Tagiwyd fel: Wikipedia Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Jason Evans 7:57 PM ar 30 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: @wici_llgc, , , dataagored, , , Hacathonau, hackathon, , , , , , Wikidata, Wikipedia   

  Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Hacio’r Iaith yn cynnal Hacathon Hanes yng Nghaerdydd. 

  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gweithio, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, ar brosiect sy’n ceisio mesur effaith rhannu data agored gydag Wikimedia.

  Bydd prosiect Wicipobl yn canolbwyntio ar ddarparu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys rhannu delweddau digidol ar drwydded agored, gweithio gydag ysgolion ar ddigwyddiadau estyn allan, creu erthyglau  Wicipedia Cymraeg newydd, rhannu metadata’r Llyfrgell yn agored ar Wikidata a chynnal Hacathon er mwyn annog ailddefnydd o’r data agored hwn.

  Yna bydd yr holl weithgareddau hyn yn cael eu monitro a’u gwerthuso i asesu effaith y gwaith ac i geisio amlygu pwysigrwydd cynnwys agored ar ddiwylliant ac iaith Cymru.

  Bydd yr Hacathon Hanes yn ddathliad o’r holl setiau data agored sydd ar gael yn y  Llyfrgell Genedlaethol ac yn gyfle i hacwyr, datblygwyr, dadansoddwyr data ac eraill i archwilio potensial y data hwn.

  O greu delweddau data syml ac ailddefnyddio deunydd yn greadigol i brofi cysyniadau ar gyfer gwefannau neu apiau – rydym yn gobeithio gweld syniadau adfywiol ac arloesol ar sut y gellir defnyddio ein data agored hanesyddol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn gweld cymwysiadau Cymraeg o’r data

  Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar oddeutu 7,000 o gofnodion bywgraffyddol sy’n gysylltiedig â’r Bywgraffiadur Cymreig ac Archif Portread Cymru, a bron i 5,000 o luniau portread trwyddedig yn ogystal ag ystod o setiau data eraill o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol.

  Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar yr 2il o Fawrth. Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim a bydd pob cyfranogwr yn derbyn lluniaeth, cinio a bag o bethau da.

  Cliciwch yma i ddarganfod a mwy a chadarnhau eich lle!

  Gan Jason Evans

  @Wici_llgc

   
  • Carl Morris 6:39 PM ar 31 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Diolch Jason. Edrychaf ymlaen at gymryd rhan.

   Dw i ddim yn siŵr iawn beth dw i eisiau creu eto.

   Mae cofnodion llongau Aberystwyth yn swnio’n ddifyr.

   Ond yn bennaf hoffwn i greu rhywbeth sy’n cyfrannu at brosiect MenywodMewnCoch. Unrhyw syniadau bobl?

 • Rhys Wynne 1:05 PM ar 24 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Wikipedia   

  WiciGyfarfod, Caerdydd. Nos Wener 1/11/13 

  Gyda chynhadledd Edu Wiki 2103 yn cymryd lle yr un pryd dyma feddwl am drefnu WiciGyfarfod (tebyg i Hacio’r Iaith Bach) ar y nos Wener.

  Mae’n gyfle anffurfiol i sgwrsio gyda wicipedwyr hen a newydd o Gymru a thu hwnt. Y gobaith yw y bydd Alex Hinojo yno ar ran Wicipedia Catalonia hefyd. Mae Alex yn gwneud gwaith anhygoel yng Nghatalonia ar brosiectau GLAM-WIKI,  sef cydweithio gyda sefydliadau fel amgueddfeydd a llyfrgelloedd.

  Os nad ydych yn gyfarwydd â golygu erthyglau Wicipedia, bydd gliniadur neu ddau wrth law a gallwn ddangos pa mor hawdd yw gwneud.

  Y syniad yw cyfarfod yn Urban Tap House, Heol y Porth o 6:30 ymlaen.  Mae manylion pellach am y noson fan hyn,

   

   

   
 • Rhys Wynne 1:22 PM ar 4 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , Wikipedia   

  Cynhadledd EduWiki 2013 (Wikipedia mewn Addysg): Caerdydd, 1 a 2 Tachwedd 

  Mae bellach modd cofrestru ar gyfer cynhadledd EduWiki 2013, sef ail gynhadledd Wikimedia UK i drafod prosiectau addysgol.

  Cynhelir y gynhadledd yng Nghaerdydd ar y 1 a 2 o Dachwedd a bydd yn trafod ystod eang o bynciau o Adnoddau Dysgu Agored, Rhaglen Addysgol Wikipedia, asesu ac achredu, tybiaeth feirniadol, llythrennedd digidol a llythrennedd Wikipedia.

  Mae tocynnau ar gyfer y gynhadledd gyfan yn costio £40 neu £20 am un diwrnod. Bydd rhai ysgoloriaethau ar gael.

  Mae’r amser (drafft) yn edrych fel hyn, ac fe allwch gyfrannu at drefnu’r digwyddiad yma.

  Byddai’n wych cael cynrychiolaeth Cymraeg yno, ac rwyf wedi ysgrifennu rhai myfyrdodau ar y posibiliadau o gydweithio rhwng sefydliadau addysg Gymraeg a’r Wicipedia Cymraeg er mwyn ehangu a gwella chynnwys Cymraeg ar-lein.

   
 • Rhys Wynne 9:17 AM ar 5 April 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: monmouthpedia, trefynwy, , , Wikipedia   

  Wikimeet Wikimedia UK yn Nhrefynwy 21.4.12 

  Disgfrifiad o beth yw wikimeet:

  Wikimeets are mainly casual social events. You can expect to meet some very keen Wikipedians, however this is also an open invite for anyone interested in finding out more about Wikipedia, other Wikimedia projects, projects re-using Wikipedia, and other collaborative wiki projects.

  Yn sgil llwyddiant prosiect Monmouthpedia, mae’r elusen Wikimedia UK am gynnal eu cyfarfod cyntaf yng Nhymru ar ddydd Sadwrn y 21ain o Ebrill yn Neuadd y Sir, Trefynwy. O beth dw i’n ddeall, mae’r wikimeet yn cymryd lle yn yr hwyr, i gyd fynd a chyfarfod bwrdd Wikimedia UK, sy’n cymryd lle yn Nhrefynwy dros y Sadwrn a’r Sul.

  Baswn i’n licio mynd i hwn er mwyn trafod pa fath o gymorth ymarferol all Wikimedia UK gynnig i’r proseictau Cymraeg (mae nhw wedi dangos parodrwydd i helpu yny gorffenol er tegwch), ond dw i i ffwrdd y penwythnos hynny yn anffodus.

   

   
  • Marc Webber 4:51 PM ar 18 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Helo bobl,
   Wi’n adnabod ferch sy’n trefnu sesiwn yn Trefynwy. Felly, os cwestyniau gennech, anfonwch ebost I fi marcwebber at btinternet dot com

 • Rhys Wynne 9:25 PM ar 17 October 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: codau QR, , Wikipedia   

  QRpedia (Codau QR + Wicipedia) 

  Danfonwyd ebost ymlaen ataf yn ddiweddar gan ŵr o’r enw John Cummings. Roedd yn ceisio cysylltu ag unigolion a sefydliadau (gan gynnwys rhai Cymraeg eu hiaith) a fyddai’n gallu ei helpu gyda phrosiect hoffai ei dechrau yn ymwenud a QRpedia sef cyfuniad o godau QR ac erthyglau Wicipedia.

  I’ve set up a project to use QRpedia codes in the town of Monmouth,c rowd sourcing the information by creating Wikipedia articles for each building, monument, event, etc. The QRpedia codes also detect the language of your smart phone to direct you to your preferred language, including Welsh.

  Hoffai i’r prosiect weithio yn yr un modd a chynllun diweddar yn Amgueddfa Derby, sef The Derby Multilingual Challenge (ond mae hynna’n haeddu cofnod blog arall yn y dyfodol gobethio!). Ond mae’r fideo isod yn esbonio’r egwyddor, ac yn egluro ychydig am QRpedia:

  Derby Museum using multilingual QR codes from Andrew James Sykes on Vimeo.

  Fel y gwyddom, nid yw ffonau ‘clyfar’ (ha!) yn medru adnabod os mai Cymraeg yw dewis iaith ei berchenog. Eglura John;

  I’m working with Roger Bamkin, a trustee of Wikipedia UK who has been very helpful and offered technical support, contacts, setting up a wikipedia editing tutorial day etc. He’s especially interested in it being in Welsh to work as a model for other projects with  multiple language communities and the fact that Welsh not a language currently supported by smartphone operating systems.

  Credaf mae datrysiad tymor byr QRpedia yw rhoi’r dewis i chi o’r holl ieithoedd mae’r erthygl penodol yma ar gael ynddi.

  Ta waeth am hyn, tra dan ni’n aros am ddatrysiad, falle hoffai rhywun wybod mwy am brosiect John Cummings, un mae wedi alw yn…..Monmouthpedia.  Mae’n amlwg yn ddyddiau cynnar ar hyn o bryd, ond dyma sydd ganddo mewn golwg:

  • Finding contributors
  • Decide on what the contributors would like to write articles about
  • Create Wikipedia article stubs
  • Creating a pool of references to use for referencing artciles
  • Take photos or find creative commons or license free photos
  • Find historical images to use
  • Learn how to edit Wikipedia
  • Work with the various bodies about having the qr codes placed around town
  • Advertising and promotion to get more people involved and bring more attention to it
  • Decide on who will be responsible for the signs and who will pay for and maintain them
  • Find people to translate the articles into Welsh and other languages

  Os gallwch ei helpu, ewch amdani. Gallwch gysylltu a John, drwy ei dudalen sgwrs ar Wikipedia, neu mae gyda fi ei gyfeiriad ebost os oes rhywun eisiau cysylltu a fo’n uniongyrchol.

   
  • Gareth Jones 10:06 PM ar 17 Hydref 2011 Dolen Barhaol

   Mae Stwnsh.com yn defnyddio codau QR ar eu holl lincs, just ychwannegu .qr i ddiwedd y linc. Er engraifft, yr URL byr ar gyfer addewid <Pethau Bychain yw http://stwnsh.com/66x – os da chi’n ychwannegu .qr at y diwedd, fe gewch y linc ar ffurf Côd QR: Addewid Pethau Bychain – Côd QR.

  • Rhys Wynne 9:07 AM ar 26 Hydref 2011 Dolen Barhaol

   @Gareth. Diddorol, ond welai i ddim mantais amlwg i hynny, gan bod rhywun ar lein yn barod ac uyn gallu clicio ar ddolen, neu mond arbrofi gyda’r dechnoleg wyt ti, fel bod modd trosglwyddo’r cod QG off-line (mewn pa bynnag fodd) er mwyn hyrwyddo unrhyw URL penodol?

   Eto ychydig dros fy mhen i, ond mae’r syniad yma o allu trydar yn syth o god QR yn edrych fel rhywbeth all ddod yn gyffredin.

   Jyst tu allan i’r swyddfa rwan, dw i wedi gweld fan cwmni trydanol gyda cod QR mawr ar ei chefn. Y cerbyd cyntaf i mi weld gyda un arno.

   O ran y Monmouthpedia, mae nhw wedi dod a geiriad mwy eglur i’r brosiect:

   MonmouthpediA is a project to create Wikipedia articles on interesting and notable places, people, artefacts, a flora and fauna guide etc in Monmouth and to display QR code using QRpedia where appropriate to deliver the articles to users, in their preferred language including Welsh. Articles will have geotagging to allow a virtual tour of the town using the Wikipedia layer on Google Streetview, Google Maps and will be available in augmented reality software including Layar. MonmouthpediA may not use standard black and white QR codes to differentiate between MonmouthpediA codes and other schemes and individual’s codes. MonmouthpediA will be the first project of it’s kind, using QRpedia codes outside across a whole town including museums.

   Mae cyfarfod cychwynol wedi ei drefnu ar gyfer nos Wener y 28ain yn Neuad y Sir, Trefynwy am 7:30.

  • Roger Bamkin 12:23 PM ar 30 Hydref 2011 Dolen Barhaol

   Wikipedia and QRpedia have been working with speakers of Catalan who want to protect and enthuse about their culture. It seems odd to me that the Welsh government require TV and signposts in Welsh but allow the phones to not allow their owners to use them in Welsh. “Wikimedia UK” would like to work with enthusiasts and supporters of the Welsh language. Monmouthpedia is one way that we can do this on line.

  • Rhys 10:56 AM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   It seems odd to me that the Welsh government require TV and signposts in Welsh but allow the phones to not allow their owners to use them in Welsh.

   Sadly, the Welsh Government doesn’t have the power (and some might say the will) that the Catalan government possesess…

  • Gareth Jones 3:37 PM ar 2 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   @Rhys Arbrofi gyda’r meddalwedd oeddwn i a dweud y gwir. Y gobaith gyda Stwnsh yw agor y system i alluogi bobl i weld ystadegau yn y dyfodol, felly mae’r gallu i greu QR codes er mwyn eu defnyddio ar gyfer eu prosiectau yn rhan o hyna.

   Mae QR codes ym mhobman yma yng Nghanada (neu fi sy’n sylwi arnhyn nhw yn fwy) ac yn cael eu galw yn MobiCodes (neu rhywbeth tebyg) ar rai rhagleni teledu. Tydi nhw ddim ar y sgrin yn ddigon hir i mi allu cael y ffôn i’w decodio nhw chwaith.

   Ffad yw o mwy na thebyg tan y doith y peth nesaf ymlaen.

 • Rhys Wynne 10:49 AM ar 15 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , Wikipedia   

  Llywodraeth Euskadi yn fodlon talu am 10,000 erthygl i’r Wikipedia Basgeg 

  Pan ddarllenais y canlynol ar wefan newyddion Eitb;

  Lurdes Auzmendi, Deputy Secretary for Linguistic Policy in the Basque Government, stressed the importance of Microsoft’s support for the Basque language via some of its most recent tools, and highlighted “some of the key projects that will get underway this year” such as “the creation of 10,000 topics in the Basque language to be published in Wikipedia; the activation of an automatic translation system and the creation of a Public Bank of Traslation Recall.”

  ..ro’n i’n meddwl mai rhyw gamgymeriad oedd wedi bod wrth adrodd bod y 100,000fed erthygl wedi ymddangos ar y Wikipedia Basgeg. Ond o holi ymhellach, ces eglurhad bod Llywodraeth Euskadi (Cymuned Ymreolaethol Gwlad y Basg) newydd osod tendr ar gyfer y gwaith o greu 10,000 erthygl.

  Mae’r manylion yma mewn Basgeg a thrwy GoogleTranslate fan hyn.

  Mae manylion am hyd y cytunedb (5 mis) a’i werth (169,400 Ewro),  ond allai ddim agor y ddogfen pdf.do i wybod mwy. Hoffwn wybod pa erthyglau caiff eu dewis ac o ba iaith byddant yn cyfieithu, neu a fyddant yn cael eu creu o’r newydd. Y rheswm hoffwn wybod yw gan bod erthyglau Wikipedia o mhrofiad o ddarllen rhai Saesneg (a rhai Cymraeg) yn gallu bod yn bell o ddi-duedd. Os darllenwch chi dudalen sgwrs erthyglau am bynciau llosg, megis iaith, gwleidyddiaeth a diffiniadau cenedlaethol yng Ngwlad y Basg a Catalonia, mae ffraeo ffyrnig rhwng cenedlaetholwyr Sbaenaidd/Ffrening a rhai Basgaidd. A thra bod gweinyddwyr yn ceisio dod i gyfaddawd, tydy’r canlyniadau ddim yn foddhaol bob tro. Dychmygaf bod y sefyllfa yr un fath neu’n waeth ar Wicipedai’s Sbaeneg a Ffrangeg a fyddair safbwyntiau hynny ddim yn dderbyniol gan Lywodraeth Euskadi.

  Diweddariad: Er bod y llywodraeth yn bwriadu talu 170K Ewro am y gwaith, ymddengys nad ydyn wedi dod i gysylltiad gyda gweinyddwyr y Wikipedia Basgeg i drafod pa erthyglau sydd eu heisiau. Yr un hen stori!

   
  • Carl Morris 2:48 PM ar 15 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Swydd fel golygydd Wicipedia Cymraeg unrhyw un? 🙂

   Mae’r stori yma yn ddiddorol iawn IAWN, yn enwedig o ran diwylliant rhydd.

  • Rhys Wynne 5:07 PM ar 15 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Swydd fel golygydd Wicipedia Cymraeg unrhyw un?

   Wedi meddwl, fe gyflogdd y Llyfrgell Genedlaethol rhywun am gyfnod dros dro (o dan y cynllun Go Wales falle) i uwchlwytho rhai o’u delweddau ar Wikipedia a’r Wicipedia.

   A rwan, wedi i mi ddarllen y cyfnod blog yma, dw i’n gweld bod y Llywodraeth y Cynulliad wedi lansio cynllun grantiau o’r enw Grantiau Arloesi a Datblygu, a Grantiau Cyfoeth Cymru Gyfan 2011/12.

   Dyma sut mae’r grant yn cael ei ddisgrifio ar y blog:

   Mae CyMAL wedi cynnig cynllun grant yn 2011-12. Pwrpas yr arian yma yw annog amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i weithio mewn partneriaeth agos â grwpiau trydydd sector i greu cynnwys digidol deniadol o ansawdd uchel. Cafwyd dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yn ddiweddar, edrychaf ymlaen at ddarganfod pa brosiectau diddorol ac arloesol bydd yn cael ei ariannu’r flwyddyn yma.

   Cyfle i grwpiau (megis Mentrau Iaith?) gyflogi pobl ar brosiectau byr dymor i greu cynnwys Cymraeg am eu hardal nhw dybed? Neu falle cyflogi rhywun i gydlynnu prosiect fel hyn wedi ei ganolbwyntio ar Gymru i annog pobl i greu ac uwchllwytho cynnwys am amguedddfeydd lleol at y Wicipedia.

   Des ar draws gwefan Archifau Cymunedol Cymru yn ddiweddar hefyd sydd efo lot o gynnwys defnyddiol arno (gan gynnwys delweddau), lot ohono o dan drwydded Creative Commons. Arinawyd hwn gan Gymunedau”n Gyntaf.

  • Carl Morris 2:50 PM ar 16 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Ar y dechrau does dim rhaid iddo fe fod yn broject penodol. Dylai pob sefydliad cyhoeddus rhannu lluniau, fideo a thestun dan Creative Commons neu hyd yn oed mas o hawlfraint, bydd e’n dechrau da. Ond mae Rhys yn gwybod y manteision yn barod.

 • Carl Morris 2:25 PM ar 16 February 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , profiadau, Wikipedia   

  “Ystyr” vs. “Profiadau” 

  http://blog.tommorris.org/post/3216687621/im-not-an-experience-seeking-user-im-a

  If I’m on my deathbed, will I regret the fact that I haven’t collected all the badges on Foursquare? Will I pine for more exciting and delightful user experiences? That’s the ultimate test. You want a design challenge? Design things people won’t regret doing when they are on their deathbed and design things people will wish they did more of when they are on their deathbed. Design things that one’s relatives will look back in fifty years and express sympathy for. Again, when you are dead, will your kids give a shit about your Foursquare badges?

   
  • Rhodri ap Dyfrig 5:29 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Cofnod blog gwych!

   […] turning things into games and novelties in order to mask the underlying valuelessness of these tasks.

   Ond mae elfen o ‘gamification’ wedi helpu i greu ystyr a gwerth hefyd. Gweler: Facebook Translate.

   Un ateb sydd gen i: creu. Dim ond trwy greu wyt ti’n creu ystyr dy hun. Lluniau, mashups, cofnodion blog. Dyw sgwennu ar Twitter a Facebook ddim yn greu. Mae’n fwy phatic.

   Eto, mae’n dod lawr at y ‘barrier to entry’. Y lleiaf y rhwystr, y lleiaf y gwerth cymdeithasol/ystyrol/diwylliannol.

   Dyma yw dadl Shirky yn Cognitive Surplus: sef bod hi’n hawdd creu sdwff ar-lein (er ei fod o’n dweud bod na ryw werth i LOLcats), a bod y rhyngrwyd yn gwneiud hi’n haws creu sdwff ar y cyd, ond mae’n rhaid gwneud ymdrech i wneud y stwff sydd wir yn mynd i newid ein byd, ac felly y byd yn ehangach. [Gol: Newydd ddarllen ymhellach lawr y gofnod a gweld bod o wedi sôn am Shirky!]

   Dwi’n amau bydd plant fy mhlant yn edrych ar fy tweets neu fy sylwadau ar Facebook (nac efallai’n gallu), ond dwi’n gobeithio y bydden nhw’n ffeindio rhywbeth diddorol amdana i a fy oes yn fy mlogiau, lluniau, fideos a chynnyrch creadigol eraill, yn yr un ffordd a dwi’n ffeindio llyfr cerddi Tryfanog yn ddiddorol a dalennol 90 mlynedd ar ol iddo ei gyhoeddi.

  • Carl Morris 6:02 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Sylw gwych!

   O’n i’n licio Facebook Translate fel syniad hefyd, mae’r ‘gemeiddiad’ yn dda. Ond y peth yw, ti’n dweud dyw sgwennu ar Facebook ddim yn greu go iawn, dyw e ddim yn werth lot, felly dyw Facebook Cymraeg fel ‘project’ ddim yn werth gymaint chwaith. Huh? Mae’n fersiwn mawr o “turning things into games and novelties in order to mask the underlying valuelessness of these tasks”! Proc mawr. Mae Zuck wedi ein procio. Felly? Jyst gofyn.

   Dyddiau yma dw i’n hoffi blogio mwy a mwy. A dw i’n licio Facebook llai a llai…

   Gyda llaw dw i’n meddwl bod Facebook Cymraeg yn lledrith weithiau achos mae’r shifft ieithyddol yn y cynnwys yn rhy bwerus. Efallai Twitter hefyd. Roedd Maes-E lot mwy llwyddianus fel cymuned Cymraeg arlein. Ble mae’r cymunedau Cymraeg arlein nawr? (Heblaw Hacio’r Iaith wrth gwrs..!)

   Yn gyffredinol, ymdrech yw’r gair yma. YMDRECH!

  • Gareth Jones 7:03 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Diddorol iawn.
   Mae Rhodri yn iawn wrth gwrs drwy ddweud creu. Drwy greu ti’n cael proffiad ac ystyr. Dyna pam dwi wedi mynd ati i drio cael bobl at eu gilydd i greu fersiwn o Twitter yn Gymraeg ar y wefan swyddogol. #twittercymraeg http://stwnsh.com/twittercymraeg

  • Huw Waters 7:25 PM ar 16 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Wel dyma ni gwestiwn dwys.

   Ystyr ydi bod. Beth yw pwrpas bywyd? Ydw i’n gywir i ddweud na bodoli yw’r prif bwrpas?

   Os yn sôn am bethau megis Facebook a Twitter, mae cyfarch pobl ac ail-adrodd be ma rhywun arall wedi ei ddweud ar Twitter neu Facebook heb dim i’w wneud a bod. Mae’r bod yn digwydd yn y byd ffisegol. Bywyd rhithiol yw popeth ar-lein. Os yn anwybyddu cof ‘solid-state’, mae’r holl wybodaeth yn bodoli fel gwybodaeth electromagnetic, boed ar dapiau neu ddisgiau caled magneteg, neu ar ffurf golau lawr ffibrau opteg, neu fel sŵn ar modem. Does dim ‘mater’ yn cael ei ddefnyddio, a mater yw’r peth sy’n bod.

   Os mae sôn am greu, boed ar ffurf ysgrif, llun, fideo mae’n gopi gwan o’r hyn sydd wedi bod. Mae llun dim ond yn dangos golau yn cyrraedd lens camera, dim o’r aroglion na sŵn. Ond eto mae’n argraffiad rhannol o rywbeth sydd wedi bod.

   Os yn sôn am fathodynau Foursquare neu Gowalla, does dim ystyr iddynt o gwbwl. Os nad ydynt yn gallu craffu o gwbwl beth oedd yn bod, does dim ystyr iddynt. Mae sôn dy fod yn rhywle yn dweud dim am dy fodolaeth yn lle ene.

 • Carl Morris 11:54 PM ar 28 November 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , Wikipedia   

  Wikipedia yn Gujarati a chyfarfod 

  For the first time, Ahmedabad-based Wikimedians (or Wikipedians) – as people writing for the online Wikipedia are called – gathered on Sunday for an informal meeting at the Centre for Environmental Planning and Technology (CEPT).

  The meeting, which was organised by Wikimedia, India chapter (WIC), registered in Bangalore, was attended by a total of 26 people.

  Anirudh Bhati, a member of the WIC executive council, chaired the meeting at CEPT, Ahmedabad. “For me, writing for the Wikipedia is a passion,” he said. “It helps me expand the horizons of my knowledge.”

  He said that as technology had penetrated into rural areas faster than the English Language, a growing number of people in the villages were using smart-phones to access information in Indian languages.

  “Some Indian-language Wikipedias are already the largest online repositories of information in their respective languages,” Bhati said. “Regular community meetings such as the one we had today in Ahmedabad can help spread the word about our mission.”

  http://www.dnaindia.com/lifestyle/report_free-knowledge-for-all-in-gujarati-is-our-goal_1470321

  Wikipedia ac ieithoedd lleiafrifol
  http://opendotdotdot.blogspot.com/2010/11/wikipedia-as-multilingual-word-hoard.html

  Beth am gyfarfod tebyg yn ystod Hacio’r Iaith?

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel