Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2)

Arloesi ar Lawr Gwlad

Marged Rhys (Mentrau Iaith Cymru)

Cydweithio rhwng Mentrau (e.e. Môn a Sir Ddinbych). Rhannu arbenigedd.

Clwb Flogio yn Abertawe, wedi’i ddechrau mewn clwb ieuenctid.

5 menter wedi derbyn grant Arloesi 2050:

Cered – Clwb Codio yn y de-orllewin. Hyfforddi hyfforddwyr gwirfoddol lleol

Cered – ap Bys a Bawd. Ap reality cymysg yn dod a chymeriadau hwynagerddi.

Abertawe – ap lles

Caerdydd – Wici Caerdydd. Cyfers o olygathons are themâu arbennig, gan gynnwys yn ystod Tafwyl, Eisteddfod 2018 a mynd at grwpiau lleol/clybiau ieuenctid.

RhCT – gêm antur episodig

Caerffili – (gweler isod)

Clwb Gemau Fideo, Menter Iaith Caerffili

Morgan yn ymhelaethu mwy am y grwpiau.

Sefydlu clwb gemau fideo dwy flynyedd yn ôl, ac yna sefydlu sianel YouTube

Plant ifanc: Tegannau- Fideos dadfocsio teganau.

Plant cynradd/uwchradd: Gemau Retro – Disgyblion 6ed dosbarth yn gwirfoddoli yn y grwpiau gemau fideo a golygu fideos, ac mae hyn yn mynd tuag at eu cwrs BAC.

Creu fideos PSVR.

Pobl ifanc 16+: YnChwarae. Noson gemau, YouTube, Twitter darlledu’n fyw ar YouTube Gaming a Twitch. Llinell sgwrsio Discord # sgwrs-gyffredinol_cymraeg