Tagiwyd fel: barn Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 8:07 PM ar 16 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: barn, barnau, , ,   

  Hwyl fawr fforymau WalesOnline – a dy gynnwys 

  Dw i newydd gweld y stori yma o 20fed mis Gorffennaf eleni.

  Nawr mae pob dolen o’r ffurf
  http://forums.walesonline.co.uk
  yn anffodus yn mynd yn syth i’r un tudalen gyda’r un testun:

  The number of posters using the WalesOnline forums has fallen recently, with more people opting to comment directly on articles. However, the number of complaints and disputes on the forums has increased to the extent that moderating the message boards is now a significant drain on resources.

  Therefore, we have regretfully taken the decision to close the forums.

  Registration for WalesOnline community accounts remains unaffected; new users can register for an account and existing users can login as usual to access the comments facility on articles.

  Roedd gyda nhw dewis yma:
  1. rhewi’r fforymau a chadw’r cynnwys (gorau)
  2. neu jyst dileu’r cynnwys i gyd heb unrhyw rybudd (gwarthus)
  Dw i ddim yn golli cwsg drosto fe ond mae’n atgoffa fi: bydd yn ofalus os ti’n treulio amser i bostio pethau ar wefannau o gwmpas y we, yn enwedig gwefannau newyddion masnachol. Mae’n bosib bod ti’n gwastraffu dy amser.

  Mae gwers yma i wefannau eraill hefyd. Er bod maes-e wedi dirywio neu rydyn ni’n symud i ffwrdd o’n blogiau neu gwefannau weithiau, mae gwerth yn yr hen gynnwys.

  e.e. trafodaeth am Gymraeg a dysgu Cymraeg – mae’r cynnwys i gyd wedi marw http://forums.walesonline.co.uk/viewforum.php?f=30

   
 • Carl Morris 4:29 PM ar 5 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: barn, ,   

  Diffyg barnau gwleidyddol Cymreig ar y we 

  Mae Gareth Price yn dweud:

  The great hope of the 2007 election was the blogosphere. With Ciaran Jenkins’ Blamerbell Briefs in the vanguard, there was a new space opening up for people who were interested in politics to access more information and better debate. But four years on, much of that radical alternative energy has been absorbed in to the mainstream. Jenkins was sucked in to the BBC news machine – as have many experienced voices in Welsh political reporting (Tomos Livingstone (WM), Dan Davies (PA), Rhiannon Michael (Golwg) have all been absorbed in to the Beeb).

  The Welsh blogosphere has been corporatised – all the main political reporters have blogs and there are more ‘official’ blogs than ever before – but these are largely broadcast tools, rather than genuine social spaces. Yes, they add some colour and detail, and I read them all without fail – but they no longer inspire me. What limited debate they generate is generally governed by a hardcore of extremists (see any time Betsan blogs on a language issue). Even WalesHome – the one web space which does regularly manage to provoke and challenge conventional thinking – has struggled with this election. The days of hope for the Welsh blogosphere were indeed (Blamerbell) brief.

  Mae blogiau Cymraeg yn fwy na blogiau gwleidyddol ond dw i’n cytuno. Angen mwy o farnau “annibynnol”. Hoffwn i weld blog barn dyddiol yn Gymraeg hefyd. Unrhyw un? Mae cyfle wedi bod gyda Golwg am sbel..

   
  • Rhodri ap Dyfrig 10:31 PM ar 5 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Dwi’n credu taw dispersal da ni’n gweld yn hytrach na dirywiad penodol yn y blogosffêr. Na, does na neb wedi llwyddo i greu buzz, ond dydi’r pleidiau ddim chwaith. Mae na fatigue etholiadol post-refferendwm, ac mae hynny yn cael ei adlewyrchu ar-lein dwi’n meddwl.

   Dydi blogiau jest ddim yn lle cweith digon secsi i ddechrau bod yn sylwebydd gwleidyddol rhagor. Mae Twitter wedi cymryd drosodd i raddau, ac er bod lot o gofnodion longform da iawn ar gael, mae na ddiffyg blogiau punchy, wedi eu diweddaru’n gyson, wedi eu sgwennu’n dda ag efo chydig o ‘inside scoop’ (fel roedd Blamerbell). Er mwyn cael y buzz a’r traction yna fel cafodd Blamerbell, mae’n rhaid sgwennu’n aml ac yn dda, a wnaeth cael Arsembly fel gwrtbwynt ddim drwg iddo chwaith. Mae arddull y math yna o drafodaeth sydyn, crafog, yn siwtio Twitter llawer mwy na blogiau.

   Fasa’n ddiddorol gwneud cownt o faint o flogiau gwleidyddol oedd yn 2007 a faint sydd rwan. Faswn i’n fodlon rhoi beth bod na tua r’un faint, ond bod ambell un yn gwneud lot o sŵn. Y pareto principle ar waith, ond mewn pwll mor fach â blogosffêr Cymru. Pan ti’n tynnu ambell sgodyn mawr allan, mae’r model pareto yn disgyn am nad oes unrhyw bysgod mawr eraill i lenwi’r bwlch. Pareto-paradocs!

 • Carl Morris 11:51 PM ar 8 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: barn, ,   

  Y Cymro – gwefan newydd sbon (cipolwg cyntaf) 

  http://www.y-cymro.com

  paid ag anghofio’r www http://y-cymro.com

  Cipolwg cyntaf…

  dim ffrwd RSS

  watermark Cambrian News ar y lluniau, e.e. http://www.y-cymro.com/galeri-luniau/n_n23/101/?product_start

  paywall
  e.e.
  http://www.y-cymro.com/newyddion/c/44/i/79/desc/codi-trethi-fydd-y-cam-nesaf/
  http://www.y-cymro.com/colofnwyr/i/101/desc/chaiff-neb-na-dim-ei-choncro/
  (“CLICIWCH YMA” yn mynd i http://www.y-cymro.com/e-rhifyn-electroneg/ )

  Barnau yw adran lle DYLEN nhw cystadlu yn fy marn i, dylen nhw tyfu hwn.
  http://www.y-cymro.com/barn/
  Oes lle DYDDIOL gydag amrywiaeth o farnau Cymraeg ar y we o gwbl? Nag oes – dim eto. Efallai cyhoeddi pob llythyr (heblaw y llythyrau gyda enllib) a gofyn celebs Cymraeg i gyfrannu fel pan mae Huffington Post yn cyhoeddi erthyglau gan George Clooney ayyb, gwnewch rhywbeth gwahanol gyda’r fersiwn ar y we. Ond angen sylwadau plis.

  Gweler hefyd: http://quixoticquisling.com/2011/02/dadfwndelu-a-chynnwys-cymraeg-ar-lein/

   
  • Rhys 9:16 AM ar 9 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Lot o gynnwys chwarae teg, ond…

   Dim RSS ar wefan newyddion yn 2011! – mae fel petai bod pwy bynnag gomisiynodd ac adeiladodd y wefan yma wedi llwyddo anwybyddio’r holl feirniadaeth pan lansiwydd gwefan Golwg360.

   O leiaf mae’n welliant o hwn.

   Pob lwc iddyn nhw wrth gael pobl i’w brynu ar-lein.

  • Rhys 5:04 PM ar 9 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   O ran stwff unigryw, does unlle arall ar-lein yn trafod moduron yn Gymraeg: http://www.y-cymro.com/moduro/

  • Carl Morris 2:35 PM ar 10 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Pwynt

 • Carl Morris 9:32 PM ar 16 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: barn, ,   

  Golwg360 yn lansio blog newydd 

  Mae’r gwasanaeth newyddion ar-lein Cymraeg, Golwg360, wedi lansio blog newydd sbon o’r enw ‘Blog Golwg360’! Bwriad y blog yw i roi llwyfan canolog i newyddiadurwyr y gwasanaeth ysgrifennu darnau sy’n mynegi eu barn ar faterion y dydd.
  Yn ogystal a hyn, mae Golwg360 yn gobeithio recriwtio cyfranwyr eraill o faesydd amrywiol i gymryd mantais o’r cyfle i ddweud eu dweud ar y blog newydd…

  mwy yma
  http://www.maes-e.com/viewtopic.php?p=384174#p384174

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel