Gangnam Atalnodi: 20,606 o sesiynau gwylio ar YouTube

Dw i’n meddwl am y fideo Gangnam Atalnodi sydd wedi bod ar YouTube ers pump diwrnod ac wedi cael 20,606 o sesiynau gwylio hyd yn hyn. Prin ydyn ni’n gweld ffigur o’i fath ar fideo Cymraeg. Hoffwn i wybod mwy ond pwy bynnag sydd yn rhedeg y cyfrif wedi rhoi cyfyngiad ar yr ystadegau (botwn… Parhau i ddarllen Gangnam Atalnodi: 20,606 o sesiynau gwylio ar YouTube

Adeiladu platfformau sydd yn hybu creadigrwydd gan @davidgauntlett

Dyma cofnod blog diddorol gan David Gauntlett gydag wyth egwyddor bwysig os wyt ti eisiau adeiladu/defnyddio platfform ar-lein i sbarduno creadigrwydd. http://www.digitaltransformations.org.uk/building-platforms-for-creativity-eight-principles/ Daeth David Gauntlett i ambell i gyfarfod Fforwm Cyfryngau Newydd gyda ni llynedd. Mae fe’n awdur y llyfr Making Is Connecting.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio , , ,

Pete o @ywladfanewydd yn trafod fideo arlein yng Nghymru

Dyma un o gylchlythyron y gymuned / platfform cynnwys celfyddydol – Y Wladfa Newydd. Ynddo mae Pete, sydd wedi sefydlu’r gwasanaeth drwy-danysgrifiad yma, yn sôn am y manteisio o ddefnydio Y wladfa dros blatfformau eraill fel YouTube ac ati. http://bit.ly/wVJQmq Dwi wedi dilyn ei gyngor a dechrau lanwytho ambell beth o Hacio’r Iaith i wefan… Parhau i ddarllen Pete o @ywladfanewydd yn trafod fideo arlein yng Nghymru

YouTube ac amgylchedd dysgu Dan Rhys #rhanidan

Mae Dan Rhys yn siarad am dri gwasanaeth y wnaeth e defnyddio er mwyn dysgu Cymraeg: 1. BBC Big Welsh Challenge 2. SaySomethingInWelsh 3. fideos YouTube Braf i weld ei ail sgwrs yn Gymraeg erioed yn y fideo yma. Dyma pam dyw e ddim yn wastraff i roi unrhyw fideo ar YouTube bron. Os wyt… Parhau i ddarllen YouTube ac amgylchedd dysgu Dan Rhys #rhanidan

Adroddiad a sgyrsiau: Hacio’r Iaith Bach, Ebrill 2010, Caerdydd (un gair: ardderchog)

Aethon ni i Chapter, Caerdydd neithiwr (26 mis Ebrill 2010) am Hacio’r Iaith Bach – sesiwn sgwrs anffurfiol iawn. Diolch i bawb am ddod. Ces i amser da iawn. Neis i cwrdd â bobol ar y tro cyntaf. Pynciau wnaethon ni trafod: Moodle, Blackboard a systemau i bobol sy’n dysgu/addysgu Cymraeg addysg a chynnwys (chwilio… Parhau i ddarllen Adroddiad a sgyrsiau: Hacio’r Iaith Bach, Ebrill 2010, Caerdydd (un gair: ardderchog)