Seminar #techcy – fideos a sleids y cyflwyniadau nawr ar gael

Mae’r fideos wedi caeleu rhoi arlein o’r 5 cyflwyniad a roddwyd i ddechrau trafodaethau yn y seminar technoleg a’r Gymraeg gynhaliwyd gan y Llywodraeth fis dwetha. Dwi ddim yn meddwl bod y sleids i’w gweld ar y fideos yn anffodus ond gallwch chi lawrlwytho nhw fan hyn. Leighton Andrews Marc Webber Sioned Roberts Huw Onllwyn… Parhau i ddarllen Seminar #techcy – fideos a sleids y cyflwyniadau nawr ar gael

Gmail yn y Gymraeg!

Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg. Dywedodd Meri Huws: Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd – byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y… Parhau i ddarllen Gmail yn y Gymraeg!

Lleoleiddio Evernote i’r Gymraeg

Mae Evernote yn wasanaeth cwmwl ar gyfer cymryd nodiadau, lluniau a storio dogfennau rhwng yn sydyn rhwng dyfeisiau. Dwi’n ei ddefnyddio’n achlysurol os dwi isio cymryd nodyn sydyn pan dwi allan. Mae Evernote wedi agor eu rhyngwyneb i gael ei gyfieithu i wahanol ieithoedd ac fel dwi’n deall mae’n bosib ei leoleiddio i’r Gymraeg os… Parhau i ddarllen Lleoleiddio Evernote i’r Gymraeg

Defnyddio Foursquare i gael gwasanaeth Cymraeg

Dwi wedi biod yn trio meddwl am ddefnyddiau Cymraeg o Foursquare ac wedi cael syniad bach allai fod yn ddefnyddiol iawn os fasai digon o bobol yn gwneud rhywbeth tebyg i lefydd eraill. Mae’n bosib creu rhestrau o lefydd ar thema benodol yno (e.e. caffis gorau yn ol defnyddiwr x) ond dwi di dechrau rhestr… Parhau i ddarllen Defnyddio Foursquare i gael gwasanaeth Cymraeg

Haenau cymdeithasol Cymraeg, gêmeiddio a lleoli daearyddol

Ar ôl y synfyfyrio wnes i ddoe am Foursquare, meddalwedd lleoli daearyddol a’r Gymraeg ges i rhyw egin syniad am ffordd efallai y gallech chi gael check-ins i weithio mewn ffordd lle mae’r Gymraeg yn cael ei ddefnyddio yn naturiol. Ai’r unig ffordd i gael y math hyn o dechnoleg yn gynaladwy yn y Gymraeg… Parhau i ddarllen Haenau cymdeithasol Cymraeg, gêmeiddio a lleoli daearyddol

Blackbird Pie – mewnosod trydariadau o Twitter mewn gwefan *nawr yn Gymraeg*

Mae Nic wedi gofyn am fy addasiad Cymraeg o Blackbird Pie: @carlmorris Wnest ti gyfieithu ategyn Blackbirdpie ar gyfer adolygiad.com? Os felly, ga i gopi? — Nic Dafis (@nicdafis) August 17, 2011 Blackbird Pie yw ategyn WordPress sy’n mewnosod trydariadau (hapus gyda’r term trydariad nawr?) mewn gwefan neu blog. Dw i wedi addasu’r cod i… Parhau i ddarllen Blackbird Pie – mewnosod trydariadau o Twitter mewn gwefan *nawr yn Gymraeg*

Darganfyddiad Gwirio Sillafu Cymraeg ar y Mac!

Diweddariad 3 – 2022 Dwi wedi diweddaru y dolen i lawr lwytho y geiriadur. Yn macOS, mae y darn geiriaduron wedi symyd i System Prefrances / Keyboard / Text. Ond mae y folder i osod y geiriadur dal yn ~Library/Spelling. Ffeindiwch fi ar Twitter os oes angen unrhyw help efo hyn. *** Mae gwirio sillafu… Parhau i ddarllen Darganfyddiad Gwirio Sillafu Cymraeg ar y Mac!