Tagiwyd fel: blogiau Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 12:14 PM ar 19 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogiau, , ,   

  Indigenous Tweets yn ychwanegu adran blogiau 

  Cer i’r adran blogiau ar Indigenous Tweets i weld cofnodion blog yn Gymraeg neu 49 iaith arall. Mae blogiau Blogspot yn unig yn y gronfa ar hyn o bryd, mae platfformau eraill fel WordPress.com ayyb ar y ffordd
  http://indigenoustweets.com/blogs/

  Gwybodaeth gan Kevin Scannell
  http://indigenoustweets.blogspot.com/2011/09/new-feature-indigenous-blogs.html

   
 • Carl Morris 2:57 PM ar 14 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogiau, , bwyd, diod, ,   

  5 blog newydd am fwyd a diod 

  Mae 2011 wedi bod yn flwyddyn amheuthun iawn os ti’n licio blogiau am fwyd a diod yn yr iaith Gymraeg.

  5 blog newydd hyd yn hyn

   
 • Carl Morris 9:30 PM ar 10 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogiau, , , siroedd,   

  Siroedd Cymru a blogiau Cymraeg 

  Rhys yn dweud:

  Bron i hanner siroedd Cymru (9 o 22) heb eu cynrychioli gan flogiau Cymraeg 🙁 http://hedyn.net/wici/Categori:Blog_o_Gymru #haciaith

  @rhysw1

  Rhys Wynne

  Problem yw, dyw’r Rhestr ddim yn hollol gyflawn. Dydyn ni ddim yn gwybod lleoliad o’r rhan fwyaf o flogiau. Wrth gwrs mae rhai yn siarad am bynciau tu hwnt lleoliad y blog, e.e. gwyddoniaeth, coginio neu gwleidyddiaeth Cymru fel gwlad. Mae rhai o bobol yn hapus i flogio heb nodi lleoliad.

  Dyma’r siroedd gyda’u blogiau, yn ôl Y Rhestr hyd yn hyn.
  Blog o Abertawe (2 blog)
  Blog o Flaenau Gwent (1 blog)
  Blog o Gaerdydd (34 blog)
  Blog o Gaerffili (6 blog)
  Blog o Sir Gaerfyrddin (6 blog)
  Blog o Gastell-nedd Port Talbot (1 blog)
  Blog o Geredigion (16 blog)
  Blog o Gonwy (3 blog)
  Blog o Sir Ddinbych (2 blog)
  Blog o Wynedd (16 blog)
  Blog o Sir Benfro (1 blog)
  Blog o Rhondda Cynon Taf (5 blog)
  Blog o Ynys Môn (3 blog)

  Felly mae 96 blog wedi cael eu nodi dan categorïau sir penodol
  Paid anghofio’r 33 blog sydd wedi cael eu nodi fel Blog o du all i Gymru

  Ond mae cyfanswm o 295 blog yn Y Rhestr.

  Felly mae 166 blog heb lleoliad.

  Efallai bydd rhai yn dod dan y categorïau uchod.

  Efallai bydd rhai (gobeithio) yn dod dan y categoriau isod, siroedd heb blogiau, yn ôl Y Rhestr hyd yn hyn.
  Bro Morgannwg
  Casnewydd
  Sir y Fflint
  Sir Fynwy
  Bwrdeistref sirol Merthyr Tudful
  Pen-y-bont ar Ogwr
  Powys
  Torfaen
  Wrecsam

  Defnyddia Google Blog Search os ti eisiau chwilio am eithriadau! e.e. pentrefi ym Mhowys

  Hyd yn oed gyda’r caveats uchod, dyw’r canlyniadau ddim yn edrych mor dda – yn enwedig achos rydyn ni’n siarad am hanes blogio Cymraeg hyd yn hyn yn gynnwys y blogiau sy’n cysgu.

  Edrych fel does neb yn fodlon cynrychioli‘r llefydd yma, neu does dim lot – 3 blog Ynys Môn ac 1 o Sir Benfro yn hanes blogio Cymraeg?

  Os ti eisiau dechrau blog nawr am unrhyw beth mae WordPress Cymraeg yn dda.

  Diolch i Rhys am ddechrau’r sgwrs yma.

   
  • Rhys Wynne 10:11 AM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Diolch am greu cofnod am hyn.

   Mi eiriais y trydariad fel y gwnes i gan yr oeddwn yn meddwl byddia’n ennyn ymateb (ni Gymry mor blwyfol!), a cafodd ei aildrydar gan sawl un, ces i ymateb gan flogiwr drwy Twitter yn dwed bod e flog o ar goll ac aeth eraill at Hedyn a gwirio manylion eu blogiau hwythau ac eraill – Canlyniad!

   Mae hefyd wedi procio fy nghof i am unai blogiau oedd heb eu cynnwys neu ble nad oeddynt wedi eu categoreiddio’n gyflawn eto, felly rwan mae gyda ni gynrychiolaeth ar gyfer Powys, Wrecsam, Sir y Fflint a Bro Morgannwg.

   297 blog ar y rhest erbyn hyn.

  • Dafydd Tomos 3:58 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dwi’n gwrthwynebu braidd i’r categoreiddio yma. Alla’i ddim siarad am neb arall ond dyw lle dwi’n byw ddim i’w wneud a fy mlog i. Dwi ddim yn ‘cynrychioli’ Caerdydd nac yn canolbwyntio ar unrhyw gofnodion i wneud a’r lle (yn wahanol i flogiau sy’n benodol am aral fel Ein Caerdydd).

   Dwi ddim yn gweld fod blogiau yn gorfod adlewyrchu dosbarthiad daearyddol yr awduron. Mi fase’n i’n disgwyl fwy mewn llefydd fel Caerdydd oherwydd nifer uwch o fyfyrwyr ayyb. Mae’n werth gofyn pam nad oes fwy o flogiau o ardaloedd fel Gwynedd a Cheredigion ond dwi’n amau fod llawer o flogiau yn cael eu dechrau gan bobl ifanc tra eu bod nhw yn y coleg i ffwrdd o’i cynefin?

   Mae Twitter yn fwy addas ar gyfer y math yma o ddadansoddiad efallai.

  • Rhys Wynne 4:38 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   @Dafydd
   Gwrthwynebu categoreiddio ffwl stop, neu yn ol lleoliad yn benodol?

   Pwrpas y categori oedd jyst er mwyn i bobl sylwi bod blogwyr Cymraeg eraill yn byw yn eu mysg, ac falle hoffent drefnu rhyw flog-gwrdd lleol neu beth bynnag, dim byd arall.

   Trydarais fel y gwnes mond er mwyn cael ymateb a help gyda categareiddio pellach, nid er mwyn trio creu cystadleuaeth rhwng un ardal a’r llall (ac fei weithiodd). Nid ‘cynrychioli’ oedd y gair cywir falle.

   Ti newydd roi syniad i fi rwan am gategori arall – un yn ol galwedigaeth…..
   …OK, falle ddim.

  • Dafydd Tomos 5:06 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dwi’n gwrthod categoreiddio ar leoliad heblaw fod y blog yn amlwg yn canolbwyntio ar ardal benodedig. Dwi ddim yn ei weld yn ddefnyddiol, heblaw fel astudiaeth academaidd. Dyw e ddim yn gwneud synnwyr i fi i wahaniaethu rhwng blog gan rywun yng Nghwynedd gyda blog rhywun yn Llundain neu blog o Japan er enghraifft. Blog Cymraeg ydi blog Cymraeg. (Os oedd posib ‘tagio’ blogiau yn y brif rhestr gyda un neu fwy o gategoriau (pwnc, lleoliad, ayyb) efallai fase’n i’n gwrthwynebu llai).

   Be ddigwyddodd i rhithfro.com lle’r syniad oedd gallu casglu awduron blogiau, falle creu map o leoliadau?

  • Carl Morris 5:56 AM ar 12 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae gwybodaeth lleoliad ar y we gyhoeddus felly rydyn ni’n ei ailddefnyddio ‘achos mae’n bosib’.

   Mae rhai yn canolbwyntio ar ardal ac mae rhai yn cyhoeddi’r lleoliad, e.e. ar yr ochr neu tudalen ynghylch ayyb.

   Ar y dechrau gwnaethon ni cytuno i beidio sgwennu unrhyw beth sydd ddim ar y blog eisoes. (Weithiau trwy ffrindiau rydyn ni’n gwybod y lleoliad ond y rheol yw, dim ond gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus.)

   Wrth gwrs does dim ots os mae 166 blog yn arnofio yn y gofod heb leoliad. Gwych.

   Ond dim blogiau byw yn Gymraeg sy’n gysylltiedig â Sir Benfro? C’mon.

   Rydyn ni wedi cael lot o sgyrsiau fel hyn. Mae’r project yn ‘top i lawr’. Fel y cyfeirlyfr Yahoo mewn ffordd.

 • Carl Morris 3:32 PM ar 18 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogiau, , cenedl,   

  Blogio, cenedl a chyfranogiad – papur gan Hansard Society 

  When it comes to more active online political participation, such as writing blog posts or commenting on blogs, the figures are usually male dominated. However, this mirrors other offline and non-political activities such as the gender of those who write letters to newspapers for publication. Overall the evidence for online politics suggests that the more an activity involves self-promotion, expounding your views to others or the risk of conflict then the more likely there is to be a male dominance.

  http://www.hansardsociety.org.uk/blogs/press_releases/archive/2011/07/07/why-are-political-blogs-dominated-by-men.aspx

   
 • Carl Morris 5:22 PM ar 9 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogiau, ,   

  Gwobrau Blog gyda Media Wales & Warwick Emanuel PR 

  yn croesawi enwebiadau o Gymru o bob math yn ôl y sylw yma gan Ed Walker o Media Wales http://walesblogawards.co.uk/2011/07/nominations-open-for-wales-blog-awards-2011/comment-page-1/#comment-2004

   
 • Carl Morris 10:25 PM ar 15 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogiau, , ,   

  Blogiau sy’n gysylltiedig â S4C 

  Meddwl am y categori yma: http://hedyn.net/wici/Categori:Blog_sy%27n_gysylltiedig_%C3%A2_S4C (7 blog yn unig)

  Unrhyw blogiau eraill – rhaglennu, digwyddiadau, pethau eraill?

  Oes blogiau gyda chyflwynwyr a phobol S4C?

  Mae blogiau sy’n cysgu yn hollol iawn.

  Mae lot o gynnwys o deledu ar gael ond ar goll mewn Facebook yn unig. ‘Yr unig’ yw’r problem, beth am Facebook a blog? Ble fydd y stwff Facebook pan mae DVD yn dod mas? Neu mae’r sianel yn ail-adrodd rhaglennu?

  Mae cyfleoedd i drio pethau ‘arloesol’/gwahanol, fel Ar Lafar – map o dafodieithoedd (NEIS!)

  Neu dweud stori gyda fideo, testun a lluniau fel Byw yn y Byd

  Bydd Cariad@Iaith a Newid Byd yn blogiau gwych, er enghraifft – mae tudalennau Facebook yn unig ar hyn o bryd.

   
  • cariad@iaith:love4language 10:39 PM ar 15 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Carl,
   Diolch am dy sylwadau – gwethfarogi’r mewnbwn yn fawr, a falch clywed gan rhywun sy’n dallt y dalltings ein bod yn mynd ati i lunio pethau’n gywir ar dudalen Facebook a Twitter cariad@iaith@love4language.

   Mae’r gyfres yn siapo’n ryfeddol o dda. Wyth seleb adnabyddus tu hwnt, a digon o newyddion i’w ‘drip-ffidio’ i gadw’r gwylwyr a’r blogwyr yn hapus!

   Da’n ni’n croesawi syniadau a sylwadau bob tro!

   Cofion oll,
   Tim cariad@iaith:love4language

  • Rhys Wynne 10:36 AM ar 16 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Wedi ychwaneg 8fed blog, sef Popeth yn Gymraeg. Roedd ar y rhest yn barod, ond ddim wedi ei gategorieddio’n llawn.

   Dw i’n edrych ymlaen at gyfres cariad@iaith – rodd ffrind prifysgol i mi a’m gwriag yn cymryd rhan yn y gyfres gyntaf un (yr un pobl cyffredin, nid y slelbs), sef Ursula, y Wyddeles.

   Ta beth, es i draw i dudalen Facebook cariad@iaith rawn i weld mwy. Mae’n dda bod nhw wedi dewis y gosodiad agored fel bod pawb yn medru ei ddarllen, ond roedd rhaid mewngofnodi i adael sylw. Do’n i heb fewngofnodi ar Facebook ers misoedd, ac wedi mewngofnodi, do’n i dal ddimyn gallu gadael sylw. Roedd rhaid i fi ofyn ar Twitter sut mae gadael sylw ar Facebook! Yr ateb oedd, oedd rhaid ‘Hoffi’r dudalen yn gyntaf.

   OK, d wi’n gwybod yr ateb rwan, ond mam bach, dyma lle mae blog yn rhagori dros Facebook a Twitter – does dim rhaid bod a chyfrif i adael sylw, felly llai o rwystr i bobl gyfrannu.

   Mantais arall blogiau, yn enwedig rhai ar cy.wordpress.com ydy’r serendipity posib os ydych yn tagio eich cofnodion blog, gyda pethau fel fideo, s4c, ac os byddai blog Saesneg ar en.wordpress.com, drwy’r tag welsh

  • cariad@iaith:love4language 10:49 AM ar 16 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Cytuno i raddau, Rhys. Ond mae Facebook yn hwyluso’r broses i ni o ran ei statws fel y rhwydwaith cymdeithasol fwya’.
   Da’n ni hefyd ar Twitter: http://www.twitter.com/s4cariad

  • Carl Morris 2:52 PM ar 16 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Dw i’n deall y fantais Facebook, mae’n boblogaidd ac hawdd. Wrth gwrs dylai cwmniau teledu gymryd mantais o’r gwasanaeth.

   Rydyn ni’n trio adeiladu ‘achos’ am y we agored yma.

   Nes i siarad am y cyfleoedd i fod yn arloesol uchod. Mantais 1.

   Mantais 2. Bydd stwff ar y we agored, e.e. blog (neu hyd yn oed blogiau gwahanol gan y dysgwyr gwahanol), yn ymestyn mas i gynulleidfa wahanol a bwydo’r uber-ffans. Bydd lot ohonyn nhw yn hyrwyddo’r gyfres ar eich rhan; y mavens, cysylltyddion, dylanwadwyr, yr uber-ffans, beth bynnag yw’r term ar hyn o bryd. Felly mae mantais o ran cyhoeddusrwydd, hyrwyddo’r rhaglen nawr.

   Mantais 3. O safbwynt ni, diffyg cynnwys Cymraeg ar y we yw problem enfawr arall… Neu cyfle enfawr os ti eisiau bod yn bositif. Tu fas o gyhoeddusrwydd dylen ni, yn fy marn i, meddwl am y profiadau ar-lein. Mae dysgwyr wastad yn gwerthfawrogi deunydd, tips, fideos, cydarwaith ac ati – ar alw. Dw i’n gwybod achos dw i wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn. Roedd chwant stwff Cymraeg arnaf i (nid pethau sylw i ddysgwyr yn unig ond stwff o bob math).

   Mantais 4. Y dyfodol o’r cynnwys. Rydyn ni’n gallu sgwennu dolen i gofnod blog penodol Popeth yn Gymraeg nawr, e.e. Ifor ap Glyn yn Y Fenni yn 2005. Dw i wedi bod yn gwylio’r gyfres ar DVD am y tro cyntaf mis yma, mewn gwirionedd. Mae Facebook yn wahanol, fyddan ni dal yn darllen ein tudalennau Facebook yn 2017, tybed? Dych chi wedi trio chwilio am gofnod neu post o flynyddoedd neu hyd yn oed misoedd yn ôl?!

  • cariad@iaith:love4language 4:46 PM ar 16 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   “Mavens”? Y’t ti ‘di darllen “The Tipping Point” hefyd, felly?! Am lyfr da!

   Dw i’n cytuno â dy bwyntiau i gyd, wir. Ond y gwirionedd amdani yw fod tudalen Facebook yn hynod hawdd ei gadw i fynd (hyd yn oed ar ‘slow news day’, fel heddiw – noder y lluniau o’r Swyddfa . Mae angen setio Blog i fyny – ac yng nghanol y gwaith cynhyrchu, does yna lawr o amser ‘potsian’, fel petai.
   Da’n ni wir yn gweld pa mor bwysig ydy cyfarthrebu electronig, ond mae amser a chyllideb yn ffactor bwysig i ystyried hefyd.

  • Rhys 11:56 AM ar 4 Gorffennaf 2011 Dolen Barhaol

   Wps, mae’n ymddangos bod tudalen Facebook cariad@iaith yn cynnwys fideo YouTube gan ‘Y Golygydd’ http://www.facebook.com/s4cariad/posts/176361089093892

  • Carl Morris 12:17 PM ar 4 Gorffennaf 2011 Dolen Barhaol

   Da iawn yn fy marn i. Rydyn ni’n ymddwyn fel y mae cipolwg dan ddelio teg ac yn hollol iawn i’w ailddefnyddio.

 • Carl Morris 1:32 PM ar 23 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , blogiau, ,   

  Blog gyda newyddion BBC – Betsan a Vaughan 

  Mae BBC yn newid eu systemau blogio.

  There will, of course, be some changes. The design and navigation are very different. The text will look more like normal news stories or features. But the content will be the same. Nick & co will still each have their own page, and these will still operate like blog indexes, with the newest entry at the top. You can see how it looks with Mark Mardell’s page here which has already moved over to the new design. And part of the plan is to make these new pages the place where you can follow a particular correspondent, whatever form of journalism they are producing. So we plan over the next few weeks to incorporate correspondents’ tweets, if they have them, into their pages, along with some of their reports in audio and video, and also where they add “text box” contributions to news stories (see right). We hope that, together, these will make a compelling and new way to follow a story or subject.

  http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2011/05/our_next_step_in_news_blogging.html

  Mae tudalen newydd am Betsan
  yma: http://www.bbc.co.uk/news/correspondents/betsanpowys/

  ond does dim tudalen newydd am Vaughan http://www.bbc.co.uk/news/correspondents/vaughanroderick/ (404 ar hyn o bryd)

  Gyda llaw dim ffrydiau RSS llawn nawr, pfft!

  Changes to the RSS feeds are something I should have mentioned earlier, and I apologise for not doing so. Whereas we previously offered full text feeds of blogs, the RSS feed of the new pages is headline and summary only. I recognise that this is clearly an issue for lots of people, and is frustrating to those who have been using our feeds. The change is an unintended consequence of moving into our main production system, which does not automatically export full text feeds. We are looking at the issue and I hope to be able to come back to you with more detail.

   
  • Rhys Wynne 2:29 PM ar 23 Mai 2011 Dolen Barhaol

   ‘Gwelliant arall hefyd:

   In addition, in our new system, comments have a maximum length of 400 characters. It’s my view that this makes for sharper contributions, though I know some disagree.

   Go BBC!

 • Carl Morris 5:51 PM ar 19 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogiau, ,   

  SIART: blogiau mwyaf poblogaidd ar WordPress.com 

  Newydd ffeindio’r siart WordPress.com o flogiau poblogaidd yn Gymraeg ar hyn o bryd – dim ond un platfform ond un o’r platfformau gorau.

  Dyma’r siart

  1. Blog Dolgellau (Iawn Chafi? Gwefan / blog i rannu straeon a mwy am ardal Dolgellau)

  2. Asturias yn Gymraeg (Asturias en galés; in Welsh)

  3. Matthew yn Aber (Siarad rwtsh ymysg y call!)

  4. Priodas Aled a Sioned

  5. Pleidleisiwch 2011

  6. s4cnewydd

  7. Blog Colin (Syniadau am Gymru a thu hwnt)

  8. BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS

  9. Dyffryn Nantlle 20:20 (gweledigaeth ar gyfer y dyffryn)

  Ffynhonnell: “The most popular WordPress.com blogs are ranked here according to a special formula.”

  (edrych fel cynnwys newydd yw un o’r meini prawf)

  Maen nhw i gyd ar Y Rhestr Hedyn.

  Sut i ddechrau blog (blog lleol ond addas i bynciau eraill)

   
  • Rhys Wynne 9:15 AM ar 20 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Waw, mae pethau’n symud yn gyflym yn y siartau – dyma sut mae’n erdych bore’ma. Dau new entry (a dau gwbl newydd i mi).

   1. Serencymru360’s Blog

   2. Blog Colin

   3 s4cnewydd

   4. Priodas Aled a Sioned

   5. Matthew yn Aber

   6. Dyffryn Nantlle 20:20

   7. Asturias yn Gymraeg

   8. Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson

   9. Blog Dolgellau

   10. Pleidleisiwch 2011

   Chwarae teg, mae WordPress yn wych am eich helpu i ddarganfod blogiau newydd a chofnodion diddorol mewn iaith benodol. Do’n i ddim yn meddwl bod neb yn trafferthu tagio ar flogiau Cymraeg ond wrth glicio at y tag ‘toriadau’ ar un blog, des ar draws 3 cofnod arall o ddau flog arall -dau yn ymwneud a thoriadua gwariant, ac un ynglyn a garddio!

  • Carl Morris 1:57 AM ar 24 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Ond mae’r byd blogiau ar WordPress.com dal yn fach iawn. Mae sbamblog “Dim ar dy fywyd!” newydd cyrraedd rhif 14 ar y rhestr. http://nda001.wordpress.com

 • Carl Morris 5:57 PM ar 30 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , blogiau, ,   

  201 blog Cymraeg ar Y Rhestr Hedyn… hyd yn hyn 

  Rydyn ni wedi bod yn gasglu blogiau Cymraeg yma:
  http://hedyn.net/wici/Categori:Blog_Cymraeg

  Dw i newydd ychwanegu blog 201 felly rydyn ni yn y trydydd cant o flogiau.

  Mae popeth dan gategorïau, e.e. Blog a sefydlwyd yn 2011, Blog am dechnoleg, Blog am gelf, Blog am ddysgu Cymraeg, Blog am wleidyddiaeth, Blog ar WordPress.com

  Ydyn ni wedi colli unrhyw blogiau? Croeso i ti ychwanegu blogiau neu awgrymu blogiau isod.

  Croeso i ti ail-ddefnyddio’r data am unrhyw beth. Bydd ffrydiau o gategorïau yn bosib, er enghraifft.

  Diolch i Rhodri ap Dyfrig a Rhys Wynne am help. Diolch eto i Rhys am y syniad! Mae’n anodd ffeindio blogiau Cymraeg weithiau, yn enwedig y rhai diddorol o 2005 sy’n cysgu ayyb, felly mae’r Rhestr wedi bod yn help mawr.

   
 • Carl Morris 12:25 AM ar 11 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: blogiau, ,   

  Blogiau newydd sbon yn 2011 – help! 

  Dim ond 9 blog a dechreuodd yn 2011 – hyd yn hyn? Disgwyl mwy! Unrhyw un yn gwybod?
  http://hedyn.net/wici/Categori:Blog_a_sefydlwyd_yn_2011

  Gyda llaw oedd 2010 yn amser-bŵm i ddechrau blog – mae 21 ar Y Rhestr dan y categori Blog a sefydlwyd yn 2010 ar hyn o bryd. Er dydyn ni ddim wedi gorffen Y Rhestr eto..

   
  • Rhys Wynne 8:44 AM ar 11 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Waaaw, 163 blog hyd yma. Wyt ti wedi bod trwy pob un ar rhestr hedyn felly? Go dda. Af i’n ôl rwan a llenwi’r categoriau a trio meddwl am rai coll sydd wedyn syrthio drwy’r rhwyd a rhai dois ar draws ers creu rhestr ar Hedyn.

   Weeedyn, cawn ddechrau ar y ‘pie charts’ 🙂

   Sylwais i bod yn rhyw fatho ddadeni wedi bod yn 2010 heyf, plus dipyn o sefydliadau yn dechrau blogio hefyd, sy ond yn gallu bod yn beth da. Dw i’n priodoli hyn yn rhanol at sefydliadau yn creu strategaethau rhwydweithiau cymdeithasol o’r diwedd yn sgil poblogrwydd Twitter a FB, a bod byd y blogiau wedi elw o hyn. Beth chi’n feddwl – blogiau Cymraeg yn piggi-bacio ar gefn poblogrwydd yr union bethau sy wedi bod yn peryglu eu llwyddiant?

  • Carl Morris 12:48 PM ar 11 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Dw i wedi cyflawni’r rhestr o “flogiau byw” o’r hen dudalen Cyfeirlyfr. Ond dw i heb lenwi categorïau eto. Dw i heb fynd trwy’r rhestr o flogiau sy’n cysgu chwaith. Dw i’n rhoi mwy o ffocws ar y rhai sy’n cysgu cyn y rhai coll / sydd wedi cael ei dileu.

   Pwynt da – mae lot o bobol yn blogio ar Facebook/Twitter felly efallai maen nhw yn gallu gweld manteision blogiau mawr.

   Pa raglen?

  • Rhys Wynne 7:54 PM ar 11 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Pa raglen?

   Wps, sylw am y cofnod blaenorol oedd o i fod.

  • Rhys 10:10 AM ar 6 Gorffennaf 2011 Dolen Barhaol

   271 o flogiau ar Y Rhestr erbyn hyn, ac yn 6 mis cyntaf 2011, mae 45 blog wedi eu creu, o’i gymharu a 38 trwy gydol 2010. Addawol iawn.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel