Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2)

Arloesi ar Lawr Gwlad Marged Rhys (Mentrau Iaith Cymru) Cydweithio rhwng Mentrau (e.e. Môn a Sir Ddinbych). Rhannu arbenigedd. Clwb Flogio yn Abertawe, wedi’i ddechrau mewn clwb ieuenctid. 5 menter wedi derbyn grant Arloesi 2050: Cered – Clwb Codio yn y de-orllewin. Hyfforddi hyfforddwyr gwirfoddol lleol Cered – ap Bys a Bawd. Ap reality cymysg yn… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2)

XBMC: canolfan amlgyfrwng ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux – yn Gymraeg

Mae XBMC yn feddalwedd canolfan amlgyfrwng a difyrrwch digidol(!). Mae ar gael ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux a nawr yn Gymraeg! 🙂 Mae modd ei ddefnyddio ar gyfer gwylio rhaglenni oddi ar y we, lluniau personol a chasgliadau o gerddoriaeth.  Mae’n feddalwedd perffaith ar gyfer creu peiriant sy’n ganolfan amlgyfrwng gan gynnal nifer… Parhau i ddarllen XBMC: canolfan amlgyfrwng ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux – yn Gymraeg

Sut i roi fideo ‘Google Streetview Hyperlapse’ ar eich blog

Dyma fideo o bromenad Bae Colwyn wnes i wrth arbrofi gyda Google Streetview Hyperlapse. Does dim sain. clip fideo o blip.tv Nid oedd modd mewnosod fideo i’r post yn y blog yma Os am greu fideo o’r fath o’ch ardal chi: 1. dilynwch y ddolen o  http://www.teehanlax.com/labs/hyperlapse/ at y teclyn 2.  llusgwch  tagiau A a… Parhau i ddarllen Sut i roi fideo ‘Google Streetview Hyperlapse’ ar eich blog

Gangnam Atalnodi: 20,606 o sesiynau gwylio ar YouTube

Dw i’n meddwl am y fideo Gangnam Atalnodi sydd wedi bod ar YouTube ers pump diwrnod ac wedi cael 20,606 o sesiynau gwylio hyd yn hyn. Prin ydyn ni’n gweld ffigur o’i fath ar fideo Cymraeg. Hoffwn i wybod mwy ond pwy bynnag sydd yn rhedeg y cyfrif wedi rhoi cyfyngiad ar yr ystadegau (botwn… Parhau i ddarllen Gangnam Atalnodi: 20,606 o sesiynau gwylio ar YouTube

Seminar #techcy – fideos a sleids y cyflwyniadau nawr ar gael

Mae’r fideos wedi caeleu rhoi arlein o’r 5 cyflwyniad a roddwyd i ddechrau trafodaethau yn y seminar technoleg a’r Gymraeg gynhaliwyd gan y Llywodraeth fis dwetha. Dwi ddim yn meddwl bod y sleids i’w gweld ar y fideos yn anffodus ond gallwch chi lawrlwytho nhw fan hyn. Leighton Andrews Marc Webber Sioned Roberts Huw Onllwyn… Parhau i ddarllen Seminar #techcy – fideos a sleids y cyflwyniadau nawr ar gael