Cymru.

  Ewch i https://mobile.twitter.com i weld pa mor gyflym mae’r ap ar y we yn dangos eich ffrwd. Mae opsiwn aral o droi delweddau bant yn ddiofyn hefyd – ac wedyn tapiwch unrhyw ddelwedd yn y ffrwd i’w gweld.

  Dyma rai o’r manylion technegol.

   
  • Huw 8:59 AM ar 12 Ebrill 2017 Dolen Barhaol

   Dwi’n meddwl bod hwn wedi ei anelu at ddefnyddwyr newydd yng ngwledydd Affrica ac India. Yng ngwledydd Affrica, maent eisoes yn ddibynnol ar eu ffonau i gyfathrebu neu anfon pres at ei gilydd. Yn ddiweddar mae India wedi gweld tŵf aruthrol yn y nifer o ddefnyddwyr ffôn newydd. Problem sy’n gyffredin yw isadeiledd rhwydweithiau ffon gwael, sy’n golygu bod cysylltiadau data yn ddrud ac yn araf. Does dim modd o lawrlwytho App 100MB sy’n cael ei ddiweddaru’n wythnosol. Yr ateb yw creu ‘ap gwe’ ysgafn wneith redeg o fewn porwr heb yr angen i drosglwyddo gormod o ddata.

 • Carl Morris 12:37 AM ar 18 December 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , twitter   

  Pa hashnod ddylwn i ddefnyddio am raglen teledu Saesneg? 

  charlie-brooker-wigflip-saywhat

  Problem: dw i eisiau postio a darllen trydariadau yn Gymraeg am raglenni teledu mewn ieithoedd eraill (iawn, Saesneg). Ond os dw i’n edrych at yr hashnod swyddogol mae miloedd o drydariadau eraill mewn ieithoedd eraill (Saesneg yn bennaf). Mae’r sgwrs yn Gymraeg yn boddi yn y stwff arall.

  Dyna’r math o beth allai gwasanaeth fel Ffrwti ystyried gwneud.

  Yn y cyfamser beth sydd angen ydy hashnodau amgen i ni, hashnodau answyddogol fel y mae #pobztalk yn hwyluso sgwrs gyda naws wahanol i’r hashnod ‘swyddogol’ #pobolycwm.

  Byddai angen màs critigol o bobl eraill i’w mabwysiadu ond byddai tua 5 neu 10 o bobl yn wneud gwahaniaeth i sgyrsiau.

  Beth am ddefnyddio cyfieithiad o enw y rhaglen fel hashnod?

  • #DrychDu yn hytrach na / ogystal â #blackmirror
  • #AmserCwestiwn yn hytrach na / ogystal â #bbcqt

  Dw i’n credu bod enw y rhaglen yn well na’r hashnod achos dydy cyfieithiadau o bethau fel #bbcqt ddim mor amlwg. Maent yn hawdd i’w deall, i’w cofio ac i’w sillafu.

  Enghraifft

  Neu oes awgrymiad gwell gyda chi?

  Dydy hyn i gyd ddim yn golygu fy mod i ddim am weld unrhyw sgyrsiau yn Saesneg o reidrwydd – ond mae’r opsiwn yna yn bodoli eisoes!

  dafydd-d-wigflip-saywhat

   
 • Carl Morris 7:09 AM ar 12 March 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: cydraddoldeb, twitter   

  Aildrydar dim ond menywod 

  Dw i newydd ddarllen cofnod blog diddorol gan Anil Dash am ei flwyddyn o aildrydar dim ond menywod, y profiadau mae fe wedi cael a’r gwersi mae fe wedi dysgu.

  […] Maybe the most surprising thing about this experiment in being judicious about whom I retweet is how little has changed. I just pay a little bit of attention before I tap on the icon in my Twitter app, but it’s been effortless to make the switch, and has gotten me far more “thanks for the retweet!” messages than I used to get.

  More broadly, I found the only times I even had to think about it were very male-dominated conversations like the dialogue around an Apple gadget event. Even there, I’d always find women saying the same (or better!) things about the moment whose voices I could amplify instead of the usual suspects. And for the bigger Twitter moments I love, like award shows and cultural events, there are an infinite number of women’s voices to choose from.

  One thing that has happened, and I’m not sure if it’s attributable to my change in retweet behavior, is that I’ve been in far more conversations with women, and especially with women of color, on Twitter in the past year. That’s led to me following more women, and has caused a radical shift in how I perceive my time on Twitter, even though its actual substance isn’t that different. […]

  Darllenwch y cofnod llawn.

  Ar fy nghyfrif personol dw i wedi bod yn ail-drydar trydariadau mewn categori penodol ers misoedd, sef trydariadau Cymraeg yn unig. O fewn y categori yna mae llwyth o drydariadau yn Gymraeg gan fenywod. Fyddai’r dull Dash ddim yn her anodd yn Gymraeg.

  Tybed os yw’r un tueddiadau mae fe’n sôn amdanynt yn wir yn Gymraeg ar Twitter? e.e. ‘gormod’ o leisiau dynion ar bwnciau penodol fel tech, diffyg cynrychiolaeth o farnau menywod ayyb.

   
 • Carl Morris 6:56 PM ar 5 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , twitter   

  Mapio’r trydarfyd Celtaidd 

  Dyma mapiau diddorol iawn o sgyrsiau yn Gymraeg ac ieithoedd eraill ar Twitter – gan Kevin Scannell o Indigenous Tweets.

   
  • Siôn 7:36 PM ar 5 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Carlos – hwn yn ddifyr. Wedi ei dderbyn ar Facebook heddiw ac ail-drydar. Efallai o wefan http://www.vilaweb.cat yn wreiddiol trwy cyfrif Fb Eurolang. http://twitter.github.io/interactive/newyear2014/

   Difyr – ond ddim yn gwybod os maint y pegynnau yn gyfystyr o ran maint h.y. oedd gan ‘Blwyddyn Newydd Dda’ gymaint o drawiadau ag Hebraeg?

  • Rhodri ap Dyfrig 11:09 AM ar 6 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Ydi mae o’n ddiddorol gweld y visualisation (“darluniad”? help, derminolegwyr??), ond ddim yn siwr beth mae’n dweud sydd yn newydd. Yn sicr mae’n ddarlun eitha neis o hyfywedd ieithyddol a natur rhwydweithiau mewnol ein gwlad. Ond o ran y prif gaasgliad: Mae Cymraeg yn cael ei siarad lot o fewn Cymru a does dim lot o diaspora.

   Fel mae Kevin yn dweud, dim ond y top 500 o drydarwyr mae’n dangos – dwi’n credu bod y stats diddorol i gyd yn long tail o drydarwyr Cymraeg – y pobol sydd yn trydar yn Gymraeg yn achlysurol, neu jest efo dwysedd trydar isel. Pwy ydyn nhw? Sut mae cael nhw i ddefnyddio a chael mynediad at fwy o gynnwys Cymraeg? Mae’r top 500 yn job done, pobol sydd yn engaged. Sut ydyn ni’n targedu’r gweddill? Sut ma nhw’n defnyddio’r Gymraeg? A pham bod nhw’n dewis defnyddio’r Gymraeg?

   Mae Hywel Jones wedi cynnig beirniadaeth o’r fethodoleg gyda llaw: https://twitter.com/hywelm/status/416729737055051776 ddim yn defnyddio enwau Cymraeg y trefi/dinasoedd.

  • Hywel Jones 11:43 PM ar 9 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Rwy’n cytuno â Rhodri nad yw’r map o drydariadau’r 500 trydarwr Cymraeg mwyaf cynhyrchiol yn ystyrlon iawn.

   Rhaid i mi gywiro Rhodri ynglŷn â’i bwynt olaf. Beirniadaeth o’r fethodoleg ddefnyddiais i fy hun i gynhyrchu map o ddilynwyr @IndigenousTweet sy yn y trydariad mae e’n cyfeirio ato (ac rwyf wedi ymhelaethu ar ddiffygion y drefn geocodio a ddefnyddiais mewn sylwadau ar y blog yma: http://simplystatistics.org/2011/12/21/an-r-function-to-map-your-twitter-followers/). Defnyddiodd Kevin Scannell, ar y llaw arall, wasanaeth geocodio oedd i’w weld yn gwneud job gweddol gydag enwau lleoedd Cymraeg, sef http://www.findlatitudeandlongitude.com/

 • Carl Morris 2:07 PM ar 19 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , twitter   

  Sesiwn 3a: Dadansoddi Indigenous Tweets + Hacathon Papurau Newydd 

  Indigenous Tweets
  http://indigenoustweets.com/

  Holl drydarwyr Cymraeg
  http://dl.dropbox.com/u/15813120/siart_indigenoustweets_cymraeg_fersiwn4.html

  Lleoliadau

  .@ Newydd gyfrif y lleoliadau ym mhroffeil 500 trydarwr Cymraeg toreithiog @. 82 heb gofnod, 87 Caerdydd/Cardiff

  @hywelm

  Hywel

  GPS

  Map o drydariadau defnyddwyr Cymraeg a gofnodir gan @ Dim ond 153 o’r 8274 oedd wedi eu geocodio. http://t.co/WKZ6DONh

  @hywelm

  Hywel

  Papur am adnabod ieithoedd
  http://aclweb.org/anthology-new/W/W12/W12-2108.pdf

  Hacathon Papurau Newydd 

  Wiki’r Hacathon gyda rhestrau syniadau a hacks am sut i wneud defnydd o’r data

  http://hacathonwiki.llgc.org.uk/w/index.php/Main_Page

  Bydd y wefan yn lansio fis Mawrth (lansiad cyhoeddus ar y 13eg) a bydd tua 50 teitl ar gael i’w chwilio.

   
 • Hywel Jones 7:53 PM ar 28 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Euskara, Frysk, Gaeilge, Gàidhlig, , IndigenousTweets, twitter   

  Dadansoddi cofnodion indigenoustweets.com 

  Dechreuais edrych ar gofnodion IndigenousTweets.com dros y Nadolig. Mae’r wefan yn dangos manylion am hyd at y 500 trydarwr mwyaf toreithiog mewn sawl iaith. Ar ôl edrych ar y 500 trydarwr Cymraeg es i gysylltiad â Kevin Scannell, y dyn sydd yn casglu’r data, a chael ganddo ddata tebyg ond ar gyfer y 8,274 cyfan y mae e wedi eu cofnodi. Rwy eisoes wedi trydar dolen siart bybl Google grëais:  trydarwyr Cymraeg. Mae eisiau i mi egluro beth sy ar yr echelin-y ar y chwith yn hwnnw: y gymhareb o drydariadau Cymraeg: trydariadau eraill (h.y. Saesneg bron bob tro) sy yno. Felly os yw rhywun yn trydar yn Gymraeg union hanner yr amser, ei gymhareb fydd 1. Mae pawb sy â chymhareb dros un yn trydar yn Gymraeg yn amlach nag yn Saesneg felly. (Defnyddiais raddfa log fel y gellir gweld y cyfan ar y siart.) @Niapostcyntaf sydd â’r gymhareb uchaf, gan i bob un o’i 144 trydariad fod yn Gymraeg. Mae maint y cylch yn y siart yn adlewyrchu’r nifer o drydariadau Cymraeg. @newyddcymraeg, ffrwd sy’n cyfuno ffrydiau newyddion eraill, yw’r mwyaf. Mae’r siart isod yn un ffordd o ddangos eu dosbarthiad:

  Trydariadau Cymraeg, Mawrth 2006 - 20 Rhagfyr 2012

  Trydariadau Cymraeg, Mawrth 2006 – 20 Rhagfyr 2012

  Ymgais i ffitio dosbarthiad Zipf i’r data yw’r llinell syth. Does fawr o arwyddocâd iddo ond ei bod yn amlygu fod efallai fod tua’r 5000 trydarwr mwyaf toreithiog yn cynhyrchu mwy na’u siâr o drydariadau Cymraeg – neu, mewn geiriau eraill, y gellid fod wedi disgwyl mwy o drydariadau Cymraeg gan y gweddill. Tybed?

  Troais yn ôl at ddata y 500 ac edrych ar ychydig o ieithoedd eraill. Dyma ges i:

  Trydariadau 5 iaith

  Trydariadau 5 iaith

  Dim ond 380 sydd wedi trydar yng Ngaeleg yr Alban ond mae gan yr ieithoedd eraill mwy na 500 yr un. Bydd yn ddiddorol gweld, os caf y data, sut y maen nhw’n cymharu â’r Gymraeg. Mae’r siart isod yn crynhoi data y 500 yn unig. Gwelir bod cyfran uwch o drydariadau’r Basgiaid yn dueddol o fod yn y Fasgeg, i’w chymharu â chyfran Gymraeg y trydarwyr Cymraeg.

  Dosbarthiad trydariadau 5 iaith

  Dosbarthiad trydariadau 5 iaith

   
 • Rhodri ap Dyfrig 12:43 PM ar 14 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Turpial, twitter   

  Ma Merlyn Cooper yn cyfieithu y cleient Twitter ‘Turpial’ – all unrhwyun ei helpu? 

  @Hey, ro’n i bod cyfieithu “Turpial” client am Trydar. Allet ti edrych dros fy nghwaith os gwelwch yn dda?http://t.co/1fJi5IiM

  @Merlyn_Dytani

  Merlyn Cooper

  Rhowch wybod iddo

   
  • Merlyn Cooper 12:59 PM ar 14 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Hei, Mae Turpial yw clieint rhaglen am Trydar am lawer o ddosbarth Linux ( a Mac yn fuan efo mwy cynlluniau am Windows).

   Ro’n i wedi cyfieithu’r rhaglen i mewn i Gymraeg (100%) ond dw i’n angen help, unrhyw un diddordeb yn edrych dros fy nghwaith?

   http://t.co/1fJi5IiM

  • Merlyn Cooper 1:59 AM ar 15 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Ro’n i wedi cyfieithu 100 y cant o Turpial i mewn i gymraeg OND, dydw i ddim credu fy mhod i’n 100 y cant cywir. (168 cofnodion am cyfieithu)

   Ydych chi’n diddordeb yn gwirio fy nghwaith? Edrych ar y tudalen o’r dolen, dilyn y gyfarwyddiadau, cofrestru ar y wefan transifex.net. Diolch!

   Ar hyn o bryd, y rhaglen yw am Linux (llawer o dosbarthiadau) (ac yn fuan Mac ‘da cynlluniau wneud Windows hefyd).

  • Merlyn Cooper 12:00 PM ar 20 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

  • Rhys 9:15 PM ar 10 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Wedi bod trwy hwn i gyd – gweddol di-boen (y system gyfieithu a’r gwaith gwirio/cywiro!).

   Newidiais Trydar > Twitter am enw’r gwasanaeth, ond gadael ‘trydariad’ am ‘tweet’
   Wedi cael trafferth gydag ambell beth:
   Credentials (Cododd hyn tua 4/5 gwaith dwi’n meddwl)
   hashtag (unwaith)
   Redent (dwy waith)

  • Merlyn Cooper 1:05 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Diolch!

  • Merlyn Cooper 1:21 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Ro’t ti wedi dweud ti “wedi cael trafferth” beth wyt ti’n meddwl anghywir efo’r geiriau yna? (genuinely asking)

   Dw i’n meddwl “stwnsh” iawn am “hashtag”.

  • Merlyn Cooper 1:37 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Ro’n i wedi edrych eto defnyddio’r golygwr newydd, Gweles i y newidiadau o “Rhyswynne”. Diolch yn fawr iawn. newidiau bach ond lawer ohonon nhw, bwysig yn wir.

 • Carl Morris 9:48 AM ar 20 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , twitter   

  Twitter yn ychwanegu Cymraeg i'r prosiect cyfieithu rhyngwyneb 

  Heddiw mae Twitter wedi anfon negeseuon preifat i ddefnyddwyr sydd wedi gwneud cais am ryngwyneb Cymraeg.

  Mae’r prosiect ar agor i bawb gyda chyfrif Twitter sydd yn fodlon gwirfoddoli. Mae Cymraeg ar y rhestr ymhlith lot o ieithoedd eraill.

  1. Cer i http://translate.twttr.com ar dy gyfrifiadur os wyt ti eisiau cymryd rhan. (Dw i ddim yn meddwl bod modd defnyddio ffôn.)

  2. Cytuna i’r termau ac amodau (!)

  3. Dewisa ‘Welsh (Cymraeg)’

  4. Cer i ‘Translate | Twitter Glossary’

  5. Mae modd cyfieithu neu pleidleisio ar dermau sydd yna eisioes

  Ar hyn o bryd mae 5 term yn cyfrif fel tua 2%. Felly mae cyfanswm o tua 250 term yn unig. Mae lot llai o linynnau (eitemau o destun) na lot o brosiectau cyfieithu eraill. Mae pobl wedi dechrau eisoes felly bydd y gwaith ar ben cyn hir. DIWEDDARIAD: Rhodri yn dweud ‘Dim ond y glosari prif dermau sydd ar gael i’w cyfieithu ar hyn o bryd. Dyna pam bod cyn lleied. Byddan nhw wedyn yn agor fyny ar gyfer yr holl sdwff boring fel Telerau ac Amodau ac FAQs.’

  (Gweler hefyd: sgwrs am dermau Twitter.)

  Does dim modd trafod y cyfieithiadau ar y system. Felly mae croeso i bawb trafod isod.

  O fy safbwynt i, mae’r lansiad yn golygu bod Twitter wir yn barod i lenwi’r gwasanaeth gyda mwy o hysbysebion! Mae’r adran ‘Localize | Review Users’ yn gofyn am gyfrifon poblogaidd er mwyn bwydo’r rhestr o ddefnyddwyr i’w awgrymu (SUL – Suggested User List) pan mae pobl yn ymaelodi. Un problem yw’r diffyg ymwybyddiaeth o Gymru fel gwlad – ‘United Kingdom’ yw’r endid. Efallai mae’r argymelliadau cyfrifon yn rhan o strategaeth busnes Twitter hefyd achos maen nhw yn gallu cynnig pethau i’r cyfrifon hynny.

   
  • Sian 10:51 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   validation / verification
   Gweld bod “dilysu” wedi’u cynnig ar gyfer y ddau derm.

   Fyddai “cadarnhad” yn gwneud ar gyfer “validation” = Noun. A proof of accuracy and legitimacy.
   A “dilysu” (neu ffurf arno) ar gyfer “verification” = Noun. A process whereby a user’s Twitter account is stamped to show that a legitimate source is authoring the account’s Tweets.

   Anodd gwybod weithiau hefyd pryd i ddefnyddio “enw” (noun) a phryd i ddefnyddio berfenw – Mae’r Gymraeg yn fwy tueddol na’r Saesneg o ddefnyddio berfenwau

  • Dafydd 11:04 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Os ‘Sbam’ yw ‘Spam’ yn hytrach na ‘Sothach’ neu debyg yna dylai ‘Report as Spam’ fod yn ‘Nodi fel Sbam’ yn hytrach na ‘Nodi fel Sothach’. Mae engreifftiau arall tebyg.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:06 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Dim ond y glosari prif dermau sydd ar gael i’w cyfieithu ar hyn o bryd. Dyna pam bod cyn lleied. Byddan nhw wedyn yn agor fyny ar gyfer yr holl sdwff boring fel Telerau ac Amodau ac FAQs.

  • Carl Morris 11:08 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Sian, allet ti cynnig y ddau gyda dy gyfrif? Mae gen ti enw da am gyfieithu – mwy o ‘gadarnhad’. 🙂

   Rhodri, ah ha. Dw i wedi diweddaru’r cofnod.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:11 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae na fforwm gan Twitter ar gyfer trafod cyfieithiadau, ond does dim categori ar gyfer Cymraeg eto: http://translate.twttr.com/cms/

  • Rhodri ap Dyfrig 11:13 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae Aled Powell eisoes wedi holi am agor adran ar gyfer y Gymraeg: http://translate.twttr.com/cms/node/2679

  • Aled 12:06 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae na sianel IRC (#TwitterCy) eisoes yn agored i sgwrsio ar y gweinydd irc.freenode.org – yr un mae Twitter yn defnyddio.

   I’w agor, defnyddiwr ChatZilla gyda Firefox, AndroIRC ar Android, neu cleient IRC arall.

  • Dafydd 12:37 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Ai fi di’r unig berson sy’n cael problemau efo http://translate.twttr.com/phrases/22040?

   Dwi wedi gadael twitter wybod am y broblem beth bynnag.

  • Carl Morris 1:26 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Dafydd, dw i’n cael problem hefyd. Mae’n ddweud bod Rhodri wedi cynnig ‘Trydariad’ ond yn gwrthod derbyn fy mhleidlais.

  • Dafydd Tomos 2:03 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Gwych.. mae’n bosib cyfieithu Twitter 3 mlynedd ar ôl ei anterth, ac wrth iddyn ddechrau ar y gwaith o’i wneud yn amherthnasol. Synnu hefyd pa mor wael yw’r system gyfieithu ar ôl ei ddatblygu dros dair blynedd.

  • Rhodri ap Dyfrig 2:30 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Ma’r system yn hollol crap o’i gymharu a rhwyddineb un Facebook.

   Rysait da am clownsourcing!! O’n i’n clywed bod y Basgiaid a’r Catalaniaid wedi bod yn anhapus iawn efo’r broses gyfieithu hefyd.

   A bod yn gwbl onest, fasa lot gwell gen i gael cyfieithu Eventbrite na Twitter, ond er pledio a phledio mae’n nhw’n dweud nad oes ‘roadmap’ ar gyfer cyfieithiadau pellach ar hyn o bryd.

  • Colin Nosworthy 9:38 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Galwch fi yn naif os liciwch chi, ond dwi’n eithaf blesed gyda’r cyhoeddiad.

  • Hedd Gwynfor 10:31 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Wedi cychwyn hwn yn gofyn iddynt ychwanegu Cymareg i’r fforwm http://translate.twttr.com/cms/node/2692

  • Hogyn o Rachub 11:38 AM ar 21 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Un peth sy ddim yn iawn ar gyfer verification/verify ydi “gwirio” ond dyma sy’n mynd â hi ar y funud; a’r afiach ‘gwireddiad’!

   Sylwi bod ‘na duedd i ddefnyddio ‘ti’ – ddim yn licio hwn o gwbl, ma’n swnio’n blentynnaidd imi, a dw i’m isio gwefan yn deud ‘ti’ arna i chwaith!

  • Gerallt Roberts 4:59 PM ar 22 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Allan o ddiddordeb felly, ym mha achos ma ‘gwireddiad’ yn dderbyniol? Fel term TG dwi ‘di cael yn nysgu mai verify = gwireddu; validate = dilysu, wele manyleb TGCh Lefel A CBAC (http://www.cbac.co.uk/uploads/publications/11757.pdf – pwynt 4.14) – er dwnim faint o dryst di hi i gadw at hwnnw?

  • Carl Morris 3:21 PM ar 28 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae cymuned o gyfieithwyr wrthi’n drafod termau Twitter ar Maes T.

   Mae ffrwd RSS yma: http://maes-t.com/rss/comments.ashx?dictId=1015

  • Carl Morris 5:26 PM ar 31 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Helo bobl. Sut mae’r prosiect yma?

   Mae ambell i drafodaeth yn y fforwm…
   http://translate.twttr.com/cms/forum/94

  • Heledd 1:43 PM ar 15 Ebrill 2013 Dolen Barhaol

   Ma twitter reit anoying, ma tudalen y Robot ryn deud ‘Diolch am sylwi were mynd i atgyweriri….blahblah’ yma constantly dod popio fynnu pan dwi trio neud petha a pan dwisho postio yn y fforwm.
   Wedi sylwi hefyd bod y Ieithoedd mawr fel Sbaeneg efo pobol wedi eu cyflogi i helpu efo’r cyfieithiad.. ond dim y ieithoedd bach, twitter werth 11 biliwn, cwilydd rili bo nhw methu cyflogi un person i helpu efo hyn!

 • Carl Morris 12:49 PM ar 1 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , twitter,   

  RIP Stwnsh? Dolenni’r we Gymraeg wedi torri am byth? 

  DIWEDDARIAD 2/5/2012: mae Gareth Stwnsh wedi gadael sylw ac mae fe wrthi’n adfer y gwasanaeth.

  DIWEDDARIAD: mae’r wefan a’r dolenni yn ôl.

  Un o’r gwasanaethau byrhau URLs mwyaf poblogaidd ymhlith defnyddwyr Cymraeg yw http://stwnsh.com

  Rhywbryd wythnos yma aeth y gwasanaeth i lawr. Rydyn ni i gyd yn dibynnu ar yr URLs i ein gwefannau a thudalennau. Mae miloedd o ddolenni yn methu bellach. Bydd unrhyw colled stwnsh.com yn anaf i’r we Gymraeg.

  Er bod i erioed wedi creu dolen byr gyda’r gwasanaeth ym mhersonol dw i’n eu clicio nhw bob dydd.

  Beth yw’r newyddion yma? Dw i wedi e-bostio’r perchennog.

  Yn y cyfamser efallai mae’n well i ddefnyddio rhywbeth fel http://bit.ly
  Ond wedi dweud hynny dw i ddim yn ffafrio’r arfer o fyrhau URLs o gwbl. Mae’r angen byrhau URLs yn un o’r gwendidau y we yn 2012 achos mae pob un yn creu pwynt o fethiant yn y we. Mae bai ar Twitter yn wreiddiol! Os ydyn nhw yn gallu ategu lluniau i drydariadau pam dydyn nhw yn ategu dolenni llawn hefyd?

   
  • Nic Dafis 4:40 PM ar 1 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae stwnsh.com yn cael ei sgwoto erbyn hyn, felly prin iawn fydd y dolenni yna yn dod yn ôl.

   Dw i’n defnyddio tinyurl ar gyfer pethau mewn cylchlythyr ebost dw i’n wneud, yn bennaf ar gyfer dolenni Googlemaps, gan mod i’n gallu cofio nhw – tinyurl.com/pentre-arms yw’r dafarn leol, er enghraifft. Ro’n i’n arfer defnyddio stwnsh am yr un peth, nes i mi sylweddoli bod stwnsh.com wedi dechrau lapio tudalennau targed mewn ffram.

  • Carl Morris 11:37 PM ar 1 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dydd Gwener daeth y berchnogaeth i ben, yn ôl WHOIS.

   Dw i ddim yn licio’r fframiau ar draws y we chwaith. Pan oedd Twitter yn trio nhw roedd pobol yn defnyddio’r term dickbar.

  • iestyn 10:27 AM ar 2 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Gwarthus

  • Dafydd Tomos 5:49 PM ar 2 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae gan Gareth y gallu i adnewyddu’r parth yn ystod y mis nesa, ond wedyn mi allai’r pris godi neu fe allai fynd ar ocsiwn (dwi ddim yn siwr beth yw polisiau penodol Enom).

   Dwi ddim yn credu fod llawer o werth masnachol i’r wefan (yn wir, mae’r ffaith nad yw wedi ei adnewyddu yn brawf o hyn efallai). Ond mae yna werth o gael y dolenni i weithio o hyd, beth bynnag.

   Fasen i ddim yn ei golli os yw’n diflannu ond yn amlwg mae yna lawer o bobl wedi bod yn ei ddefnyddio. Os nad ydi Gareth eisiau ei gadw, fe ddylai ei drosglwyddo i rywun arall (wrth gwrs, all e ddim trosglwyddo rheolaeth a pherchnogaeth nes iddo dalu’r ffi adnewyddu).

  • Carl Morris 5:56 PM ar 2 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Pwyntiau da.

   Mae bywyd potensial fel archif o ddolenni, does dim rhaid prosesi ddolenni newydd.

  • Gareth 7:15 PM ar 2 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dwi wedi bod heb y wê ers dydd Iau, felly rwan dwi’n gweld hyn. Mi fyddai’n ei sortio heddiw.

  • Carl Morris 7:16 PM ar 2 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Pob bendith Gareth. Dw i wedi diweddaru’r cofnod.

  • Gareth 12:31 AM ar 3 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Diolch am ddod a hyn i fy sylw. Am ryw reswm ni chefias ebost gan y cwmni i adael mi wybod bod yr enw parth wedi dod i ben. Roedd y cwmni wedi canslo yr enw hefyd!

   Ddylsiau bopeth fod yn ôl yn fuan iawn.

  • Gareth 12:35 AM ar 3 Mai 2012 Dolen Barhaol

   @nicdafis Nid yw stwnsh.com bellach yn lapio tudalennau mewn ffram. Nid yw’r wefan wedi gwneud hyn ers peth amser.

 • Rhodri ap Dyfrig 9:32 AM ar 8 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Hywel Jones, twitter   

  Fideo: Dadansoddi Rhwydweithiau Twitter (Hywel Jones) – Hacio’r Iaith 2012 

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel