Hwyl fawr i’r “arbrawf” Guardian Cardiff

Yn anffodus mae’r arbrawf Guardian Local yn gynnwys Guardian Cardiff yn dod i ben cyn hir.

The Local project has always been experimental in both concept and implementation. We’ve learned a lot from the beatbloggers, under the expert guidance of Sarah Hartley. We have also learned from the local communities who got involved with telling their stories. And using this we have continually refined our approach over the past year.

As an experiment in covering local communities in a new way, it has been successful and enlightening. Unfortunately, while the blogs have found engaged local readerships and had good editorial impact, the project is not sustainable in its present form.

So over the next month or so, we’re going to be winding down the Cardiff, Leeds and Edinburgh blogs and retiring the local project. Don’t worry – nothing’s going to vanish or stop suddenly, and we’re going to integrate communities and topics into our wider site coverage wherever possible.

http://www.guardian.co.uk/help/insideguardian/2011/apr/27/guardian-local-update

Mae llawer o sylwadau hefyd.

Unrhyw meddyliau?

3 sylw

  1. Biti garw. O ddarllen y sylwadau, un Caerdyd sy’n cael ei grybwyll fwyaf, a dw i’n meddwl bod hyn yn rhanol gan bod yna fwy o fwlch yng Ngehaerdydd i newyddion lleol na sydd yna efallai yng Nghaeredin a Leeds, sydd a gwasg lleol cryfach a mwy amrywiol. Fel mae ambell un wedi crybwyll, mae wedi gwneud i Media Wales dynnu eu bys mas, gan ddechau YourCardiff (sy’n reit da, ond dw i ddim yn ei ddilyn am ryw reswm – ei gysylltiad gyda’r Western Mail sy ar fai falle?).

    O ran ochr ariannu, mae ambell sylw (fel hwn) yn awgrymu y basai’n well i’r Guardian golli rhai o’i nodewddion eraill i gadw’r gwefannau lleol i fynd – pethau sy’n ymddangos yn y prif bapur (neu ar-lein) sy hefyd ar gael mewn sawl papur/man arall. Ond diwedd y gan yw’r geiniog. Efallai mai gwendid Guardian Local o ran hysbysebu oedd nad oes gyda nhw gysylltiadau lleol i fynd ar ol hysbysebwyr llai/lleol – doedd hysbysebion ‘singles’ ddim yn ddigonol!

  2. Doedd dim bwriad o werthu hysbysebion o gwbl. Siaradais i gyda nhw ar y cychwyn – roedd e’n broject arbrofol heb unrhyw gyfeiriad yn y papur a heb, dw i’n meddwl, unrhyw gyfeiriad unrhyw le ar weddill y wefan.

    Gyda llaw mae bron unrhyw un yn gallu blogio i YourCardiff. Os oes gyda ti cyfrif ti’n gallu blogio a chyhoeddi yn syth… Ond dim arian wrth gwrs. Fel Huffington Post.

Mae'r sylwadau wedi cau.