Defnyddio categoriau Wikipedia a meddalwedd adnabod llais ar gyfer tagio clipiau sain a fideo archif yn awtomatig

http://www.bbc.co.uk/blogs/researchanddevelopment/2012/03/automatically-tagging-the-worl.shtml

Efallai taw beth sy’n ddiddorol fan hyn o berspectif Cyrmaeg ydi

1) defnyddioldeb ail-law cronfeydd data fel Wikipedia; a
2) pwysigrwydd meddalwedd adnabod llais Cymraeg cryf ar gyfer y dyfodol.

Ella bod angen i mi fuddsoddi chydig o amser yn Wicipedia er fy mhryderon amdano.