Tagiwyd fel: cymraeg Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 1:07 PM ar 5 July 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymraeg, , , techcy,   

  Seminar #techcy – fideos a sleids y cyflwyniadau nawr ar gael 

  Mae’r fideos wedi caeleu rhoi arlein o’r 5 cyflwyniad a roddwyd i ddechrau trafodaethau yn y seminar technoleg a’r Gymraeg gynhaliwyd gan y Llywodraeth fis dwetha. Dwi ddim yn meddwl bod y sleids i’w gweld ar y fideos yn anffodus ond gallwch chi lawrlwytho nhw fan hyn.

  Leighton Andrews

  Marc Webber

  Sioned Roberts

  Huw Onllwyn Jones

  A fi…

   

   
  • Carl Morris 12:04 AM ar 6 Gorffennaf 2012 Dolen Barhaol

   Rhod, unrhyw siawns ti’n gallu rhannu dy sleidiau tybed plis? Efallai ar Slideshare? Does dim sleidiau yn y fideo ac mae dy gyflwyniadau di yn weledol iawn. Diolch.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:53 AM ar 6 Gorffennaf 2012 Dolen Barhaol

   Mae nhw ar gael fel pdf ar y ddolen i wefan y Llywodraeth ond mae nhw yma hefyd: http://www.slideshare.net/rhodriapdyfrig/

 • Carl Morris 3:32 PM ar 30 June 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymraeg, ,   

  Fideo: Wicipedia Cymraeg, y wefan mwyaf poblogaidd yn Gymraeg 

   
 • Rhodri ap Dyfrig 11:57 PM ar 15 June 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , bythwyrdd, cymraeg, print   

  Dwi di bod yn meddwl lot am y… 

  Dwi di bod yn meddwl lot am y cofnodion blog hynny sydd yn aros yn y cof, y cofnodion blog sydd yn ennyn trafodaeth fawr, neu sydd wedi cymryd llawer iawn o waith ymchwil a sgwennu gan yr awdur.

  Dwi’n ystyried curadu llyfryn print o’r rhai gorau yn y dyfodol agos ac felly’n trio casglu syniadau yn ehangach na be dwi di gadw yn Delicious neu ar gof.

  Beth oedd y gofnod blog ar eich blog chi da chi fwyaf balch ohono?

  Beth oedd y gofnod blog wnaeth adael chi’n meddwl am y pwnc am oriau?

  Pa gofnod blog Cymraeg sydd wedi cael y drafodaeth fwyaf?

  Dwi’n gobeithio gallwch chi helpu i dynny rhai syniadau at ei gilydd ag ell gallwn ni roi rhyw fath o ail-fywyd a gwerthfawrogiad i rai cofnodion arbennig. Dwi hefyd wedi prynu’r parth bythwyrdd.com gyda’r bwriad o gydgasglu y cofnodion blog gorau sy’n cael eu cyhoeddi yn Gymraeg yno. Does gen i ddim yr amser i wneud y prosiect yma’n anffodus ond os ma unrhywun arall isio rhedeg efo’r syniad yna croes i chi wneud.

  Jest gadwch ddolen i’r gofnod blog da chi’n gofio yn y sylwadau, a falla chydig o resymau pam da chi wedi ei gynnwys.

   
  • Rhys Wynne 9:43 AM ar 18 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Syniad gwych. Ni wedi trafod hyn o’r blaen ond heb wneud dim amdan y peth. Syniad arall ges i (dw i’n llawn syniadau, jyst bod dim yn deillio ohonynt), fyddai ei gyhoeddi hefyd ar ffurf e-lyfr, (just for the hell of it) gyda chaniatad y blogwyr, ac anelu’r casgliad at ddysgwyr, drwy eu haddasu ychydig ac ychwnaegu geirfa oddi tanynt, rhywbeth tebyg i’r gyfres Mynediad i Gymru – syniad kickstrater falle?

  • Rhodri ap Dyfrig 10:16 AM ar 18 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Syniad da Rhys. Byddai addasu’r cynnwys i lwybrau cyhoeddi gwahanol yn ffordd dda o ddenu sylw gan bobol gwahanol i’r cofnodion. Angen cael gymaint o bobol ag sydd bosib i gyd-gasglu eu hoff gofnodion i ddechrau! Honno di’r dasg fwyaf.

  • Rhys Wynne 11:57 AM ar 18 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Cytuno, mae’n dipyn o dasg, ac un gymerith amser.

   Mi ddechreau i gydag un cynnig ta.

   Er Côf Am Gary Speed:Gruffernol Atsain – Fel arfer, pan mae rhywun enowg, nad ydw w erioed wedi cwrdd a nhw’n marw, hyd yn oed mewn amgylchiadau mor drist a hyn, tydi o ddim yn cael llawer o effaith arna i. Hefyd, er mod i’n gefnogwr mawr o bel-droed Cymru a gyda pharch mawr tuag at y diweddar Gary Speed fel chwaraewr a ciw o reolwr, ro’n i bradd yn anghyfforddus yn y modd y cafodd ei ‘ganoneiddio’ bron gan bobl yn dilyn ei farwolaeth (rhywbeth sy’n digwyddyn yn aml dyddiau hyn pan mae selebs yn marw). Wedi dweud hynny i gyd, [a dyma’r darn faswn i’n eisiau ei gynnwys fel esboniad cryno o’m dewis…] mae’r cofnod yma gan Gruff Rhys (i mi beth bynnag) rhywsut yn taro deuddeg gan ei fod yn crisialu beth mae’n olygu i fod yn Gymro, yn gefnogwr pel-droed Cymru ac yn perthyn i genhedlaeth penodol.

  • Huw 5:06 PM ar 19 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gai ofyn beth yw’r ysgogiad y tu ôl i gyhoeddi llyfr argraffiedig?

  • Rhodri ap Dyfrig 12:50 PM ar 20 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Haia Huw, dwi jest efo diddordeb mewn pethau sy’n symud o ddigidol i gorfforol, ac os dio’n gallu rhoi cynulleidfa newydd i ddeunydd gwerth chweil.

  • Carl Morris 11:46 PM ar 21 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

 • Bryn Salisbury 10:48 AM ar 25 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , cymraeg, , , , ,   

  [Sut?] GMail yn y Gymraeg 

  Fideo bach i ddangos sut mae gosod GMail i fod yn y Gymraeg!

   
  • Aled 12:51 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A dim ond “Search, Lluniau, Cyfieithu, Blogger” yn ymddangos ar ben y sgrin (gan golli YouTube, Calendr, Mapiau, Dogfennau, etc.)… tybed sut i gael y rheiny yn ôl…

 • Bryn Salisbury 7:31 PM ar 24 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymraeg, , , , ,   

  Gmail yn y Gymraeg! 

  Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg.

  Dywedodd Meri Huws:

  Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd – byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y gwaith ac yn y cartref – ac mae’n bwysig felly fod siaradwyr Cymraeg yn gallu defnyddio’r iaith ar-lein. Mae’r ffaith bod Google, cwmni rhyngwladol ac enw cyfarwydd ar draws y byd, wedi penderfynu cynnig Gmail yn Gymraeg yn dangos y pwys y mae cwmnïau rhyngwladol yn ei roi ar ddatblygu technoleg yn Gymraeg, ac mae’n gosod esiampl i gwmnïau eraill, yn ogystal ag i ddefnyddwyr.”

  Cafodd Gmail ei gyfieithu gan ddefnyddio system Translator Toolkit Google sef system cof cyfieithu soffistigedig yn y cwmwl sy’n cynnwys peiriant cyfieithu peirianyddol Google Translate. Cafodd y gwaith ei reoli gan swyddogion Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac wedyn, Comisiynydd y Gymraeg ar y cyd â Google.

  Dwedodd Google:

  Mae Google yn canolbwyntio ar sut y gall ein hoffer helpu i ddiogelu ac adfywio ieithoedd lleiafrifol er mwyn eu gwneud yn fwy perthnasol, yn arbennig i’r genhedlaeth ifanc. Rydym wrth ein bodd felly, fod Gmail ar gael yn Gymraeg – y ddiweddaraf o 57 iaith – gan ein bod yn gwybod bod galw am dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer defnyddwyr yng Nghymru a thu hwnt.

  Dwi yn sicr yn hapus dros ben gweld rhagor o gyfleusterau a gwefannau ar gael yn y Gymraeg, ac yn hapus gweld cyd-weithio rhwng y Bwrdd, Y Comisiynydd a chwmnïau fel Google. Mae’r newyddion bod rhannau o’r gwaith wedi ei ‘wneud gan gyfrifiaduron (ac wedi ei gwirio gan aelodau o’r Bwrdd a swyddfa’r Comisiynydd) hefyd yn rhoi gobaith fydd system fel Google Translate yn gwella trwy gael mynediad i bentwr fawr o gyfieithiadau safonol.

  Mae’r rhyngwyneb Cymraeg i fod ar gael o fore ‘fory ymlaen, a fydda ni yn dod a fwy o fanylion pan bod nhw ar gael!

   
  • Sian 7:46 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Www, diddorol. Diolch Bryn, nai cadw lygad mas!

  • Hedd 7:53 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Bues i’n ebostio nôl a ‘mlaen gyda Google am hydoedd rhyw 5 mlynedd yn ôl am hyn. Roedd yn ymddangos ei fod yn mynd i ddigwydd bryd hynny, ond wnaetho nhw dynnu nôl. gwych gweld bod hyn wedi digwydd o’r diwedd. Nawr pwy all ddweud wrtha i sut i drosglwyddo ebost a chysylltiadau o Yahoo i Gmail, ac hefyd cael cyfeiriad Yahoo i arallgyfeirio at Gmail? Wedi cael cyfri Yahoo ers 14 mlynedd!

  • Iestyn 8:01 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Newyddion da a diddorol. Fory amdani!

  • Carl Morris 8:31 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae hi’n braf i weld bod gwaith y Comisiynydd a’r hen Fwrdd yr Iaith wedi dwyn ffrwyth achos mae pobol wedi bod yn gofyn am ddarpariaeth Cymraeg ar ryngwynebau Google ers blynyddoedd. Mae’r Comisiynydd wedi cyfrannu ei dylanwad, ‘lobio’ fel petai, sydd yn bwysig iawn – yn ogystal â’r gwaith cyfieithu.

   O ran Google mae gwasanaethau eraill fel YouTube a Google Docs sydd angen rhyngwyneb Cymraeg. Ac wrth gwrs bydd pobol yn disgwyl mwy o ryngwynebau Cymraeg ar aps gwe (web apps) gan cwmniau eraill fel Twitter. Rydyn ni’n byw yn yr oes aps gwe, mae lot yn digwydd yn y cwmwl (sori). Ond wedi dweud hynny gobeithio bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio hefyd ar feddalwedd bwrdd gwaith fel Microsoft Windows, Apple OS X a Linux sydd yn bwysig o hyd.

   Gyda llaw yn fy marn i ddylen ni beidio gor-bwysleisio cyfieithu peirianyddol yn y cyd-destun yma achos mae gwaith cyfieithu o safon yn dibynnu ar gyfieithu dynol yn y pen draw.

   Ond hefyd mae gwaith tu hwnt i gyfieithu rhyngwynebau os ydy eisiau sicrhau’r darpariaeth Cymraeg gorau. Mae lot o enghreifftiau – gawn ni awto-dreigladau ar Google Search plis, e.e. chwilio am ‘Caernarfon’ er mwyn derbyn canlyniadau ‘Gaernarfon’, ‘Nghaernarfon’ a ‘Chaernarfon’? Hefyd mae pethau ‘golygyddol’, e.e. dyw’r erthygl BBC yn Gymraeg am Gmail Cymraeg ddim ar gael trwy canlyniadau Google News. Does dim lot o Gymraeg o gwbl ar Google News. Fydd unrhyw erthygl Golwg360 ddim ar gael chwaith!

  • Dafydd Tomos 9:06 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dim gair o ddiolch i’r gwirfoddolwyr oedd wedi cyfieithu Gmail drwy Google yn uniongyrchol? Mi fase wedi bod yn bosib cael hyn 6 mlynedd yn ôl! (yn enwedig os oedd Bwrdd yr Iaith wedi cynnig gwirio’r cyfieithiad a’i gefnogi).

  • Bryn 9:26 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Na Dafydd, dim sôn o gwbl yn y datganiad. Ond eto, mae’r Comisiynydd yn newydd ac mwy na thebyg yn rhoi meddwl ychydig fwy hir-dymor na’r hen Bwrdd. Gawn ni weld nawr os bydd mwy o pethau yn dod lawr y llwybr yn y dyfodol…

  • Rhodri 10:38 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   O’r DIWEDD! Newyddion da, mae na un cwyn fach (oedd raid cael un doedd!), fel ar y dudalen chwilio Google, does dim dolenni i apps eraill Google fel Reader, Scholar, Newyddion ac ati. Yn rhyfedd iawn iddyn nhw sydd mor keen am wthio fo ma pob diweddariad G+ wedi diflannu hefyd. Ma’r rheina’n betha dwi’n ddefnyddio’n reit aml a ma’n biti bod dolen syml, hyd yn oed os dio’n Saesneg ar hyn o bryd, ddim yna.

   Ma Gmail yn wasanaeth dwi’n ddefnyddio’n ddyddiol felly, mae cyfieithu hwn yn fwy pwysig na chael y dudalen chwilio Google yn Gymraeg. Dwi bron byth yn mynd i Google.com. i chwilio dyddia ma, jest defnyddio’r porwr.

   Gobeithio bod Apple nesa ar yr agenda!

  • Bryn Salisbury 11:07 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n hollol iawn Rhodri, gobeithio byddant nhw nawr yn gallu cyfieithu’r gweddill yn reit fuan! Y peth diddorol i fi fydd gweld pa mor hir fydd hi’n cymryd i wneud fersiwn Cymraeg o Android.

  • Aled 12:48 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n ymddangos bod rhai nodweddion ar goll o Gmail Cymraeg (botymau ‘Calendr’, ‘Dogfennau’ ac ati, yn un peth pwysig iawn), a’r cyfieithu’n anghywir o bryd i’w gilydd (e.e. “Wrthi’n llwytho ymhen [hyn a hyn o amser]” am “Loading in [hyn a hyn o amser]”. Trueni – rhaid mynd yn ôl at iaith arall am y tro.

 • Rhodri ap Dyfrig 2:36 PM ar 3 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cymraeg, evernote,   

  Lleoleiddio Evernote i’r Gymraeg 

  Mae Evernote yn wasanaeth cwmwl ar gyfer cymryd nodiadau, lluniau a storio dogfennau rhwng yn sydyn rhwng dyfeisiau. Dwi’n ei ddefnyddio’n achlysurol os dwi isio cymryd nodyn sydyn pan dwi allan.

  Mae Evernote wedi agor eu rhyngwyneb i gael ei gyfieithu i wahanol ieithoedd ac fel dwi’n deall mae’n bosib ei leoleiddio i’r Gymraeg os oes gan unrhyw un ddiddordeb cyfrannu tuag ato.

  http://translate.evernote.com/

  (trwy DigitalInclusionWales)

   
 • Rhodri ap Dyfrig 1:12 PM ar 30 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymraeg, , iaith gwaith   

  Defnyddio Foursquare i gael gwasanaeth Cymraeg 

  Dwi wedi biod yn trio meddwl am ddefnyddiau Cymraeg o Foursquare ac wedi cael syniad bach allai fod yn ddefnyddiol iawn os fasai digon o bobol yn gwneud rhywbeth tebyg i lefydd eraill. Mae’n bosib creu rhestrau o lefydd ar thema benodol yno (e.e. caffis gorau yn ol defnyddiwr x) ond dwi di dechrau rhestr o lefydd yn Aberystwyth lle gellir cael gwasanaeth Cyrmaeg.

  Gallech chi hyd yn oed roi haen arall o fanylder a nodi faint o bobol sydd yn siarad Cymraeg yno, profiad da/gwael, yn yr adran Tips am y lleoliad.

  Dwi hefyd wedi agor y rhestr fel bod fy ffrindiau ar Foursquare yn gallu ychwanegu ato hefyd. Torfoli, iei!

  Os ydach chi’n byw yn Aber, ar Foursquare, isio cyfrannu, a dwi ddim yn dilyn chi yna anfonwch neges.

  Byddai’n rhywbeth efallai gallai Bwrdd yr Iaith ei ddefnyddio ar gyfer bathodynnau ‘iaith gwaith’ rhithiol pe bai’n sefydlu ei hun fel ffordd o nodi hyn.

   
  • Rhys Wynne 2:10 PM ar 30 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Byddai’n rhywbeth efallai gallai Bwrdd yr Iaith ei ddefnyddio ar gyfer bathodynnau ‘iaith gwaith’ rhithiol pe bai’n sefydlu ei hun fel ffordd o nodi hyn.

   Er na lwyddais ddefnydido haen ‘Layer’ Casgliad y Werin yn y Steddfod, gallai Bwrdd yr Iaith osod haen ar ‘Layer’ fel bod eu bathodyn nhw’n ymddangos o flaen siopau’r stryd wrth i chi ddal eich camra i fyny iddo? Layer yn gwethio ar sawl platfform, ond ddim yn rhoi’r gallu i drofoli fel dy awgrym Foursquare ddo.

  • Rhodri ap Dyfrig 2:39 PM ar 30 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Dwi hefyd wedi bod yn gadael tips Cymraeg, a dechrau trio golygu enwau llefydd i gael yr enwau Cymraeg fel chydig o arbrawf. Gawn ni weld sut ymateb ga’i. Dyw 4sq ddim yn derbyn newidiadau yn syth, ti ddim ond yn gallu eu ‘fflagio’. Ma pwy sy’n penderfynu os ydyn nhw’n newidiadau dilys neu beidio yn hollol gudd.

   Dwi di trio newid enw, Canolfan y Celfyddydau, yr Adeilad Parry Williams ac eraill. Ma’n biti nad yw’r coleg (sydd wedi gosod y rhan fwyaf ohonyn nhw ar y campws) wedi eu gosod yn ddwyieithog yn y lle cynta.

   Enghraifft o ystyried bod Cynllun Iaith ddim yn ddilys os taw arlein mae’r ‘arwyddion’ neu dim ond esgeuluso dwyieithrwydd am bod yr amgylchedd yn uniaith Saesneg?

 • Rhodri ap Dyfrig 5:30 PM ar 16 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: check-ins, cymraeg, , gêmeiddio, gps, lleoliadau,   

  Haenau cymdeithasol Cymraeg, gêmeiddio a lleoli daearyddol 

  Ar ôl y synfyfyrio wnes i ddoe am Foursquare, meddalwedd lleoli daearyddol a’r Gymraeg ges i rhyw egin syniad am ffordd efallai y gallech chi gael check-ins i weithio mewn ffordd lle mae’r Gymraeg yn cael ei ddefnyddio yn naturiol. Ai’r unig ffordd i gael y math hyn o dechnoleg yn gynaladwy yn y Gymraeg yw i greu system newydd lle mae’r checkins nid ar gyfer lle, neu ddigwyddiad mewn lle yn unig, ond ar gyfer unrhyw weithgaredd cymdeithasol sydd un ai yn Gymraeg neu efo nifer fawr o siaradwyr Cymraeg ynddo. Fase fo rhyw fath o gyfuniad o GetGlue a Foursquare.

  Ma Bwrdd yr Iaith wedi ceisio creu rhyw fath o ymgyrch sydd yn tagio gweithgareddau Cymraeg gyda’r stwnshnod #joio, ond heb lwyddiant mawr yn fy marn i, a heb unrhyw wasanaeth wedi ei adeiladu ar ben cyfanrediad y cynnwys wedi ei labelu gyda’r tagiau yna.

  Efallai nad oes angen y lleoli daearyddol o gwbl a taw checkins i ‘stwff cymdeithasol’ sy’n digwydd ar amser penodol fasa fo. Mae hyn yn digwydd eisoes ar Twitter mewn ffordd anffurfiol, a’r ochr tips/adolygiadau yn cael ei brofi gyda adolygiad.com. Byddai cael apps ac apps gwe symudol-hwylus yn gallu tyfu a ffurfioli hyn mewn ffordd fasa’n lot o hwyl dwi’n meddwl gan gyrraedd pobol newydd efallai.

  Felly yn lle trio pegio Cymraeg ar haenen gymdeithasol sydd eisoes yn Saesneg ei hiaith, oni ddylen ni drio creu haenen gymdeithasol arall sydd yn Gymraeg yn unig?

  Gêmeiddio’r Gymraeg ynde*! Does dim llawer o wasanaethau lle mae modd cael serendipity o ran defnyddio cynnwys, lleoliad neu weithgarwch yn y Gymraeg. Hen bryd efallai?

  Be ma’r Hacwyr yn feddwl?

  [ * dwi ddim wir yn hoffi’r cysyniad o ‘gamification’ yn yr ystyr ei fod yn gallu gweithio fel ffordd slei i ysgogi pobol i gyfrannu cynnwys at ddibenion cwmniau masnachol, ond pwy dwi i ddeud nad ydi elfennau gêmaidd mewn meddalwedd gymdeithasol yn gallu bod yn hwyl]

   
  • Carl Morris 11:41 AM ar 11 Hydref 2011 Dolen Barhaol

   Felly yn lle trio pegio Cymraeg ar haenen gymdeithasol sydd eisoes yn Saesneg ei hiaith, oni ddylen ni drio creu haenen gymdeithasol arall sydd yn Gymraeg yn unig?

   Dylen ni. O leiaf dylen ni trio pethau.

 • Carl Morris 10:58 PM ar 17 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Blackbird Pie, cymraeg,   

  Blackbird Pie – mewnosod trydariadau o Twitter mewn gwefan *nawr yn Gymraeg* 

  Mae Nic wedi gofyn am fy addasiad Cymraeg o Blackbird Pie:

  @ Wnest ti gyfieithu ategyn Blackbirdpie ar gyfer adolygiad.com? Os felly, ga i gopi?

  @nicdafis

  Nic Dafis

  Blackbird Pie yw ategyn WordPress sy’n mewnosod trydariadau (hapus gyda’r term trydariad nawr?) mewn gwefan neu blog.

  Dw i wedi addasu’r cod i Gymraeg. Enghraifft uchod. Neu ar adolygiad.com

  O’n i’n mynd i rhannu’r cod beth bynnag! Ond dw i ddim yn 100% hapus gyda fe achos roedd rhaid i mi creu fforch o’r cod wreiddiol yn hytrach na defnyddio gettext/ffeil mo – er mwyn cael dyddiau Cymraeg.

  Felly os maen nhw yn rhyddhau fersiwn newydd ac rwyt ti’n diweddaru’r ategyn bydd popeth yn Saesneg eto. (Os ti eisiau gwybod maen nhw yn defnyddio’r ffwythiant date yn hytrach na date_i18n. Efallai nai siarad gyda nhw.)

  Rwyt ti angen copi o Blackbird Pie fersiwn 0.5.1 http://wordpress.org/extend/plugins/twitter-blackbird-pie/

  Wedyn dyma’r ffeil PHP amgen http://quixoticquisling.com/cyfieithiadau/ategion/twitter-blackbird-pie-cymraeg.zip

  Wrth gwrs rwyt ti angen WordPress ar westeia dy hun http://cy.wordpress.org

  Gadawa sylw os ti’n ei defnyddio. Jyst chwilfrydig am ddefnydd.

   
 • Iestyn Lloyd 3:33 PM ar 29 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymraeg, , ,   

  Darganfyddiad Gwirio Sillafu Cymraeg ar y Mac! 

  Mae gwirio sillafu ar y Mac di bod yn boen ers talwm, ond fel rwyf yn teipio hwn allan yn TextEdit mae’r llinellau coch yn ymddangos o dan y geiriau sydd wedi cael ei gamsillafu (mae na lot pan dwi’n teipio!)

  Ond sut mae hyn yn bosib, mae TextEdit yn dibynnu ar geiriadur y sustem i wirio y sillafu? Wel am y tro cyntaf heddiw ar ôl i @Nwdls ofyn wrthyf sut i droi y llinellau coch i ffwrdd yn y Twitter app (does dim ffordd) fe es i’r System Preferences / Language & Text i weld be oedd yna. O dan y pennawd Text mae na dewislen Spelling ac yn waelod hwnw fe welwch Set Up… ag i mewn yn fyna mae’r frawddeg

  “To add an additional spelling dictionary, copy the dictionary files (.aff and .dic) to the Spelling folder in your Library folder.”

  Gan fy mod yn rhedeg Lion(10.7) mi oeddwn yn meddwl mai rhywbeth newydd oedd hwn, ond fe edrychais yn Snow Leopard(10.6) ag oedd yna hefyd! Duw a wyr ers faint mae’r optiwn yma di bod ar gael.

  Felly dyma y camau i gael gwirydd sillafu Cymraeg o fewn sustem Mac OS X:

  1. Lawrlwythwch y geiriadur Cymraeg o OpenOffice (Yr un sy’n dweud Spelling 2004-04-25, mae reit ar waelod y tudalen).  Lawrlwythwch y ZIP oddiar fy nghwmwl i.
  2. Agor y zip. O fewn y zip mae’r feiliau .aff a .dic
  3. Copiwch y .aiff a .dic i fewn i ~Library/Spelling (os ydych yn rhedeg Lion y ffordd hawdd o gweld eich ffolder Library yw agor y Finder, mynd i Go yn y top, dal Alt i lawr ar y keyboard a fe welwch chi o yn ymddangos yn y canol.
  4. Mi ddylai fod Cymraeg (Library) yn dangos i fyny fel dewis yn y dewislen Spelling o dan y pennawd Text yn System Preferences / Language & Text.

  *Diweddariad* – Fideo o’r broses.

  Rwyf wedi testio hyn mewn sawl rhaglen rŵan ag mae i weld yn gweithio yn iawn, dwi ddim yn siŵr os mae’r Automatic by Language yn gweithio, efallai rhaid i mi ail ddechrau y Mac. Ond mae hyn yn mynd i fod yn help mawr i fi ag yn fy safio rhag gorfod agor Cysill o hyd.

  Os ydych yn gwybod am geiriadur gwell na’r un OpenOffice neu am unrhyw triciau eraill i gael teipio yn Gymraeg yn haws ar y Mac gadewch i mi wybod.

  Diweddariad 2

  Gan fod fersiwn Open Office ddim ar gael bellach, lawrlwythwch y ZIP oddiar fy nghwmwl i.

   
  • Iestyn Roberts 10:25 AM ar 1 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gwych gwych! Diolch, diolch yw fy nghân Iest!

  • Ciaran 1:01 AM ar 9 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gwych! Diolch.

  • Aled Wyn 11:03 AM ar 15 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gwych! Diolch o galon am hyn Iestyn! Un peth dwi’n cael trafferth gyda, ac efallai dy fod di wedi dod o hyd i ateb, a oes modd newid rhwng sillafu Cymraeg a Saesneg, heb orfod mynd trwy system preferences bob tro?

  • Rhodri 5:20 PM ar 20 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Gweithio ar TextEdit ond methu cael o i weithio ar Word 2011 am ryw reswm. Dwi wedi ei ychwanegu fel custom dictionary a wedi newid iaith pob dogfen newydd i fod yn Gymraeg fel default, ond dwi’n cael dim cywiriadau. Sa unrhywun arall wedi trio fo ar Word 2011?

  • Iestyn 6:36 PM ar 20 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Yn anffodus mae Office yn defnyddio geiriadur ei hyn yn hytrach na un y system. Mae gan Microsoft geiriadur Cymraeg i Office ar Windows ond dwi’m yn meddwl eu bod wedi creu y Pecyn Iaith i Mac. 

   Defnyddio unrhywbeth heblaw Word fysw’n i’n awgrymu. Mae’r geiriadur yn gweithio efo unrhyw rhaglen sy’n defnyddio rhai y sustem.

  • Argoed 10:19 PM ar 20 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Credaf nad yw’r ffeiliau bellach ar gael i’w lawrlwytho ar y wefan, ond ‘rwy’n meddwl efallai bydd y linc yma’n gweithio yn lle… http://www.findthatfile.com/search-6610857-hZIP/winrar-winzip-download-cy_gb.zip.htm

  • Nudd 2:00 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Defnyddiol iawn – diolch!

   (Ond rhaid cofio mai dim ond gwirio sillafu y mae hwn yn ei wneud, lle mae CySill yn gwirio gramadeg yn ogystal.)

  • Iestyn Lloyd 2:13 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Dyna sydd yn y teitl 😉

  • Nudd 2:29 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   “…fy safio rhag gorfod agor Cysill o hyd.” 😉

  • Iestyn Lloyd 2:56 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Fyngggggg ngramadeg i yn Perffaith pob hyd

  • Iestyn Lloyd 3:13 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Hefyd yn amhosib i rhoi dogfen 30,000 o eiriau i fewn yn Cysill

  • Mal Pate 3:15 PM ar 21 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n defnyddio Pages (gan ddefnyddio’r gwiriwr sillafu Cymraeg) – a diolch i Iestyn am ddangos inni sut i’w osod – ac wedyn mae ‘na opsiwn i gadw’r ffeil fel dogfen Word, os oes angen.

  • Meurig 11:16 AM ar 6 Awst 2015 Dolen Barhaol

   Diolch yn fawr, mae’r Gwiriwr yn gweithio yn berffaith (osx 10.10.4)

  • Meurig 8:25 PM ar 23 Tachwedd 2015 Dolen Barhaol

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel