Ymgynghoriad ar gyfer blogwyr parthed rheoleiddio’r wasg

Maddeuwch i mi am y torri a gludo, ond rwyf newydd dderbyn yr ebost isod, sy’n cyfeirio at gyfarfod heddiw (yn Llundain a thros Skype) a all fod o ddiddordeb i rai yma. Mae’r ebost oddiwrth y Media Reform Coalition (MRC), sydd gyda pryderon ynglŷn â mesurau newydd i reoli’r wasg, ac yn benodol sut… Parhau i ddarllen Ymgynghoriad ar gyfer blogwyr parthed rheoleiddio’r wasg

Diwrnod Ada Lovelace 2012: rhannu straeon am fenywod ym maes technoleg

Dydd Mawrth 16eg mis Hydref 2012 yw Diwrnod Ada Lovelace: Diwrnod Ada Lovelace yw dathliad rhyngwladol o lwyddiannau benywod yn wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Amcan y digwyddiad yw rhannu straeon benywod sydd wedi ein hysbrydoli ni er mwyn creu modelau newydd i ferched a benywod ym meysydd lle mae dynion yn goruchafu. Cer i… Parhau i ddarllen Diwrnod Ada Lovelace 2012: rhannu straeon am fenywod ym maes technoleg

Cyfres @Bryns ar dechnoleg ar flog Golwg360

Mae cyfaill Hacio’r Iaith Bryn Salisbury wedi dechrau sgwennu cyfres ddifyr iawn o erthyglau ar flog Golwg360 am dechnoleg. Un peth sy’n biti mawr efo blog Golwg ydi bod dim un o’r cofnodion yn gwneud y dudalen flaen felly dwi’n amau os ydi llawer o’r darllenwyr cyffredinol yn eu gweld nhw. Dwi’n sicr yn methu… Parhau i ddarllen Cyfres @Bryns ar dechnoleg ar flog Golwg360

Diweddglo Hacio’r Iaith 2012 – bydd yn aelod o’r blog

Neges i bobol wnaeth dod i Hacio’r Iaith 2012 ddoe (ac alumni!)… Os wyt ti wedi dod i unrhyw Hacio’r Iaith mae croeso i ti cael cyfrif dy hun ar haciaith.cymru. Gadawa sylw dan y cofnod blog hwn i wneud cais am gyfrif. (Er dyw’r system ddim yn cyhoeddi dy gyfeiriad ebost dw i’n gallu… Parhau i ddarllen Diweddglo Hacio’r Iaith 2012 – bydd yn aelod o’r blog

Blogiwr arall yn cael ei erlid gan awdurdol lleol.

Dan ni eisoes wedi blogio yma am Gyngor Sir Gâr yn galw’r heddlu wrth i flogwraig lleol recordio cyfarfodydd y cyngor.  Tro Cyngor Barnet, Llundain yw hi y tro hwn i ddangos i’r byd sut i beidio ag ymddwyn yn ddemocrataidd. Cefndir: Yn dilyn penodiad gan y cyngor ar gyfer Creation of a Change and… Parhau i ddarllen Blogiwr arall yn cael ei erlid gan awdurdol lleol.

Diwrnod Ada Lovelace 2011 – yfory yng Nghymru

Bydd Ddiwrnod Ada Lovelace yfory (7fed mis Hydref 2001) yng Nghymru – diwrnod o flogio i ddathlu cyfraniadau benywod i dechnoleg. Mae nifer o bobol wedi cyfranogi yn Gymraeg yn 2009 a 2010. Efallai dylet ti ystyried sgwennu/recordio cofnod hefyd. (Enghraifft o gofnod am danah boyd ar fy mlog llynedd.) Mwy o fanylion ynglŷn â… Parhau i ddarllen Diwrnod Ada Lovelace 2011 – yfory yng Nghymru

Eisteddfod 2011: Y Gystadleuaeth Blogio

Llongyfarchiadau i Carwyn Tywyn am ennill cystadleuaeth blogio’r Eisteddfod. Dwi’n siwr bod ei waith yn deilwng a hoffwn i ei ddarllen. Dwi’n falch bod yr Eisteddfod yn ceisio gwneud lle i ddulliau gwahanol o sgwennu, ond dwi’n meddwl bod yn rhaid codi cwestiynau eithaf sylfaenol am y gystadleuaeth hon. Dyma oedd yn y rhestr testunau… Parhau i ddarllen Eisteddfod 2011: Y Gystadleuaeth Blogio

Siroedd Cymru a blogiau Cymraeg

Rhys yn dweud: Bron i hanner siroedd Cymru (9 o 22) heb eu cynrychioli gan flogiau Cymraeg 🙁 http://hedyn.net/wici/Categori:Blog_o_Gymru #haciaith — Rhys Wynne (@rhysw1) August 10, 2011 Problem yw, dyw’r Rhestr ddim yn hollol gyflawn. Dydyn ni ddim yn gwybod lleoliad o’r rhan fwyaf o flogiau. Wrth gwrs mae rhai yn siarad am bynciau tu… Parhau i ddarllen Siroedd Cymru a blogiau Cymraeg