Tagiwyd fel: google Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 12:15 PM ar 1 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , google   

  Mae’r delwedd Google heddiw yn… 

  WYCH!

  delwedd-google-dydd-gwyl-dewi

  (Yn anffodus dyw’r fersiwn Cymraeg ddim yn cynnwys y ddelwedd.)

  Dydd Gŵyl Dewi Hapus i chi.

   
 • Mark Jones 10:30 AM ar 22 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: Cyfarfod, , Cyfieithu Ubuntu, google, , Ubuntu Cymru   

  Cyfarfod Blynyddol Ubuntu Cymru 

  Helo! Rwy’n Mark, y Pwynt Cyswllt ar gyfer Ubuntu Cymru, a’r cyfieithydd arweiniol ar gyfer Ubuntu yn Gymraeg.

  Mae Ubuntu Cymru yn cynnal ei gyfarfod blynyddol ar ryw adeg ym mis Hydref (ar ôl i mi ddychwelyd o ymweliad teulu i Llandudno), ac rydym yn mynd i gynnal y cyfarfod ar Google+, Nid oes agenda penodol, mae’n sesiwn holi ac ateb rhwng aelodau o Ubuntu Cymru, a gallwch ddod a gofyn imi a’r tîm unrhyw gwestiynau sydd gennym.

  Felly, Sut i gymryd rhan?
  Y peth cyntaf sydd angen pobl i wneud yw cofrestru trwy ddefnyddio Doodle, yna ychwanegu mi – Mark Jones i Google+, paid a phoeni os nad oes gennych Google+, byddaf yn sicrhau bod y trawsgrifiad testun ar gael i’w gweld ar-lein a byddaf yn ceisio cofnodi y sgwrs llais, ond os oes rhywun a all gymryd llais a thestun cofnodion byddwn fod yn fwy defnyddiol !

  Bydd y cyfarfod yn Gymraeg ac yn Saesneg, gan nad yw ein holl aelodau yn siaradwyr Cymraeg.

  I’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn cyfieithiadau, ac a allai ddymuno ychwanegu at eu CV eu bod wedi helpu cyfieithu Ubuntu i’r Gymraeg: Mae’r dyddiad cau ar gyfer y fersiwn nesaf o Ubuntu yn tua 2 wythnos, ac mae llawer o waith i’w wneud eto, Os gallwch chi helpu, dylech gad i mi wybod a byddaf gynnal gyda chi sut i gyfieithu defnyddio Launchpad.

  Dyma’r dudalen ystadegau Saesneg ar gyfer y cyfieithiadau Ubuntu Cymraeg: http://91.189.93.77/stats/quantal/cy
  Ar adeg ysgrifennu hwn, mae 134 apps i gyfieithu, sef cyfanswm o 13,420 negeseuon.

   Fy ebost yw mark.jones.at.ubuntu-cym,org (newid yr .at. i @), Croeso iti ysgrifennu ataf.

   
 • Iestyn Lloyd 2:32 PM ar 20 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , google, , Maps   

  Sawl tafarn sydd yn Gaernarfon? 2 yn ôl Apple. 

  Neithiwr fe lawr-lwythais iOS 6 i fy iPad ag fy iPhone. Y newid mwyaf oedd yn dod gyda’r diweddariad yma oedd y ffaith fod Apple yn cael gwared o Google fel eu system mapio ac yn creu un eu hyn.

  Roedd gennai ddim llawer o ffydd y fydd Apple yn poeni am ein cornel bach ni o’r byd, ag mi o’n i’n iawn i boeni. Mi es yn syth i Gaernarfon ar y Maps app, a newid i ‘Satellite’ view, ddim byd ond blur mawr. OK fe allai fyw efo hyn (dio ddim yn hir ers i Google ychwanegu Caernarfon efo lluniau da). Wedyn fe drïais be fysa pob Cofi yn ei neud, teipio ‘Pub’ yn y search. Fe aeth y map yn syth i fyny allan o Gaernarfon i ddangos rhan fwyaf o Gogledd Cymru i mi a dweud mai Tŷ Isaf ym Methesda oedd yr un agosaf! …ok, mi driai ‘Bar’, gan mai term Americanaidd ydi o, a dyna ni The Harp Inn (yn y lle anghywir) a Bar Llywelyn (sydd ddim yn bodoli ddim mwy).

  Apple Maps Caernarfon - iOS 6

  Mi trïais i yr un peth yn yr hen ‘Maps’ app o iOS 5 wedyn a gefais llawer mwy o ganlyniadau am ‘Pub’.

  Google Maps Caernarfon - iOS 5

  Wrth gwrs di’r problem yma ddim yn unig yn Gaernarfon, mae Gizmodo UK wedi ysgrifennu am problemau trwy Lloegr, a mae’r Guardian wedi darganfod maes awyr newydd yn Dublin.

  Rwyf wedi ffeindio yn Aberystwyth fod Woolworths dal yn bodoli a fod y gorsaf trên wedi mynd!

  Mae Apple yn defnyddio llawer ffynhonnell ddata i creu y mapiau yma, un ohonynt yw Yelp, ag er fod Yelp yn dangos llawer o fusnesau yn Gaernarfon tydi nhw ddim yn dod i’r golwg ar y map!?

  Wrthgwrs mae Google wedi bod yn creu eu mapiau ers 2005 a da ni i gyd wedi eu helpu nhw i adeiladu y bas data anferth yma. Felly mae yr opsiwn genom ni rŵan i helpu Apple adeiladu eu bas data nhw i wella y mapiau trwy Gymru a Prydain. Felly os yw eich busnes chi neu eich hoff lle yfed ddim ar y map, gyrrwch neges i Apple, mae na ddau ffordd o wneud hyn; Ar waelod y map mae y gornel ar y dde yn troi i fyny ychydig, cliciwch arno, wedyn cliciwch ar ‘Report a problem’ mae llawer o opsiynau wedyn. Os mae problem efo rhywbeth sydd ar y map yn barod, ar ôl clicio ar yr ‘i’ ar y symbol mae na fotwm ‘Report a Problem’ yna hefyd.

  Y gobaith gennai, os allwn cael digon o pobl o Gymru yn cwyno y bydd nhw’n cymeryd sylw.

  Diweddariad: Apple yn ymateb i helynt y mapiau


  O.N. Na, does na ddim chance fy mod am symud i Android dim ond am y map. Mae hyn yn creu cystadleuaeth dda i Google i gario mlaen i wella eu mapiau nhw hefyd.

  O.O.N. Mae gweddill system y mapiau yn wych, mae’r 3D yn Llundain a Manceinion yn anhygoel! Mae nhw wedi troi y mynyddoedd ym Mlaenau Ffestiniog a Dyffryn Conwy i 3D hefyd – random – Mi gai gyfle i drio y ‘Sat-nav’ fory

   
 • Bryn Salisbury 10:48 AM ar 25 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , google, , ,   

  [Sut?] GMail yn y Gymraeg 

  Fideo bach i ddangos sut mae gosod GMail i fod yn y Gymraeg!

   
  • Aled 12:51 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A dim ond “Search, Lluniau, Cyfieithu, Blogger” yn ymddangos ar ben y sgrin (gan golli YouTube, Calendr, Mapiau, Dogfennau, etc.)… tybed sut i gael y rheiny yn ôl…

 • Bryn Salisbury 7:31 PM ar 24 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , google, , , ,   

  Gmail yn y Gymraeg! 

  Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg.

  Dywedodd Meri Huws:

  Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd – byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y gwaith ac yn y cartref – ac mae’n bwysig felly fod siaradwyr Cymraeg yn gallu defnyddio’r iaith ar-lein. Mae’r ffaith bod Google, cwmni rhyngwladol ac enw cyfarwydd ar draws y byd, wedi penderfynu cynnig Gmail yn Gymraeg yn dangos y pwys y mae cwmnïau rhyngwladol yn ei roi ar ddatblygu technoleg yn Gymraeg, ac mae’n gosod esiampl i gwmnïau eraill, yn ogystal ag i ddefnyddwyr.”

  Cafodd Gmail ei gyfieithu gan ddefnyddio system Translator Toolkit Google sef system cof cyfieithu soffistigedig yn y cwmwl sy’n cynnwys peiriant cyfieithu peirianyddol Google Translate. Cafodd y gwaith ei reoli gan swyddogion Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac wedyn, Comisiynydd y Gymraeg ar y cyd â Google.

  Dwedodd Google:

  Mae Google yn canolbwyntio ar sut y gall ein hoffer helpu i ddiogelu ac adfywio ieithoedd lleiafrifol er mwyn eu gwneud yn fwy perthnasol, yn arbennig i’r genhedlaeth ifanc. Rydym wrth ein bodd felly, fod Gmail ar gael yn Gymraeg – y ddiweddaraf o 57 iaith – gan ein bod yn gwybod bod galw am dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer defnyddwyr yng Nghymru a thu hwnt.

  Dwi yn sicr yn hapus dros ben gweld rhagor o gyfleusterau a gwefannau ar gael yn y Gymraeg, ac yn hapus gweld cyd-weithio rhwng y Bwrdd, Y Comisiynydd a chwmnïau fel Google. Mae’r newyddion bod rhannau o’r gwaith wedi ei ‘wneud gan gyfrifiaduron (ac wedi ei gwirio gan aelodau o’r Bwrdd a swyddfa’r Comisiynydd) hefyd yn rhoi gobaith fydd system fel Google Translate yn gwella trwy gael mynediad i bentwr fawr o gyfieithiadau safonol.

  Mae’r rhyngwyneb Cymraeg i fod ar gael o fore ‘fory ymlaen, a fydda ni yn dod a fwy o fanylion pan bod nhw ar gael!

   
  • Sian 7:46 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Www, diddorol. Diolch Bryn, nai cadw lygad mas!

  • Hedd 7:53 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Bues i’n ebostio nôl a ‘mlaen gyda Google am hydoedd rhyw 5 mlynedd yn ôl am hyn. Roedd yn ymddangos ei fod yn mynd i ddigwydd bryd hynny, ond wnaetho nhw dynnu nôl. gwych gweld bod hyn wedi digwydd o’r diwedd. Nawr pwy all ddweud wrtha i sut i drosglwyddo ebost a chysylltiadau o Yahoo i Gmail, ac hefyd cael cyfeiriad Yahoo i arallgyfeirio at Gmail? Wedi cael cyfri Yahoo ers 14 mlynedd!

  • Iestyn 8:01 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Newyddion da a diddorol. Fory amdani!

  • Carl Morris 8:31 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae hi’n braf i weld bod gwaith y Comisiynydd a’r hen Fwrdd yr Iaith wedi dwyn ffrwyth achos mae pobol wedi bod yn gofyn am ddarpariaeth Cymraeg ar ryngwynebau Google ers blynyddoedd. Mae’r Comisiynydd wedi cyfrannu ei dylanwad, ‘lobio’ fel petai, sydd yn bwysig iawn – yn ogystal â’r gwaith cyfieithu.

   O ran Google mae gwasanaethau eraill fel YouTube a Google Docs sydd angen rhyngwyneb Cymraeg. Ac wrth gwrs bydd pobol yn disgwyl mwy o ryngwynebau Cymraeg ar aps gwe (web apps) gan cwmniau eraill fel Twitter. Rydyn ni’n byw yn yr oes aps gwe, mae lot yn digwydd yn y cwmwl (sori). Ond wedi dweud hynny gobeithio bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio hefyd ar feddalwedd bwrdd gwaith fel Microsoft Windows, Apple OS X a Linux sydd yn bwysig o hyd.

   Gyda llaw yn fy marn i ddylen ni beidio gor-bwysleisio cyfieithu peirianyddol yn y cyd-destun yma achos mae gwaith cyfieithu o safon yn dibynnu ar gyfieithu dynol yn y pen draw.

   Ond hefyd mae gwaith tu hwnt i gyfieithu rhyngwynebau os ydy eisiau sicrhau’r darpariaeth Cymraeg gorau. Mae lot o enghreifftiau – gawn ni awto-dreigladau ar Google Search plis, e.e. chwilio am ‘Caernarfon’ er mwyn derbyn canlyniadau ‘Gaernarfon’, ‘Nghaernarfon’ a ‘Chaernarfon’? Hefyd mae pethau ‘golygyddol’, e.e. dyw’r erthygl BBC yn Gymraeg am Gmail Cymraeg ddim ar gael trwy canlyniadau Google News. Does dim lot o Gymraeg o gwbl ar Google News. Fydd unrhyw erthygl Golwg360 ddim ar gael chwaith!

  • Dafydd Tomos 9:06 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dim gair o ddiolch i’r gwirfoddolwyr oedd wedi cyfieithu Gmail drwy Google yn uniongyrchol? Mi fase wedi bod yn bosib cael hyn 6 mlynedd yn ôl! (yn enwedig os oedd Bwrdd yr Iaith wedi cynnig gwirio’r cyfieithiad a’i gefnogi).

  • Bryn 9:26 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Na Dafydd, dim sôn o gwbl yn y datganiad. Ond eto, mae’r Comisiynydd yn newydd ac mwy na thebyg yn rhoi meddwl ychydig fwy hir-dymor na’r hen Bwrdd. Gawn ni weld nawr os bydd mwy o pethau yn dod lawr y llwybr yn y dyfodol…

  • Rhodri 10:38 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   O’r DIWEDD! Newyddion da, mae na un cwyn fach (oedd raid cael un doedd!), fel ar y dudalen chwilio Google, does dim dolenni i apps eraill Google fel Reader, Scholar, Newyddion ac ati. Yn rhyfedd iawn iddyn nhw sydd mor keen am wthio fo ma pob diweddariad G+ wedi diflannu hefyd. Ma’r rheina’n betha dwi’n ddefnyddio’n reit aml a ma’n biti bod dolen syml, hyd yn oed os dio’n Saesneg ar hyn o bryd, ddim yna.

   Ma Gmail yn wasanaeth dwi’n ddefnyddio’n ddyddiol felly, mae cyfieithu hwn yn fwy pwysig na chael y dudalen chwilio Google yn Gymraeg. Dwi bron byth yn mynd i Google.com. i chwilio dyddia ma, jest defnyddio’r porwr.

   Gobeithio bod Apple nesa ar yr agenda!

  • Bryn Salisbury 11:07 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n hollol iawn Rhodri, gobeithio byddant nhw nawr yn gallu cyfieithu’r gweddill yn reit fuan! Y peth diddorol i fi fydd gweld pa mor hir fydd hi’n cymryd i wneud fersiwn Cymraeg o Android.

  • Aled 12:48 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n ymddangos bod rhai nodweddion ar goll o Gmail Cymraeg (botymau ‘Calendr’, ‘Dogfennau’ ac ati, yn un peth pwysig iawn), a’r cyfieithu’n anghywir o bryd i’w gilydd (e.e. “Wrthi’n llwytho ymhen [hyn a hyn o amser]” am “Loading in [hyn a hyn o amser]”. Trueni – rhaid mynd yn ôl at iaith arall am y tro.

 • Rhodri ap Dyfrig 2:33 PM ar 6 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: BBC Newyddion, , , Edwina Hart, google   

  Google, Busnesau a’r Gymraeg ( + bonus rant am newyddion Cymraeg arlein) 

  ‘Google yn cynorthwyo busnesau i gael presenoldeb ar y we’ http://www.bbc.co.uk/newyddion/17265560

  Ond faint o gymorth fyddan nhw’n ei gael i wneud gwefannau dwyieithog?

  Pan ma Google mor llac ei ymroddiad i’r Gymraeg ar chwiliadau, lleoleiddio ei apps ei hun, ac ati dwi’n amau y bydd na. Os nad oes cymorth i greu gwefannau dwyieithog, a mae’r llywodraeth yn talu Google am hyn, oni ddylen nhw?

  [Nodyn ochr: pam ddiawl dydi newyddion BBC ddim yn rhoi dolen i ddeunydd craidd y stori? Byddai cael mynediad at y datganiad neu wefan am hyn yn ddefnyddiol iawn. Ma hyn yn wendid enfawr yn newyddiaduraeth Gymraeg arlein. Un o wyth camgymeriad sylfaenol sgwennu ar y we yn ôl Blog Online Journalism: http://onlinejournalismblog.com/2012/02/28/8-common-mistakes-when-writing-for-the-web-and-what-to-do-about-them/ ]

   
  • Dafydd Tomos 5:47 PM ar 6 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n bwynt da. Dyw rhestrau Google ‘Local’ ddim ar gael yn Gymraeg. Dyw ‘cyfrif Google’ ddim ar gael (sy’n reit bwysig nawr am ei fod e’n clymu’r holl wasanaethau at eu gilydd). Lle mae Gmail?

   O ran y gwasanaeth newydd, mae nhw’n hyrwyddo gwasanaeth adeiladu gwefan yola.com sydd ddim wedi ei adeiladu gyda anghenion amlieithog mewn golwg.

   Mi fydd Google yn cydweithio gyda rhai cwmniau lleol fel partneriaid ond mi fyddai hynny ar gyfer busnesau mwy sydd yn gallu fforddio talu miloedd am wefan arbennigol. O ran costau cyfieithu ac ati, roedd Bwrdd yr Iaith arfer cynnig grant ar gyfer gwneud y gwaith. Dwi ddim yn gwybod os yw’r cynllun yma yn parhau, yn enwedig gyda’r Bwrdd yn dod i ben.

  • Carl Morris 7:48 PM ar 6 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Dw i ddim yn siŵr os mae’r Llywodraeth yn talu Google, sut maen nhw yn rhoi cymorth ayyb. Mae cwestiwn dilys am natur y cytundeb rhyngddyn nhw.

   Dyw’r Local Champions ddim yn derbyn arian, dw i’n cymryd bod nhw yn hapus i wirfoddoli am y cyfleoedd i gwrdd â chwmniau lleol ac wrth gwrs i weithio gyda GOOGLE™.

   Yn ôl y sôn heno roedd Edwina Hart yn siarad am ‘yr angen meddalwedd a thechnoleg i roi hwb i’r iaith Gymraeg’… Mae lot o argymelliadau yma. Yn fy marn i pe tasai’r Llywodraeth yn mabwysiadu mwy o feddalwedd rydd (fel lot o lywodraethau eraill o gwmpas y byd) basen nhw yn cyfrannu cyfieithiadau i’r cronfa o feddalwedd sydd ar gael yn Gymraeg.

  • Rhodri 10:43 AM ar 7 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Dwi di cael gwahoddiad i fod ar y Grŵp Technoleg a’r Gymraeg ma Leighton Andrews wedi ei drefnu felly, mi godai y peth gyda nhw i weld be ma nhw’n feddwl. Roedd y strategaeth iaith newydd yn cyfeirio at wella darpariaeth Gymraeg gan gwmniau mawr y we, felly byddai hwn wedi bod yn le delfrydol i ddechrau.

   Croeso i chi unrhywun ar Haciaith i basio unrhyw bethau eraill da chi isio i fi godi yno fyd!

  • Leia 12:25 PM ar 8 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   ‘Falle dw i’n rhy optimistig neu tipyn o fangirl dros Google ond, roedd mwy o Gymraeg a y lansiad na yn y rhan fywaf o ddigwyddiad technoleg. Mwy na un o’r siaradwyr yn siarad yn arbennig am sut bod yn dwyieithog yw rhan pwysig o bywyd Cymru. A sut mae’n bwysig, i defnyddio’r ffaith bron fel rhan o’r ‘brand’. Dw i’n credu bod Google yn gwybod mae iaith yn pwysig i’r wlad – digon pwysig i defnyddio fel mwy na ‘token effort’ yn y marketing beth bynnag!

 • Rhodri ap Dyfrig 9:36 AM ar 11 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Eclipse, google, ,   

  Fideo: Fflachio’r Iaith – sgwrs am Android, aps, cyfieithu, ac Eclipse (Carl Morris) 

   
 • Carl Morris 3:52 PM ar 28 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , google   

  Kindle Fire – esbonio’r gystadleuaeth rhwng Amazon, Google ac Apple 

  Kevin Marks:

  Apple is in the devices business, with the media business as a small side earner designed to make their devices more attractive. Google is in the Advertising business, with their Android business designed to make searching everywhere, continuously more likely. Amazon is in the shopping business, migrating from physical goods to media, with Kindle a way to drive this.

  http://epeus.blogspot.com/2011/09/with-amazon-replacing-with-google-on.html

   
 • Carl Morris 1:59 PM ar 6 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: google, Google Books, llyfrgell, , ,   

  Y Llyfrgell Brydeinig a Google Books 

  Mae Open Rights Group wedi cyhoeddi dadansoddiad o’r cytundeb rhwng Google a’r Llyfrgell Brydeinig.
  http://www.openrightsgroup.org/blog/2011/access-to-the-agreement-between-google-books-and-the-british-library

  The British Library recently announced to much fanfare a deal with Google to make available online a quarter of a million books no longer restricted by copyright, thus in the public domain.

  The deal is presented as a win-win situation, where Google pays for the costs of scanning the books, which will be available on both Google and BL’s websites. This sounds very philanthropic from Google, however the catch is in the detail […]

  Cytundeb llawn http://www.openrightsgroup.org/assets/files/pdfs/BL%20Google%20Contract.pdf

   
 • Carl Morris 10:59 PM ar 27 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: google, ,   

  Rhyngwyneb Google Translate wedi cael ei lleoleiddio i Gymraeg 

  Newydd sylwi bod rhyngwyneb yn dangos Saesneg, Cymraeg, Eidaleg ayyb yn hytrach na English, Welsh, Italian
  http://translate.google.com/
  (mae rhaid i ti newid dy osodiadau porwr i Gymraeg i’w weld dw i’n meddwl)

  Methu ffeindio unrhyw datganiad.

  Unrhyw gynhyrchion Google eraill?

   
  • Dafydd Tomos 1:06 AM ar 29 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Roedd e wedi ei leoleiddio ers y cychwyn mwy neu lai.

  • Carl Morris 3:27 AM ar 29 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Oh.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel