2YH heddiw: Trafod newyddion lleol gyda Gareth Morlais @melynmelyn. Yn y 'm@es' ar y maes. #steddfod2013

Llun o'r maes gan Aled Powell

Nodyn bach sydyn i ddweud bydd Gareth Morlais yn cyflwyno a chynnal trafodaeth heddiw ar y maes am newyddion lleol. Croeso cynnes i bawb!

Adeilad ‘m@es’ ger y prif fynedfa ar y maes
Eisteddfod Genedlaethol
Dinbych
2:00YH
dydd Mawrth 6ed mis Awst 2013
Trafodaeth: #haciaith

Amserlen a manylion am yr wythnos ar y wici