Tagiwyd fel: caerdydd Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 10:00 PM ar 12 August 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: , caerdydd, untappd   

  Cwrw a thafarndai mwyaf poblogaidd Caerdydd (yn ôl Untappd) 

  Mae gwefan BarDiff yn dangos pob math o ystadegau am gwrw a yfir yng Nghaerydydd yn seiliedig ar ‘checkins’ ar Untappd. Mae’n cynnwys y cwrw unigol mwyaf poblogaidd (gweler y graff isod), y math o gwrw sy’n cael ei yfed, o ba fragdai, ym mha dafarndai ac ar ba adegau o’r dydd.

  Bardiff

  Mae’r graff yn dangos y cwrw a yfwyd yr wythnos hon. Dwi’n synnu nad yw Cwtch, a ddyfarnwyd y cwrw gorau ym Mhrydain heddiw yn y 15 uchaf, ond dwi’n siwr y bydd hynny’n newid yn fuan!

  Martin Chorley, darlithydd cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd sydd wedi creu’r wefan yn defnyddio API Untappd a gellir gweld y cod ar GitHub. Gellir hefyd dilyn y diweddaraf ar Twitter.

   
 • Rhys Wynne 10:37 PM ar 17 February 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, ,   

  Wicigyfarfod Caerdydd, 22 Chwefror 2015 

  Mae tudalen ar Meta-wiki am y pedwerydd Wicigyfarfod yng Nghaerdydd:

  Wicigyfarfod Caerdydd Rhif 4

  Dydd Sul 22 Chwefror 2015 — 12:00 ymlaen

  Lleoliad: The Central Bar (Wetherspoons), 39 Plas Windsor CF10 3BW

  Ceir WiFi yn y lleoliad #cdfwiki

  Mae wicigyfarfod yn gyfle i ddefnyddwyr prosiectau Wikimedia gwrdd â’i gilydd a…

  • Sgwrsio am Wicipedia, Wikimedia, cynnwys agored neu unrhyw bwnc arall a aiff â’n pryd
  • Bwyta ac yfed (ond nid yw diodydd alcoholig na bwyd yn orfodol!)

  Digwyddiadau cymdeithasol anffurfiol ydy wicigyfarfodydd yn bennaf. Gallwch ddisgwyl cwrdd â Wicipedwyr brwd iawn, ond estynir gwahoddiad agored i unrhyw un â diddordeb mewn darganfod mwy am Wicipedia a’i chwaer-brosiectau (yn Gymraeg neu yn Saesneg) yn ogystal â’r prosiectau yn ymwneud â Wikimedia sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd yng Nghymru. Mae croeso i chi ddod a chael sgwrs am bopeth wicïaidd dros ddiod o’ch dewis.

  Darperir WiFi yn y dafarn. Unwaith eto, dydy diodydd alcoholig ddim yn orfodol!

  Gadewch sylw ar Meta-wiki os ydych am ddod, neu yn y blwch sylw fan hyn os nad ydych yn hyderus gyda golygu tudalen wiki.

   
 • Rhys Wynne 10:24 PM ar 20 October 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd,   

  Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Hydref 2014 

  Beth yw Hacio’r Iaith Bach? Cyfarfododd bychain (fel arfer mewn tafarn!) ble mae criw o rhwng (4 a 20+) yn cwrdd am drafodaethau rownd y bwrdd.

  Beth fyddwch yn ei drafod? Unrhyw beth, ond mae’n bosib y trafodwn data, ymgyrchu, diflaniad Geiriadur y BBC, gemau a chant a mil o bethau eraill. Dyma flas o beth drafodwyd yn y gorffennol.

  Hacio’r Iaith Bach
  Nos Fawrth 28ain Hydref 2014
  7:30 pm tan hwyr

  Prif bar, Chapter
  Market Road
  Treganna
  Caerdydd
  CF5 1QE

  #haciaith
  haciaith.cymru

  wifi ar gael
  croeso cynnes i bawb

   
 • Rhys Wynne 6:56 PM ar 28 May 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, ,   

  Wicigyfarfod Caerdydd Rhif 3 (31.5.14) 

  Cynhelir y trydydd Wicigyfarfod yng Nghaerdydd yn y Central Bar, Plas Windsor, ar ddydd Sadwrn 31 Mai.  Dyma ragor o wybodaeth ac i nodi os oes gennych ddiddordeb mewn dod. Croeso cynnes i bawb!

  (os nad ydych yn hyderus yn gadael nodyn ar y wici gallwch adael sylw yma)

   
 • Rhys Wynne 12:18 PM ar 16 December 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, ,   

  Cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwyr, Caerdydd. 1-2/2/2014 

  Mae Wikimedia UK yn cynnig cwrs hyfforddiant deuddydd o’r enw Hyfforddi’r Hyfforddwyr yng Nghaerdydd ar benwythnos y 1af a’r 2il o Chwefror yng Nghaerdydd. Cwrs cyffredinol ar fod yn hyfforddwr ydyw, ac nid ar sut i olygu’r Wicipedia. Darperir yr hyfforddiant drwy gyfrwng y Saesneg, ond rhoddir blaenoriaeth i siaradwyr Cymraeg er mwyn gallu cynorthwyo gyda proseictau Wicipedia/Wikimedia yng Nghymru.

  Ni chodir tâl am y cwrs ac hefyd mae posib i Wikimedia UK gyfrannu tuag at gostau teithio/llety os oes angen. I geisio am le, ychwanegwch eich enw ar waelod tudalen Saesneg y digwyddiad ar wici Wikimedia UK a disgrifad byr o’ch profiad hyd yma ar Wicipedia/hyfforddi (ddim yn angenrheidiol o flaen llaw) a’r hyn yr ydych yn fwriadu ei wneud unwaith i chi dderbyn hyfforddiant.

   
 • Rhys Wynne 1:05 PM ar 24 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, ,   

  WiciGyfarfod, Caerdydd. Nos Wener 1/11/13 

  Gyda chynhadledd Edu Wiki 2103 yn cymryd lle yr un pryd dyma feddwl am drefnu WiciGyfarfod (tebyg i Hacio’r Iaith Bach) ar y nos Wener.

  Mae’n gyfle anffurfiol i sgwrsio gyda wicipedwyr hen a newydd o Gymru a thu hwnt. Y gobaith yw y bydd Alex Hinojo yno ar ran Wicipedia Catalonia hefyd. Mae Alex yn gwneud gwaith anhygoel yng Nghatalonia ar brosiectau GLAM-WIKI,  sef cydweithio gyda sefydliadau fel amgueddfeydd a llyfrgelloedd.

  Os nad ydych yn gyfarwydd â golygu erthyglau Wicipedia, bydd gliniadur neu ddau wrth law a gallwn ddangos pa mor hawdd yw gwneud.

  Y syniad yw cyfarfod yn Urban Tap House, Heol y Porth o 6:30 ymlaen.  Mae manylion pellach am y noson fan hyn,

   

   

   
 • Rhys Wynne 1:22 PM ar 4 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , caerdydd, , ,   

  Cynhadledd EduWiki 2013 (Wikipedia mewn Addysg): Caerdydd, 1 a 2 Tachwedd 

  Mae bellach modd cofrestru ar gyfer cynhadledd EduWiki 2013, sef ail gynhadledd Wikimedia UK i drafod prosiectau addysgol.

  Cynhelir y gynhadledd yng Nghaerdydd ar y 1 a 2 o Dachwedd a bydd yn trafod ystod eang o bynciau o Adnoddau Dysgu Agored, Rhaglen Addysgol Wikipedia, asesu ac achredu, tybiaeth feirniadol, llythrennedd digidol a llythrennedd Wikipedia.

  Mae tocynnau ar gyfer y gynhadledd gyfan yn costio £40 neu £20 am un diwrnod. Bydd rhai ysgoloriaethau ar gael.

  Mae’r amser (drafft) yn edrych fel hyn, ac fe allwch gyfrannu at drefnu’r digwyddiad yma.

  Byddai’n wych cael cynrychiolaeth Cymraeg yno, ac rwyf wedi ysgrifennu rhai myfyrdodau ar y posibiliadau o gydweithio rhwng sefydliadau addysg Gymraeg a’r Wicipedia Cymraeg er mwyn ehangu a gwella chynnwys Cymraeg ar-lein.

   
 • Rhys Wynne 12:17 PM ar 5 April 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, , , , ,   

  Cyfarfod i drafod ‘Y Dinesydd 24/7’, yn Chapter, Caerdydd 7/4/13 

  Efallai i chi gofio i ni drefnu Hacio’r Iaith Bach: Newyddion lleol yn y ddinas ym mis Mai 2012. Roedd hi’n noson dda. I’r rhai a fynychodd y noson honno, efallai bydd y canlynol o ddiddordeb i chi:

  1. Newyddion a Chwaraeon Lleol
  2. Blogiau
  3. Adolygiadau
  4. Bwytai a Thafarndai
  5. Cymdeithasau a Mudiadau
  6. Rhwydweithiau Cymdeithasol
  7. Busnesau Lleol
  8. Digwyddiadur

  Os yw un neu fwy o’r uchod o ddiddordeb i chi, beth am ymuno â ni’n Chapter, Nos Lun nesaf, Ebrill 7 am 7.30pm

  Mae Menter Caerdydd, mewn parterniaeth â’r Dinesydd a Phrifysgol Caerdydd yn edrych i ddatblygu gwefan newydd a fydd yn hwb cymunedol i’r Brifddinas. Ein bwriad yw datblygu cymuned ar-lein a fydd yn ffynhonell o wybodaeth rhyngweithiol fywiog a pherthnasol i fywyd bob dydd yng Nghaerdydd.

  Hoffem eich gwahodd i’r cyfarfod cyntaf er mwyn casglu barn a phrofiadau cynifer o bobl a phosib, i sicrhau ein bod yn creu gwefan a fydd yn apelio at ystod eang o bobl o bob oed.

  Diolch i Betsan Powys am gytuno i arwain y cyfarfod cyntaf, felly beth am ymuno â ni i drafod a llywio dyfodol y prosiect newydd cyffrous hwn.

  Croeso i bawb.

  Sian Lewis
  Prif Weithredwr/Chief Executive

  Menter Caerdydd
  42 Lambourne Cres
  Llanishen
  Caerdydd
  CF14 2TE

  02920 689888

  Mwy am y wefan arfaethedig mewn erthygl ar Golwg360.

   
 • Carl Morris 1:44 PM ar 27 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, , , ,   

  Open Rights Group: digwyddiad am breifatrwydd yng Nghaerdydd, 28ain mis Tachwedd 2012 

  Mae’r Grŵp Hawliau Agored ar daith i siarad am y peryg o golli preifatrwydd personol ar y rhyngrwyd.

  Bydd cyfarfod yng Nghaerdydd ar ddydd Mercher 28ain mis Tachwedd 2012.

  Mae’r grŵp wrthi’n ymgyrchu yn erbyn y Siarter Ysbiwyr, sef bil drafft gan y llywodraeth clymblaid yn San Steffan i orfodi darparwyr rhyngrwyd, platfformau rhwydwaith cymdeithasol a darparwyr eraill i ysbïo ar eich data cyfathrebu.

  Bydd mynediad am ddim ond mae rhaid cofrestru o flaen llaw.

  Dyma ragor o wybodaeth am Grŵp Hawliau Agored a’r dudalen ar Wicipedia Cymraeg. Byddai rhai o bobl yn nabod Jim Killock, cyfarwyddwr gweithredol y grŵp, trwy Hacio’r Iaith 2012 yn Aberystwyth ym mis Ionawr. (Gwnaeth e redeg sawl sesiwn gan gynnwys trafodaeth am sensoriaeth ar y rhyngrwyd).

   
 • Rhys Wynne 9:06 AM ar 30 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: caerdydd, cywiki,   

  Golygathon y Wicipedia Cymraeg, Caerdydd 30.6.12 #cywiki 

  Cadwch y 30ain o Fehefin 2012 yn rhydd, gan y bydd golygathon y Wicipedia Cymraeg yn digwydd yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd.

  Beth yw Golygathon?

  Cyfle i bobl ddod at ei gilydd mewn un man i greu neu wella erthyglau ar y Wicipedia Cymraeg, sef gwyddoniadur arlein y gall unrhyw un ei olygu.  Mae’n gyfle i rannu syniadau a chydweithio ac hefyd i gwrdd a chyfranwyr eraill.  Mae croeso arbennig i bobl sydd erioed wedi golygu’r Wicipedia o’r blaen – byddwn yn falch iawn o roi cymorth i chi ar sut mae gwneud hyn.

  Pa fath o erthyglau?

  Ffocws y prif bwrpas y digwyddiad yw gwella’r erthyglau am Gaerdydd a’i phobl ar y Wicipedia Cymraeg. Gall hyn gynnwys ardaloedd o’r ddinas, hanes, adeiladau neu sefydliadau nodedig, enwogion o wahanol feysydd o’r gorffennol hyd at y presennol.

  Pam y Llyfrgell Ganolog?

  Mae’n leoliad cyfleus iawn, gydag ystafell TGCh wedi ei chadw ar ein cyfer ac mae Wifi am ddim drwy’r adeilad.  Byddwn hefyd yn gallu manteisio ar y casgliadau o lyfrau Cymraeg a’r Astudiaethau Lleol sydd i’w cael yno.

  Dw i eisiau bod yna!

  Er mwyn rhoi syniad i ni faint i’w ddisgwyl ar gyfer lle yn yr ystafell TGCh a faint o luniaeth i’w archebu, baswn i’n gwerthfawrogi petaech chi’n nodi eich enw ar y wici, a/neu’n nodi syniadau am erthyglau yma.  Os nad ydych yn hyderus ar olygu’r wici eto, croeso i chi adael sylw yn y blwch isod, neu fy ebostio i ar y cyfeiriad ebost yn y poster uchod.

   
  • Carl Morris 12:13 AM ar 31 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Yay!

  • Rhodri ap Dyfrig 12:13 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Sa’n wych tase mwy o’r rhain yn cael eu cynnal dros Gymru. Ma wir angen i Wicipedia fynd allan at bobol os mae am gadw’n berthnasol a chynyddu erthyglau a defnyddwyr.

  • Rhys Wynne 12:35 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Ni’n gobeithio mai hwn fydd y cyntaf o nifer o ddigwyddiadau tebyg. Mae un neu ddau cyfranwr cyson wrthi’n roi cryn dipyn o ymdrech tu cefn i ehangu proffil Wicipedia. Rydym wedi llunio Cynllun Datblygu uchelgeisiol ar gyfer 2012-13 sydd i’w weld yma (croesawn fewnbwn)

   Dechrau yng Nghaerdydd gan mai dyna ble ydw i a bod cnewyllyn o gyfranwyr yn byw yn lleol, a wedyn gweld sut eiff hi. Mae ambell gyfranwr yn Aberystwyth dw i’n credu. Er cymaint dw i’n edrych mlaen i digwyddiad y steddfod, mae cael diwrnod llawn penodol y fwy tebygol o esgor ar waith newydd. Ceisiais ‘pigibacio’ ar gefn digwyddiad Tafwyl, ond yn ofer, gan nad oedd y llyfrgell ar gael pryd hynny, ond roedd Llyfrgellydd Cymraeg y Llyfrgell Ganolog yn gefnogol tu hwnt.

   Cefais yr ysbyrdoliaeth o editathon i’r wiki Bagseg i gyd fynd a gwyl lyfrau mawr Durango y llynedd.

   Dwi wedi bod yn defnyddio rhywdweithiau cymdeithasol a personol i hyrwyddo’r digwyddiad, ac fe arianodd Wikimedia UK y gost o gynhyrchu a phostio llythyr ar pob papur bro (sy’n job drud o ystyrid pris stamp!) Tydy’r llythyr hyn ond wedi arwain at un ymateb drwy ebost i mi, ond beth oedd yn galonogol oedd bod y person hynny hefyd yn ymwneud a Chymdeithas Cymru-Ariannin, sy wedi rhoi syniad am brosiectau eraill ar y cyd (e.e. cydweithio gyda Cymdeithasau Cymru-Llydaw, Cymru-Ciwba, Cymru-Nicaragua ayyb)

   Os caf gyfle, ceisiaf gysylltu ag addoldai Cymraeg y ddinas er mwyn denu cyfrannwyr cyffredinol ac efallai i son am hanes eu capeli/eglwysi – sgin pob un ddim cyfeiriad e-bost, felly os oes rhywun yn aelodau, allwch chi gysylltu a mi neu fy helpu i hyrwyddo?

  • blogdroed 12:48 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Fel rhywun sydd â chyfrif ond erioed wedi creu/golygu tudalen Wicipedia, oes na restr o dudalenau/pynciau penodol fyddwch yn hoffi gyflawni/gyflenwi?

  • Rhys Wynne 3:15 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Wel, mae rhestrau Erthgylau sydd eu hangen a Rhestr erthyglau sy’n angenrheidiol ym mhob iaith yn bodoli (y rhai coch sy’n dal ar goll), ond i ddweud y gwir, dwi ddim yn siwr pwy luniodd y rhestrau – mae’r ail un wedi ei gopio o ieithoedd eraill a pwy sydd i ddweud eu bod yn flaenoriaeth i ti/fi/ni?

   Fy nghyngor i fyddai dechrau wrth dy draed e.e. ehangu ar neu llenwi bylchau am Gymunedau Môn (neu daearyddiaeth neu bobl yr ynys), neu beth sy ar goll am Gaergybi (adeiladau arbennig – hen dafarn hanesyddol, maes pel-droed, )

   Ffordd hawdd o greu erthygl yw copio a chyfieithu cynnwys o un Saesneg, ond weithiau mae’n neis creu rhywbeth unigryw yn Gymraeg.

   Os ti’n dynnwr lluniau, beth am rannu dy luniau yn y Comin, neu o leiaf eu huwchlwytho ar Geograph neu at Flickr gyda trwydded sy’n caniatau i eraill eu haildefnuddio?

   Gol.
   Hefyd, mae erthyglau am bel-droed angen lot o sylw, e.e. Cymdeithas Pel-droed Cymru, Y Tim Cenedlaethol, cystadlaethau (megis Euro 2012 a Chwpannau’r Byd.). Gyda’r rhain, mater o ehangu, unai drwy ymchwil dy hun neu drosi o’r Saesneg. Fel dw i wedi nodi, sdim rhaid i’r cynnwys fod yn run fath o’r wici Saesneg, ac un peth sy ar goll yno, ac yma hefyd, ydy erthyglau unigol am feysydd pel-droed Uwchgynhrair Cymru – basia’n neis i ni arwain y ffordd gyda phethau felly?

  • Rhys Wynne 12:19 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Dwi hefyd wedi ildio i’r ochr dywyll a chreu Digwyddiad Facebook ar gyfer y diwrnod. Nododd rhywun na allith weld botwn ‘hoffi’ yna a sgynna i ddim syniad sut mae gwneud hwn.

   Os dach chi’n ddefnyddiwr Facbook ac eisiau helpu hyrwyddo’r diwrnod, mae botwm ‘Rhannu ar Facebook’ i’w wasgu ar waelod y dudalen yma.

  • blogdroed 1:20 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gwych – mi na’i fwrw ati!

  • blogdroed 12:24 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Beth ydi’r drefn gyda treiglo wrth olygu Wicipedia?
   e.e. wrth sôn am Gymdeithas Bêl-droed Cymru mae’n amhosib i mi roi [[Gymdeithas Pêl-droed Cymru]] yn hytrach na [[Cymdeithas Pêl-droed Cymru]] …

  • Rhys Wynne 1:43 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Mae’r wiki fel taisai o wedi ei ddylunio yn arbennig ar gyferi treiglo!
   Mae’r cod yn gweithio fel hyn: [[Enw’r erthygl|Be ti’n weld]], felly yn yr enghriafft yma, rho [[Cymdeithas Pêl-droed Cymru|Gymdeithas Pêl-droed Cymru]].

   (gweld bod ti di sorio hyn yn barod rwan!)

   Gyda rhai enwau lleoedd, dan ni wedi creu re-directs, e.e. ar gyfer [[Nghaerdydd]] (gweler)

  • Rhodri ap Dyfrig 3:00 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Wedi rhoi hysbys i hwn neithiwr ar y radio ac wedi darllen y Cynllun Datblygu Wicipedia – ma’n blincin gwych! Dwi’n cymryd fy ngeiriau uchod nol. Do’n i jest ddim yn ymwybodol bod hyn yn digwydd.

   Ella’n syniad cael cyfrig Twitter Wicipedia sydd jest yn trafod datblygiad Wicipedia yn hytrach na phostio dolenni i gynnwys? Haws i gadw i fynd na blog am ddatblygiadau debyg.

  • blogdroed 3:34 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Syniad gwych!
   Dwi’n trio cael fy mhen rownd infoboxes ar y funud – ddim cweit wedi ei ddeall eto, ond dim ond rwdlan yn fy awr ginio oeddwn i gyna!!

  • Rhys Wynne 3:42 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   @Rhodri

   Os ti am adael sylw ar y Cynllun, gwna ASAP, achosmae ar fin cael ei gyflwyno i WikiMediaUK. Sdim dyddiad cau amlwg arno, ond cyhoeddodd Llywelyn2000 bod ar fin ro’i adroddiad trefynl at ei gilydd yn y dydd neu ddau nesaf.

   “Ella’n syniad cael cyfrig Twitter Wicipedia sydd jest yn trafod datblygiad Wicipedia yn hytrach na phostio dolenni i gynnwys? Haws i gadw i fynd na blog am ddatblygiadau debyg.”

   Syniad da.

   @blogdroed
   Mae gwybodlenni yn gallu cymryd crym amser i ddo i’w dallt (dw i dal ddim 100%).Peth gorau ydy trio copio nhw o erthygl cyffelyb am yr un pwnc, a newid manylion – ond mae yna lot o hyd a llderith.

  • blogdroed 6:56 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n iwn – methu dygymod â nhw o gwbwl!

  • Rhys 8:49 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   @blogdroed

   Dwed beth ti’n droi’i wneud., unai yma, ar fy nhudalen sgwrs, neu gorau oll yn Y Caffi (yno mae’r golygwyr profiadol yn cadw llygad allan am gwestiynnau tebyg ac yn fwy na pharod i helpu)

  • Carl Morris 7:26 PM ar 29 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gyda llaw

   #cywiki yw’r tag ar Twitter
   cywiki yw’r tag ar YouTube, blogiau, Flickr ayyb

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel