Tagiwyd fel: blogio Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 9:52 AM ar 9 April 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogio, Leveson, Media Reform Coalition, rheoleiddio, y cyfryngau,   

  Ymgynghoriad ar gyfer blogwyr parthed rheoleiddio’r wasg 

  Maddeuwch i mi am y torri a gludo, ond rwyf newydd dderbyn yr ebost isod, sy’n cyfeirio at gyfarfod heddiw (yn Llundain a thros Skype) a all fod o ddiddordeb i rai yma.

  Mae’r ebost oddiwrth y Media Reform Coalition (MRC), sydd gyda pryderon ynglŷn â mesurau newydd i reoli’r wasg, ac yn benodol sut all hyn effeithio ar gyhoeddwyr bychan a chyhoeddwyr ar-lein, megis blogwyr.

  Fe fydd Tŷ’r Cyffreidn yn trafod Siarter Frenhinol yn y dyfodol agos a fydd yn darparu ar gyfer hunan-reoleiddio y wasg, ac yn y cyfamser mae’r MRC yn cynnal ymgynghoriad.

  I work for Media Reform Coalition, set up by academics campaigning to fairly implement the Leveson Report. We’re running a survey to try and find out where bloggers and small publishers think the line should be drawn for inclusion within the new regulatory regime and what they’d want from it.

  You can read our explanatory post here and take the survey directly here. It’ll take around 15 minutes of your time to read both our attached info documents and run through all the questions.

  Put simply, there’s been a lot of noise about the potential that blogs will be subject to exemplary damages, and we want to lobby the government to implement clear and workable exclusion thresholds based on turnover. But there’s also the question of whether, if the law is set up right, a new regulator could actually help blogs – and what bloggers would want from it if so.

  I’d be very grateful if you could take a look at the survey and indeed pass it on to anyone whose opinions you think should be heard. Do feel free to get back to me with any questions or concerns.

  We’re also organising a meeting in London at 12.30-2.30pm which will be broadcast on Skype the handle bloggersconsultation (I understand that if you add it to your contacts list you can listen in). If you want to give a detailed response which doesn’t fit within the survey, feel free to send it to me or to my colleague Deborah Grayson, who’s handling the data collection.

  We really want to arrive at workable proposals can bring to the government, hopefully with a broad base of opinion behind it. So we want all input possible!

  Sincere thanks for your time, and all the best,

  Laurence Dodds
  Content Editor
  Media Reform Coalition

   
 • Carl Morris 12:48 AM ar 16 October 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , blogio,   

  Diwrnod Ada Lovelace 2012: rhannu straeon am fenywod ym maes technoleg 

  Dydd Mawrth 16eg mis Hydref 2012 yw Diwrnod Ada Lovelace:

  Diwrnod Ada Lovelace yw dathliad rhyngwladol o lwyddiannau benywod yn wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Amcan y digwyddiad yw rhannu straeon benywod sydd wedi ein hysbrydoli ni er mwyn creu modelau newydd i ferched a benywod ym meysydd lle mae dynion yn goruchafu. Cer i findingada.com am ragor o wybodaeth a sut i gymryd rhan.

  Dechreuodd y digwyddiad yn 2009 fel diwrnod o flogio yn wreiddiol. Bellach mae modd cymryd rhan trwy rannu dy stori trwy unrhyw fformat gan gynnwys cofnodion blog, diweddariad Facebook, podlediad, trydariad ar Twitter a mwy. Os wyt ti’n chwilio am esgus i ddechrau blogio yn Gymraeg rwyt ti’n gallu creu blog Cymraeg am ddim yma. Does dim rhaid i ti sgwennu lot. Does dim rhaid i ti sgwennu hyd yn oed os wyt ti’n hoff o fideo neu awdio.

  Mae sefydlwr y digwyddiad Suw Charman-Anderson wedi cyhoeddi erthygl ar Guardian amdano fe.

  Dyma hanes y digwyddiad a mwy am Ada Lovelace ei hun.

  Os wyt ti’n ystyried cymryd rhan, dyma enghreifftiau o gofnodion o ddiwrnodau Ada Lovelace a fu: Elin Rhys, danah boyd. Dyma’r unig enghreifftiau dw i’n gallu ffeindio yn Gymraeg ar hyn o bryd sori! Mae sawl cofnod mewn ieithoedd eraill. Mae croeso i ti bostio dolenni defnyddiol ar y pwnc yn y sylwadau.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 5:08 PM ar 14 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogio, Bryn Salisbury, ,   

  Cyfres @Bryns ar dechnoleg ar flog Golwg360 

  Mae cyfaill Hacio’r Iaith Bryn Salisbury wedi dechrau sgwennu cyfres ddifyr iawn o erthyglau ar flog Golwg360 am dechnoleg.

  Un peth sy’n biti mawr efo blog Golwg ydi bod dim un o’r cofnodion yn gwneud y dudalen flaen felly dwi’n amau os ydi llawer o’r darllenwyr cyffredinol yn eu gweld nhw. Dwi’n sicr yn methu llawer o bethau yno yr hoffwn i eu darllen.

  Mae’n rhoi’r agraff, nid ar bwrpas dwi’n siwr, bod y cofnodion blog yn eilradd rywsut er eu bod nhw llawn cystal darlleniad (os nad gwell!) na llawer i erthygl sy’n cyrraedd y dudalen flaen.

  Plis G360 – allwch chi roi mwy o degwch i’ch blogiau!

   
  • Rhys 9:41 AM ar 15 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Wow, dw i’n ymweld a gwefan G360 yn ddyddiol fwy neu lai, weithiau sawl gwaith mewn diwrnod, ond byth wedi gweld dim un o’r cofnodion hyn.

   O glicio ar ei enw o restr cyfranwyr blogiau: http://www.golwg360.com/blog/bryn-salisbury mae wedi sgwennu sawl cofnod ddiddorol, ac wedi bod wrthi ers mis Mehefin!

   Ond stwff da iawn, a diolch i G360.

   Oes modd tynnu RSS allan o’r URL at gyfraniadau Bryn a’u gosod yn y golofn dde yma?

  • Rhodri ap Dyfrig 11:43 AM ar 15 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Mae modd cael ffrwd RSS o awduron WordPress fel arfer drwy roi /feed/ ar ddiwedd yr URL sydd yn dangos holl gofnodion yr awdur, ond efallai achos bod y blog wedi ei ymgorffori mewn i URL G360 bod hyn ddim yn gweithio. Dwi’n siwr bod modd gwneud yn weddol syml os fasan nhw’n mynd mewn i’r côd.

  • Ifan Morgan Jones 12:41 PM ar 15 Awst 2012 Dolen Barhaol

   “Un peth sy’n biti mawr efo blog Golwg ydi bod dim un o’r cofnodion yn gwneud y dudalen flaen felly dwi’n amau os ydi llawer o’r darllenwyr cyffredinol yn eu gweld nhw. Dwi’n sicr yn methu llawer o bethau yno yr hoffwn i eu darllen.

   Mae’n rhoi’r agraff, nid ar bwrpas dwi’n siwr, bod y cofnodion blog yn eilradd rywsut er eu bod nhw llawn cystal darlleniad (os nad gwell!) na llawer i erthygl sy’n cyrraedd y dudalen flaen.”

   Y broblem yw mai dim ond hyn a hyn allet ti ei wasgu i mewn i’r dudalen flaen. Os wyt ti’n rhoi blogiau rywle ar y brig fel bod pobol yn eu gweld nhw, ti’n gwthio pethau eraill oddi yno. Yn anffodus dyw lot o bobol ddim yn crwydro tu hwnt i’r dudalen flaen ac felly dydyn nhw ddim yn gweld yr holl gynnwys arall sydd ar y wefan.

   Mae’r dudlen flaen wedi ei drefnu yn ol pa gynnwys sy’n tueddu i ddenu’r mwyaf o ddarllenwyr, a pa adrannau sy’n tueddi i fod mwyaf bywiog o ran cynnwys, felly Cymru > newyddion gweddill y byd > stwff celfyddydau > stwff chwaraeon.

   Mae yna lot o bobol yn darlen blogs unigol, ond oherwydd bod prif ffocws staff y wefan ar yr ochor newyddion does dim cymaint a hynny o flogiau’n cael eu cyhoeddi,* felly isel iawn yw nifer darllenwyr yr adran blogiau yn ei gyfanrwydd o;i gymharu gyda’r adrannau mwy bywiog (alet ti ddadlau bod hyn yn ryw fath o Catch-22, ond dyna ni mae’n rhaid blaenoriaethu rhwyle!). Byddai unrhyw adran blogiau ar y dudalen flaen yn eitha statig. Dyna pam bod angen gwefan arall sy’n canolbwyntio ar stwff barn yn unig a sydd heb ei ariannu’n gyhoeddus (fel bod mwy o le i fod yn cheeky a gofyn am gyfraniadau am ddim), a gadael i Golwg ganolbwyntio ar y newyddion yn llawn amser, yn fy nhyb i.

   *Mae’r blog wedi bod yn eitha prysur dros yr wythnosau diwethaf, ond mae’n gallu bod yn eitha marwaidd ar adegau!

  • Carl Morris 12:11 AM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

  • Carl Morris 5:30 PM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Gyda llaw mae’n braf i weld gymaint o fideos Golwg360 ar y blog eleni. Mae 10 fideo o’r Steddfod dw i’n meddwl. Ond mae angen hyrwyddo nhw!

  • Rhodri ap Dyfrig 9:54 PM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n anghytuno yn eitha sylfaenol efo dy awgrym y dylia Golwg360 ganolbwyntio ar newyddion yn unig. Mae barn yn rhan bwysig o bob darpariaeth newyddion. Mae pobol yn prynu a darllen am y colofnwyr yn aml iawn. Teimlo i fi fel bod G360 yn methu tric mawr iawn. A pham bod rhaid cael un wefan barn? Faswn i’n deud bod lle i G360 wneud *a* chael gwefan barn ar wahan. Mae’n nhw am roi lle i farn gwahanol.

   Os gall ddarparwyr newyddion eraill fel y Guardian, BBC, roi dolenni i flogiau a cholofnau ar eu tudalen flaen yna dwi ddim yn meddwl taw real estate sgrin yw’r broblem. Mater o ddylunio ia ddim?

  • Dafydd Tomos 10:50 PM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Fe ddylai Golwg360 hyrwyddo cofnodion blog o’r dudalen flaen a peidio gwahaniaethu rhyngddynt a “erthyglau” newyddion (mae’n anodd galw eitemau tri paragraff yn newyddion ond dyna ni). Dyma be mae wefan y BBC yn wneud gyda eu erthyglau ‘cylchgrawn’ wythnosol. Yn amlwg does gan Golwg ddim cyfrannwyr cyson, proffesiynol i’r blog, felly os nad oes cofnodion blog yn yr wythnos ddiwethaf, fase dim angen dolen.

   Mae’n dda cael y fideos, ond does dim gair o esboniad na cyflwyniad yn y cofnodion hynny. Dim ond un neu ddau baragraff sy eisiau.

  • Ifan Morgan Jones 7:39 PM ar 20 Awst 2012 Dolen Barhaol

   “Dwi’n anghytuno yn eitha sylfaenol efo dy awgrym y dylia Golwg360 ganolbwyntio ar newyddion yn unig.”

   Sori nawr dw i’n gweld dy ymateb. Dw i’n cytuno y byddai yn wych petai modd i Golwg 360 fuddsoddi mewn mwy o stwff barn. Yn anffodus ychydig iawn o adnoddau sydd gan Golwg 360 o’i gymharu gyda e.e. y BBC a’r Guardian. Mae’r holl adnoddau bron yn cael eu gwario ar yr ochor newyddion (sydd, fel y mae DT yn ei agwrymu uchod, angen mwy o adnoddau os rywbeth). Os fydden nhw’n penderfynu buddosoddi mwy mewn stwff barn byddai rhaid buddsoddi llai yn y stwff newyddion. O ystyried yr adnoddau sydd ar gael i’r cwmni, dw i’n credu ei fod yn well ceisio sicrhau gwasanaeth newyddion o safon na ‘taenu’r menyn yn rhy denau’ wrth geisio gwneud ychydig o bopeth, a gwneud hynny’n wael.

  • Carl Morris 12:19 AM ar 21 Awst 2012 Dolen Barhaol

   O ran buddsoddiad, o’n i’n meddwl bod y blogwyr gwadd yn gwirfoddoli?

  • Ifan Morgan Jones 3:47 PM ar 21 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Mae rhai blogwyr yn gwirfoddoli, mae rhai yn disgwyl taliad. Ond prynu amser mae’r buddsoddid, yn fwy na’r arian i dalu cyfranwyr. Hyd yn oed os oes rhywun yn fodlon cyfrannu am ddim mae angen rhywun i drefnu i gysylltu ag o i ofyn am flog a dewis y pwnc a ballu / golygu’r deunydd / sortio llun / ei gyhoeddi, ayyb. Does gan olygydd sy’n delio efo 30+ o straeon y dydd, a gohebwyr sy’n gwneud 10+ straeon y dydd, ddim amser i fod yn hel cyfrannwyr i’r blog drwy’r dydd. Roeddwn i’n arfer sgwennu lot o flogiau pan oeddwn i yno, ond hynny yn ystod yr awr ginio gan amlaf, gan nad oedd amser fel arall!

 • Rhodri ap Dyfrig 11:57 PM ar 15 June 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogio, bythwyrdd, , print   

  Dwi di bod yn meddwl lot am y… 

  Dwi di bod yn meddwl lot am y cofnodion blog hynny sydd yn aros yn y cof, y cofnodion blog sydd yn ennyn trafodaeth fawr, neu sydd wedi cymryd llawer iawn o waith ymchwil a sgwennu gan yr awdur.

  Dwi’n ystyried curadu llyfryn print o’r rhai gorau yn y dyfodol agos ac felly’n trio casglu syniadau yn ehangach na be dwi di gadw yn Delicious neu ar gof.

  Beth oedd y gofnod blog ar eich blog chi da chi fwyaf balch ohono?

  Beth oedd y gofnod blog wnaeth adael chi’n meddwl am y pwnc am oriau?

  Pa gofnod blog Cymraeg sydd wedi cael y drafodaeth fwyaf?

  Dwi’n gobeithio gallwch chi helpu i dynny rhai syniadau at ei gilydd ag ell gallwn ni roi rhyw fath o ail-fywyd a gwerthfawrogiad i rai cofnodion arbennig. Dwi hefyd wedi prynu’r parth bythwyrdd.com gyda’r bwriad o gydgasglu y cofnodion blog gorau sy’n cael eu cyhoeddi yn Gymraeg yno. Does gen i ddim yr amser i wneud y prosiect yma’n anffodus ond os ma unrhywun arall isio rhedeg efo’r syniad yna croes i chi wneud.

  Jest gadwch ddolen i’r gofnod blog da chi’n gofio yn y sylwadau, a falla chydig o resymau pam da chi wedi ei gynnwys.

   
  • Rhys Wynne 9:43 AM ar 18 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Syniad gwych. Ni wedi trafod hyn o’r blaen ond heb wneud dim amdan y peth. Syniad arall ges i (dw i’n llawn syniadau, jyst bod dim yn deillio ohonynt), fyddai ei gyhoeddi hefyd ar ffurf e-lyfr, (just for the hell of it) gyda chaniatad y blogwyr, ac anelu’r casgliad at ddysgwyr, drwy eu haddasu ychydig ac ychwnaegu geirfa oddi tanynt, rhywbeth tebyg i’r gyfres Mynediad i Gymru – syniad kickstrater falle?

  • Rhodri ap Dyfrig 10:16 AM ar 18 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Syniad da Rhys. Byddai addasu’r cynnwys i lwybrau cyhoeddi gwahanol yn ffordd dda o ddenu sylw gan bobol gwahanol i’r cofnodion. Angen cael gymaint o bobol ag sydd bosib i gyd-gasglu eu hoff gofnodion i ddechrau! Honno di’r dasg fwyaf.

  • Rhys Wynne 11:57 AM ar 18 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Cytuno, mae’n dipyn o dasg, ac un gymerith amser.

   Mi ddechreau i gydag un cynnig ta.

   Er Côf Am Gary Speed:Gruffernol Atsain – Fel arfer, pan mae rhywun enowg, nad ydw w erioed wedi cwrdd a nhw’n marw, hyd yn oed mewn amgylchiadau mor drist a hyn, tydi o ddim yn cael llawer o effaith arna i. Hefyd, er mod i’n gefnogwr mawr o bel-droed Cymru a gyda pharch mawr tuag at y diweddar Gary Speed fel chwaraewr a ciw o reolwr, ro’n i bradd yn anghyfforddus yn y modd y cafodd ei ‘ganoneiddio’ bron gan bobl yn dilyn ei farwolaeth (rhywbeth sy’n digwyddyn yn aml dyddiau hyn pan mae selebs yn marw). Wedi dweud hynny i gyd, [a dyma’r darn faswn i’n eisiau ei gynnwys fel esboniad cryno o’m dewis…] mae’r cofnod yma gan Gruff Rhys (i mi beth bynnag) rhywsut yn taro deuddeg gan ei fod yn crisialu beth mae’n olygu i fod yn Gymro, yn gefnogwr pel-droed Cymru ac yn perthyn i genhedlaeth penodol.

  • Huw 5:06 PM ar 19 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gai ofyn beth yw’r ysgogiad y tu ôl i gyhoeddi llyfr argraffiedig?

  • Rhodri ap Dyfrig 12:50 PM ar 20 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Haia Huw, dwi jest efo diddordeb mewn pethau sy’n symud o ddigidol i gorfforol, ac os dio’n gallu rhoi cynulleidfa newydd i ddeunydd gwerth chweil.

  • Carl Morris 11:46 PM ar 21 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

 • Carl Morris 2:22 PM ar 29 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , blogio, ,   

  Diweddglo Hacio’r Iaith 2012 – bydd yn aelod o’r blog 

  Neges i bobol wnaeth dod i Hacio’r Iaith 2012 ddoe (ac alumni!)…

  Os wyt ti wedi dod i unrhyw Hacio’r Iaith mae croeso i ti cael cyfrif dy hun ar haciaith.cymru. Gadawa sylw dan y cofnod blog hwn i wneud cais am gyfrif. (Er dyw’r system ddim yn cyhoeddi dy gyfeiriad ebost dw i’n gallu ei gweld yn y cefndir.)

  fe-flogiwn-ni-eto gan huw prestatyn

  Rydyn ni’n blogio i:
  rhannu nodiadau
  postio fideos/dolenni/awdio (Yr Haclediad)
  parhau gyda syniadau a phrosiectau
  gofyn/ateb cwestiynau
  trefnu sesh lleol Hacio’r Iaith Bach mewn pyb
  ac ati

  Mae’r blog Hacio’r Iaith ar sail WordPress, mae’n weddol hawdd i’w defnyddio (ac mae help ar gael os ti’n styc).

  Mewn ffordd mae’r gymuned Hacio’r Iaith yn parhau trwy’r flwyddyn ar y blog, ar y we ac unrhyw bryd mae pobol eisiau cwrdd i drafod technoleg a Chymraeg ledled Cymru.

   
  • Robin Hughes 4:35 PM ar 29 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   A gaf i gyfrif plis? Diolch.

  • Mark Jones 10:02 AM ar 30 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   A finnau! Diolch!

  • Carl Morris 12:12 PM ar 30 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Robin a Mark, dw i newydd greu cyfrifon i chi. Gweler eich ebost.

  • Nici Becch 4:18 PM ar 30 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   A fi os gwelwch yn dda

  • Carl Morris 11:59 PM ar 30 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Nici, mae gen ti ebost.

  • Gareth Jones 7:40 PM ar 31 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Gai gyfrif

  • Gareth Jones 3:43 AM ar 1 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Diddorol gweld rhai ymatebion yn ymddangos yn syth tra bod eraill yn disgwyl eu cymedroli.

  • Carl Morris 1:18 PM ar 1 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Gareth, dydyn ni ddim yn rhoi cyfrifon i bobol sydd ddim wedi dod. Mae rhaid cael rhyw fath o linell. Does dim eithriadau. Diolch i ti am y sylwadau.

 • Rhys Wynne 10:31 AM ar 14 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: barnet, blogio, ,   

  Blogiwr arall yn cael ei erlid gan awdurdol lleol. 

  Dan ni eisoes wedi blogio yma am Gyngor Sir Gâr yn galw’r heddlu wrth i flogwraig lleol recordio cyfarfodydd y cyngor.  Tro Cyngor Barnet, Llundain yw hi y tro hwn i ddangos i’r byd sut i beidio ag ymddwyn yn ddemocrataidd.

  Cefndir: Yn dilyn penodiad gan y cyngor ar gyfer Creation of a Change and Innovation Manager (cyflog £50K), dyma blogiwr lleol,  Mr Mustard (enw iawn Derek Dishman) yn ysgrifennu cofnod yn cwestiynu gwerth ac chymhellion y swydd. Yn yr un cofnod mae hefyd yn ailgyhoeddi gwybodaeth am y sawl a benodwyd, Jonathan Tunde-Wright, a ddaeth yn syth o wefan/blog personol y gwr hwnnw.

  Dyma Cyngor Barnet yn cwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth a honni bod Derek Dishman wedi torri’r gyfraith o dan y Ddeddf Gwarchod Data (a all olygu dirwy o hyd at £5,000) nad nad oedd wedi cofrestru fel Data Controller, a’i fod wedi “processed personal data unfairly” am nad oedd Jonathan Tunde-Wright wedi cyfeirio at ei swydd newydd ar ei wefan.

  Dyma’r Comisiynydd yn gwrthod y cwyn.

   
 • Carl Morris 5:32 PM ar 6 October 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , blogio   

  Diwrnod Ada Lovelace 2011 – yfory yng Nghymru 

  Bydd Ddiwrnod Ada Lovelace yfory (7fed mis Hydref 2001) yng Nghymru – diwrnod o flogio i ddathlu cyfraniadau benywod i dechnoleg.

  Mae nifer o bobol wedi cyfranogi yn Gymraeg yn 2009 a 2010. Efallai dylet ti ystyried sgwennu/recordio cofnod hefyd. (Enghraifft o gofnod am danah boyd ar fy mlog llynedd.)

  Mwy o fanylion ynglŷn â Diwrnod Ada Lovelace 2011: http://findingada.com

   
 • Carl Morris 2:57 PM ar 14 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , blogio, bwyd, diod, ,   

  5 blog newydd am fwyd a diod 

  Mae 2011 wedi bod yn flwyddyn amheuthun iawn os ti’n licio blogiau am fwyd a diod yn yr iaith Gymraeg.

  5 blog newydd hyd yn hyn

   
 • Rhodri ap Dyfrig 5:05 PM ar 11 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogio, cystadleuaeth, ,   

  Eisteddfod 2011: Y Gystadleuaeth Blogio 

  Llongyfarchiadau i Carwyn Tywyn am ennill cystadleuaeth blogio’r Eisteddfod. Dwi’n siwr bod ei waith yn deilwng a hoffwn i ei ddarllen.
  Dwi’n falch bod yr Eisteddfod yn ceisio gwneud lle i ddulliau gwahanol o sgwennu, ond dwi’n meddwl bod yn rhaid codi cwestiynau eithaf sylfaenol am y gystadleuaeth hon.

  Dyma oedd yn y rhestr testunau am 2011:

  166. Blog dros gyfnod o fis hyd at 3,000 o eiriau. Dylid cyflwyno’r gwaith ar ddisg yn unig.
  Ystyrir cyhoeddi’r buddugol ar safle we’r Eisteddfod
  Gwobr:
  £200
  Beirniad: Lyn Lewis Dafis

  Mae na sawl peth yma sydd yn peri dryswch ac yn fy marn i yn atal y gystadleuaeth rhag cyrraedd ei photensial.

  Pam bod angen cyflwyno ar ddisg yn unig? Os taw pryder am olygu testun y blog yn ystod neu ar ôl beirniadu sydd wrth wraidd hyn yna gofynnwch am sgrinlun, argraffu’r dudalen neu gopi Word o’r blog fel copi wrth-gefn, ond yr URL ddylai fod y flaenoriaeth (dyna sy’n digwydd gyda’r asesiadau blogio ym Mhrifysgol Aberystwyth). Os nad oes angen creu blog, neu fod â blog eisoes wedi ei greu i gystadlu, yna mae’n annodd gen i weld sut gellir ei alw’n flog.

  Drwy gynnal cystadleuaeth blogio dylai’r Eisteddfod weld bod y cyfrwng, a’r hyn a ysgrifennir ar y cyfrwng, yn annatod ac taw annog defnydd priodol o’r cyfrwng sydd eisiau. Mae cyfrwng canu yn cael llwyfan priodol, mae cyfrwng barddoniaeth yn cael cyhoeddiad priodol, mae cyfrwng dawns yn cael trac sain bridol – dylai’r Eisteddfod dderbyn llwyfan priodol blog.

  Mae’r Eisteddfod hefyd yn dweud y basen nhw’n ‘ystyried cyhoeddi’r buddugol ar eu gwefan’, ond dylai’r ennillydd (os nad pob cystadleuydd) gael dolen o wefan yr Eisteddfod. Mae dolen yn werth llawer mwy na chopio testun ar wefan yr Eisteddfod, achos mae’r ddolen honno’n debygol o gael ei dychwelyd gan y blog. Does dim cost i ddolen, nid oes prinder lle ar y we, ac mae’n hybu defnydd o flogiau lle maen nhw’n fod i fodoli: ar y we ac nid ar bapur. Ni ddylid cyhoeddi cofnod blog yn y cyfansoddiadau am y rheswm hwnnw chwaith (os yw hynny’n fwriad hynny yw). Os taw eisiau cael cynnwys wedi ei gynhyrchu yn benodol ar gyfer y gystadleuaeth mae’r Eisteddfod ei eisiau, mae hynny hefyd yn mynd yn groes i natur agored a chymdeithasol blogiau hefyd.

  Dylai unrhyw flog fod ar y we: dyna natur blog. Er bod dadlau am beth sy’n diffinio blog ar wahan i gyhoeddi ar ffurfiau eraill electronig, mae dolenni (mewnol ac allanol), RSS, sylwadau, a’i fod arlein yn rhai o’r elfennau craidd.

  Rydw i’n gweld (diolch @cetyn!) bod y gystadleuaeth yn rhedeg eto ar gyfer 2012, a chan nad oes unrhyw fanylion am ddull cyflwyno y tro hwn, bydda i’n annog pawb sydd wedi blogio o gwbl ym mis Mawrth 2012 i URLs eu cofnodion gorau at yr Eisteddfod a gweld beth ddaw. Ond er eglurder i bawb ac er mwyn hybu’r cyfrwng orau posib byddwn yn annog y Steddfod i roi rhai canllawiau pellach a sicrhau bod blog yn cael ei drin fel blog. Pwy a ŵyr efallai bydd mwy yn cystadlu: wedi’r cyfan mae 56 blog newydd yn 2011 yn barod, oni ddylen nhw i gyd fod yn cystadlu a chael link, ac yn eu tro yn dolennu nôl at yr Eisteddfod gan greu loop sydd yn fanteisiol i bawb?

  Diweddariad 23.9.11 (gan Rhys Wynne)

  Tydy’r cofnod blog  buddugol ddim wedi ei gyhoeddi yng Nghfansoddiadau 2011 a toes dim golwg o ddolen at er eu gwefan. Yn ogystal a’r gystagleuaeth mae @cetyn wedi tynnu llun ohono, mae dwy gystadleuaetharall sy’n cynnwys y gair ‘blog’ yn 2012 hefyd:

  121. Blog neu ddyddiadur [ar gyfer dysgwyr]

  Tua 150 o eiriau

  Lefel Sylfaen

  Gwobr £50

  a

  170. Cystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes

  ‘Achlysur i’w gofio’ (heb fod yn llai na 1,500 o eiriau) ar ffurf traethawd, cyfres o negeseuon e-bost neu flog

  Gwobr £200

  Diweddariad 30.9.11

  Yn yn ôl cyfrif Twitter yr Eisteddfod:

  Byddwn yn cyhoeddi dolen i’r blog a mwy o wybodaeth o’r Cyfansoddiadau ar ein gwefan yn fuan iawn.

   
  • Carl Morris 7:53 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Cytuno yn llwyr.

   Does dim sôn am amlgyfrwng chwaith, un o fanteision pwysicaf y we. Efallai dylai llun neu fideo cyfrif fel 1000 gair! Neu dylen nhw feddwl am lansio cystadleuaeth ar wahân, i fideo ar-lein.

   Hefyd nid blog ond cofnod blog yw’r her yma. Mae’r gwahaniaeth yn bwysig. Yn sicr mae lle am gystadleuaeth cofnod blog, sef cyfansoddi un eitem dda. Ond mae’n anodd creu cystadleuaeth i wobrwyo blogiau llwyddiannus: cymuned dda, sgyrsiau da (weithiau trwy’r sylwadau, weithiau ar y blogosffêr), perthnasedd y cynnwys ac yn cael eu cynnal am dymor hir.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:35 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Ie, o’n i’n meddwl sut fase nhw’n ymateb i Myndiawlmundial neu S4Cnewydd? A fyddai blog tumblr gyda dyfyniadau, lluniau a chlipiau fideo’n dderbyniol, neu ai llenyddiaeth destunnol ar ffurf electronig maen nhw eisiau?

   Dwi’n credu eu bod yn gofyn am gyfres o gofnodion blog (er taw ‘blogiau’ yw’r term yn y gystadleuaeth am 2012, sydd braidd yn ddryslyd efallai) yn hytrach nac un cofnod.

   Un ffordd sydd i ffeindio allan mae’n debyg: anfon URLs a gweld be ddaw…

  • Rhys Wynne 8:42 AM ar 12 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae’n costio £5 am pob ymgais cofiwch (er, mae’n werth o, os yw’r wobr yn £200)

  • Rhys Wynne 11:30 AM ar 12 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Un broblem ymarferol gyda jyst danfon URL’s mewn yw bod nifer o flogwyr yn blogio o dan eu henwau iawn, tra mae eisiau i gystadleuwyr cysatdlaethau’r Eisteddfod wneud hynny o dan enw ffug.

   Ond dyma’r math o bynciau y dylid eu hystyried au trafod yn fan hyn, a diolch am godi’r pwnc, Rhodri.

   Roedd cystadleuaeth fel yn yn 2009 os d wi’n cofio’n iawn, ac os edrychwch ar gyfansoddiadau’r flwyddyn honno, dw i ddim yn meddwl i neb gystadlu. Pan ofynwyd i mi feirniadu cystadleuaeth tebyg, ond ar gyfer dysgwyr yn 2010, holais os oedd unrhyw ganllawiau arbennig, oherwydd tybiais byddai diffyg manylion a dealltwriaeth am beth yn union yw blog yn golygu mai prin fyddai’r rhai a fyddai’n cystadlu (roeddwn yn iawn, mond dau wnaeth drio, ac ar bapur!). Dyma oedd ymated yr Eisteddfod:

   Mae’r math yma o gystadleuaeth yn un newydd gan fod blogs yn rywbeth diweddar. Nid ydym yn paratoi canllawiau ar gyfer y gystadleuaeth hon- prin iawn yw’r achosion y byddem yn paratoi unrhyw fath o ganllawiau.

   …….

   Mae cystadlaethau fel hon ac eraill yn y maes technoleg newydd yn mynd i gymryd tipyn o amser i ddenu pobl i gystadlu mae gen i ofn-roedd un debyg i fewn yn yr adran llên ond gwan yw’r ymateb o gymharu a chystadleuaeth fel englyn dywederond efallai mai dyfal donc sydd raid.

   Mae eisiau canmol yr Eisteddfod am geisio cyflwyno mathau newydd o gystadlaethau, ac hefyd am ddyfalbarhau gyda nhw hyd yn oed os nad oes llawer o ymateb ar y dechrau, ond mae’n biti nad ydyn nhw hefyd yn fodlon bod yn fwy hyblyg a gweld yr angen i roi bach o gyfarwyddiadau pellach, yn arbennig gan eu bod yn cydnabod ei fod yn gystadleuaeth gwahanol iawn i’r rhai traddodiadol.

   Plis pobl yr Eisteddfod, byddwch yn barod i addasu pethau, ac hefyd peidiwch a bod ofn dod i ofyn yma am unrhyw awgrymiadau/cyngor.

  • Rhys 5:04 PM ar 15 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Peidiwch gofyn pam, ond dw i wedi blogio am bobl yn blogio am yr Eisteddfod.

  • Rhys Wynne 8:28 PM ar 23 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Mae dwy gystadleuaeth arall gyda’r gair ‘blog’ yn y manylio. Gweler y diweddaraid i’r cofnod blog.

 • Carl Morris 9:30 PM ar 10 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , blogio, , siroedd,   

  Siroedd Cymru a blogiau Cymraeg 

  Rhys yn dweud:

  Bron i hanner siroedd Cymru (9 o 22) heb eu cynrychioli gan flogiau Cymraeg 🙁 http://hedyn.net/wici/Categori:Blog_o_Gymru #haciaith

  @rhysw1

  Rhys Wynne

  Problem yw, dyw’r Rhestr ddim yn hollol gyflawn. Dydyn ni ddim yn gwybod lleoliad o’r rhan fwyaf o flogiau. Wrth gwrs mae rhai yn siarad am bynciau tu hwnt lleoliad y blog, e.e. gwyddoniaeth, coginio neu gwleidyddiaeth Cymru fel gwlad. Mae rhai o bobol yn hapus i flogio heb nodi lleoliad.

  Dyma’r siroedd gyda’u blogiau, yn ôl Y Rhestr hyd yn hyn.
  Blog o Abertawe (2 blog)
  Blog o Flaenau Gwent (1 blog)
  Blog o Gaerdydd (34 blog)
  Blog o Gaerffili (6 blog)
  Blog o Sir Gaerfyrddin (6 blog)
  Blog o Gastell-nedd Port Talbot (1 blog)
  Blog o Geredigion (16 blog)
  Blog o Gonwy (3 blog)
  Blog o Sir Ddinbych (2 blog)
  Blog o Wynedd (16 blog)
  Blog o Sir Benfro (1 blog)
  Blog o Rhondda Cynon Taf (5 blog)
  Blog o Ynys Môn (3 blog)

  Felly mae 96 blog wedi cael eu nodi dan categorïau sir penodol
  Paid anghofio’r 33 blog sydd wedi cael eu nodi fel Blog o du all i Gymru

  Ond mae cyfanswm o 295 blog yn Y Rhestr.

  Felly mae 166 blog heb lleoliad.

  Efallai bydd rhai yn dod dan y categorïau uchod.

  Efallai bydd rhai (gobeithio) yn dod dan y categoriau isod, siroedd heb blogiau, yn ôl Y Rhestr hyd yn hyn.
  Bro Morgannwg
  Casnewydd
  Sir y Fflint
  Sir Fynwy
  Bwrdeistref sirol Merthyr Tudful
  Pen-y-bont ar Ogwr
  Powys
  Torfaen
  Wrecsam

  Defnyddia Google Blog Search os ti eisiau chwilio am eithriadau! e.e. pentrefi ym Mhowys

  Hyd yn oed gyda’r caveats uchod, dyw’r canlyniadau ddim yn edrych mor dda – yn enwedig achos rydyn ni’n siarad am hanes blogio Cymraeg hyd yn hyn yn gynnwys y blogiau sy’n cysgu.

  Edrych fel does neb yn fodlon cynrychioli‘r llefydd yma, neu does dim lot – 3 blog Ynys Môn ac 1 o Sir Benfro yn hanes blogio Cymraeg?

  Os ti eisiau dechrau blog nawr am unrhyw beth mae WordPress Cymraeg yn dda.

  Diolch i Rhys am ddechrau’r sgwrs yma.

   
  • Rhys Wynne 10:11 AM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Diolch am greu cofnod am hyn.

   Mi eiriais y trydariad fel y gwnes i gan yr oeddwn yn meddwl byddia’n ennyn ymateb (ni Gymry mor blwyfol!), a cafodd ei aildrydar gan sawl un, ces i ymateb gan flogiwr drwy Twitter yn dwed bod e flog o ar goll ac aeth eraill at Hedyn a gwirio manylion eu blogiau hwythau ac eraill – Canlyniad!

   Mae hefyd wedi procio fy nghof i am unai blogiau oedd heb eu cynnwys neu ble nad oeddynt wedi eu categoreiddio’n gyflawn eto, felly rwan mae gyda ni gynrychiolaeth ar gyfer Powys, Wrecsam, Sir y Fflint a Bro Morgannwg.

   297 blog ar y rhest erbyn hyn.

  • Dafydd Tomos 3:58 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dwi’n gwrthwynebu braidd i’r categoreiddio yma. Alla’i ddim siarad am neb arall ond dyw lle dwi’n byw ddim i’w wneud a fy mlog i. Dwi ddim yn ‘cynrychioli’ Caerdydd nac yn canolbwyntio ar unrhyw gofnodion i wneud a’r lle (yn wahanol i flogiau sy’n benodol am aral fel Ein Caerdydd).

   Dwi ddim yn gweld fod blogiau yn gorfod adlewyrchu dosbarthiad daearyddol yr awduron. Mi fase’n i’n disgwyl fwy mewn llefydd fel Caerdydd oherwydd nifer uwch o fyfyrwyr ayyb. Mae’n werth gofyn pam nad oes fwy o flogiau o ardaloedd fel Gwynedd a Cheredigion ond dwi’n amau fod llawer o flogiau yn cael eu dechrau gan bobl ifanc tra eu bod nhw yn y coleg i ffwrdd o’i cynefin?

   Mae Twitter yn fwy addas ar gyfer y math yma o ddadansoddiad efallai.

  • Rhys Wynne 4:38 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   @Dafydd
   Gwrthwynebu categoreiddio ffwl stop, neu yn ol lleoliad yn benodol?

   Pwrpas y categori oedd jyst er mwyn i bobl sylwi bod blogwyr Cymraeg eraill yn byw yn eu mysg, ac falle hoffent drefnu rhyw flog-gwrdd lleol neu beth bynnag, dim byd arall.

   Trydarais fel y gwnes mond er mwyn cael ymateb a help gyda categareiddio pellach, nid er mwyn trio creu cystadleuaeth rhwng un ardal a’r llall (ac fei weithiodd). Nid ‘cynrychioli’ oedd y gair cywir falle.

   Ti newydd roi syniad i fi rwan am gategori arall – un yn ol galwedigaeth…..
   …OK, falle ddim.

  • Dafydd Tomos 5:06 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dwi’n gwrthod categoreiddio ar leoliad heblaw fod y blog yn amlwg yn canolbwyntio ar ardal benodedig. Dwi ddim yn ei weld yn ddefnyddiol, heblaw fel astudiaeth academaidd. Dyw e ddim yn gwneud synnwyr i fi i wahaniaethu rhwng blog gan rywun yng Nghwynedd gyda blog rhywun yn Llundain neu blog o Japan er enghraifft. Blog Cymraeg ydi blog Cymraeg. (Os oedd posib ‘tagio’ blogiau yn y brif rhestr gyda un neu fwy o gategoriau (pwnc, lleoliad, ayyb) efallai fase’n i’n gwrthwynebu llai).

   Be ddigwyddodd i rhithfro.com lle’r syniad oedd gallu casglu awduron blogiau, falle creu map o leoliadau?

  • Carl Morris 5:56 AM ar 12 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae gwybodaeth lleoliad ar y we gyhoeddus felly rydyn ni’n ei ailddefnyddio ‘achos mae’n bosib’.

   Mae rhai yn canolbwyntio ar ardal ac mae rhai yn cyhoeddi’r lleoliad, e.e. ar yr ochr neu tudalen ynghylch ayyb.

   Ar y dechrau gwnaethon ni cytuno i beidio sgwennu unrhyw beth sydd ddim ar y blog eisoes. (Weithiau trwy ffrindiau rydyn ni’n gwybod y lleoliad ond y rheol yw, dim ond gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus.)

   Wrth gwrs does dim ots os mae 166 blog yn arnofio yn y gofod heb leoliad. Gwych.

   Ond dim blogiau byw yn Gymraeg sy’n gysylltiedig â Sir Benfro? C’mon.

   Rydyn ni wedi cael lot o sgyrsiau fel hyn. Mae’r project yn ‘top i lawr’. Fel y cyfeirlyfr Yahoo mewn ffordd.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel