Tagiwyd fel: grantiau Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 3:12 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , grantiau, , , PSVR, Wici Caerdydd   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2) 

  Arloesi ar Lawr Gwlad

  Marged Rhys (Mentrau Iaith Cymru)

  Cydweithio rhwng Mentrau (e.e. Môn a Sir Ddinbych). Rhannu arbenigedd.

  Clwb Flogio yn Abertawe, wedi’i ddechrau mewn clwb ieuenctid.

  5 menter wedi derbyn grant Arloesi 2050:

  Cered – Clwb Codio yn y de-orllewin. Hyfforddi hyfforddwyr gwirfoddol lleol

  Cered – ap Bys a Bawd. Ap reality cymysg yn dod a chymeriadau hwynagerddi.

  Abertawe – ap lles

  Caerdydd – Wici Caerdydd. Cyfers o olygathons are themâu arbennig, gan gynnwys yn ystod Tafwyl, Eisteddfod 2018 a mynd at grwpiau lleol/clybiau ieuenctid.

  RhCT – gêm antur episodig

  Caerffili – (gweler isod)

  Clwb Gemau Fideo, Menter Iaith Caerffili

  Morgan yn ymhelaethu mwy am y grwpiau.

  Sefydlu clwb gemau fideo dwy flynyedd yn ôl, ac yna sefydlu sianel YouTube

  Plant ifanc: Tegannau- Fideos dadfocsio teganau.

  Plant cynradd/uwchradd: Gemau Retro – Disgyblion 6ed dosbarth yn gwirfoddoli yn y grwpiau gemau fideo a golygu fideos, ac mae hyn yn mynd tuag at eu cwrs BAC.

  Creu fideos PSVR.

  Pobl ifanc 16+: YnChwarae. Noson gemau, YouTube, Twitter darlledu’n fyw ar YouTube Gaming a Twitch. Llinell sgwrsio Discord # sgwrs-gyffredinol_cymraeg

   
 • Carl Morris 2:55 PM ar 25 February 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: grantiau,   

  Llywodraeth Cymru: grantiau ar gyfer prosiectau digidol Cymraeg 

  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau manylion am gyfres arall o grantiau ar gyfer prosiectau digidol Cymraeg:

  Rydym yn gwahodd sefydliadau i wneud cais am grant o raglen 2014/2015.
  Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion ein cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant fydd cefnogi gweithgareddau sy’n:

  • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd o
  • feddalwedd
   • aps
   • wasanaethau ar-lein
   • declynnau creu cynnwys Cymraeg
   • gynnwys digidol Cymraeg.
  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg ar-lein
  • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

  […]

  Am ragor o fanylion ewch i wefan Llywodraeth Cymru a chysylltwch â nhw yn uniongyrchol.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 9:00 AM ar 6 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: apiau, , cynllunio iaith, grantiau, hyrwyddo, , llyworaeth,   

  Hwre! Grantiau newydd i hybu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg 

  Mae hon yn neges bwysig iawn i unrhyw ddarllenwr neu gyfrannwr i Haciaith sydd â syniadau am sut i wella sefyllfa’r Gymraeg arlein ac yn y maes digidol. Da ni gyd yn lecio trafod a dadla am be sy ora – rwan mae cyfle i wneud rhywbeth!

  Ar ôl cyfnod o drafod rhwng y Llywodraeth a nifer fawr o unigolion a grwpiau sydd yn ymwneud â’r maes technoleg a iaith dros y flwyddyn dwetha, mae  na ffrwyth i’r trafod sef cynllun grantiau newydd ar gyfer hybu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  http://wales.gov.uk/topics/welshlanguage/grantswelshlanguage/tech-digital-media-grants/?lang=cy

  Mae yna £150k ar gael dros 2013/14. Dyma yw’r amcanion a gweithgareddau sy’n cymwys gwneud cais am arian amdanynt:

  Amcanion y cynllun grant:

  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau;
  • ariannu prosiectau er mwyn cynyddu’r cynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein;
  • ariannu mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, rhaglennu, gwasanaethau ar-lein, teclynnau i greu cynnwys – a chynnwys Cymraeg digidol.

  Gweithgareddau cymwys
  Mae’r gweithgareddau canlynol yn gymwys i’w hariannu dan y cynllun:

  • Datblygu rhaglenni meddalwedd (aps) cyfrwng Cymraeg ar gyfer amrywiaeth o lwyfannau yn cynnwys ffonau symudol/ffonau clyfar, cyfrifiaduron llechen, cyfrifiaduron personol a theledu sy’n cysylltu â’r we;
  • Datblygu gwasanaethau Cymraeg ar-lein;
  • Prosiectau i gynyddu faint o gynnwys digidol yn y Gymraeg sydd ar gael ar-lein;
  • Mentrau hyfforddi a chyrsiau codio, yn cynnwys hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc;
  • Prosiectau isadeiledd i gefnogi datblygiad rhaglennu a gwasanaethau Cymraeg ar-lein (ee, datblygu technoleg testun-llais, adnabod llais, e-gyhoeddi, cyfieithu peirianyddol a chof cyfieithu);
  • Mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, cynhyrchion isadeiledd, gwasanaethau ar-lein, teclynnau i greu cynnwys – a chynnwys Cymraeg digidol;
  • Unrhyw weithgareddau eraill fyddai’n cyfrannu at gyflawni’r amcanion a gyflwynwyd yng nghynllun gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg

  Rhaid rhoi clod lle mae’n ddyledus, a diolch felly i’r gweinidog Leighton Andrews am fod mor frwdfrydig dros hyn ac am fwrw’r maen i’r wal. Clod hefyd i’r gweision sifil sydd wedi bod yr un mor frwdfrydig am y cynllun. Roedd hi’n braf teimlo (am unwaith!) bod rhoi barn ac ymgynghori am arwain at rhywbeth pendant fyddai’n arwain yn uniongyrchol o’r trafodaethau hynny.

  Felly, mae yna arian yno, mae’r telerau yn eithaf agored i nifer fawr o agweddau o fewn y maes. Rhowch eich ceisiadau mewn a lledwch y gair yn eang!

  Efallai nad yw £150k yn lawer iawn o ystyried cost rhai agweddau o’r hyn sydd angen ei wneud ond gyda digon o ddiddordeb a chanlyniadau da gobeieithio gall arwain at fwy. Dwi wir yn gobeithio y bydd yna ystod eang o geisiadau, yn fach a mwy, er mwyn dangos y math o syniadau sydd yna os mae ychydig gymorth ar gael.

   
  • Rhodri ap Dyfrig 9:49 AM ar 6 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Cwestiwn: sut mae modd i ni fel cymuned hacio’r iaith sicrhau bod hwn yn llwyddiannus?

   Oes angen gwaith annnog a datblygu prosiectau? Oes angen creu gofod i drafod a rhannu syniadau?

   Os dydych chi ddim am wneud cais eich hunain, pwy fasech chi eisiau annog i wneud cais?

   Beth am i ni gyd gynnal hacio’r iaith bach lle rydyn ni’n byw i drafod sut mae modd annog ceisiadau?

   Ydyn ni eisiau gwneud cais i gyllido Hacio’r Iaith 2014?

  • Carl Morris 12:31 AM ar 7 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Dweud wrth bawb!

   Mae croeso i bobl bod yn gyfrinachol a chystadleuol hefyd dw i’n meddwl. Fel Apple.

   Ond ym mhersonol dw i’n fodlon rhannu syniadau. Fel Automattic.

   Dw i ddim yn siwr am gyllido Hacio’r Iaith 2014. Ydy cais grant yn werth yr ymdrech? Mae’r digwyddiad yn weddol rhad yn ei hanfod ac mae ambell i sefydliad yn fodlon cyfrannu ta waeth? Ond mae’n dibynnu beth mae pobl eisiau gwneud. Ydyn ni’n mynd am waliau fideo a chestyll neidio tro ‘ma neu be?

  • Rhodri ap Dyfrig 12:46 PM ar 7 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Par: Hacio’r Iaith 2014 – cestyll neidio FTW! £50 o Aber Bounce – na’i dalu am hwnna. Allen ni ddim ceisio eniwe chos does dim ymgorfforiad i Hacio’r Iaith. Dwi o ddifri am y castell neidio. 2014 y thema fydd JOIO fel plentyn 5 oed.

   Ma’n andros o bwysig bod lot fawr yn trio, a bod na rhai ceisiadau sydd yn dangos efallai bod angen buddsoddiad llawer mwy na sydd ar gael mewn sdwff mwy strywthurol e.e. technoleg lleferydd.

 • Rhodri ap Dyfrig 11:57 PM ar 30 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: awesome, grantiau, ossym   

  Awesome Foundation Cymru? 

  http://www.awesomefoundation.org/

  We are an ever-growing, worldwide network of people devoted to forwarding the interest of awesomeness in the universe. Created in the long hot summer days of 2009 in Boston, the Foundation distributes a series of monthly $1,000 grants to projects and their creators. The money is pooled together from the coffers of ten or so self-organizing “micro-trustees” and given upfront in cash, check, or gold doubloons. The chapters are autonomous and organized by the trustees around geographic areas or topics of interest.

  The Foundation provides these grants with no strings attached and claims no ownership over the projects it supports. It is, in the words of one of our trustees, a micro-genius grant for flashes of micro-brilliance.

  Dwi rili isio dechra un o rhain yng Nghymru. Pwy fasa’n lecio helpu fi i drio gneud un am 6 mis i weld tasa’n gweithio? Fasa ange ffeindio 10 ymddiriedolwr fasa’n fodlon gwario £100 y mis am 6 mis…ella sa ni’n gallu gneud o’n £50 gan bod $1 yn £0.64 ar hyn o bryd. Bach o pwsh cael £100 gan rywun bob mis. Beth bynnag, manylion yw rheiny! Pwy sy mewn?!

   
  • Huw 12:47 AM ar 31 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Wyt ti’n son am sefydlu grŵp o venture capitalists Cymraeg?

  • Carl Morris 7:40 AM ar 31 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Huw, mae VCs yn cymryd cyfranddaliadau ym menterau. Fydd y sefydliad yma ddim yn cymryd perchnogaeth dros y mentrau/prosiectau.

   Basai sefydliad grantiau sy’n annibynnol o’r sector cyhoeddus yn ddiddorol iawn fel arbrawf! Dw i eisiau cyfranogi ond basai pob dwy fis yn haws ar y poced – ar hyn o bryd.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:36 AM ar 31 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Sdim perchnogaeth dros brosiect, yr unig beth ma ymddiriedolwyr yn disgwyl ydi adroddiad byr am be ddigwyddodd. Sdim arlliw o venture capital iddo fo! Jest yn ffordd o gael grantiau i fentrau neu unigolion ossym fasa falle ddim isio neu ddim yn gallu mynd i’r pwrs cyhoeddus.

  • Carl Morris 3:32 PM ar 9 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   • cnwc *
  • Rhodri ap Dyfrig 2:30 PM ar 11 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Diolch an y *bwp*…na’i ddechrau off te. Dwi’n fodlon rhoi £50 y mis am 6 mis. Pwy sydd am ymuno efo fi?

   Dewch ‘laen!

  • Huw 2:38 PM ar 11 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Dim bod dwi’n gwrthod, ond hoffwn i glywed mwy am syniadau posib cyn rhoi pres. Beth fedrai ddisgwyl i ddigwydd? Oes unigolion/grwp mewn golwg ar hyn o bryd?

  • Rhodri ap Dyfrig 2:40 PM ar 11 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gyda llaw, ‘gwaddol’ ydi ‘foundation’ yn Gymraeg. Hmmm. Diolch Bruce, diolch yn fawr iawn.

  • Huw Marshall 3:14 PM ar 11 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Rho fi lawr!

  • Rhodri ap Dyfrig 4:50 PM ar 11 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Huw! 2 lawr…8 i fynd.

   Bydd yn gyfle hollol unigryw i wneud i bethau creadigol, cymunedol, neu gymdeithasol ddigwydd yn sydyn, rhywbeth sydd ar goll yn y byd Cymraeg arlein (er sdim rhaid iddo fod arlein – bydd fyny i’r buddsoddwyr benderfynu beth yw’r ffocws penodol).

  • Rhodri ap Dyfrig 5:05 PM ar 11 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   3 lawr…7 i fynd.

   Mae Euryn Ogwen wedi cytuno i fod yn fuddsoddwr. Pwy sy nesa?

  • Carl Morris 7:36 PM ar 11 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n fodlon rhoi £50 y mis am 6 mis.

   Cynydd hyd yn hyn:
   40% ████████░░░░░░░░░░░░

   Meddyliau ar fy mlog am ariannu stwff Cymraeg.

  • Rhodri ap Dyfrig 9:16 PM ar 11 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   @carl woop!

  • Iestyn 10:10 AM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Wi’n fodlon gwneud. Ma rhywbeth fel hyn wedi bod yng nghefn fy meddwl ers amser, ond wi heb gael yr amser (na’r wmff!) i wneud dim amdano, felly da iawn Nwdls, a phob nerth i dy fraich! Wyt ti wedi edrych ar bethau fel Enterprise investment schemes sydd yn caniatau i chi osod rhai buddsoddiadau yn erbyn treth incwm? Hefyd, tybed fyddai diddordeb gyda chyfrandalwyr Dyddiol Cyf (Rhiant-gwmni Y Byd) i gyfrannu peth o’r arian sydd dal yn y cwmni hwnnw at gynllun o’r fath.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:33 AM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Iestyn! 5 i fynd!

   Dwisio gneud un peth yn eitha clir, dydi hwn ddim yn enterprise investment, nac yn venture capital. Sail y syniad yw bod o’n ffordd wahanol o roi arian i brosiectau, lle nad oes unrhyw ofynion pellach na gwario’r arian ar y derbynnydd. Yr unig criteria yn ol syniad gwreiddiol yr awesome foundation ydi bod y prosiect yn ossym! Gallwn ni benderfyniu ar y dechrau os ydan ni isio iddo fo fod ar gyfer prosiectau Cymraeg yn unig, i Gymru yn gyffredinol, neu ar gyfer rhyw fath o thema arall (mae na rai wedi bod ar gyfer gwyddoniaeth neu bynciau penodol o’r blaen dwi’n meddwl). Dwi’n credu byddai’n gwneud synnwyr i ni gadw at brosiectau sy’n ymwneud a’r Gymraeg mewn rhyw ffordd. Mae perffaith hawl gan unrhywun arall yng Nghymru i wneud un cyffredinol i Gymru neu ddinas os ma nhw isio.

  • Rhodri ap Dyfrig 12:00 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Mae @bryns wedi cytuno i fod yn ymddiriedolwr rhif 6! Diolch Bryn!

   Be am enw Cymraeg: Cronfa Wychder Cymru?

  • Colin Nosworthy 5:37 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   £50 y mis yn ddrud! ydw i’n cael ymuno am llai o arian?

  • Elin H G Jones 9:03 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   syniad gwych – mwy o stwff fel hyn sydd eisiau. dyna oedd un o syniadau sylfaenol Y Byd wrth gwrs. Mi wna i.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:14 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Na, allwn ni ddim yn anffodus Col. Rhaid iddo fod yn 10 person a rhaid i’r peth fod mor syml â phosib felly £50 i bawb, dim mwy dim llai. Roedd cangen Llunain o’r Awesome Foundation on gofyn £100 y mis gan ymddiredolwyr felly da ni’n gwneud o am hanner y pris a rhaid i ni fod efo swm sydd yn werth ei gael. Bydda £500 yn rhoi hwb mawr i nifer fawr o unigolion a grwpiau i gael pethau gwych i ddigwydd.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:51 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gwych! Diolch Elin.

   @Huw (sori, aeth dy neges ddwetha i’r bin sbam am ryw reswm)

   Y syniad ydi bod 10 person yn rhoi arian o flaen llaw, ac yn dod i gytundeb ar ba gais i’w wario arno gyda’i gilydd bob mis. Does dim unigolion na phrosiectau mewn golwg ar hyn o bryd. Rhan o’r hwyl o fuddsoddi fydd gweld beth fydd yn dod trwodd bob mis. Unwaith bydd 10 ymddiridolwr mewn lle byddwn ni’n cyhoeddi dyddiad cau ar gyfer ceisiadau a chymryd hi o fanna. Fasa na ddim lot o ganllawiau (ma’n debyg taw’r unig un i ni fasa bod y prosiect yn un Cymraeg neu ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg), a dim lot o ofyn ar yr ymgeiswyr – mond bod y prosiect yn un gwych! Os nad oes cytundeb bod cais sy’n werth ariannu yna ma’r broses ceisiadau’n ail agor eto. Sdim byd o hyn wedi cael ei gytuno eto cofia, a dwi’n meddwl na jest y syniad o allu rhoi arian at bethau mewn ffordd unigryw, rhydd a hyblyg sy’n apelio. Rhyw fath o Kickstarter Cymraeg ar raddfa fychan iawn.

  • Rhys Wynne 10:54 AM ar 14 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   @Colin/Rhodri

   Dallt y rhesymeg Rhodri, ond mae’r esgid braidd yn dynn ar hyn o bryd. Fyddai modd i fi a Colin (neu rhywun arall) fynd hanner/hanner dweder, a mynd dan yr enw Rhys Nosworthy and Colin Wynne ar y panel/Hall of Fame?

  • Rhodri ap Dyfrig 11:11 AM ar 14 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   A dweud y gwir dwi’n meddwl dylen ni drio cael tair merch yn y llefydd sydd ar ol, er cydbwysedd, a chadw rhestr aros os mae rhagor o bobol dal eisiau dod yn ymddiriedolwyr ar ol hynny. Os mae un person yn penderfynu gadael yna gallwn ni lenwi’r slot yna’n hawdd wedyn.

   Os ma hwn yn gweithio, a sdim rheswm pam na wnaiff, yna mae modd ehangu’r syniad i fod yn fodel kickstarter go iawn, arlein lle gall pobol gyd-ariannu prosiectau gyda faint bynnag o arian ag y maen nhw isio. Ond am y tro, ac er mwyn cadw pethau’n hawdd i’w rheoli, dwi’n meddwl sa’n well cael un ymddiriedolwr, un cyfraniad.

   Ar y llaw arall, sdim angen i ni wybod lle mae’r ymddiriedolwr yna’n cael y pres at ei gilydd, os ti’n dallt fi. 😉

  • Rhys Wynne 12:11 PM ar 14 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Dallt yn iawn, ac yn cytuno bod eisiau trio cael cydbwysedd ymysg yr ymddiriedolwyr. (Ac hefyd yn fwy na bodlon ar hyn o bryd i ddal yn ol a bod ar restr aros!)

  • Carl Morris 10:45 PM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

   *bomp*

   Be’ ddigwyddodd i’r sefydliad?

 • Rhodri ap Dyfrig 9:57 AM ar 11 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfryngau sifig, , grantiau   

  Grantiau hyd at $4k gan Rising Voices ar gyfer cyfryngau sifig / cymunedol 

  http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2012/01/10/rising-voices-call-for-microgrant-proposals-for-citizen-media-outreach/

  Application Deadline: Friday, February 3, 2012 at 11:59 PM GMT

  A major part of Rising Voices’ mission to support and nurture underrepresented communities so that they can begin to take full advantage of participatory digital media tools has been our microgrants for citizen media outreach projects. Since 2007, these small grants provide an opportunity for individuals, grassroots groups, networks, and other organizations without significant access to larger funding to be able to pass along knowledge by teaching others in their community in the use of these tools, as well as to provide ongoing support.

  Rising Voices is pleased to announce the 2012 open call for microgrant proposals, and we are currently accepting project proposals for funding up to $4,000 USD for global projects.

  Credu byddai modd gwneud cais credadwy gan grŵp o fudiadau / cymunedau Cymraeg. Fasa £1,500 yn gallu talu am 3 gweithdy cyfryngau lleol.

   
  • rhys 10:39 AM ar 11 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Cin i wneud wbath gyda criw ifanc creadigol Blaeuna

  • Rhodri ap Dyfrig 12:54 PM ar 11 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Amdani. Sdim byd i golli o drio nag oes. Meddwl bod y ffaith nad oes na grantiau ar gyfer gwneud sdwff fel hyn yn Gymraeg o dy blaid di.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel