Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2)

Arloesi ar Lawr Gwlad Marged Rhys (Mentrau Iaith Cymru) Cydweithio rhwng Mentrau (e.e. Môn a Sir Ddinbych). Rhannu arbenigedd. Clwb Flogio yn Abertawe, wedi’i ddechrau mewn clwb ieuenctid. 5 menter wedi derbyn grant Arloesi 2050: Cered – Clwb Codio yn y de-orllewin. Hyfforddi hyfforddwyr gwirfoddol lleol Cered – ap Bys a Bawd. Ap reality cymysg yn… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2)

Enaid Coll – gêm Gymraeg newydd ar PC (a Mac a consoles cyn bo hir…)

Echddoes rhyddhaodd cwmni Wales Interactive gêm newydd ar Steam o’r enw Enaid Coll. Ma’r gêm wedi cael ei gyd-ariannu gan S4C a’r Llywodraeth. Dwi ddim wedi chwarae’r gêm eto ond ma’n edrych yn wledd ar y llygaid. A dweud y gwir dwi ddim wedi chwarae gêm fel hyn ers blynyddoedd, ond dwi awydd rhoi crac… Parhau i ddarllen Enaid Coll – gêm Gymraeg newydd ar PC (a Mac a consoles cyn bo hir…)

Chwarae Gwyddbwyll.com gydag Owen Llywelyn #steddfod2013

Dyma fideo 35-munud o’r rhan fwyaf o gyflwyniad eisteddfodol Owen Llywelyn am Gwyddbwyll.com, gwefan annibynnol sydd yn galluogi gemau gwyddbwyll fyd-eang trwy gyfrwng y Gymraeg! Mae’r fideo yn fler ac mae sgrin yn edrych yn lliwgar a phinc am ryw reswm. Dw i’n hapus fy mod i wedi dogfennu’r sgwrs. Does dim ymddiheuriadau heblaw am… Parhau i ddarllen Chwarae Gwyddbwyll.com gydag Owen Llywelyn #steddfod2013

S4C: drama aml-blatfform PyC a gemau Cymraeg ar gonsolau

Dw i wedi sylwi ar ddau ddatganiad S4C am ddatblygiadau digidol yn ddiweddar. Yn gyntaf S4C yn sôn am y prosiect PyC: […] Mae S4C yn cyd-weithio â BBC Cymru Wales i ddangos cyfres ddrama newydd fydd yn cael ei darlledu ar wefan S4C yn unig. Mae cynhyrchwyr Pobol y Cwm, BBC Cymru Wales, yn… Parhau i ddarllen S4C: drama aml-blatfform PyC a gemau Cymraeg ar gonsolau

Gemau fideo Cymraeg – beth yw’r cefndir a beth fasen ni eisiau gael?

Dwi wedi bod yn pendroni am y pwnc yma neithiwr felly dyma ambell drydariad yn rhoi fy meddyliau lawr. Beth ydach chi’n feddwl am y pwnc? Ydi o’n hanfodol? Ydi o’n bosib? Be ma gwledydd eraill wedi llwyddo i’w wneud? Sut mae nhw wedi gwneud hynny a gyda pha fesur op lwyddiant? Ma’n faes sydd… Parhau i ddarllen Gemau fideo Cymraeg – beth yw’r cefndir a beth fasen ni eisiau gael?

Labordy Gemau Cymru

http://www.gameslabwales.com yn dweud GamesLab Wales is a digital games development initiative between University of Glamorgan and Swansea Metropolitan University. The project is funded by Academics for Business (A4B) and aims to inspire and assist games development in Wales. We are dedicated to kick-starting the games industry in Wales, with state of the art games development… Parhau i ddarllen Labordy Gemau Cymru

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio

Gemau Iaith Glew y Ddraig

http://www.swansea.ac.uk/cy/cofrestrfa/ygymraeg/popethyngymraeg/academihywelteifi/gemauglew/ Y mae’n bleser gan Academi Hywel Teifi gyhoeddi lansio ei chasgliad cyntaf o gemau iaith rhyngweithiol a chyflwyno i chi gymeriad animeiddiedig newydd ac arwr y gemau, Glew y Ddraig. Mewn cydweithrediad â chwmni Turnip Starfish o Gaerdydd, mae Academi Hywel Teifi wedi dyfeisio a chreu dwy gêm iaith, un ar gyfer siaradwyr iaith… Parhau i ddarllen Gemau Iaith Glew y Ddraig