Tagiwyd fel: gemau Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 3:12 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , gemau, , , , PSVR, Wici Caerdydd   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2) 

  Arloesi ar Lawr Gwlad

  Marged Rhys (Mentrau Iaith Cymru)

  Cydweithio rhwng Mentrau (e.e. Môn a Sir Ddinbych). Rhannu arbenigedd.

  Clwb Flogio yn Abertawe, wedi’i ddechrau mewn clwb ieuenctid.

  5 menter wedi derbyn grant Arloesi 2050:

  Cered – Clwb Codio yn y de-orllewin. Hyfforddi hyfforddwyr gwirfoddol lleol

  Cered – ap Bys a Bawd. Ap reality cymysg yn dod a chymeriadau hwynagerddi.

  Abertawe – ap lles

  Caerdydd – Wici Caerdydd. Cyfers o olygathons are themâu arbennig, gan gynnwys yn ystod Tafwyl, Eisteddfod 2018 a mynd at grwpiau lleol/clybiau ieuenctid.

  RhCT – gêm antur episodig

  Caerffili – (gweler isod)

  Clwb Gemau Fideo, Menter Iaith Caerffili

  Morgan yn ymhelaethu mwy am y grwpiau.

  Sefydlu clwb gemau fideo dwy flynyedd yn ôl, ac yna sefydlu sianel YouTube

  Plant ifanc: Tegannau- Fideos dadfocsio teganau.

  Plant cynradd/uwchradd: Gemau Retro – Disgyblion 6ed dosbarth yn gwirfoddoli yn y grwpiau gemau fideo a golygu fideos, ac mae hyn yn mynd tuag at eu cwrs BAC.

  Creu fideos PSVR.

  Pobl ifanc 16+: YnChwarae. Noson gemau, YouTube, Twitter darlledu’n fyw ar YouTube Gaming a Twitch. Llinell sgwrsio Discord # sgwrs-gyffredinol_cymraeg

   
 • Carl Morris 1:40 PM ar 7 November 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , gemau   

  Cwrs @cyfle: Datblygu eich busnes datblygu gemau 

  Mae Cyfle wedi gofyn i mi basio’r gwybodaeth am y cwrs isod ymlaen.

  Cwrs Cyfle: Datblygu eich busnes datblygu gemau

  Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 8:45 AM ar 30 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: enaid coll, gemau, llywod,   

  Enaid Coll – gêm Gymraeg newydd ar PC (a Mac a consoles cyn bo hir…) 

  Echddoes rhyddhaodd cwmni Wales Interactive gêm newydd ar Steam o’r enw Enaid Coll. Ma’r gêm wedi cael ei gyd-ariannu gan S4C a’r Llywodraeth. Dwi ddim wedi chwarae’r gêm eto ond ma’n edrych yn wledd ar y llygaid. A dweud y gwir dwi ddim wedi chwarae gêm fel hyn ers blynyddoedd, ond dwi awydd rhoi crac arni pan ma’r fersiwn Mac yn dod allan. Ma’r holl beth wedi ei leoleiddio yn Gymraeg sydd yn wych a faswn i wrth y modd clywed gan rywun sydd wedi ei chwarae sut mae hynny’n gweithio. Unrhyw gêmwyr allan na?

  Dyma chydig stills, a’r wefan efo’r dolenni i’w lawrlwytho:

  http://www.walesinteractive.com/#!master-reboot/c1vts

  MasterReboot07

  MasterReboot08

  MasterReboot09

  MasterReboot12

   
  • Rhys Lloyd 11:46 AM ar 2 Tachwedd 2013 Dolen Barhaol

   Ges i’r fraint o addasu’r gêm yma i’r Gymraeg. Roedd hi’n broses hynod o ddifyr a deud y gwir, a hoffwn i ddiolch i’m cyfeillion ar Twitter am eu hawgrymiadau gwych. ond nawr mae angen i bobl chwarae ac adolygu’r gêm (sydd ar y cyfan wedi derbyn adolygiadau gwych). Does dim rhaid i Enaid Coll fod yn ‘one-off’ – mae’n siwr gen i fod na ddigonedd o sgwennwyr a ‘gamers’ Cymraeg sydd efo syniadau gwych am gemau sy’n Gymraeg a Chymreig eu naws – beth am gêm gyffro sombis gan Aneirin Karadog??

 • Carl Morris 12:00 PM ar 12 August 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: gemau,   

  Chwarae Gwyddbwyll.com gydag Owen Llywelyn #steddfod2013 

  Dyma fideo 35-munud o’r rhan fwyaf o gyflwyniad eisteddfodol Owen Llywelyn am Gwyddbwyll.com, gwefan annibynnol sydd yn galluogi gemau gwyddbwyll fyd-eang trwy gyfrwng y Gymraeg!

  Mae’r fideo yn fler ac mae sgrin yn edrych yn lliwgar a phinc am ryw reswm. Dw i’n hapus fy mod i wedi dogfennu’r sgwrs. Does dim ymddiheuriadau heblaw am fy mod i ddim wedi gwneud fideos o lot o sesiynau eraill! Diolch i Home Bargains am y drybedd fach.

   
 • Carl Morris 12:02 AM ar 26 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: consolau, gemau, ,   

  S4C: drama aml-blatfform PyC a gemau Cymraeg ar gonsolau 

  cyntaf-oi-fath-yn-y-gymraeg-200Dw i wedi sylwi ar ddau ddatganiad S4C am ddatblygiadau digidol yn ddiweddar.

  Yn gyntaf S4C yn sôn am y prosiect PyC:

  […] Mae S4C yn cyd-weithio â BBC Cymru Wales i ddangos cyfres ddrama newydd fydd yn cael ei darlledu ar wefan S4C yn unig.

  Mae cynhyrchwyr Pobol y Cwm, BBC Cymru Wales, yn torri tir newydd gyda chyfres aml-blatfform arloesol ar y we o’r enw PyC.

  Er bod PyC yn seiliedig ar rai o gymeriadau’r opera sebon boblogaidd, mae’r straeon yn fwy pigog a’r profiad yn wahanol.

  Bwriad y prosiect yw apelio at oedolion ifanc ac mae’r awduron yn chwilio am ffyrdd gwahanol i adrodd stori. Mae’n nhw’n straeon sy’n sefyll ar eu traed eu hunain, heb amharu ar lif y gyfres deledu, Pobol y Cwm. […]

  Mae stori Newyddion BBC hefyd os dych chi eisiau darllen y datganiad eto.

  Does dim llawer ar y wefan eto. Gawn ni weld. Postiais i feddyliau am PyC llynedd pan o’n i ddim yn glir iawn am union natur y prosiect mae’n rhaid dweud. Wedi dweud hynny dw i ddim yn siwr os oedd adran y wasg S4C yn gwybod ar y pryd chwaith. 🙂

  Hefyd rhyddheuodd S4C datganiad am y gronfa ddigidol yr wythnos diwethaf (ac mae’n braf cael rhagor o wybodaeth o’r diwedd) gan gynnwys:

  […] Mae S4C hefyd yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu gemau digidol yn y Gymraeg, ar gyfer plant ac oedolion, fydd yn cael eu lansio ar dabledi a chonsolau gemau yn ystod y flwyddyn. Bydd hyn yn rhoi’r iaith Gymraeg ar rai o’r platfformau rhyngwladol mwyaf blaenllaw am y tro cyntaf. […]

  Pa gonsolau? Beth fydd y cynllun o ran masnachu/dosbarthu’r gemau? Pa gemau? Ayyb! Bydd gemau ar Xbox (ac ati) yn newyddion mawr ac yn haeddu’r bathodyn uchod yn bendant.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 11:13 AM ar 2 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: consoles, gemau, genmau fideo, , trawsgyfieithu, , trawsgynhyrchu   

  Gemau fideo Cymraeg – beth yw’r cefndir a beth fasen ni eisiau gael? 

  Dwi wedi bod yn pendroni am y pwnc yma neithiwr felly dyma ambell drydariad yn rhoi fy meddyliau lawr. Beth ydach chi’n feddwl am y pwnc? Ydi o’n hanfodol? Ydi o’n bosib? Be ma gwledydd eraill wedi llwyddo i’w wneud? Sut mae nhw wedi gwneud hynny a gyda pha fesur op lwyddiant?

  Ma’n faes sydd heb ei gyffwrdd bron o ran trafodaeth gyhoeddus heblaw ambell waith yn dilyn rhyddhau sawl gêm “gyntaf yn Gymraeg” ar iphones. Mi fasa’n dda clywed gan Gruff Prys hefyd! Galw Gruff!

  "A Brief History of [video] Game Localisation" by Miguel Á. Bernal-Merino http://t.co/5BhxM9Za #haciaith #ymchwil
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Unrhywun yn gwybod lle faswn i'n ffeindio gwybodaeth am gemau console sydd wedi eu lleoleiddio i lawer o ieithoedd? #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Cafodd Tintin (Ubisoft) ei leoleiddio i'r Gatalaneg yn 2012. Dyma erthygl wych ar leoleiddio i Catala http://t.co/onkntNri #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Allai cronfa dechnoleg Gymraeg @ gynnig arian i Ubisoft i wneud fersiwn Gymraeg o'u gêm nesa? #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig

  Dechreuwch y drafodaeth yma! Rhowch sylw isod yn dweud eich dweud os da chi’n gamer, yn riant, yn ddatblygwr neu’n gynllunydd iaith.

   
 • Carl Morris 12:33 PM ar 4 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: gemau   

  Labordy Gemau Cymru 

  http://www.gameslabwales.com yn dweud

  GamesLab Wales is a digital games development initiative between University of Glamorgan and Swansea Metropolitan University. The project is funded by Academics for Business (A4B) and aims to inspire and assist games development in Wales. We are dedicated to kick-starting the games industry in Wales, with state of the art games development and testing facilities based in Cardiff and Swansea. GamesLab Wales offers creative and technical support to existing companies and work based learning opportunities for graduates.

  Mae digwyddiad ar y gweill hefyd – ym mis Mehefin.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 10:29 AM ar 19 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , gemau,   

  Gêm Gymraeg ar gyfer iOS: Clocwaith y Llygoden 

  Clocwaith y Llygoden, gêm newydd am yr iPod ac iPad. Chwiliwch am ‘Clockwork the Mouse’ yn yr app store.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 12:09 PM ar 1 December 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Academi Hywel Teifi Edwards, gemau, Glew, Prifysgol Abertawe   

  Gemau Iaith Glew y Ddraig 

  Y mae’n bleser gan Academi Hywel Teifi gyhoeddi lansio ei chasgliad cyntaf o gemau iaith rhyngweithiol a chyflwyno i chi gymeriad animeiddiedig newydd ac arwr y gemau, Glew y Ddraig.

  Mewn cydweithrediad â chwmni Turnip Starfish o Gaerdydd, mae Academi Hywel Teifi wedi dyfeisio a chreu dwy gêm iaith, un ar gyfer siaradwyr iaith gyntaf, sef Glew a’r Gwartheg Gwallgof, a’r ail ar gyfer dysgwyr, sef Gwledd Glew. Y mae’r gemau hwyliog hyn yn cynnig cyfle i siaradwyr Cymraeg o bob oedran roi prawf ar eu gallu yn yr iaith ac i ddysgu trwy ddiddanwch a hynny mewn cwmni anghyffredin! Gwarchodwr yr iaith Gymraeg yw Glew y Ddraig, ef sy’n cynnal safonau.

   
  • Carl Morris 1:59 PM ar 1 Rhagfyr 2011 Dolen Barhaol

   Ti’n gwybod, i blant.

   Quelle über-URL!

 • Carl Morris 10:43 AM ar 2 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: 8-did, , gemau, , ZX Spectrum   

  Cloriau gemau ZX Spectrum 

  O’n i’n meddwl bod Outrun bach yn stereoteipiedig ar y pryd…

  Cer i http://www.coverbrowser.com/covers/zx-spectrum-games am fwy

  Diolch IwanEv

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel