Profi Vine yn Aberystwyth #ybont

Beth mae pobl yn meddwl am Vine, sef Vine yr ap symudol sydd yn tynnu ‘cerdyn post fideo’ 6-eiliad? Mae’n ddiddorol iawn fel genre o fideo. Does dim fersiwn ar Android eto, dim ond iPhone.

Roeddwn ni’n awyddus iawn i drio Vine ar ddigwyddiad theatr Y Bont yn Aberystwyth dydd Sul felly roedd rhai o’r tîm digidol yn ei brofi.

Paid ag anghofio’r sain ar bob un. Y BontVine(!):

Bysiau https://vine.co/v/b1UBrWrLQmT
Taith mewn bws https://vine.co/v/b1FVE6nF6X9
Heddlu a beic https://vine.co/v/b1FLQrKTYPg
Posteri ar Swyddfa Bost https://vine.co/v/b1UaP6FrrdU
Amser paned https://vine.co/v/b1UmHg9nFAE
Wrth y cloc https://vine.co/v/b1UvWbT1JLv

Chwilia am ragor bytiau Vine o’r Bont.

Ac mae Vinepeek yn rhyfedd – cyfres o Vineses ar hap o gwmpas y byd.