Golwg360, Y Cymro, @umapcym a newyddion ar-lein… meddyliau @VaughanRoderick

Dyn dewr fyddai’n camu mewn i ffrae rhwng Angharad Mair a Cris Dafis ac rwy’n gobeithio na fyddaf yn pechu’r naill neu’r llall o golofnwyr Golwg trwy wneud hynny! Fe fydd darllenwyr y cylchgrawn yn ymwybodol bod y ddau wedi bod yn ffraeo rhiw faint ynghylch pwysigrwydd datblygiadau diweddar ar y we i ddyfodol y… Parhau i ddarllen Golwg360, Y Cymro, @umapcym a newyddion ar-lein… meddyliau @VaughanRoderick

Y Cymro – gwefan newydd sbon (cipolwg cyntaf)

http://www.y-cymro.com paid ag anghofio’r www http://y-cymro.com Cipolwg cyntaf… dim ffrwd RSS watermark Cambrian News ar y lluniau, e.e. http://www.y-cymro.com/galeri-luniau/n_n23/101/?product_start paywall e.e. http://www.y-cymro.com/newyddion/c/44/i/79/desc/codi-trethi-fydd-y-cam-nesaf/ http://www.y-cymro.com/colofnwyr/i/101/desc/chaiff-neb-na-dim-ei-choncro/ (“CLICIWCH YMA” yn mynd i http://www.y-cymro.com/e-rhifyn-electroneg/ ) Barnau yw adran lle DYLEN nhw cystadlu yn fy marn i, dylen nhw tyfu hwn. http://www.y-cymro.com/barn/ Oes lle DYDDIOL gydag amrywiaeth o farnau Cymraeg ar… Parhau i ddarllen Y Cymro – gwefan newydd sbon (cipolwg cyntaf)

Umap – casglu trydar adar Gwlad y Basg

Mae Umap yn wasanaeth sydd yn casglu trydar Basgeg a’u cyflwyno ar blatfform arall. Mae’n aggregator, neu’n gydgaslgydd o’r holl drafod sy’n digwydd yn yr iaith ar Twitter. Mae’r gwasanaeth hefyd yn rhoi deg uchaf o’r tagiau sydd wedi cael eu defnyddio yn y 24 awr dwetha, yr wythnos dwetha a’r mis dwetha. Mae’n defnyddio… Parhau i ddarllen Umap – casglu trydar adar Gwlad y Basg

Cynhadledd Opentech 2010

Dyma ychydig o nodiadau am beth ddysgais neu welais yng nghynhadledd OpenTech 2010. Mae manylion pwy oedd yno, a rhagor, ar Lanyrd. Cafodd y gynhadledd ei noddi eleni gan data.gov.uk a’r sesiynau am ddata oedd yr rhai oedd o ddiddordeb pennaf i mi. Efallai i mai’r sesiwn cyntaf oedd y mwyaf diddorol o’m safbwynt i.… Parhau i ddarllen Cynhadledd Opentech 2010

Nid yn y swyddfa… Stori BBC am Scymraeg ar arwydd, DAL yn y siart straeon

Dw i’n sicr fod ti’n nabod y stori wreiddiol. Dw i’n gweld y stori hon yn y siart BBC yn aml iawn. Mae pobol ryngwladol DAL yn ffeindio fe nawr. Mae e’n un o’r straeon mwyaf poblogaidd am Gymraeg arlein – erioed! Chwilia am “swyddfa” ar Google, y cofnod Language Hat am y stori BBC… Parhau i ddarllen Nid yn y swyddfa… Stori BBC am Scymraeg ar arwydd, DAL yn y siart straeon

Golwg360 yn lansio blog newydd

Mae’r gwasanaeth newyddion ar-lein Cymraeg, Golwg360, wedi lansio blog newydd sbon o’r enw ‘Blog Golwg360’! Bwriad y blog yw i roi llwyfan canolog i newyddiadurwyr y gwasanaeth ysgrifennu darnau sy’n mynegi eu barn ar faterion y dydd. Yn ogystal a hyn, mae Golwg360 yn gobeithio recriwtio cyfranwyr eraill o faesydd amrywiol i gymryd mantais o’r… Parhau i ddarllen Golwg360 yn lansio blog newydd